Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция ТАКТИКА НА ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ ПРИ ВАЛУТНИ И КОНТРАБАНДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


Дипломна работа, 92 страници по-големи от стандартните, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод..................................................................................................... 4

II. Литературно проучване ..................................................................... 5

III. Обект, предмет, цел и задачи на магистърската теза ...............8

IV. Разследване на престъпленията ...........................................9

III. Претърсване.................................................................................28

IV. Изземване...................................................................................... 50

V. Обиск............................................................................................. 54

VI. Следствена ситуация.................................................................. 57

VII. Контрабандни престъпления...................................................... 64

VIII. Валутни престъпления............................................................... 68

IX. Компютърни престъпления....................................................... 76

IX. Заключение.................................................................................. 80

X. Приложения.................................................................................. 81

XI. Използвана литература............................................................... 89

XII. Нормативна уредба...................................................................... 90

УВОД

Претърсването и изземването са два различни способа за събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства в съответствие с Процесуалния кодекс.Доказателства в наказателното производство могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са установени по реда, посочен в този кодекс.

Доказателствата се събират и проверяват чрез регламентираните процесуални способи / действия по разследването / :

1. оглед;

2. претърсване и изземване;

3. разпит;

4. разпознаване;

5. следствен експеримент;

6. експертиза.

За всяко действие по разследването в НПК са предвидени специфични изисквания, но едновременно с това могат да се открият и някои общи, които са валидни за всички или за по – голямата част от тях. От спазването им до голяма степен зависи доказателственото значение на установените факти.

Претърсването и изземването са едни от най – важните и най – сложните следствени действия, осъществявани в процеса на разследването на престъпленията.

Законодателят разглежда претърсването и изземването в единство поради множеството им общи страни. Същевременно, обаче между тях съществуват и различия, които определят и различието в тактиката на тяхното извършване.

ЛИТЕРАТУРНО ПРОУЧВАНЕ

Претърсването и изземването са два различни способа за събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства в съответствие с Процесуалния кодекс.Доказателства в наказателното производство могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са установени по реда, посочен в този кодекс. Доказателства, които непосредствено отразяват свързани с престъплението обстоятелства, се наричат преки, а тези, от които може да се получи информация за разследваното събитие само след като се съпоставят с други доказателства, са косвени. Доказателствата могат да бъдат веществени и невеществени. Веществени доказателства са:

· Предмети, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението;

· Предмети, които са били обект на престъпно посегателство;

· Предмети, върху които има следи от престъплението;

· Всички предмети, които могат да послужат за изясняване обстоятелствата по делото.

В зависимост от източника на информация / очевидец на престъпление или лице, което е получило информация от очевидец на престъпление/ за свързан с разследваното събитие факт, доказателствата могат да бъдат първични и производни. Доказателствата се разграничават на обвинителни и оправдателни в зависимост от това, дали подкрепят или опровергават обвинението.

Доказателствата се събират и проверяват чрез регламентираните процесуални способи / действия по разследването / :

1. оглед;

2. претърсване и изземване;

3. разпит;

4. разпознаване;

5. следствен експеримент;

6. експертиза.

За всяко действие по разследването в НПК са предвидени специфични изисквания, но едновременно с това могат да се открият и някои общи, които са валидни за всички или за по – голямата част от тях. От спазването им до голяма степен зависи доказателственото значение на установените факти. От тази гледна точка като общи могат да се определят следните процесуални изисквания :

· привличане на поемни лица / при оглед, претърсване и изземване, разпознаване и следствен експеримент/ ;

· фиксиране на резултатите от следствените действия в протоколи чрез видеозапис и звукозапис, фотографии, скици и чертежи в съответствие с изискванията на НПК;

· запознаване на поемните лица, свидетелите и уличените лица с техните права и задължения преди започване на действието по разследването, в което участват;

· да не се накърнява достойнството на лицата, които участват в следствените действия, както и да не се създава опасност за тяхното здраве и живот.

Доказателствата се приобщават към делото чрез доказателствени средства :

1. обяснения на обвиняемия, заподозрения и/или уличения;

2. свидетелски показания;

3. протоколи за следствени и съдебни действия;

4. видеозаписи и звукозаписи;

5. копия и отливки;

6. фотоснимки, планове, схеми и други.

Необходимо условие за доказателственото значение на установените при огледа, претърсването и изземването, разпознаването и следствения експеримент факти в досъдебната фаза на наказателния процес е привличането на поемни лица при провеждането на съответните действия по разследването. При определяне на поемните лица е необходимо да се има предвид, че :

1. не бива да бъдат заинтересовани от изхода на делото;

2. присъствието им при провеждане на следственото действие е необходимо условие за неговата законност;

3. по – късно те могат да бъдат призовани в съда в качествата на свидетели във връзка с участието им в действието по разследването;

4. имат право да правят бележки и възражения по допуснатите непълноти и закононарушения; да искат поправки, изменения и допълнения на протокола; да подписват протокола при особено мнение, като писмено изложат съображенията си за това; да искат отмяна на актовете, които накърняват техните права и законни интереси; да получат съответно възнаграждение и да им се заплатят разноските, които са направени; да бъдат запознати със своите права;

5. призованият в качеството на поемно лице е длъжен да присъства на провеждането на действието по разследването и да остане на разположение на органа на разследването, докато това е необходимо. В противен случай носи отговорност като свидетел, който не е изпълнил задълженията си / да се яви на определеното място и време и да даде показания /;

6. когато е необходимо, поемните лица се предупреждават срещу подпис, че не могат да разгласяват без разрешение това, което са узнали по време на провеждане на действието по разследването, и че в противен случай носят отговорност.

 

----------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бъдещето на досъдебното разследване по наказателни дела е в разследващите екипи, изградени от непосредствено действащи прокурори и разследващи органи. Екипи, в които следствената работа, вземането на решения и тяхната реализация ще бъдат обща задача и всеки член на екипа ще усеща отговорност за това. Това ще остави в историята отдавна изгубилите значение тези за прокурора господар на процеса и за кабинетния характер на прокурорската дейност, ще доведе до прекрояване на досъдебната фаза, която следва да добие облика на единна процесуална дейност, а не както сега – последователно извършвани и ясно разграничени стадии на предварително производство и на действия на прокурора след завършването му.

Екипният принцип на процесуално действие компенсира заличените през последните години правомощия на прокурора да извършва цялостно досъдебно разследване, да изисква цялото следствено дело или отделни материали по него и да определя разследващия орган. Ще отпадне необходимостта от удължаване срока на разследване и от връщане на делото за допълнително разследване, съпроводено с влачене на производствата от канцелариите на прокурорите до тези на районните полицейски управления и обратно. Само така ще се рационализира правомощието на прокурора за ръководство и надзор и ще се изпълни императивът от Европейската конвенция за правата на човека за разумен срок за провеждане на производството.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЛИТЕРАТУРА

1. АВРАМОВ, Й., ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ПАРАЛАКС, С., 2001г.

2. АВРАМОВ, Й., БАНКОВ КОНТРОЛ, НОВА ЗВЕЗДА, С., 2001г.

3. БОЕВ, И., КРИМИНАЛИСТИКА, С., АЛБАТРОС, 2002г.

4. БОЕВ, И., КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ТЕХНИКА, С, 2006г.

5. БОЕВ, И., КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ТАКТИКА, С, 2006г.

6. ВЛАДИМИРОВ, Р., ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВО – ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ФЕНЕЯ, С., 2005г.

7. ЗЛАТАРЕВ, Е., ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СИЕЛА, С., 1995г.

8. ИВАНОВ, К., ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АПИС, С., 2000г.

9. КИРЕВ, А., НАРЪЧНИК НА МИТНИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ, СИЕЛА, С., 2001г.

10. КОНСТАНТИНОВ, Е., МАНЕВ, Н., НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОПРИЛАГАНЕ И БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА: ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ И ПРОЦЕСУАЛНА ПРАКТИКА, ГОРЕКСПРЕС, С., 2005г.

11. КУНЧЕВ, Й., ПОЛИЦЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ, АЛБАТРОС, С., 2003г.

12. КУНЧЕВ,Й., КРИМИНАЛИСТИКА: ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ОТРАЖЕНИЕ, ПОЗНАНИЕ. С. 2000г.

13. КУНЧЕВ,Й., КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ТАКТИКА, АЛБАТРОС, С., 2003г.

14. МИХАЙЛОВ,Д., НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ОСОБЕНАТА ЧАСТ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, СИЕЛА, С., 2003г.

15. МЛАДЕНОВ,П., МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕС, НАДЗОР И КОНТРОЛ. СИЕЛА, С., 2003г.

16. ТОМЕВА,М., ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, С., 2006г.

17. НСлС, РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, СИБИ, С., 2005г.

18. www.apis.bg

19. www.evroportal.bg

НОРМАТИВНА УРЕДБА

1. ВАЛУТЕН ЗАКОН (обн., ДВ.,бр.83/1999г., изм. и доп. бр.59/2006г.)

2. ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (обн., ДВ., бр.52/1997г., изм. и доп. бр.68/2006г.)

3. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (обн., ДВ., бр.46/1997г., изм. и доп. бр.108/2006г.)

4. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (обн., ДВ., бр.92/2000г., изм. и доп. бр.33/2006г.)

5. ЗАКОН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО (обн., ДВ., бр. 86/1996г., изм. и доп. бр.110/2001)

6. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ., бр.92/2002г.)

7. ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (обн., ДВ., бр.8/2003г., изм. и доп. бр.84/2006г.)

8. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХОНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА (обн., ДВ., Бр. 102/1995г., изм. и доп.

бр. 75/2002г.)

9. ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ (обн., ДВ., бр. 85/1998г., изм. и доп. бр. 108/2006г.)

10. ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ (обн., ДВ., бр. 15/1998г., изм. и доп. бр. 105/2006г.)

11. ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ (обн., ДВ., бр.19/2005г., изм. и доп. бр.75/2006г.)

12. ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ (обн., ДВ., бр. 51/1966г., изм. и доп. бр. 83/1999г.)

13. ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ( обн., ДВ., бр. 97/1997г., изм. и доп. бр. 28/2002г.)

14. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 22 Март 2004г. ЗА РАБОТАТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ ( обн., ДВ., бр. 30/2004г., изм. и доп. бр. 37/2004г.)

15. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 25 Септември 2006г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВИЕТО ( обн., ДВ., бр. 82/2006г.)

16. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПРЕДОГВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ И ВАЛУТНИ НАРУШЕНИЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

17. НАРЕДБА ЗА ГКПП, ОРГАНИТЕ ЗА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТНО – ВИЗОВ И ЗА ГРАНИЧЕН МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

18. НАРЕДБА ЗА ИЗНОС И ВНОС НА ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ ( обн., ДВ., бр. 9/1994г., изм. и доп. бр. 65/1999г.)

19. НАРЕДБА № 11 ОТ 23 Декември 1998г. ЗА РЕДА ЗА ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (обн., ДВ., бр. 2/1999г., изм. и доп. бр. 74/2001г.)

20. НАРЕДБА № 2 ЗА ЛИЦЕНЗИИТЕ И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БНБ ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (обн., ДВ., бр. 6/2007г.)

21. КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА УПОЙВАЩИ И НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

22. КОНВЕНЦИЯ НА ООН СРЕЩУ ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

23. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В КИБЕРНЕТИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ( приета на 109 заседание на Комитета на министрите на СЕ)

24. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (обн., ДВ., бр. 86/1991г.)

25. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС НА РБ (обн., ДВ., бр. 26/1968г., изм. и доп. бр. 59/2006г.)

26. НАКАЗАТЕЛНО – ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА РБ ( обн., ДВ., бр. 86/2005г.)

27. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

28. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ( обн., ДВ., бр. 4/2001г., изм. и доп. бр. 73/2001г.)Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1466 посетителя и 68 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.