Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Реферати Икономика Застрахователно дело Експертна оценка при сключване на застраховка и изплащане на застрахователна сума по застраховка „Злополука”


Реферат (малка дипломна работа), 22 стандартни страници, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

1.Eкспертна оценка при щети, възникнали в следствие на злополука...…....3

2.Събиране на доказателства за установяване основанието и размера на претенцията........................................................................................................10

3.Оценка на причинените вреди и определяне размера на обезщетението по претенцията........................................................................................................11

4.Разглеждане на жалби във връзка с претенции по застрахователни договори.............................................................................................................13

5.Технически указания за ликвидация на щети по застраховка “Автоасистанс при пътуване в чужбина”…………………………………….


Eкспертна оценка при щети, възникнали в следствие на злополука

Приемане на претенции за изплащане на застрахователно обезщетение или парична сума, наричано за краткост обезщетение

1. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или законните наследници уведомяват Застрахователя чрез подаване на писмена претенция за изплащане на обезщетение по образец. Претенцията се предявява в момента от узнаването за настъпилото застрахователно събитие и в рамките на давностния срок на застрахователния договор.

2. Претенцията се подава в агенцията, издала застрахователната полица или в друга агенция, в случай, че това улеснява застрахованото лице или законните наследници.

3. Претенцията се приема от служителя в главната агенция/агенция, натоварен с обслужването на застрахователните договори/полици/ и/или претенции, отнасящи се към отдел “Злополука, Заболяване и Туристически застраховки” при ЗПАД “Общо застраховане”.

4. При приемането на претенцията, служителят трябва да окаже съдействие и да извърши проверка за изчерпателното и точно попълване на всички реквизити.

5. Към претенцията по образец застрахованият или законните наследници представят документи, описани по-долу, в зависимост от вида застраховка и покрития риск по застрахователния договор / полица/.

Необходими документи за доказване на претенцията по основание и размер по видове застраховки:

1. ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ЛИЦАТА В МПС

1.1. Застрахователен договор /полица/.

1.2. Документи, които са съставени от органите на полицията, доказващи, че застрахованият е бил участник в ПТП.

1.3. Цялостна медицинска документация /медицински документ за оказана първа помощ, епикризи, амбулаторни листове, болнични листове и други медицински документи издадени от лицензирани здравни заведения/. При смърт на застрахованото лице и съдебно-медицинска епикриза, аутопсионен протокол, епикриза от здравното заведение, където е настъпила смъртта .

“ЗАБОЛЯВАНЕ” И “КОМПЛЕКСНА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА”

1.4. При настъпила смърт на застрахованото лице – и препис от акта за смърт и удостоверение за наследници. В случаи на заведено следствено дело – издадените документи от компетентните органи по приключилото дело.

1.5. При покрит риск “медицински разходи вследствие злополука - и документи, доказващи реално извършените медицински разходи – медицински направление, рецепта, фактура с фискален бон или платежно нареждане при извършване на плащането по банков път.

1.6. Декларация за банкова сметка на името на Застрахования или законните наследници - при безкасово плащане на застрахователното обезщетение .

1.7. Други сведения и доказателства, поискани от Застрахователя за доказване на претенцията по основание и размер, които не са могли да бъдат предвидени при завеждане на щетата.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ

2.1. Билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник.

2.2. Акт за злополуката с подробно описание на случая, съставен от превозвача, в случаите когато злополуката не е отразена в акт на компетентен орган по контрола на съответния вид транспорт.

2.3. Цялостна медицинска документация /медицински документ за оказана първа помощ, епикризи, амбулаторни листове, болнични листове и други медицински документи издадени от лицензирани здравни заведения/. При смърт на застрахованото лице и съдебно-медицинска епикриза, аутопсионен протокол, епикриза от здравното заведение, където е настъпила смъртта.

2.4. При настъпила смърт на застрахованото лице – и препис от акта за смърт и удостоверение за наследници. В случаи на заведено следствено дело – издадените документи от компетентните органи по приключилото дело.

2.5. Декларация за банкова сметка на името на Застрахования или законните наследници - при безкасово плащане на застрахователното обезщетение

2.6. Други сведения и доказателства, поискани от Застрахователя за доказване на претенцията по основание и размер, които не са могли да бъдат предвидени при завеждане на щетата.

3. ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА”-ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА

3.1. Застрахователен договор /полица/.

3.2. Поименен списък на застрахованите лица, в случаите, когато същият е неразделна част от застрахователния договор.

3.3. Служебна бележка от работодател, когато застрахователния договор е сключен за сметка на работодателя и без поименен списък на застрахованите лица. Тя трябва да съдържа номера и датата на застрахователния договор, номера и датата на заповедта, с която лицето е назначено на работа, длъжността на застрахованото лице към момента на застрахователното събитие – оригинал.

3.4. Разпореждане на НОИ, с което се признава, че настъпилата злополука е трудова, в случаите на покрит риск по застрахователния договор.

3.5. Сведение за настъпила злополука по образец на Застрахователя, когато се касае за битова злополука, в случаите на покрит риск по застрахователния договор.

3.6. При настъпила смърт на застрахованото лице – и препис от акта за смърт и удостоверение за наследници. В случаи на заведено следствено дело – издадените документи от компетентните органи по приключилото дело.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ХДИ” Застрахователно АД има следните подвидове застраховки “Злополука”:

1. “Злополука” на кредитополучателя – този вид застраховка се сключва при теглене на потребителски кредит от банка.

Застрахователната сума е равна на главницата по отпуснатия кредит.

В случай на възникване на застрахователно събитие, застрахователното обезщетение се изплаща в полза на Банката кредитор.

2. “Злополука на учащи и преподаватели в учебните заведения” – този вид застраховка е специален продукт предназначен за учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения (с изключение на обучаващи се задочно, във вечерни училища и курсове).

За учащи до 16 години застрахователната премия се заплаща от родителите.

Застраховката е групова и се сключва с поименен списък на застрахованите лица.

3. “Планинска застраховка” – този вид застраховка е предназначен за осигуряване на спокоен отдих в планината.

Застраховката се сключва за срок от един ден до една година.

В случай на непредвидено събитие Застрахователя поема и разходите по спасяването на застрахованото лице, които могат да се изплатят директно на Планинската Спасителна служба.

За всяка една от трите програми важат следните условия:

За кого е предназначена:

Физически лица на възраст от 16 до 70 години.

Застраховките “Злополука” са:

- индивидуални, когато се сключват за едно лице;

- групови, когато се сключват за повече от две лица. Груповите застраховки “Злополука” се сключват от работодатели в полза на техните служители. Броя на застрахованите лица се определя с поименен списък или по средносписъчен състав.

Предмет на застраховане:

С договор за застраховка “Злополука” Застрахователят поема определен риск срещу събития свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования.

Застрахователно покритие:

КЛАУЗА “А” – ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

- Временна загуба на трудоспособност от злополука,

- Трайна загуба на трудоспособност от злополука,

- Смърт от злополука.

КЛАУЗА “Б” – ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

- Медицински разходи;

- Ритуални разходи;

- Спасителни разходи.

Териториален обхват – Република България.

Застрахователна сума:

Застрахователна сума е сумата, за която се сключва застрахователният договор за едно лице.

Минималната застрахователна сума е 500 лева:

Застраховащият може да поиска увеличаване на застрахователната сума по време на действие на полицата, като писмено посочи своето желание и внесе допълнителна премия.

Застрахователна премия:

Застрахователна премия е вноската, която Застрахованият /Застраховащият/ дължи на Застрахователя.

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от застрахователната сума, рисковия клас, застрахователното покритие и срока на застраховката. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката. Може да се договори и разсрочено плащане.

Изплащане на застрахователни обезщетения:

По Основно покритие Застрахователят изплаща суми при:

Временна загуба на трудоспособност от злополука:

- над 15 дни 5% от застрахователната сума;

- над 20 дни 7% от застрахователната сума;

- над 40 дни 10% от застрахователната сума;

Трайна загуба на трудоспособност от злополука: процент от застрахователната сума, равен на процента трайна загуба на трудоспособност.

Смърт от злополука:

- за групови договори при трудова злополука - застрахователната сума в двоен размер, при битова злополука - размера на застрахователната сума;

- за индивидуални договори – размера на застрахователната сума.

По Допълнително покритие Застрахователят изплаща обезщетения при :

- Медицински разходи свързани със злополука – до 10% от застрахователната сума;

- Ритуални разходи при смърт от злополука - до 10% от застрахователната сума;

- Спасителни разходи при злополука - до 10% от застрахователната сума.

Използвана литература

1.Драганов, проф.Хр., доц. Й.Близнаков - “Застраховане”, С., 2000г.

2.Общи условия на застрахователни дружества:

· ЗПАД “ДЗИ ОБЩОЗАСТРАХОВАНЕ”

· ЗПАД “АЛИАНЦ ЖИВОТ”

· “ХДИ” ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2694 посетителя и 65 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.