Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки Управление на активите на банката и методите за управление на активите на банката


Дипломна работа, 44 стандартни страници, съдържа бележки под линия, таблици, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод…………………………………………………………………………………стр.4

Теоретична част:Активи и активни операции на банките. Управление на активите на търговските банки………………………...…………………………………….стр.7

1. Активи и активни операции на банките……………………………………….стр.7

2. Детайлно представяне на балансовите позиции………………………………стр.8

3.1. Същност на управлението на активите на търговските банки…………....стр.11

3.2. Портфейли от активи на търговските банки…………………….…………стр.13

3.3. Принципи за управление на активите на банката…………………………стр.14

4.1. Същност на методите за управление на банковите активи……………….стр.15

4.2. Основни цели на методите за управление на активите на банката…….....стр.15

4.3. Методи за управление на банковите активи……………………………….стр.16

4.3.1. Методът на общия фонд от средства…………………………………..…стр.17

4.3.2. Методът за разпределение на пасивите……………………………….…стр.18

4.3.3. Метод за разпределение на активите……………………………………..стр.21

4.3.4. Методи за оценяване потребността от парични наличности…………....стр.21

4.3.5. Методът, базиращ се на задача от линейното програмиране …………..стр.22

5. Стратегиите при управлението на банковия портфейл от ценни книжа …..стр.22

Практическа част:Управление на банковите активи на банка ДСК………….стр.24

1.Представяне на банка ДСК ……………………………………….. ………….стр.24

2.Оценяване качеството на банковите активи………………………….………стр.25

2.1. Норма на рентабилност на активите……………………………………….стр.26

2. 2.Чист лихвен марж, коригиран със степента на риска (RAM)………….…стр.27

3. Анализ на функционалната зависимост между кредитния портфейл и други позиции на банката…стр.29

3.1.Дял на кредитите в актива……………………………………………...……стр.29

4. Анализ на банковата ликвидност…………………………………….……….стр.31

4.1. Норма на кредитиране (Кредитно-депозитен коефициент)……………....стр.31

4.2. Степен на покритие на кредитите със собствен капитал………………….стр.32

5.1.Степен на покритие на влоговете със собствен капитал………………..….стр.34

5.2. Степен на покритие на активите със собствен капитал…………………...стр.35

6. Анализ на доходността на банковата дейност…………………………….....стр.37

6.1.Чист лихвен марж………………………………………………………...…..стр.37

7.1. Покритие на лихвените разходи от лихвените доходи……………………стр.38

7.2.Коефициент на лихвените разходи към активите………………………..…стр.39

7.3.Норма на рентабилност на собствения капитал (ROE)………………….....стр.40

Заключение………………………………………………………………………..стр.41

Литература……………………………………………………………….………..стр.44

Таблица 1: Актив и пасив…………………………………………………………стр.8

Таблица 2: Детайлно представяне на балансовите позиции……………………стр.9

Таблица 3: Общ вид на баланса на ТБ…………………………………………..стр.10

Таблица 4: Баланс според степента на ликвидност и изискуемост…………....стр.11

Таблица 5: Норма на рентабилност на активите…………………………….…стр.26

Таблица 6: Чист лихвен марж, коригиран със степента на риска (RAM)….....стр.28

Таблица 7: Дял на кредитите в актива……………………………..……………стр.29

Таблица 8: Норма на кредитиране……………………………………………….стр.31

Таблица 9: Степен на покритие на кредитите със собствен капитал…………стр.33

Таблица 10: Степен на покритие на влоговете със собствен капитал………...стр.34

Таблица 11: Степен на покритие на активите със собствен капитал………….стр.36

Таблица 12: Чист лихвен марж……………………………………………….….стр.37

Таблица 13: Покритие на лихвените разходи от лихвените доходи………..…стр.38

Таблица 14: Коефициент на лихвените разходи към активите.стр………………..39

Таблица 15: Норма на рентабилност на собствения капитал………………….стр.40

Графика. 1: Връзка риск – възвръщаемост на акционерния капитал…………стр.12

Графика 2: Норма на рентабилност на банковите активи на банка ДСК……..стр.26

Графика 3: Чист лихвен марж, коригиран със степента на риска (RAM)…….стр.28

Графика 4: Дял на кредитите в актива………………………………………..…стр.29

Графика 5: Норма на кредитиране……………………………………………....стр.32

Графика 6: Степен на покритие на кредитите със собствен капитал………....стр.33

Графика 7: Степен на покритие на влоговете със собствен капитал………….стр.35

Графика 8: Степен на покритие на активите със собствен капитал…………...стр.36

Графика 9: Чист лихвен марж……………………………………………………стр.37

Графика 10: Покритие на лихвените разходи от лихвените доходи………..…стр.38

Графика 11: Коефициент на лихвените разходи към активите………………..стр.39Увод

Банката е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Според Закона за кредитните институции „Банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.”[1].

Основа за възникване на банковата дейност са паричното обръщение и паричните резерви, формиращи се при кръгооборота на капитала. Дейността на банките съставлява съвкупност от предлаганите на клиентите многообразни операции и следователно многообразни услуги.

Търговските банки функционират в сложна и динамична среда. Пред тях постоянно възникват проблеми от различен характер, чието решаване изисква наличието на огромен обем информация. Тя засяга едни или други страни от изминалата им дейност, характеризира тяхното текущо състояние, финансово-икономическо положение на съответните клиенти и конкуренти или се отнася до бъдещи тенденции и закономерности в развитието на дадени икономически процеси. Тази информация не винаги е възможно да се използва непосредствено за нуждите на мениджмънта Тя трябва да бъде обработена, а след това – подложена на задълбочен анализ и оценка. Анализът на отделните страни от дейността на банката са информационната база за вземане на управленски решения. Банковият анализ осигурява своебразна връзка между потока от налична и постоянно изменяща се информация и осъществяването на различните насоки на банковия мениджмънт.

Един от основните източници на информация за вземане на управленски решения е свързан с оценяване състоянието на балансите на банките. Чрез проучване на състава, структурата и функционалната връзка между балансовите позиции посредством използването на различни финансови съотношения /коефициенти/, мениджърският екип прави изводи за качеството на съответните активи и пасиви.

Ликвидността на търговската банка зависи от състава и структурата на банковите активи, чието формиране зависи от използваните методи за тяхното управление. Тези начини и средства за разпределение на пасивите по различните видове активи създават възможност за своевременно посрещане на задълженията към клиентите и за намаляване на общия ликвиден и на лихвения риск. Правилното обвързване на активите създава предпоставки за по-спокойно насочване на стабилни и дългосрочни банкови пасиви и към по-рискови, но доходоносни активи. По този начин се подобрява конкурентноспособността на банките, което е съществено условие за повишаването на рентабилността им.

Преди да насочат вниманието си към различните методи за управление на активите, банките следва да се съобразяват с юридическите и икономическите ограничения, които стоят пред тях. Централната банка с редица закони и нормативни документи регламентира множество ограничения при разпределянето на банковите пасиви по различни видове активи (касова наличност, размер на минималните задължителни резерви, използване на собствения капитал и др.)

Банките са задължени да формират касова наличност, минимални резерви, коефициенти за касова и обща ликвидност в рамките на изисквания от БНБ минимален размер. Те трябва да се съобразяват с регламентираната гаранция на предоставяните от тях големи кредити, т.е. с установеното от Централната банка кредитни ограничение за размера на кредитите, които банките могат да отпускат, като чрез повишаването или намаляването на цената, както и чрез промяна на границата им се контролира, “създаването” на пари и развитието на икономическата активност.

Не по-малко значение за ликвидността, а и за рентабилността на банките имат и икономическите ограничения, стоящи пред тях. Всяка банка е задължена в максимална степен да удовлетворява потребностите на своите клиенти с предлаганите от нея разнообразни услуги, като по този начин поема определен риск на паричния пазар. Стремейки се да разширяват кредитния си портфейл, банките са длъжни да отчитат факта, че работят със средствата на своите клиенти, което налага реално оценяване и разумно управление на риска, протичащ от предоставяните кредити. Само при тези условия една банка може да се наложи на паричния пазар и да осъществява конкурентноспособна дейност.

След като се вземат в предвид юридическите и икономическите ограничения могат да се използват един или друг метод за управление на банковите активи, най-съществените от които са:

- Метод на общия фонд на средствата;

- Метод на разпределение на пасивите (банки в банките);

- Метод базиращ се на задача от линейното програмиране.

Теоретична част

Активи и активни операции на банките. Управление на активите на търговските банки

1. Активи и активни операции на банките

Активите са ресурси, които се контролират от банката в резултат на минали събития и от които банката очаква да извлече бъдеща стопанска изгода.

Активите се квалифицират по следните критерий:

- Според степента на риска-

1. Безрискови активи

а/ парични средства в касата на банката;

б/ вземания от правителството и от други централни банки.

2. ниско рискови

а/ депозити в банки;

б/ кредити и обезпечения с ДЦК;

в/ кредити на местната власт или държавни органи за управление с срок до 1 година.

3. Средно рискови

а/ кредити срещу ДЦК с по-дълъг срок;

б/ кредити за местните органи и държавната власт над 1 година;

в/ недвижимост (банката има вложения).

4. Високо рискови

а/ необезпечени кредити;

б/ акции;

в/ дялови съучастия;

г/ валутни позиции и др.

- Според доходи, който осигуряват дейността на банката и значението за функционирането им.

1. Финансови активи

а/ парични средства в касата на банката;

б/ благородни метали;

в/ средства по сметки в ЦБ;

г/ средства по сметки в депозити в други ТБ;

д/ ценни книжа;

е/ кредити.

2. Нефинансови активи

а/ сгради;

б/ машини;

в/ оборудване и други осигуряващи нормалното съществуване на банката;

Активите на банката се групират по тяхната ликвидност - подреждането започва от ликвидните активи, каквито са паричните средства, преминава се към бързо ликвидни активи, каквито са вземанията, ценните книжа и накрая са най-бавно ликвидните дълготрайни активи.

Активите и пасивите най-общо могат да се представят по следния начин:

Таблица 1: Актив и пасив

АКТИВ

ПАСИВ

Налични и приравнени към тях средства (5-10%)

Инвестиции в ценни книжа (20%)

Кредити (50-60%)

Банково имущество (5-10%)

Привлечени средства(90-95%)

Собствен капитал (5-10%)---------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Търговските банки осъществяват парично,платежно,кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти, чрез многообразните си операции.

Банките се стремят да:

-поддържат ликвидността си като във всеки момент да са способни да извършат изискуемите плащания;

-поддържат капитала си, за да не изпаднат в несъстоятелност;

-стремят се да получат по-висока доходност при най-малък риск от активите си;

-стремят се да привличат средства по евтин и най-сигурен начин.

Управление на активите означава избягване на риска от неизпълнение на обещанията. Активът показва всичко онова, което притежава банката към определен момент. На практика това е имуществото и всички вложения на банката, от които тя получава приходи. Активите на банката са нейните вземания, възникнали от предоставянето на пари под формата на кредити, покупки на ценни книжа и други на икономическите субекти. За разлика от пасивните операции, активните показват направлението на пасивите, т.е. начините и формите на използване на банковия капитал с цел формиране на доходи. Посредством активните си операции банките пласират и реализират концентрираните в тях парични и капиталови ресурси. Наричат се „активни”, тъй като се изтъква зависимостта на пласмента на средства от волята и усмотрението на банките. Чрез тях банките участват активно в стопанския живот на страната си.

Между активните и пасивните операции на банките съществува строга зависимост. В динамичното й поддържане се изразява управлението на банковите операции и поддържането на ликвидността на банките.

Основните принципи при управление на банковите активни операции се свеждат до:

-избягване на обвързването с един клиент-длъжник;

-изискване за редовно предоставяне на информация за възможностите на клиента относно редовното обслужване на неговите задължения и в частност кредитите му;

-водене на политика в съответствие с пазарните условия и лихвените равнища;

-разнообразяване на състава и структурата на активите с цел максимална печалба.

Управлението на активите има решаващо значение за поддържане ликвидността на банките. Във връзка с това в теорията се говори за т.нар. златно балансово или банково правило, според което краткосрочни пасиви не трябва да се влагат в дългосрочни активи.

За целите на управлението им, активите могат да се обособят в четири групи:

- налични средства (и при­равнени към тях вторични резерви);

- ценни книжа;

- предоставени кредити;

- имущество (сгради и оборудване).

„Управлението на активите обхваща начина и реда на разпределение (пласиране) на активите в различни гру­пи и вътре в тях, като основно значение има формирането на портфейла от ценни книжа и кредитния портфейл. Главният проблем при управлени­ето на активите е разрешаването на дилемата „ликвидност – печалба””[1], доколкото стремежът към по-висока печалба увеличава риска и намалява ликвидността.[2]

Методите за управление на банковите активи изразяват използуваните начини и средства от банките за разпределение на пасивите по различни видове активи. Чрез тях се постигат главно следните цели: Осигурява се ликвидност на банките; Повишава се рентабилността на банките; Подобрява се конкурентноспособността на банките.

В световната практика са познати различни методи за управление на банковите активи, най-съществените от които са :

1) Метод на общия фонд от средства;

2) Метод на разпределение на пасивите (банки в банките);

3) Метод, базиращ се на задача от линейното програмиране

Банките, преди да насочат своето внимание към един или друг метод за управление на активите, следва да се съобразяват с юридическите и икономическите ограничения, които стоят пред тях. Централната банка с редица закони и други нормативни документи регламентира редица ограничения при разпределението на банковите пасиви по различни видове активи: за касовата наличност, за размера на минималните задължителни резерви, за използуването на собствения капитал и др. Банките са задължени да формират касова наличност, минимални задължителни резерви, коефициентите си за касова и обща ликвидност в рамките на изисквания от БНБ минимален размер.

Литература

1. В. Стоянов, Основи на финансите, 1997 г.

2. Желю Вътев, Ангел Ангелов и Божидар Божинов „Анализ на банковата дейност”

3. Желю Вътев, “Финансов мениджмънт на банката”, 2007г.

4. Зоя Завадска, “Банково дело” , 2004г.

5. М.Младенов, “Пари, банки, кредит”, С., 1998г.

6. П.Стефанова, “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000

7. П. Стефанова,”Банки. Вътрешни и международни плащания”, изд.”Тракия-М”, С., 2000

8. П. Стефанова,”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994

9.Уилс, Дж., Управление на риска в банковата сфера, София-Пловдив, 1994, с. 31

10.Фредерик Мишкин, “ Теория на парите, банково дело и финансовите пазари”;

11.Закон за БНБ

12.Закон за кредитните институции

13.http://www.dskam.bg

14. Вж. Д. в., бр.105.22.122006 г.., бр.125.29.12./2006 г.; бр107.27.12./2006 г.

15. Э. Андрес и др. Коммерческие банки, М., Прогресс, 1983 г.
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 881 посетителя и 6 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.