Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Реферати Икономика Агробизнес Анализ на финансово –икономичското състояние на ЗК Дунав ООД гр Тутракан


Реферат (малка дипломна работа), 30 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, формули, диаграми, снимки, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Увод – история на предприятието
 2. Закон за кооперациите
 3. Здравословни и безопасни условия на труд
 4. Счетоводни баланси
 5. Отчети на приходи и разходи
 6. Икономически показатели

ü Рентабилност

ü Печалба

ü Ефективност

7. Тенденции и начини за разрастване и развитие(план за теглене на кредити ) .

8.Заключение


Анализ на финансово –икономичското състояние на ЗК Дунав ООД гр.Тутракан

Живея в гр. Тутракан -малък град с много ограничени възможности за правене на бизнес . Именно поради този факт и поради факта , че брат ми работи като комбайнер в тази кооперация и познавам много добре същността и реших да изложа този пример .

Закон за кооперациите (обн.ДВ бр113 от 28 декември 1999)

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.ДВ бр.17 от 1991)

Закон за застраховането (обн.ДВ бр.86 от 1996г.)

Кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Тя може да осъществява социална и културна дейност за задоволяване интересите на своите членове. Кооперацията е юридическо лице.

Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.

През последните няколко години след приключване на поземлената реформа се създадоха нови условия за функциониране на организационните структури в отрасъла, в т.ч. и на кооперативните. Кооперативните организации са с над 115 годишна история, заемали са водещо място в производствената, финансовата и в обслужващата сфера в аграрния отрасъл. През последните 16 години развитието на кооперативните организации в земеделието налага като водеща структура земеделската производствена кооперация. Наред с нея, макар и в по-ограничена степен, се възстановяват традициите в организирането и функционирането на земеделските кредитни кооперации. Снабдителните, пласментните, маркетинговите, кооперациите за машинни и други услуги не успяха засега да се наложат в земеделския отрасъл.

Оценката на същността и особеностите на съвременната българска земеделска кооперация се основава на общоприетото разбиране за кооперацията като частна организационна форма на бизнес, който се ползва и контролира от собствениците, а резултатите от него се разпределят между членуващите в нея кооператори, т.е. тя е автономно сдружение на доброволно обединили се хора за задоволява-не на общите им икономически, социални и културни нужди посредством съвместно осъществявано и с демократично управление предприятие. Според някои автори това е организация, която се базира на следните три концепционни начала:

· тя е колективен собствен бизнес, който се ползва от членовете му;

· кооперативният бизнес се контролира от собствениците му;

резултатите от кооперативния бизнес се разпределят между собствениците му .

ЗК”Дунав ”-ООД гр.Тутракан е учредена с учредителен протокол от 07 . 03 . 1999год. на събрание на учредителите на брой 222. с решение №14 от 22.06.1999год. е регистрирана в Тутракански окръжен съд с предмет на дейност : Производство, изкупувавне, съхранение и реализация на селскостопанска и промишлена продукция. На него се приема устав на кооперацията, с който се ръководи цялостната дейност. Избира се управителен и контролен съвет, състоящ се съответно от 9 (девет) и 3 (трима) души за период от 3 (три) години. След промените в Закона за кооперациите от 2007год. мандата се увеличаава на 4 (четири) години.Всяка година през месец Февруари или Март се провежда годишно събрание, на което Управителния съвет прави отчет пред член-кооператорите за своята дейност през изминалата година приемат решения за работа през следващата.

Обработваемата земя с която обработва кооперацията е 5000дка.

Основните култури които отглежда кооперацията са : пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед.

Кооперацията се ръководи от Председател, който е на изборна длъжност и се избира от член-кооператорите на общо събрание на 4 години.

Основните длъжноси са : Главен счетоводител, организатор производство , заварчик, механизатори, и охрана. Същите са подбрани по молби и автобиографии на заседание на Управителния съвет. При постъпване на работа лицата представят медицинско свидетелство, че са годни за кандидатстваната работа, свидетелство за съдимост, след което председателят издава заповед за назначаване. Лицето се запознава и подписва длъжностна характеристика, прави му се инструктаж и се подписва в инструктажната книга.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд всички работници премивата медицински преглед към медицински център лицензиран към трудова медицина на всеки две години. Предоставя има се работно облекло в зависимост от длъжността на най-малко 6(шест) месеца.

Календарната и стопанска година в кооперациите се разминават. Стопанската започва от месец Октомври и завършва до месец Октомври следващата година. Подготовката започва след прибирането на пшеницата и ечемика. Земята се обработва в зависимост от това какво ще се сее – дали есенници (пшеница и ечемик) или пролетници (царевица и слънчоглед).

Складовете в които ще се съхранява продукцията се обезаразяват с препарати преди започване на жътвата.

Относно защитата и опазването на околната среда и здравето на населението кооперацията използва торове, препарати и горива от лицензирани дистрибутори.

Основният доход на кооперацията е продажбата на получената продукция, вноски на член-кооператорите за лично ползване, услуги на населението извън кооперацията, услуги на други кооперации, от субсидии на фонд „Земеделие” за обработваната земя на декар и от субсидии по програми за купуване на машини, възстановяване акциз за закупеното и изразходено дизелово гориво.

Машинно-тракторният парк с който разполага кооперацията за да обработва земята постепенно се обновява, като се закупуват нови машини, за да е по-качествена обработката и сеитбата.

Добивите които се получават в различните години са в зависимост от климатичните условия, но постепенно се увеличават. В следствие на това се увеличава рентата, която се плаща на член-кооператорите, заплащането на работиците и печалбата на кооперацията, която за изминалите години е както следва : 2002год – 46 хиляди лева; 2004год – 112 хиляди лева; 2006год. – 134 хиляди лева.

Организация на стопанството

Използваема земеделска площ

Земята е под аренда и това става въз основа на арендни договори между арендатора и арендодателя, който е със срок не повече от 6 години. Стопанисваната земя е в размер на 8 250, 06 дка в т.ч. ниви и необработваема земя. Размера на поземлените обработваеми участъци използвани от кооперация ЗК”Дунав ”-ООД гр.Тутракан са в размер на 5 000дка. нивите са от трета квалификационна степен. Участъците са с различни размери като блокове под 50 дка няма. Обработваемите участъци са напълно изолирани от магистрали, гранични пунктове, тържища, пазари и населени места. В близост до тях е разположен единствено местния язовир.

Разпределение на площа

обработваема земя – 5 000 дка

-ниви – 5 000 дка

необработваема земя – 3 250, 06 дка

-обори – 0,700 дка

- навеси – 0,500дка

-ковачница – 0, 950 дка

-гараж – 0,450 дка

-битова сграда – 0,150 дка

-дъскорезница – 0,500 дка

диаграма 1 процентното съотношене на обработваемите и необработваемите площи

Почвено климатични условия

Почвено-климатичните условия са благоприятни за отглеждане на зърнрни, технически и фуражни култури.

Основната култура за региона е пшеницата. Климата е умерено-континентален, което определя параметрите на климатичните компоненти. Средните годишни температури са между 11 и 12 градуса. Средните количества на валежите са 550 мм/м2 . През зимните месеци духат студени североизточни ветрове, които отвяват снежната покривка и измръзяват есенниците. Сухото и горещо лято налагат изкуствено напояване. Летните суховеи и недостстъчните валежи довеждат до ерозия на почвата. Релефът прелива от равнинен към хълмист и ниско планински. Най-голямата надморска височина е 501 метра. Преобладават черноземни, аловиално-ливадни, тъмносивите и сиви горски почви. 80% от площа се напоява по гравитационно по бразди.

Размер на капитала

Към собствения капитал, който е на стоиност 25 819, 45 лв са включени:

· 3 броя МТЗ „Беларус” с товароподемност 4300кг

· 2 броя ЮМЗ трактора

· 2 броя култиватора

· 2 броя окопни култиватора

· 3 броя дискови брани

· 1 брой сеялка за слята сеитба

· 1 брой сеялка за окопни култури

· 4 броя ремаркета с товароносимост 5000 кг

 

 

-------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нуждата от субсидии за земеделието е огрмна тъй като земеделието в България запада. Освен това, земеделието е високорисково само в България. В по-развитите държави производителите инвестират в техника и инфраструктура и сушата не е проблем за никой, защото използват напоителни системи, нито пък дъжда - защото имат застраховки. Въпреки, че Земеделието е най-подпомаганият отрасъл в България. произвежда все по-малко като делът му в БВП спада всяка година. Мисля, че е достатъчно показателно.

Един производител ще фалира , ако няма субсидии и помощ от държавата/съюза. Ще се наложи да продава всичко на двойна цена, за да може да покрие разходите си и да поддържа стандарта си, което НЕМИНУЕМО ще доведе до тотален внос. Така че - по-добре земеделските производители да получават стабилна субсидия, която да поддържа стандарта и жизнеспособността на стратегически отрасъл.

Една от причините за загиването на земеделието е, че от 1995 г. насам държавата е дала субсидии за тютюн в размер на 870 милиона лева. От тях 625 милиона са за премии. Това сочи справка, от министерството на земеделието. От 1996 г. насам за зърнопроизводство държавата е отпуснала общо 177 милиона лева субсидии. Разликата е очевидна. За тютюн се дава четири-пет пъти повече, отколкото за зърнопроизводство. Това обяснява защо преди 17 години произвеждахме между 8 и 12 милиона тона хлебно зърно годишно и изнасяхме, а сега произвеждаме под 4 милиона тона и внасяме от чужбина. От първостепенна важност е укрепването на единодействието между кредитните и земеделските кооперации както на регионален принцип, така и чрез стиковане интересите между Федерацията на кредитните кооперации и Съюза на земеделските производствени кооперации. По този начин ще се улесни организацията на земеделската производствена дейност и ще се повиши нейната ефективност .

Селското стопанство се превръща във важен отрасъл за България още в първата половина на миналия век. Тогава страната ни е един от водещите износители на селскостопанска продукция в Европа. След демократичните промени, съпътствани от раздържавяването и преминаването на селското стопанство в частни ръце, българският аграрен сектор забуксува и изпадна в криза, а с това започна и обезлюдяването на селските райони.

В епохата на засилена глобализация от съществено значение е възможността за създаване и развитие на локални ефективни и устойчиво функциониращи предприятия, които вземат под внимание социалните и обществените нужди. Поради тази причина кооперативната форма на организация има своето място в съвременния свят, защото тя създава възможности за устойчиво развитие на регионите и обществото при спазване на кооперативните принципи, на които иманентно са присъщи и социални функции. Развитието на кооперативната система в земеделието ще позволи броят на кооперациите по света – 900 000, и техните членове – над 500 милиона, от над 100 страни да не намалее, а напротив да се увеличи.


Използвана литература:

1. Андреев, Н., Единодействието на националните кооперативни съюзи в Р България, сб. „Единодействието на националните кооперативни съюзи“, С., 2005, стр. 14.

2. Дойчинова, Ю., Поведенчески проблеми на функционирането на земеделските производителни кооперации, сп. „Икономика на селското стопанство“, 1995, бр. 7-8.

3. Дойчинова, Ю., Традиционни концепции за кооперативната организация и проблеми на съвременната българска производствена кооперация, Международна научно-практическа конференция „u1055 Проблеми на кооперациите, малкия и средния бизнес“, С., УИ, 2001.

4. Кънева, Кр., Модел за изследване на земеделските производствени кооперации, С., Икономика и управление на селското стопанство, бр. 3, 2000.

 1. Автори: Юлия Маринова, Георги Попов; изд. Горекс прес - Икономика и организация на фирмата
 2. Автор: Иван Димов; изд. Абагар, Велико Търново - Обща икономическа теория
 3. Интернет
 4. Закон за кооперациите
 5. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Предоставени данни от ЗК ”Детелина” гр. Левски


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1403 посетителя и 62 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.