Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Търговия Оценка на силните и слаби страни на е –търговията


Дипломна работа, 74 стандартни страници, съдържа бележки под линия, диаграми, таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание

Увод

2

Първа глава. Обща характеристика на електронната търговия

  1. Същност на електронната търговия

4

  1. Нормативна база за осъществяване на електронната търговия в България и ЕС

8

  1. Развитие на електронната търговия в България

13

Втора глава. Оценка на силните страни на електронната търговия

  1. Изграждане на диалог с потребителите

18

  1. Осъществяване на проучвания и минимизиране на разходите

21

  1. Възможности за разширяване на търговията на капиталовите пазари

27

Трета глава. Оценка на слабите страни на електронната търговия

  1. Проблеми с данъчното облагане

39

  1. Проблеми с компютърните престъпления и нежеланата поща

47

  1. Защита на потребителя в условията на осъществяване на електронна търговия

57

Заключение

62

Използвани източници

64

Приложение

67


Увод

Развитието на високите технологии и навлизането на микро компютърната техника в икономиката и социума промениха начина на осъществяване на търговия. Още през 90-тото десетилетие на миналия век се заговори за осъществяване на електронен бизнес. Терминът "Електронна търговия" се отнася за всяка търговска сделка, осъществена чрез Интернет. Това обаче е термин, който е изпълнен с широко съдържание и обхваща редица аспекти от съвременната делова дейност.

Широкото разпространение на електронната търговия определя актуалността на избраната тема.

Целта на настоящата разработка е да направи оценка на силните и слаби страни на електронната търговия.

В този смисъл обаче, преди да се определят задачите на разработката следва да се изяснят някои аспекти на темата.

На първо място, в разработката, термините е–трейд, е–търговия, интернет - търговия, електронна търговия се определят и използват като абсолютни синоними.

На второ място, от гледна точка дискурса по отношение на силните и слаби страни на електронната търговия следва да се уточни: безспорно, е –търговията е необратим процес, тъй като, тя е проникнала дълбоко в съвременните бизнес структури. Ето защо, не се поставя и не бива да се поставя въпроса „ за или против” електронната търговия. Следва обаче да се уточни: силни и слаби страни има за общо три групи участници в този процес: за потребителите на продуктите, стоките и услугите, обект на електронна търговия, за самите фирми, които продават стоки, услуги и продукти чрез електронен път и в крайна сметка- за държавата като регулатор на тези отношения. Ако силните страни на електронната търговия за дадена организация са във възможностите за - например – по –лесна комуникация с потребителя, то за сами потребител - като слаба страна – се определя възможността със злоупотреба с личните му данни / от кредитни карти и други/, като проблем за държавата остава да регулира тези отношения, така че – от една страна, да не ограничава възможността за осъществяване на електронен бизнес, а от друга страна – държавата е длъжна да защити потребителя, като свой гражданин.

Всичко това прави темата за оценка на силните и слаби страни на интернет търговията като изключително пространна.

Ето защо, като се има предвид горепосочения дискутивен план на силните и слаби страни на електронния бизнес от гледна точка на различните участници в него, то настоящата разработка ще се опита само да очертае основните моменти - предимства и рискове- при осъществяване на електронната търговия, като се счита, че така зададена, самата тема може и следва да бъде обект на широки анализи в академичното пространство.

В този смисъл, задачите, които се поставят за разглеждане са:

-да се дефинира същността на електронната търговия;

-да се разкрият тенденциите на нормативно регулиране на търговията у нас и в ЕС;

- да се посочат предимствата или силните страни на електронната търговия, предимно на ниво фирма / организация/;

-да се посочат слабите страни на електронната търговия, като се акцентира както на микро, така и на макро ниво.

Следва също така да се посочи, че по темата има изключително много публикации, което определя методологията на анализа в събиране и синтеза на данни. Трябва обаче да се посочи, че липсва единна разработка, която да акцентира както върху предимствата, така и върху недостатъците на интернет търговията.

Обект на изследване в настоящата разработка е електронната търговия като съвременен феномен. Предмет на изследване са силните и слаби страни на електронната търговия.


Първа глава

Обща характеристика на електронната търговия

1. Същност на електронната търговия

Дефиницията на понятието електронен бизнес (Е-бизнес) за първи път е въведена от компанията IBM през 1997 г. [1]До този момент се използва единствено понятието електронна търговия (Е-търговия).

Основното предназначение на новото понятие е да бъдат представени като цяло всички различни дейности в Интернет, възникнали и развиващи се в света на глобализиращата се световна икономика. То включва различните варианти на бизнес процеси и дейности, осъществявани в отворената мрежа. В наши дни се говори вече и за наличието на електронна икономика (E-economy), тъй като огромна част от традиционните бизнес дейности все повече се пренасят в новите измерения на Интернет, използвайки неговите предимства и възможности.

В ежедневието все по-често навлизат нови понятия, които определят отделните видове стопански дейности, като например: Е-банкиране (E-banking), Е-инженеринг (E-engineering), Е-франчайз (E-franchice), Е-туризъм (E-tourism), Е-хазарт (E-gambling), Е-образование (E-education), Е-търговия на акции (E-stock-trading), Е-офшорно банкиране (E-offshore banking), Е-услуги (E-services), и др., както и разбира се не на последно място - Е-търговия /Е-соттегсе/.

Е-търговията се развива бързо и предлага възможности за продажба, закупуване и когато е възможно, за получаване на стоките и услугите по Интернет. Обикновено, при този вид търговия се употребяват електронни средства, използвани за извършване на търговска дейност. Терминът „Е-търговия” включва в себе си две понятия - „електронна” и „търговия”.

Понятието „електронна” се свързва с глобалната инфраструктура от компютър, телекомуникационни технологии и мрежа, през която преминават цифровата трансмисия и цифровата информация. Е-търговия е процес, при който двама или повече участника извършват сделки чрез използването на компютър и определена локална мрежа, Интернет или директна връзка.

Това е извършване на търговски операции по електронен път или трансфер на информация чрез използването на структурни съобщения (Electronic Data Interchange), неструктурни съобщения (E-mail) и бази данни чрез различни компютърни мрежи.

В този контекст понятието „търговия” се свързва с търговските дейности, които намират място в отворената мрежа и които водят до размяна на стойност между две лица. Информационната технологична инфраструктура подкрепя транзакциите. Самите транзакции не са ограничени до покупко-продажбата на стоки или услуги. Те включват още събиране на информация, преговори, отношения след сключване на самата сделка и др. Една компания може да извършва различни дейности в Интернет посредством собствената си Интернет-страница: стопански дейности, свързани с осигуряване на информация за произвежданите от компанията продукти - видове, спецификации, цени, възможности за поръчки и др.; продажба на материални стоки чрез излагането им в каталози, от които купувачът има възможност да избира и закупува, като доставката се извършва по традиционния начин; продажба на нематериални стоки, която се осъществява по същия начин, както при материалните стоки, но доставката става по електронен път, като например музика, софтуер, филми и др.; осигуряване на достъп до информационна база данни; предоставяне на услуги и др.

Могат да бъдат обособени различни видове е-търговия, като за разграничаването им се използват два критерия: участниците в процеса и вида на стоките и услугите, доставяни чрез Интернет.-------------------------------------------------------------------Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Технологичните промени в индустриалните сектори на компютрите, информационните технологии, съобщенията, радиото, телевизията и развлеченията, конвергенцията на тези технологии при предлагането на услуги, съчетани с коопериране в национален и глобален мащаб, поставят проблема за изграждане на нови по своя тип инфраструктури, притежаващи специфични икономически и управленчески измерения.

Следва да се подчертае, че на микро ниво, е –търговията предоставя следните предимства на потребителите:

- на първо място, е –търговията съкращава разходите както на фирмите, така и на потребителите, улеснява комуникацията между тях и допринася за развитието на конкуренцията и свободния избор;

-на второ място, чрез електронната търговия се пести ценен ресурс – време;

- на следващо място, е –търговията способства за развитието на капиталовите пазари;

- на следващо място, чрез електронната търговия става възможно преодоляването на границите, разрушаване на езиковите и други бариери, което способства за насърчаване на обмена.

Наред с това обаче, електронната търговия има и съществени недостатъци, все още неотстранени на макрониво. Такава слаба черта е например развитието или възможността за изпиране на средства, придобити от нелегална дейност, като по този начин се съдейства за повишаването на дела на сивата икономика. Съществуват и проблеми при плащанията на косвените данъци.

Проблем при търговията по електронен път е защитата на личните данни и компютърните мрежи от злонамерен достъп или т нар. шпионски софтуер, както и ограничаването на нежеланата поща. В голяма степен този проблем е свързан с факта, че наред с редица атрактивни възможности, електронните промени в търговията въвеждат рискове, накърняващи сериозно доверието към тях.

Следователно, може да се обобщи: думи, пред държавата и бизнеса стои задачата за изграждане в глобалното информационно пространство на фундамента на нов тип демокрация - електронна демокрация. Нейната основна ценност се заключава в постигането на убеденост в обикновените граждани и представителите на частния бизнес: във възможността в качеството на легитимна заинтересована страна да участват ефективно в управлението на държавата и глобалната (европейската) общност; че като потребители на предлаганите услуги от държавата и частния сектор личната им неприкосновеност е защитена чрез изграждащи доверие средства, осигуряващи нива на информационна сигурност, приемливи за конкретните приложения.


Използвани източници

1. Закон за електронната търговия, В сила от 24.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.51, изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.

2. Закона за електронния документ и електронния подпис, сила от 06.10.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г.

3. Амор, Д. (Р)еволюцията на Е-бизнеса. С., 2000

4. Анастасова, Л., Маркетингови решения за предизвикателствата на глобалния век в индустрията на услугите, сп. Банки, Инвестиции, Пари, бр. 7, 2004 с. 24-29

5. Бизнес в интернет: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/literature. html

6. Върбанов, Р., Е – бизнес. Св., 2003

7. Владимиров, Р. Престъпления против финансовата система. Престъпления против кредиторите. Парадигма. С. 1999

8. Дамянов, А., и др., Експортен маркетингов мениджмънт, Св., 2002

9. Димитров, Г., и кол. Нормативна уредба на електронната търговия в България, Доклад за Министерство на транспорта и съобщенията Поръчка по договор за МОП № ИРД 15/03.08.2004, С., 2005

10. Доклад за проведено проучване и анализ на състоянието и мащабите на проблема със спама –а в страната и идентифициране на добрите практики в реализацията на инициативи за ограничаване на спам- а в ЕС и по света, Съгласно договор за Малка обществена поръчка No. ИРД 16 / 03.08.2004г., “България Онлайн” ЕООД

11. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения: http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=3&pID=272

12. Котлър, Ф., и др. Еволюция в маркетинга-нов подход към печалбата, ръста и обновяването,С., 2002

13. Михайлов, Г., Етапи и развитие на електронната търговия, 2001), РАН Дизайн С., 2001

14. Моравенов, М. Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност - Българският модел и други източноевропейски модели. Глобализационни процеси и мястото на България в тях. Сиела, С., 2004

15. Панайотов, П., Изпирането на пари по наказателното право. СИБИ. С. 1998

16. Петкова, И., Ще избере ли сама бъдещето си Българската фондова борса, Капитал, 03-09 декември 2005 г

17. Fallows, Deborah Spam : How It Is Hurting Email and Degrading Life on the Internet: URL:http://www.derekwyattmp.co.uk/dereks_work/attachments/Spamreportv10.doc

18. Heavy Handed Anti-Spam Techniques Choking European Businesses. ITsecurity.comhttp://www.itsecurity.com/tecsnews/mar2004/mar89.htm

19. Schryen, Guido. Approaches Addressing Spam. http://www. internetconferences.net /past/ hawaii 2004_2.doc

20. Sung-il Ahn Background Paper For The OECD Workshop On Spam. URL: http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/edfc2255d6a8a51ac1256e240030f5b6/$FILE/JT00157096.DOC

21. The Radicati Group, Inc., “European Anti-Spam Market, 2004-2008.” <http://www.sybari.ws/_Rainbow/Documents/European%20AntiSpam%20market%20August%202004.pdf>

22. http://bglaf.org/web/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=42&lid=49

23. http://www.mail-abuse.com/support/techfaqs.html

24. http://www.Spamhaus.org/definition.html

25. www.crynwr.com/Spam/definition.html

26. http://www.itanets.com/bg/?a=terms

27. http://spybot.securitywonks.net

28. http://www.bnb.bg

29. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb-cesr-standardssecurities2004en.pdf

30. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/useofcbmoneyforssten.pdf

31. http://www.bse-sofia.bg/pdf/BSEOnlineRules.pdf?PHPSESSID=7c232f5505e411729004173dd4d9adc7

32. http://lifeconsult.info/asp.php

33. http://clict.net/index.php?action=sub_doc&items_id=202.
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 894 посетителя и 5 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.