Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Реферати Икономика Международни Отношения (МИО) Световна търговска организация


Реферат, 29 стандартни страници, съдържа таблици, има апарат
Цена: 1.20лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод

1. Световна търговска организация(СТО) заглавие на казуса

2. История

3. СТО – система от правила за регулиране на световната търговия

4. Цели

5. Основни функции на СТО

6. Структура на СТО

7. Основни принципи

8. Преговори и споразумения.

9.Задачи

10.Критики

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ


Увод

Икономическите отношения между страните имат древен произход. Още в епохата на робовладелческия строй,древен Египет, Гърция и Рим търгуват с другите страни. През средните векове размяната се развива преди всичко от Генуа и Венеция. Обемът на размяната не е голям. Обменят се занаятчийски изделия, скъпоценни камъни и стопански стоки. С малки изключения външната търговия има ограничено значение в стопанството на отделните страни. Развитието на търговските отношения между страните се задържа от слабото участие на страните. Развитието на промишлеността и обособяването на машинната инустрия дава мощен тласък за разгръщането на международните икономически връзки. Появяват се и транспортните средства, с помощта на които се открива възможността за превозване на стоките на значителни разстояния, и в големи количества. Това съдейства за големия растеж на международната търговия и тя е исторически първата форма на МИО. При съвремените условия икономиката на всяка страна практически не може да съществува обособена от другите. Икономическите отношения между страните включват външната търговия, миграцията на работната сила, движението на капиталите, валутните отношения и научно-техническите отношения. Следователно обекти на МИО са стоките и услугите, трудовите ресурси и капитала. Международната търговия се развива неотклонно и все повече се трансформира в дългосрочни и устойчиви отношения.

На базата на казаното възниква въпроса какво представлява международната търговия.Тя се разглежда в широк и тесен смисъл.

· В широк смисъл МТ е съвкупност от търговски, правни, транспортни и други икономическо отношения между отделниет държави, насочени към размяна на стоки, услуги и др. Материални и нематериални блага. Когато тези отношения отразяват дейността на всички държави в тази насока МТ има пълна всеобхватност и се нарича световна търговия. Когато обхваща отношения на определен кръг държави, обособени по политика, география, договор или друг признак, тя се нарича МТ.

· В тесен смисъл международната търговия е съвкупност от вноса, износа и реекспорта на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности на група страни. По-точно понятието международна търговия означава търговия между група държави, а световна търговия - търговия между всички държави.

1. Световна търговска организация

2. История

Размяната е най-древната форма на общуване между народите. Нито войните, нито съвременните форми на ограничения (ембарго) могат да спрат този всепроникващ процес. Обемът на световната търговия през 2000 г. надхвърля 22 пъти този през 1950 г.[1] Само за периода 1990 -1998 г. световният износ нараства с 68 на сто (от 3457 млрд. долара на 5817 млрд.) или с около 7 на сто средногодишно при 5.1 на сто през периода 1973 -1998 г.[2] Това бързо разрастване на търговията и значението й за развитието на повечето страни в света поставя въпроса за нейното регулиране.

След края на Втората световна война с цел по-бързо преодоляване на последиците от нея и предотвратяване на нови унищожителни войни, за регулиране на икономическите отношения между държавите, за улесняване и стимулиране на икономическото сътрудничество между тях се пристъпва към учредяването на три международни институции: Световна банка, Международен валутен фонд и Международна търговска организация (МТО). Преговорите за създаване на МТО са неуспешни и през 1947 г. се подписва Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ), което да регулира международните търговски отношения до момента на създаване на международна организация. То е подписано от 23 страни и влиза в сила от 1 януари 1948 г.

По своята форма ГАТТ представлява многостранен договор, съдържащ правила и норми за регулиране на търговските отношения между подписалите го страни. По съдържание той изпълнява ролята на международна организация, на форум, където договарящите се страни разискват проблемите и перспективите за по-нататъшно развитие на търговията. Целта е създаване на либерална търговска система, в която търговията между страните се осъществява в условията на свободна конкуренция, всепризнати правила, прозрачна и предсказуема среда. Либерализацията на търговията, изразяваща се в намаляване на митата, ограничаване прилагането на различни нетарифни бариери, улесняване обмена на стоки и услуги между страните. Строго установените правила за търговия, залегнали в това споразумение и създаващи условия за предсказуемост, улесняват деловите среди, подобряват достъпа до външните пазари и осигуряват условия за нарастване на износа.

Възприетите преди повече от 50 години основни правила за регулиране на световната търговска система остават валидни и до днес. Най-важното сред тях е “статут на най-облагодетелствана нация” или прилагане принципа на недискриминация. Той предполага всяка страна да осигурява незабавно и безусловно на останалите страни членки всички улеснения, условия и привилегии при вноса и износа, предоставени на друга страна членка, т.е. забранява се дискриминацията по отношение на стоките, произхождащи от различни страни. Принципът на “национално третиране” пък забранява дискриминацията между вносни и аналогични стоки местно производство. Третият принцип касае защитата на местното производство чрез мита. Въпреки стремежа на всички участници в споразумението към либерализиране на търговията и създаване на условия за честна и свободна конкуренция този принцип позволява на страните членки да защитават националното си производство чрез мита, забранявайки използването на количествени ограничения. За по-голяма либерализация на търговията чрез прогресивно намаляване на митата и премахване на другите пречки в търговията се прилага четвъртият принцип – “обвързване на митата”. По време на многостранните търговски преговори се договаря намаление на митата, което се обвързва срещу евентуално бъдещо увеличение, като нивата на обвързване се описват в национални списъци с митнически отстъпки, представляващи неразделна част от правната система на ГАТТ.

Характерна особеност на Общото споразумение за митата и търговията е неговата отвореност както за присъединяване на нови страни, така и за разширяване на обхвата на митническото обвързване. През 47-те години на съществуването на ГАТТ са организирани и проведени 8 кръга многостранни търговски преговори, по време на които са договаряни различен брой взаимно изгодни митнически отстъпки. Всеки кръг допринася за все по-голямото либерализиране на световната търговия, изразяващо се в намаляване на ставките на митата и премахване на нетарифните пречки. Така за цялото време на съществуването на ГАТТ средните ставки на митата на промишлените стоки, прилагани от развитите страни, претърпяват съществено намаление - от близо 40% до около 3%.

 

---------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Вече е ясно, че търговията е мощен фактор и инструмент за икономически растеж и развитие, който може да носи изгоди за всички участници в процеса, стига да се управлява добре. Самата либерализация на търговията в световен мащаб е част от глобализацията, а управлението на търговията е един от аспектите на глобалното управление. В този смисъл СТО се възприема като един от глобалните актьори - сравнително силен и добре функциониращ. Това е причината често пъти на нея да се гледа като на инструмент за много по-широко регулиране, отколкото му е вменено поначало. СТО е организация, създадена да управлява търговията и търговските споразумения и не може да се смята, че е отговор на всички глобални проблеми. Съвременното състояние на глобализацията изисква подобряване на управлението и изработване на подходящи механизми за него, както и на съответните организации за неговото осъществяване в много други области извън търговията. Тъй като тези механизми и структури липсват, усилията се насочват към разширяване правомощията на СТО и вменяване в отговорност на такива задачи, като опазване на околната среда, социално развитие, права на човека и демократизация на обществото и т.н.

Поради значението на търговията за развитието на всички страни и огромния спектър от области, които тя засяга, променящите се условия в световната икономика налагат реформиране на СТО в посока на по-нататъшно подобряване достъпа до пазарите, особено за по-слабо развитите страни; разширяване на техническото съдействие на развиващите се страни; подобряване на сътрудничеството с другите глобални институции (СБ, МВФ), ангажирани с подпомагане на развитието и интегрирането на повече страни в световната икономика; ориентиране на дейността към хората. Глобалната икономика се променя непрекъснато, затова се налага и непрекъснато усъвършенстване на организацията на СТО, механизмите и правилата на управление на световната търговия. Премахването на едни бариери в търговията предизвиква засилване на конкуренцията и естествено противодействие с появата на нови, по-усъвършенствани и донякъде съобразени с международните правила бариери, ограничаващи конкуренцията. Силно нарасналият поток на преки чуждестранни инвестиции също се нуждае от международно признати правила, които да намалят рисковете и да позволят по-равномерно разпределение на изгодите от този процес. Редица други дейности на икономическия и обществения живот в някои свои аспекти засягат търговията и също могат да бъдат регулирани на глобално равнище в интерес на всички участници в международната търговия. Наред с намаляване и премахване на митата се търси регулиране на такива нетарифни аспекти на търговията, които да дадат възможност да се създадат по-опростени, по-прозрачни и по-недискриминационни правила. В крайна спетка целта е организацията да се модернизира и заздрави така, че да осигури върховенство на закона в международната търговия.

 

----------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Библиография

1.Енциклопедия Британика 1999г.

2.Сп. Икономика;

3.Справочник за международните организации 1988г.

4.WTO Annual Report 2000, www.wto.org/

5.Augus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre Studies OECD, 2001.

6.A Summary of the Final Act of the Uruguay Round, www.wto.org/english/docs_e/docs_e.htm

7.www.wto.org/

8.Уикипедия-свободна енциклопедия

 

 [2] Augus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre Studies OECD, 2001, p.362


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 549 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.