Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Реферати Икономика Туризъм Роля и дейност на Световна туристическа организация


Реферат, 17 страници по-големи от стандартните, има апарат
Цена: 1.20лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Р Е Ф Е Р А Т

Тема: Роля и дейност на Световна туристическа организация

Дисциплина: Макро-регулиране на туристическия бизнес

Съдържание:

1. Увод................................................................................................................ 1 стр.

2. История:

1) Повече от 80 години работа в туризма................................... 2 стр.

2) Важни събития.............................................................................. 3 стр.

3. Управителни органи на СТО.................................................................. 5 стр.

4. Различни отдели........................................................................................ 6 стр.

5. Проекти и програми................................................................................. 9 стр.

6. Световен ден на туризма...................................................................... 11 стр.

7. Етичен кодекс на туризма................................................................... 12 стр.

8. Международната година на екотуризма – 2002г........................... 12 стр.

9. Интернет адрес...................................................................................... 13 стр.

10. Публикации............................................................................................... 13 стр.

11. Заключение................................................................................................ 13 стр.

12. Използвана литература....................................................................... 14 стр.

1. Увод

Световната туристическа организация (СТО), специализирана агенция на ООН, е водеща международна организация в туризма и пътуването. Тя служи като глобален форум в областта на туристическата политика и практически източник на ноу-хау в туризма. Нейното седалище е в Мадрид (Испания). СТО играе централна и решаваща роля в насърчаването и развитието на отговорен и устойчив туризъм и за насърчаване на икономическото развитие, международно разбирателство, мир, просперитет и взаимно уважение, безусловно зачитане на гражданските права и основните свободи. При изпълнението на тази мисия Организацията обръща специално внимание на интересите на развиващите се страни в областта на туризма. СТО е катализатор за развитието на техническия обмен и международното сътрудничество, за насърчаване и засилване на партньорството между обществени и частни организации, за насърчаване прилагането на Етичния кодекс на туризма, който подпомага страните - членове, туристическите центрове и фирми за нарастване на икономическото, социалното и културното влияние на туризма и пълно използване на неговите предимства, като същевременно минимизира отрицателното въздействие на туризма чрез социални и екологични проблеми.

През 2006 г. СТО обхваща 150 страни, 7 територии и около 300 членове, представляващи филиали на частния сектор, образователните институции, туристически сдружения и местни туристически администрация.

В началото на новото хилядолетие, туризмът е твърдо установен в много страни като най-бързо развиващият се икономически сектор - осигуряващ чуждестранна валута и създаващ работни места. Международният туризъм предлага едни от най-високите в света приходи и за повечето страни е важен фактор в осигуряване на баланса на плащанията.

Развитието на туризма стимулира поток от огромни инвестиции в инфраструктурата, по-голямата част от които подобряват качеството на живот на местното население и туристите. Той предоставя на правителствата значителни финансови приходи под формата на данъци. По-голямата част от новите работни места и предприятия в туризма са създадени в развиващите се страни, като по този начин се балансират възможностите за икономически растеж и се допринася за утвърждаването на жителите в селските райони, предотвратява се тяхното изливане в пренаселените градове. Интеркултурна комуникация и лично приятелство, възникнали в процеса на туристическите борси са важен фактор за подобряване на международното разбирателство и насърчаване на мир между народите на света. Световната туристическа организация насърчава правителствата на страните да развиват партньорства с частния сектор, местни администрации и неправителствени организации, като по този начин стават по-ангажирани в областта на туристическото развитие. Туризмът може да бъде ефективно използван за борба с бедността, СТО заявява, че ще участва в изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие на ООН, чрез въвеждането на нови инициативи за насърчаване на устойчивия туризъм като средство за изкореняване на бедността. Програмата, известна като ST-EP (устойчив туризъм - изкореняване на бедността), включва мулти-годишната работа на двете организации за насърчаване на устойчив туризъм за изкореняване на бедността. Програмата е въведена през 2003 година.

------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

11. Заключение

Основна роля в координирането и развитието на туризма има Световната организация по туризъм. Основният предмет на дейност на СОТ е да насърчава развитието на туризма с цел да съдейства за икономическата експанзия, международното разбирателство, мира и просперитета, а също така и да прокламира всеобщо уважение и спазване на основните човешки права и свободи без разлика от раса, пол, език и религия.

Политическото значение на туризма не се изчерпва с необходимостта от мир и политическа стабилност. Наличието на тесни икономически и политически връзки между страните води и до повече туристически пътувания между тях. Законодателството като част от политическата структура на една страна влияе пряко не само върху възможностите за туризъм, но и чрез международни договорености, гранични такси, визови, митнически и други формалности, статут на чужденците, валидност на чуждестранни документи, възможности за инвестиции, репатриране на приходи и т.н. влияе пряко върху посещаемостта от чужденци.

Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално-техническата база.

Съвременният туризъм е модерен отрасъл, използващ широко модерни технически средства и методи за управление и маркетинг.

В контекста на структурните и технологични промени, настъпили в световната икономика, туризмът получава шанс в много от развиващите се държави да заеме мястото на текстилната или на някоя друга основна индустрия, която дотогава се е считала за база на икономическия напредък. По този начин, развиващите се държави могат да получат една нова възможност чрез туризма да се приобщят към глобалната тенденция на индустриализация.

12. Използвана литература

www.world-tourism.org/


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1951 посетителя и 57 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.