Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер



Дипломна работа, 50 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание Въведение 2 Актуалност на проблема 2 Част І І. Увод 3 ІІ. Съдържание на управлението на човешките ресурси 4 Част ІІ І. Същност на мотивацията. Мотив и видове мотиви 7 1. Мотив – същност 7 2. Видове мотиви 8 3. Същност на мотивацията 10 4. Мотивационни фактори 14 ІІ. Мотивационни теории 17 1. Съдържателни мотивационни теории 17 2. Процесуални мотивационни теории 23 3. Подкрепящи теории 30 ІІІ. Приложение на мотивацията в управлението на човешките ресурси 30 Част ІІІ І. Представяне обекта на изследване 33 1. История на Челопеч Майнинг ЕАД 33 ІІ. Анализ на организационната структура и структурата на персонала 34 1. Структура на предприятието 34 2. Структура на персонала 34 2.1. Структура на персонала по категории 35 2.2. Полово-възрастова структура 36 2.3. Образователна структура 36 ІІІ. Установяване на мотивационния профил на персонала в Челопеч Майнинг ЕАД 38 ІV. Анализ на мотивационният профил на персонала и препоръки за подобряване на неговата мотивация 43 Заключение 48 Въведение Актуалност на проблема Проблемът за мотивацията на поведението в трудовата дейност е един от централните обекти при организацията на всяка една стопанска единица. Изграждането и функционирането на дадена организация изисква разработването на адекватни инструменти и механизми за интегриране, регулиране и направляване на индивидуалното участие в решаването на общите задачи и проблеми. В тази връзка централната цел на ръководството на организацията е образно казано, да впрегне индивидуалните потребности и възможности в съвместната дейност. А един от пътищата за постигане на тази цел е познаването и въздействието върху мотивацията на персонала. Голяма част от хората биха задали въпроса, дали наистина е необходимо да се отделя толкова голямо внимание на проблема за мотивация за труд, при положение, че не са решени много други фундаментални въпроси и, че икономиката на страната е в голямо затруднение. Но именно мотивацията е един от пътищата към излизане от кризата и подобряване на икономическите показатели на страната. В един такъв момент много важна е ролята на държавата и нейните институции, които упражнявайки своите законода ---------------------------------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мотивацията – полагането на усилия за постигане на целите, които организацията желае да постигне – е важен елемент за разбирането на човека. Проблемът за мотивацията на човешкото поведение в труда и трудовата дейност придобива съществено значение за успешното функциониране на стопанските субекти в пазарни условия. Именно поради тази причина ръковотството на Челопеч Майнинг ЕАД се стреми да подобри факторите, които мотивират персонала в дружеството, защото това е правилната посока за постигането на целите във всяка една организация. С появата на все повече изследвания и практика в приложението на теориите за мотивация и техните методи, мениджърите ще вникнат все по-добре в процеса на мотивация. В настоящата дипломна работа, мотивацията на персонала е разгледана в теоретичен и практичен аспект. В теоретичната част са описани видовете мотиви, мотивационните фактори и самото приложение на мотивацията в управлението на човешките ресурси. В практическата част е разгледана мотивацията на персонала в Челопеч Майнинг ЕАД. От анализът на мотивационния профил на персонала в дружеството става ясно, че ръководството е постигнало добри резултати по отношение на осигуряването и поддържането на добра степен на мотивираност у работниците в Челопеч Майнинг ЕАД. В заключение може да се обобщи, че мотивацията означава различни неща за различните хора. Тя играе съществена роля в управлението на човешките ресурси. Използвана литература 1. Илиев, Й., Мотивацията на персонала, С. 1993 г. 2. Илиев, Й., Производствен мениджмънт в индустриалната фирма, С. 1993 г. 3. Шопов, Атанасова, Управление на персонала, С., 1995 г. 4. Тончев, Управление на персонала, С., 1993 г. 5. Ангелов, А., Основи на мениджмънта, С., 1995 г. 6. Янкулов, Я., Забунов, Мениджмънт, С., 1997 г. 7. Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Б., 1993 г. 8. Армстронг, М., Основни техники на управление, С., 1994 г. 9. Паунов, М., Организационна култура, С, 1996 г. 10. Паунов, М., Организационно поведение, С, 1997 г. 11. Стефанов, Н., Мениджмънт на персонала в Япония, С., 1995 г. 12. Александров, Кр., Мениджмънт на организации и предприятия, 1995 г. 13. Бекяров, К., Пипев, Съвременни икономически теории, С., 1993 г. телно-нормативни и регулиращи функции, създават предпоставки и условия за постепенно преодоляване на неудовлетворението на хората. Но тъкмо функциониращите икономически субекти правят една държава силна, тъй като именно те са звената на националното стопанство, където протича непосредствената трудова дейност и където хората изявяват своя трудов и интелектуален потенциал. Този потенциал, особено в сложни кризисни периоди, може и трябва да бъде оползотворен напълно. Настоящото изложение е опит за обобщаване на теоретичните постижения в областта на мотивацията и систематизирането им от гледна точка на тяхното практическо приложение в съвременната икономическа организация. Основна цел е да се изведат основните опорни точки, които биха позволили на добрия мениджър да използва по-пълно и ефективно потенциала на човешките ресурси в стопанската дейност.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 3181 посетителя и 69 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.