Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Маркетинг Стратегии за развитие на МБДПЛР "Св. Иван Рилски"


Дипломна работа, 85 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, формули, липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Услугите са основата за съществуването и развитието на доста фирми. Те са едни от най-важните елементи без които фирмата не може да оперира на пазара. Единствено чрез тях се постигат целите и на фирмата (печалба, имидж) и на потребителя (задоволяване на някаква потребност или желаниe). Още повече, че потребителя цели да ползва услугите, които фирмата му предлага. И успее ли една фирма да предложи такава услуга, която по уникален начин задоволява човешката потребност, с гаранции и постоянно да усъвършенства нейните функции, тя ще има съществено конкурентно предимство и ще се задържи дълго време на върха. Системното управление, анализиране на предлаганите услуги, разкриване на силните и неутрализиране на слабите им страни, разработването на правилни стратегии за развитие, води до правилно позициониране на пазара и дава възможност за завладяване на нови пазари. Затова всяка фирма трябва да отдели много внимание и усилия за предлагане на най-оптималния за нея вариант на пакет услуги за потребителите.

Предмет на настоящата разработка е анализ на стратегиите за развитие на МБДПЛР ”Св. Иван Рилски”-кв.Аспарухово-Варна. За да се постигне целта, задачите, които ще се извършат са: преглед на теоретичните основи на стратегическото планиране в организациите, анализ на развитието на дейността на дружеството, анализ на пазарните му позиции, SWOT-анализ, разглеждане на стратегиите за развитие на лечебното заведение – маркетингов, инвестиционен и финансов план на дружеството. Накрая ще бъдат направени някои изводи и препоръки, които биха могли да подобрят работата на фирмата.
ГЛАВА І. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

За положителното развитие на фирмите е необходимо прилагане на стратегии за развитие. За всяка стратегия се явява присъщо наличието на цели, задачи, към които се ориентира с действие, активност. Независимо от наименованието, което се използва, общо може да се каже, че е налице целева установка, към която се ориентират, на която се посвещават усилията. Изборът на тази целева установка е съществена част, елемент на всяка стратегия.

Стратегическият анализ е друга важна съставка на стратегиите. Той включва както анализа на околната среда, така и анализа на вътрешните фактори. Анализирането на околната среда не засяга само икономическата среда – имат се предвид социална, политическа, техническа, природна и екологическа среда.

Третата важна част на стратегиите е програмната част, планът за действие, планът за разгръщане на силите, програмните процедури и т.н.

Много от стратегиите предполагат наличието на противник. В общия случай силата, която е препятствие за преодоляване по пътя на нашите цели, нашите намерения, това е противникът. За стопанските фирми в роля на противник застава конкурентната организация. Противостояща сила, срещу която се разработва стратегия може да изразява противоположност на интереси, но и се явява агресивна среда. С правилния избор на решение на поведение с използването на правилата на играта, стратегиите осигуряват изгоди, преимущества.

Разработването на стратегия, на стратегическо решение не е просто акт, не е просто избор. Разработването на стратегия е организационен и итеративен процес, при който всички компоненти (цели, анализ, проект за решения) се уточняват при взаимодействие.

 

----------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ГЛАВА V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

За подобряване дейността на Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Св.Иван Рилски"-Аспарухово-Варна ЕООД гр.Варна, могат да се направят следните изводи и препоръки:

1.Болничният продукт винаги е притежавал определено качество, чиято оценка има съществено значение за потребителя - за да може да се ориентира към една или друга болница, за платеца /Община Варна/ - за да знае за какво плаща и за самата болнична организация, която трябва да има яснота на какво качествено равнище се намира в сравнение с предишен период или с други подобни на нея болници.

2.Качеството в здравеопазването представлява качество на продукта на здравеопазването, т.е. съвкупността от неговите характеристики, позволяващи задоволяването на определени здравни потребности.

3.Редовно отчитане промените на външната и вътрешна среда, за да се осигурят икономическите успехи и самото съществуване на болницата.

4.Изработване и преследване на определена стратегия за разходите, тъй като в здравеопазването те имат непрекъсната тенденция към нарастване. В бъдеще разходите за стационарната дейност трябва да бъдат намалени или поне трябва да не нарастват така рязко както когато са били на бюджетна издръжка. От друга страна трябва да се търсят възможности и начини за привличане на други приходи.

5.Повишаване на коефициентите за рентабилност, които изразяват степента на възвращаемост на капитала.

В МБДППР "Св.Ив. Рилски"-Аспарухово-Варна ЕООД тези коефициенти са с много ниски положителни стойности.

6.Постигане на по-голяма ефективност на здравните грижи, което предполага използването на съвременни и нестандартни методи на управление, голяма гъвкавост и умения да се работи в динамична среда.

7.Подобряване на качеството на работа, активно търсене на нови сфери за приходи, осигуряване на достатъчна финансова подкрепа от собственика на капитала.

8.Ускорена обращаемост на краткотрайните активи, която е един от факторите за подобряване финансовото състояние на дружеството. Това предполага намаляване на разходите по съхраняването на част от тези активи.

9.Правилно формиране и прогнозиране на евентуалните разходи дава възможност за своевременна спешна промяна при евентуален отрицателен резултат.

10.Обхващане в по-пълна степен движението на паричните средства на всеки етап от протичането на лечебната дейност

11.По-добро планиране на движението на паричните средства от и към дружеството, което е основна функция на управление на финансите на дружеството и на цялата съвкупност от финансови отношения. Това означава да се обхванат приходите на финансови средства, както и всички предстоящи плащания по вид и размер.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МБДПЛР "Св. Ив. Рилски"-Аспарухово-Варна съществува, за да осигури качествено продължително лечение и рехабилитация на пациенти след активното им лечение с помощта на специализира медицински, немедидински и друг помощен персонал; да ги ресоциализира, като по този начин се намали дела на тяхната инвалидизираност и се увеличи трудоспособността им.

Лечебното заведение е обявило обществено приемливи цели, приоритети и задачи. Те са неразделна част от целите, приоритетите и задачите от разработената от МЗ “Национална здравна стратегия - "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България".

МБДПЛР "Св. Ив. Рилски" ЕООД е единствената в гр.Варна с такъв статут. Това й дава изключително предимство пред останалите болници в града. И за да може да се възползва пълноценно от това предимство, управлението на болницата трябва много внимателно да прогнозира пазара и да разработи такива стратегии за развитие, които биха й донесли още по-голям имидж сред обществеността. За целта ресурсите (пари и хора) трябва да се оползотворяват по най-ефективен и ефикасен начин.

Общоизвестно е, че скъпите процедури не винаги са еквивалент на високо качество. Управлението на лечебното заведение е преодоляло стремежа към неподходящо и преждевременно използване на нова техника. Въвеждането на бързи и скъпи иновации, които рано остаряват, много често не се оправдава от живата практика. Медицинските технологии, които се прилагат в болницата, са в съответствие с местните потребности, приемливи за обслужваното население и за използващия ги здравен персонал от гледна точка на предмета на дейност на лечебното заведение-долекуване и продължително лечение.

От всичко казано дотук следва да се направи извода, че МБДПЛР "Св. Ив. Рилски" - Аспарухово – Варна се справя успешно със задачите си свързани с осигуряването на качествено продължително долечение и рехабилитация на пациенти след активното им лечение.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.Дончев, Велев, М., Икономика на предприятията

2.Велев, М., “Икономика на предприемаческата дейност

3.Велев, М., Стратегическо планиране

4.Колев, Н., Бюджетно счетоводство

5.Паунов М., Стратегии на бизнеса, унив. изд. София, 1997г.

6.Прайд У. и Ререл О., Маркетинг: концепции и стратегии, Фарком София, 1994г.

7.Кодекс за задължително социално и здравно осигуряване

8.Закон за задължителното социално и здравно осигуряване

9.Данни от Община ВарнаКоментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1302 посетителя и 46 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.