Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Оптимизация на материалните запаси на предприятие "ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД - град Вършец


Малка дипломна работа, 36 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, снимки, схеми, диаграми, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание:

Увод ..............................................................................................................................4

1.Теоретична част ………………………………………..........................................6

1.1. Формиране на стоково-материални запаси ........................................................6

1.2. Критерии за класификация на запасите ..............................................................8

1.3. Класицикация на запасите по месторазположение ............................................9

1.4. По време запасите се разделят ............................................................................10

2. Практическа част ..................................................................................................11

Анализ на управлението на доставките във фирма “Електростарт”АД

2.1. Характеристика на фирмата ................................................................................11

2.2. Организационно управленска структура ................................................14

2.3. Дейност и задачи на отделите .................................................................16

2.4. Реализация на готовата продукция в „Електростарт” АД ......................18

2.5. Система за управление на запасите в „Електростарт” АД .....................19

2.5.1. Разходи по снабдяването .................................................................20

2.5.2. Съставяне на контролни графици на доставките във фирмата ...............23

2.5.3. Модели на поръчките и запасите в предприятието ..................................24

2.6. Насоки и препоръки за усъвършенстване на дистрибуцията политика на

фирма „Електростарт”АД ...........................................................................................29

3.Заключение ..............................................................................................................33

4.Използвани източници …………………………………………………………..33


Увод

Стоково-материални запаси са намиращите се в различни стадии на производството и обръщението на продукция с производствено-техническо предназначение, потребителски и други стоки, очакващи постъпване в производствения процес и/или потреблението. Те са факторът, осигуряващ нормалното и непрекъсното протичане на производствения и стопански процес. Поради това оптимизацията на стоково-материалните запаси се формира във всички негови фази: в снабдяването – във вид на суровини, материали, комплектуващи изделия; в производствения процес – във вид на незавършена продукция, инструменти, полуфабрикати и др.; в пласмента – готова продукция, резервни части, съпътстващи стоки за резервите. Едновременно с това, в зависимост от целевото им предназначение, те могат да бъдат:

· Технологични (преходни) запаси – формирането им се налага от особеностите на технологията и преминават от една звено на логистичната система към друго;

· Текущи (циклични) запаси – създават се в рамките на средностатическия производствен период за осигуряване на нормалното му осъществяване, или са в размер на една партида стоки;

· Резервни („буферни” или застраховащи) запаси – това са запаси за компенсация на случайните колебания в търсенето; тук се отнасят и т.нар. спекулативни запаси, създавани при очаквани промени в търсенето, повишаване на цените, при възникнали конфликти между партньорите или отложени търсения.

Стоково-материални запаси се формират и поддържат за постигане на разнообразни цели, по-важни от които са:

Първо, повишаване ефективността на производството, предизвиквано от: снижаване на себестойността в резултат от ликвидиране престоя на оборудването; пълноценно използване на ресурсите и заетост на оборудването; изпълнение на производствената програма по време и обем; поддържане на качеството на обслужване на потребителите при промени в ритъма на производството; намаляване на допълнителните разходи, свързани с привличане на допълнителна работна сила и оборудване.

Второ, ефективно и качествено обслужване на потребителите в резултат на: създаване на резерви за компенсиране на сезонните колебания в търсенето; създаване на резерви за елиминиране на сезонните колебания в доставките; гъвкаво реагиране при неочакван ръст на продажбите, предизвикано от снижение цените на производителя и други пазарни фактори.

Трето, защита от повишаване на цените от нелоялни доставчици, както и формиране на „спекулативни” запаси от специфични стоково-материални ценности.

Четвърто, гарантиране непрекъснатостта на производствено стопанския процес при промяна на сроковете и обемите на доставките, както и от заниженото им качество.

Пето, икономии от търговски отстъпки за сметка на създаване на запаси – ефективно е само когато получаваните отстъпки от доставяни големи количества надвишават разходите по поддържне на запаси.

Шесто, икономии от транспортни разходи, което често се съчетава с икономии от търговски отстъпки – превозите на големи партиди води не само до до снижение на транспортните разходи, но и до увеличаване величината на запаса.

Седмо, рационализиране на управлението на производството – създаването на запаси от полуфабрикати на различни производствени стадии съдейства за поддържане на съгласуваност на производствените процеси, а следователно и снижава издръжките на организацията и управлението.

Формирането и поддържането на стоково-материални запаси винаги е съпроводено със съответни разходи, предизвиквани от: „замразяване ” често на значителни финансови; изграждане и поддържане на специално оборудвани помещения (складове); издръжка на специализиран персонал; рискове от повреждане и разхищение. Едновременно с това, обаче, липсата на запаси също предизвиква значителни разходи под формата на разнообразни загуби, от които са: загуби от престои; загуби от липса на стоки в момента на възникване на голямо търсене; загуби от закупуване и доставка на малки партиди стоково-материални ценности на по-високи цени и др. [1,2]


1.Теоретична част

1.1 Формиране на стоково-материални запаси

Стоково-материални запаси непрекъснато се формират и поддържат:

- в производствените предприятия – от една страна, на входа на предприятието постъпват суровини, материали, горива, комплектуващи изделия и др., които се натрупват и съхраняват в складове за осигуряване на ритмично производство; от друга страна, на изхода в съответни складове се натрупва готова продукция за задоволяване на потребителското търсене;

- в подвижния състав (транспортните средства) на транспортните фирми при разпределението на продукцията (стоката) от производствените пунктове до пунктовете до потребление – това са така наречените „запаси на път”;

- в складовете и базите на пласментните и снабдителните организации – натрупва се и се съхранява продукция, която не е целесъобразно да се доставя транзитно, тъй като тя се използва от потребителите в незначителни количества или се нуждае от допълнително сортиране, комплектоване и/или друг вид подготовка за потребителите;

Трябва да се подчертае, че при формирането и поддържането на запасите съществуват обективни противоречия. Във връзка с това следва да се търси компромис (оптимум), като в качеството на критерий за оптимизация на запасите следва да се възприема минимизирането на сумарните разходи, свързани с техния размер, а условията, които трябва да бъдат удовлетворени, се свеждат до:

- обемът на поддържаните запаси трябва да осигурява възможност за непрекъснат производствен процес;

- размерът на запасите трябва да е минимален, с цел снижаване на разходите по тяхното съхранение и за строителството на складови помещения. [2]

Табл.1

Видове запаси

Голям обем от

запаси

Малък обем от

запаси

Готова продукция

в складовете на производителите

Предимства:

Възможност за удовлетворяване на срочните поръчки на потребителите, възможност за производство на крупни партиди от продукция, без допълнително пренастройване на използваното техническо оборудване

Недостатъци:

Увеличаване разходите по съхраняване на продукцията, необходимост отизграждане на големи складови помещения

Предимства:

Значително намаляване на складовите потоци и разходите по съхранение на готовата продукция

Недостатъци:

Потребност от по-често пренастройване на използваното техническо оборудване. Невъзможност за производство на големи партиди от продукция и осигуряване на срочни поръчки на потребителите

Стокови запаси в складовете на пласментите и снабдителните организации

Предимства:

Възможност за непрекъснато снабдяване на потребителите и намаляване на производствените запаси от тях.

Недостатъци:

Увеличаване на разходите по съхраняване на продукцията, необходимост от изграждане на големи складови потоци, увеличаване на разходите, свързани с допълнителни товарно-разтоварни дейности в сравнение с транзитните доставки

Предимства:

Намаляване на складовите потоци, намаляване разходите по съхранение на продукцията и допълнителните товаро-разтоварни дейности

Недостатъци:

Ограничени възможности за осигуряване на непрекъснато снабдяване на потребителите и необходимост от създаване на големи производствени запаси в потребителите

Производствени запаси в потребителите

Предимства:

Гарантиране на непрекъснато снабдяване на предприятията, снижаване на разходите, възможност за използване на транзитни форми на снабдяване и снижаване на разходите по допълнителни товаро-разтоварни дейности и съхраняване на продукцията в складовете на пласментите и снабдителните организации.

Недостатъци:

Увеличаване разходите по съхраняването на производствените запаси, необходимостта от големи складови площи.

Предимства:

Съхраняване на производствените запаси и нарастване на рентабилността на предприятието. Намаляване на складовите площи.

Недостатъци:

Изключване се възможността за използване на транзитни форми на снабдяване и нарастване на разходите, свързани със складовото снабдяване.

1.2. Критерии за класификация на запасите

Всички съществуващи в националната икономика запаси, се възприемат като съвкупни. Те включват в себе си суровини, основни и спомагателни материали, полуфабрикати, детайли, готови изделия, запасни части. Основната част от съвкупните запаси са в състава на материалния поток, намиращ се в различни стадии на технологична преработка. Един от вариантите за класификация на запасите по месторазположение е показан на Табл.2.[2]

 

----------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

3. Заключение

С въвеждане принципа на пазарна икономика в националното стопанство се промени изцяло производствено-пазарният механизъм. В развиващия се пазар на купувача, производството вече придобива второстепенна роля, т.като неговата дейност е пряко зависима от потребностите на потребителите.

Първостепенната роля, която се дава на потребителя, кара фирмата така да организира своята дейност, така че не само да задоволи възникналите потребности, но и да повиши културата на обслужване. Купувачите все по-често поставят на пазара, заедно със своите потребителски изисквания, също и предпочитанията , относно срока и мястото за доставяне на стоките и услугите. Ето защо непрекъснато променящите се потребности на клиентите, поставят пред всяка фирма въпросите: как?, при какви условия?, за колко време?, от кого?, с какви разходи?, да се доставят готовите за потребление стоки.

Казаното до тук налага извода, че стоково-материалните запаси имат определени количествени и времеви граници, тъй като в противен случай предизвикват прекомерно нарастване на разходите. Анализите показват, че запаси под различна форма присъстват навсякъде в логистичните системи, като ангажират до 80% от оборотните средства на организациите, а разходите по поддържането им в редица случаи достигат до 40% от логистичните разходи на фирмите.

Един от методите за оптимизиране на стоково материалните запаси е развитието и ефективното приложение на логистичната технология „Точно време”.

Идеята е заложена в три принципа:

1. Заявките на потребителите се удовлетворяват не от предварително натрупани запаси, а директно от производствените звена.

2. Задължителна е непрекъснатата ефективна организация и управление на производството.

3. Оценка на ефективността се основава и на сроковете за изпълнение (продължителност на пълния производствен цикъл).

При така направения анализ на материалните потоци на „Електростарт” АД, се очертават следните изводи:

1. Предприятието тепърва ще се доразвива

2. Трябва да развие добра рекламна политика, за да се запознаят клиентите предлаганите от нея стоки

3. Важно място трябва да се отдели на външните канали на реализация, чрез дистрибутори, като постепенно тази части от пласментните канали реализират дял, равен на този на директната доставка.

Решението на тези проблеми в условията на доминантен потребителски пазар налагат приложението на логистичната концепция, изразяваща се в организиране и насочване на дейностите на бизнес организацията към удовлетворяване на потребностите на клиента. По този начин изграждането на една добре функционираща логистична система в дадената фирма става водещ фактор при осъществяване на движението на материалните потоци през веригата доставчик – производител – потребител. Тази физическа система включва транспорт, складовото стопанство, опъковачна дейност, запасите и други дейности, осигурявани от потоците на материали, поръчки, парични средства, информация, работна сила и др. Всеки един от тези елементи на логистичната система може да се постави в различна комбинация с останалите. Така при управлението на материалните потоци трябва да се отчете, както влиянието на всеки елемент върху останалите, така и върху цялостния материален поток, общите разходи и равнището на обслужване на клиентите. Само една такава логистично ориентирана система може да отговори на новите условия, произтичащи от принципите на пазарна икономика.

Спазването на логистичните изисквания съдейства за разширяване на пазарното пространство, минимизиране на времето и разходите за доставката и повишаване равнището на обслужване на клиентите.


4. Използвани източници

  1. Андролонов, Е., Управление на операциите, под печат.
  2. Велев, Ив., Интегрално управление на материалния поток (Логистика в стопанската дейност). Управление и самоуправление.
  3. Н. Казаков, И. Димитров, Основи на логистиката, Транслогистика, София, 2001г.
  4. ГФО на “ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД – 2009 Г.

5. http://www.electrostart.com/home.php

6. Дочев,И.,Ненова,П., Георгиев,И., „Икономика на предприятието –УНСС

7. „Въведение в статистиката” – Автор: Кирил Гатев, Издателство „ЛИА”

8. „Самоучител по статистика” – Автор: Кирил Гатев и Недка Гатева, Университетско издателство „Стопанство”


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1302 посетителя и 61 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.