Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Оценяване на инвестиционен проект в промишлеността на фирма “XXX” ЕООД във връзка с неговото кредитиране от Първа инвестиционна банка


Дипломна работа, 42 стандартни страници, съдържа таблици, бележки под линия, формули, има апарат
Цена: Безплатно
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод ........3

Глава 1. Инвестиционната програма на фирмата – основен източник на увеличаването на фирмената стойност  ...5

1. Описание на инвестиционния проект и обосновка на инвестиционната идея .......6

2. Производствено оборудване и капацитет на използването му ......8

Глава 2. Определяне на релевантните парични потоци, засягащи инвестиционния проект .....9

1. Инвестиционни разходи и разпределението им ...11

2. Годишни приходи от продажба на продукция ....12

3. Разходи за дейността .....13

4. Формиране на паричните потоци ........18

Глава 3. Анализ и оценка на инвестиционен проект от банка .........20

1. Оценяване на инвестиционния проект с методите, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци ......21

1.1. Период на изплащане ......21

1.2. Средна рентабилност .......23

2. Оценяване на инвестиционния проект с методите, основаващи се на дисконтирането на паричните потоци ......23

2.1. Нетна сегашна стойност (NPV) ...23

2.2. Вътрешна норма на възвращаемост ......26

2.3. Индекс на рентабилност (РI) ....27

2.4. Дисконтов период на изплащане .........28

3. Рискови фактори и чувствителност на инвестиционния проект ....29

3.1. Рискът в инвестиционните решения ...29

3.2. Анализ на риска на проекта .........30

3.3. Анализ на чувствителността на NPV на проекта...............32

Заключение .......34

Използвана литература ..38

Увод

Осигуряването на непрекъснатост на производствения процес е една от важните задачи на фирмата. Съществуването на всяка една фирма е свързано с инвестирането и в различни активи, а цел на процеса на инвестиране е не само запазването, но и развитието на фирмата. Инвестирането на капитали изисква точна оценка на ползите и разходите от дългосрочните инвестиционни проекти.[1]

Всеки дългосрочен инвестиционен проект е комбинация от взаимозависими и свързани активи, целяща успешно генериране на парични потоци, с които е възможно производството на стоки или извършването на услуги. Може да бъде Реконструкция и модернизация на съществуваща инсталация, замяна на морално остаряло оборудване с ново, подмяна на технология, или изграждане изцяло на нов проект.

На тази основа водещата изследователска теза в настоящата разработка може да се формулира както следва: “Оценяването на инвестиционен проект изисква развитие на методика, състояща се от отделни етапи и осигуряваща отговор на проблема за правилното инвестиционно решение”. Инвестиционните решения са от основно значение за просперитета на фирмата, защото са свързани с влагане на фирмени ресурси в капиталови проекти, с цел увеличаване на фирменото богатство. Вземането на оптимално инвестиционно решение е гаранция за успешното развитие на фирмата.

Основните фактори за вземане на решение са:

- ограничеността на инвестиционните и кредитни ресурси на фирмата;

- големият размер на необходимите за реализацията на инвестиционната програма капитали;

- необратимият характер на взетото инвестиционно решение;

- значението на инвестиционната програма за увеличаване на фирменото богатство.

За обект на изследването се определя “Инвестиционнен проект на фирма” (по примера на фирма “Фидикар Строй” ЕООД представен пред Първа инвестиционна банка), а за негов предмет конкретните методи, техники и показатели за измерване на рентабилността и надеждността на инвестиционен проект на фирма, кандидатстваща за финансиране от финансова институция .

При тези обстоятелства целта на дипломната работа е да се приложи практически методологията на капиталовото бюджетиране и инвестиционния анализ в банковото дело, съобразно условията, в които действа фирмата. Капиталовото бюджетиране е процес на генериране на инвестиционни проекти, тяхното оценяване и избор на най-добрите проекти от гледна точка на максимизацията на фирмената стойност. Капиталовото бюджетиране представлява интеграция на финансовото и технологичното планиране.[2] Невъзможно е да се реализира инвестиционен проект, който не отговаря на технологичните или на финансовите изисквания. Изборът за реализация на инвестиционен проект е ключов, не само за фирмата, но и за обществото като цяло.

Конкретните задачи, които се поставят за решаване в разработката са:

1. Изпълнение на инвестиционната програма.

2. Формиране на оперативен паричен поток.

3. Оценяване на инвестиционен проект на фирма.

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три глави.

В глава първа е представена инвестиционната програма на фирмата, като основен източник на увеличаването на фирмената стойност. Описание на конкретния инвестиционен проект и обосновка на инвестиционната идея.

Глава втора последователно разглежда всички приходни и разходни парични потоци, които са в резултат от инвестиционния проект на фирмата, до обобщаването им в оперативен отчет на паричните потоци. Определят се инвестиционните разходи и разпределението им

В глава трета се изчисляват показателите за икономическа ефективност на проекта. Извършва се анализ и оценка на инвестиционния проект.

В заключението се извеждат получените резултати от направеното изследване в дипломната работа. Формулират се изводи за целесъобразността на проекта и препоръки. Те са основа за вземане на управленско решение от мениджърите на банката за осигуряване финансиране на проекта, чрез предоставяне кредит на фирмата за реализацията му.


Глава 1. Инвестиционната програма на фирмата – основен източник на увеличаването на фирмената стойност

Гаранция за успешното развитие на всяка фирма е съставянето на инвестиционна програма, включваща обекти, чиято реализация ще допринесе за увеличаване на фирмената стойност.

Инвестиционната програма на фирмата представлява Поименен списък от Инвестиционни проекти, набелязани за реализация в течение на плановия период и техните основни технико-икономически параметри: инвестиционни разходи, срок за въвеждане на обектите в промишлена експлоатация и описание на очакваните ефекти от реализацията им.

Всички инвестиционни предложения преминават през етапи на оценяване с методите на капиталовото бюджетиране. То е процес на оценяване и селектиране на дългосрочни инвестиции с цел максимизиране на фирменото богатство.

Решението за реализиране на даден инвестиционен проект се взема след като се извърши точна оценка на проекта от гледна точка на ползите и разходите от неговото реализиране. Ако проекта е икономически изгоден за фирмата, то изграждането му ще допринесе за увеличаване на акционерното богатство и мениджърите ще вземат решение за включване на проекта в инвестиционната програма.

Процесът на управление на утвърдените за реализация инвестиционни проекти е съвкупност от последователно протичащи процеси на планиране, организиране, наблюдение и контрол на изпълнението на инвестиционни проекти, чийто икономически живот надхвърля една година.

В тази връзка желанието на мениджърите на фирма “Фидикар Строй” ЕООД гр. Бургас е проект № 1 в инвестиционната програма за следващата година да бъде “Изграждане на нова линия за производство на хлебни изделия – тип брускети”.

1. Описание на инвестиционния проект и обосновка на инвестиционната идея.

Фирма “Фидикар Строй” ЕООД град Бургас e утвърден производител на хлебни изделия в региона, която разширява своето присъствие на българския пазар. Това е динамично развиваща се фирма със съвременно оборудване, широк продуктов асортимент и дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна. Разполага с модерна хлебопекарна, и има намерение да разшири производството си като закупи нова линия за производство на брускети, отговарящ на европейските стандарти в производството на хлебни изделия. Като цяло инвестиционният проект обхваща изграждането и функционирането на нова линия към съществуващия цех за производство на хляб, насочен за задоволяване на бургаския пазар. Основна цел е продукцията да бъде конкурентноспособна и да отговаря на потребителското търсене.

Фирмата залага на успеха, заради утвърденото си име в региона и традиционно високото потребление на тестени продукти в страната ни. Предполага се, че моделът на потребление на българина ще се променя в съответствие с европейския и ще се увеличи търсенето на нестандартни видове хлебни изделия. В тази връзка първоначално ще се започне с производството на познатите от внос видове брускети, а по-нататък има възможност за разнообразяване на асортимента в съответствие с потребителското търсене.-------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Представеният инвестиционен проект притежава редица технологични и пазарни преимущества, които са предпоставка за успешната реализация на проекта.

Финансово-икономическият анализ и оценката на ефективността от въвеждане на инвестиционен проект “Изграждане на нова линия за производство на хлебни изделия тип - брускети” са извършени на база действащите в Р. България нормативни документи и утвърдената от фирма “Фидикар Строй”ЕООД град Бургас Инвестиционна политика при следните сценарни условия:

· Инвестиционният проект като цяло е на предпроектен етап.

· Суровините и материалите са по цени действащи към датата на изготвяне на разработката.

· Експлоатационните разходи са формирани в съответствие с действащите във фирмата производствена програма, правила за калкулиране на разходите и по експертна оценка.

· Финансово-икономическите показатели са разчетени за период от 5 години.

· Дисконтирането на паричните потоци е направено при ставка 15%.

Движението на финансовите средства и изменението на паричните потоци от момента на теглене на кредита за инвестиция, изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация е отразено в следната таблица:

Крайни финасови резултати

Показатели

Периоди

Т0

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Нетен приход от продажби

152100

170352

190794

213690

234000

Променливи разходи

44070

49358

55281

61915

67800

Постоянни разходи, без лихви

77813

79813

79813

79813

79813

Оперативна печалба

30217

41181

55700

71961

86387

Разходи за лихви

11700

11700

8775

5850

2925

Облагаема печалба

18517

29481

46925

66111

83462

Данък печалба 15%

2778

4422

7039

9917

12519

Финансов резултат

15739

25059

39886

56195

70943

Плюс амортизации

18000

18000

18000

18000

18000

Минус погасителни вноски

22500

22500

22500

22500

Минус прираст на оборот. к-л

12500

1500

1680

-10976


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1616 посетителя и 68 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.