Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Използване на DataBase Toolbox на MATLAB за достъп и обмен с релационни бази данни


Дипломна работа, 49 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, схеми, графични елементи, програмиране, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ. 5

ГЛАВА ПЪРВА.. 6

1. Програмен продукт MATLAB.. 6

1.1. Кратко описание на MATLAB.. 6

1.1.1. Основни функции на системата MATLAB.. 6

1.1.2. Разработване на алгоритми и приложения. 6

1.1.3. Създаване на графичен потребителски интерфейс (GUI) 7

1.1.4. Анализ и достъп до данни. 7

1.1.5. Визуализиране на данни. 8

1.1.6. Числени изчисления. 9

1.1.7. Показване на резултати и внедряване на приложения. 9

1.2. Основни класове в MATLAB.. 10

1.2.1. Клас double - многомерни масиви. 10

1.2.2. Клас char – стринг (масив от символи) 11

1.2.3. Клас structure - масив от записи (структурен масив) 11

1.2.4. Клас cell - масив от клетки. 11

ГЛАВА ВТОРА.. 14

2. Описание на Database Toolbox. 14

2.1. Предназначение. 14

2.2. Софтуерни изисквания. 14

2.3. Източници на данни и драйвери. 15

2.4. Графичен потребителски интерфейс Visual Query Builder 15

2.5. Настройка на ОDBC източници на данни. 15

2.6. Използване на графичен потребителски интерфейс VQB.. 18

2.5.1. Импорт на данни в работното пространство на MATLAB.. 18

2.5.2. Експорт на данни от работното пространство на MATLAB.. 20

2.5.3. Извличане на данни, които отговарят на определени критерии. 22

2.7. Използване на функциите на Database Toolbox на MATLAB.. 26

2.7.1. Обекти в Database Toolbox. 26

2.7.2. Функции в Database Toolbox. 29

ГЛАВА ТРЕТА.. 29

3. Примери за обмен на данни между MATLAB и MS Access. 29

3.1. Използване на графичен потребителски интерфейс VQB.. 29

3.1.1. Описание на базата данни. 29

3.1.2. Използване на заявки за експортиране на данни. 33

3.1.3. Извличане на данни, които отговарят на определени критерии. 36

3.1.4. Използване на заявки за експортиране на данни. 38

3.1.5. Графично представяне на резултатите. 40

3.2 Използване на функциите на Database Toolbox. 45

3.2.1. Създаване на таблици и експортиране на данани. 46

3.2.2. Импортиране и преобразуране на данни. 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 50

ЛИТЕРАТУРА.. 51


ВЪВЕДЕНИЕ

Глобализацията и високата конкуренция на пазара, предизвикани от бурното развитие на електрониката, информационните и комуникационни технологии, налагат разработката и използването на нови подходи и методи на работа. Важен фактор за успешното прилагане на тези нови подходи и методи е интеграцията, изразяваща се в осигуряването на качествени комуникации, обмен и споделяне на информация, с цел постигането на по-висока производителност, гъвкавост и качество

Много организации разполагат с ценни данни, които се съхраняват в различни софтуерни приложения. Често е трудно, ако не и невъзможно, да се получи пълна картина по отношение на бизнеса без данните от тези приложения да бъдат интегрирани.

MATLAB притежава средства за събиране на данни от външни устройства и бази данни, предварителна обработка, визуализация и числени анализи, представяне на данните в окончателни за презентиране отчети. MATLAB осигурява език на високо ниво и средства за разработка, които позволяват бързо развитие и анилиз на алгоритми и приложения. Програмният код на MATLAB може да се интегрира с други езици и приложения, както и използваните алгоритми и приложения могат да се обособят като самостоятелни програми или софтуерни модули. Използването на MATLAB като среда за разработка на алгоритми, анализ на данни и документиране и споделяне на резултати се развива непрекъснато.

Database Toolbox е нов продукт в системата на MATLAB, който дава възможност за обмен на данни между MATLAB и голям брой ODBC / JDBC - съвместими бази данни.

Цел на дипломната работа е да се разработят и систематизират примери, които илюстрират достъпа и обмена на данни от работното пространство на MATLAB към MS Accsess бази данни.


ГЛАВА ПЪРВА

1. Програмен продукт MATLAB

1.1. Кратко описание на MATLAB

Системата MATLAB обединява високотехнологичен компютърен език и интерактивна среда за разработка на алгоритми, анализ на данни и числови изчисления [1]. Чрез използването на продукта MATLAB, може да се решават технически и компютърни проблеми по-бързо, в сравнение с традиционните езици за програмиране, като C, C++ и Fortran.

MATLAB може да бъде използван в широк спектър от приложения, включително обработка на сигнали и изображения, комуникации, синтез на системи за управление, събиране и обработка на данни, финансови изчисления и анализи.

MATLAB предоставя редица функции за документиране и споделяне на резултати. Съществуват възможности за интегриране на MATLAB с други езици и приложения.

1.1.1. Основни функции на системата MATLAB

· Език на високо ниво за технически изчисления.

· Развита среда за разработка и управление на програми, файлове и данни.

· Интерактивни приложения за итеративно проучване, проектиране и решаване на проблеми.

· Математически функции за линейна алгебра, статистика, Фурие анализи, филтриране, оптимизация и числено интегриране.

· 2- D и 3- D графични функции за визуализиране на данни.

· Приложения за създаване на графичен потребителски интерфейс.

· Функции за интегриране на MATLAB алгоритми с външни приложения и езици, като C, C++, Fortran, Java, COM и Microsoft Excel.

1.1.2. Разработване на алгоритми и приложения

MATLAB осигурява език на високо ниво и средства за разработка, които позволяват бързо развитие и анилиз на алгоритми и приложения.

В MATLAB е интегриран език от високо ниво, позволяващ работа на системата не само в режим на калкулатор, но и в програмен режим. Това дава възможност на всеки потребител да създава свои собствени програми и функции, решаващи определени задачи от различни приложни области.

В програмната среда на MATLAB може да се програмират и разработват алгоритми по-бързо, отколкото с традиционните езици, защото не трябва да се изпълняват задачи на ниско ниво, като например деклариране на променливи, специфициране на типове данни или разпределяне на памет [1]. В много случаи MATLAB елиминира неоходимостта от „for” цикли. В резултат на това, един ред на MATLAB код може да за замени няколко реда на C или C++ код [1].

В същото време, MATLAB предлага всички функции на традиционните езици за програмиране, включително аритметични оператори, структури от данни, типове данни, обектно-ориентирано програмиране и функции за отстраняване на грешки (debugging).

MATLAB позволява изпълняването на команди или групи от команди едновременно, без да е необходимо компилиране и свързване, нещо което спестява време и усилия.

За по-бързо изпълнение на тежки изчисления с матрици и вектори, MATLAB използва оптимизирани библиотеки. За скаларни изчисления с общо предназначение, програмата генерира машинно - кодови инструкции с помощта на технологията JIT (Just-In-Time). Тази технология, която е достъпна за повечето платформи, осигурява скорост на изпълнение, която се конкурира със скоростта на традиционните езици за програмиране.

MATLAB разполага със следните средства за разработка на приложения:

· MATLAB Editor (Редактор на MATLAB) - Осигурява стандартни функции за редактиране и отстраняване на грешки.

· M-Lint Code Checker - Анализира програмния код и препоръчва промени, които да подобрят изпълнението му.

· MATLAB Profiler - Записва времето необходимо за изпълнението на всеки ред на програмния код.

· Directory Reports - Сканиране на всички файлове в една директория и създаване на отчети за ефективността на програмния код, за разликите във файловете и др.

1.1.3. Създаване на графичен потребителски интерфейс (GUI)

В среда на MATLAB може да се използва интерактивното приложение GUIDE (Graphical User Interface Development Environment), за да се създава и редактира потребителски интерфейс. GUIDE позволява да се включват списъци с полета, падащи менюта, бутони, радио бутони и плъзгачи, както графики в MATLAB и ActiveX контрол. Освен това, може да се създава GUI чрез използването на MATLAB функции във вид на програмен код.

1.1.4. Анализ и достъп до данни

MATLAB поддържа целия процес на анализ на данните, от събиране на данни от външни устройства и бази данни, предварителна обработка, визуализация и числени анализи, до представяне на окончателни за презентиране отчети.

Продуктът MATLAB предлага интерактивни средства и функции за анализ на данни, включително:

· Интерполация.

· Извличане на данни, мащабиране и осредняване.

· Нормализация и изглаждане.

· Корелация, анализ на Фурие и филтрация.

· Максимум, минимум, решаване на уравнения.

· Основни статистически изчисления и интерполация на данни.

· Матрични анализи.

MATLAB е ефективна платформа за събиране на данни от файлове, други приложения, бази данни, както и външни устройства. С MATLAB могат да се четат данни от известни файлови формати като Microsoft Excel например, ASCII файлове, бинарни файлове, image, sound, и video - файлове. Използването на входно-изходните функции на ниско ниво на MATLAB позволява да се работи с файлове с данни във всякакъв формат. Допълнителни функции позволяват да се четат данни от уеб страници и XML.

Може да се извикват други приложения и езици, като C, C++, COM objects, DLLs, Java, Fortran и Microsoft Excel, да се осъществява достъп до FTP сайтове и Web services. Използването на Database Toolbox позволява достъп до данни от ODBC/JDBC- съвместими бази данни.

MATLAB позволява получаване на данни от хардуерни устройства, като например сериийния порт на компютъра или звуковата му карта. Използването на Data Acquisition Toolbox, позволява да се въвеждат данни в MATLAB за анализ и визуализация. Instrument Control Toolbox дава възможност за комуникация с GPIB и VXI хардуер.

 

----------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата дипломна работа има за цел да представи и илюстрира възможностите на DataBase Toolbox на MATLAB за достъп и обмен с релационни бази данни. Основните изпълнени задачи могат да бъдат обобщени като:

· Описание на основните функции и възможности на системата MATLAB, като основно внимание е отделено на интегрирането на продукта с други среди и възможностите му за обмен и представяне на данни. Във връзка с обмена на данни с външни просукти са разгледани са основните типови данни, които използва система MATLAB.

· Описани са подробно функциите на DataBase Toolbox на MATLAB за достъп и обмен с бази данни. Разгледани са възможностите на графичния интерфейс Visual Query Builder и на някои от функциите на DataBase Toolbox за достъп и обмен на данни с релационни бази данни.

· Разработени са примери за обмен на данни между MATLAB и MS Access, обобщени както следва:

1. Достъп до бази данни чрез Visual Query Builder

Използвана е примерна база данни, която е разширена с допълнителни таблици и записи. Разработени са 12 примера за импорт, експорт и графично представяне на даните.

2. Достъп до базите данни чрез функциите на Data Base Toolbox

Разработени са MATLAB програми, които взаимодействат с MS Access бази данни. Чрез тях са показани функции, които на са достъпни за изпълнение с гаричния интерфейс и са възможни за използване при разработване на алгоритми и приложения в програмната среда на MATLAB.

Файл optim.m – създаване, експорт и изтриване на записи от базата данни

Файл stomani.m – създаване, импорт, изчисления и ескпорт на резултатите в даза данни.


ЛИТЕРАТУРА

1. http://www.mathworks.com/products/matlab/description1.html

2. Йорданов, Й. Приложение на Matlab в инженерните изследвания част Ι. Русе, 2004

3. Лазарев, Ю. Моделорование процессов и систем в MATLAB, изд. ВНВ, ПИТЕР, Санкт-Питербург, 2005

4. Database Toolbox 3, User’s Guide, www.mathworks.com

5. Catapult, Inc, Microsoft Access 2000 Step by Step, 1999г.

6. Д ипломна работа “Разработка на релационна база данни за подпомагане дейността на автосервиз”, Христо Георгиев Кочов фак. № АУ-527-2,2011


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1079 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.