Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Управление на персонала в Мото-Пфое


Дипломна работа, 60 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, формули, схеми, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Въведение Всяка една организация, работеща в сферата на производството, търговията или услугите, осъществява своята дейност чрез хората (персонала). Затова от ефективността и правилното управление на персонала зависи и успеха на всяка фирма или предприятие. Особено важно в настоящия момент са икономическите и социалните промени в страната, да се насочи внимание точно към човешкия ресурс първо като личности, а после и като трудов ресурс. Не случайно водещите фирми по света влагат много големи инвестиции в подготовката и повишаването квалификацията на своя персонал. Поради тази причина няма съмнение, че управлението на персонала е един от най-важните аспекти в теорията и практиката на управлението! ГЛАВА ПЪРВА ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР І. Същност и развитие на персонала 1.Определение и исторически преглед 1.1.Определение: Мениджмънта на човешките ресурси (персонала) е функция на фирмения мениджмънт, която трябва да осигури оптимално използване на човешките ресурси при взаимна полза за отделната личност, фирмата и обществото като цяло. Тя се осъществява не само от мениджърите по персонала, но и от всички други ръководители, които зависят в своята дейност от хората, работещи в съответното предприятие или фирма. 1.2.Исторически преглед: Мениджмънта на персонала се развива като самостоятелна управленска функция през 50-те години. В развойната си фаза МП обхваща вече не само отделни функции, но и дейности по осигуряване на кадрите, обучение, възнаграждение на труда, консултантска дейност по трудовите отношения. През 60-те/70-те години МП се счита за достатъчно развит и навлиза в своята зряла фаза. В него се включват стратегически въпроси, разработват се съответни правила, относно политиката и процедурите в тази област, създават се системи за оценка на трудовите резултати и др. В 80-те години промените в социално- икономическите условия и бизнес средата обуславят появата на нов подход – концепцията за МП. През този период се стимулира развиването на фирмената култура и сътрудничеството между ръководството и подчинените, работата в колектива и подобряването на работния климат. Въобще мениджмънта на персонала, може да се дефинира като стратегически подход за осигуряване, развитие, ръководене, мотивиране и активно ангажиране на ключовия ресурс за стопанските организации – хората, които работят в и за тях. Този подход се основава на следните основни принципи: 1.2.1.Човешките ресурси са най- важният капитал в една организация и тяхното ефективно управление е ключ към успеха й. 1.2.2.Организационните постижения от съответствието между персоналната политика и процедури, които допринасят за осъществяване на фирмените цели и стратегически планове. 1.2.3.Фирмената култура и ценности, организационният климат и управленското поведение оказват главно внимание върху успеха на всяка фирма. 1.2.4.Необходимо е постоянно усилие за интегриране на всички членове на дадена организация за работа и изграждане у тях на усещането за обща цел. 2.Персонални цели и дейности 2.1.Цели Подобно на стратегическите и тактическите цели, персоналните цели са по- общи, дългосрочни и по- конкурентни – краткосрочни. По общи са например: осигуряване на условия за развитие на човешките ресурси, създаване и поддържане на дух на разбирателство, сътрудничество и други. Въз основа на тях се определят конкретни цели, свързани с осигуряването и поддържането на подходящ персонал, на добри отношения със синдикатите и т.н. Всичко това може да се представи най- общо чрез следната схема: ---------------------------- ІІІ. Изводи и заключения В заключение бих казал, че като цяло посрещаме нуждите на клиентите и предлагаме качествени услуги, които оправдават очакванията им. За 2008год. са предвидени обучения на сервизния персонал, в резултат на които очакваме да се повиши удовлетвореността на клиентите. Като основен източник на информация за клиентското задоволство се очертава работата на Call Центъра. Чрез проведените телефонни допитвания се набират най-достоверни сведения за удовлетвореността на клиентите. През 2007 год. интересът към попълването на анонимни анкетни карти спадна до минимум, което е сигнал, че е необходим друг метод за набиране на информация за качеството на услугите във филиалите на Мото-Пфое. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Изключително бързото развитие на автомобилният пазар в България през последните няколко години, доведе до бурното развитие и разаширяване на фирмите вносители на автомобили. Един от основните проблеми с разрастването им е осигуряването на квалифициран персонал, който да удовлетвори очакванията на все по-претенциозните и информирани клиенти. Не случайно и мотото на фирма “Мото-Пфое” ЕООД е “Клиентът е номер едно”, може би то е едно от нещата, поради които фирмата е постигнала изключително добри резултати през годината, а за тях са необходими доволни клиенти. Най-важното в развитието на всяка организация са качествените служители. Използвана литература 1. Гераскова, О., Мениджмънт на промените, ТУ – София. 2. Колчагова, Б., Мениджмънт на персонала, ТУ – София, 1996 г. 3. www.ford.bg. 4. Кодекс на труда 5. www.svab.bg. 6. Отчет от 2007г – преглед на ръководството

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 472 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.