Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Противопожарна защита на “Елпром трафо – СН” АД гр. Кюстендил


Дипломна работа, 86 стандартни страници, съдържа таблици и формули
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Анотация

2.

Увод

3.

Глава първа – Противожарно състояние на обек- та с оценка на организацията на ПАБ

4.

Глава втора – Проверка на съответствието на проектните материали с изискванията на пожар-ната безопасност с цел установяване на пропуски-те и недостатъците при проектирането

5.

Глава трета – Проверка за съответсвието с Наред-ба № 2 /ПСТН/

Пожароустойчивост на конструкциите

Вътрешна планировка

Генерална планировка

Условия за успешна евакуация

Част ОиВ

Електрически инсталации

Противопожарно водоснабдяване

ПИИ, ПГИ и подръчни уреди за пожарогасене

6.

Глава четвърта – Препоръки и решения за отстра- няване на несъответствията с нормативните изисквания

7.

Глава пета – Оперативен план за гасене на пожар в обекта

8.

Използвана литература

9.

Съдържание


АНОТАЦИЯ

Настоящата дипломна работа на тема “Противопожарна защита на “Елпром – трафо – СН” АД гр. Кюстендил се състои от 86 страници текстова част, 2 схеми и 6 чертежа.

Работата се състои от пет основни части:

- противопожарно състояние на обекта и организация на ПАБ в него;

- технологичен процес, физикохимични и пожароопасни свойства на суровините и готовата продукция, както и пожарната им опасност;

- нормативна проверка за съответствието на пожаро-устойчивостта на конструкциите, вътрешната плани-ровка, генералният план, условията за евакуация, отоплителните и вентилационни инсталации, елек-трическите инсталации противопожарното водоснаб-дяване, ПИИ, ПГИ и подръчни уреди за пожарогасене;

- за отстраняването на констатираните несъответствия са дадени съответните препоръки;

- изготвен е оперативен план за гасене на пожар в резер-воар в масленото стопанство;

У В О Д

Кратката история на дружеството датира от 28. 03. 1968 г. като завод за силови трансформатори /ЗСТ/. От тогава е построена първата сграда, монтирани са първите производствени машини, произведен е първият елемент на силов трансформатор - бобина високо напрежение за трансформатор ТМ 100 kVA. Първият усвоен в производството трансформатор е ТМ 100 kVA през 1970 г. В този начален период от дейността на завода особено важна е съвместната работа със ЗСТ - София. Там се изработват детайлите и някои от възлите, извършват се някои от технологичните операции като изсушаване на активни части, монтаж и изпитване, за които в новосъздадения завод няма условия. В този начален период завода произвежда съвместно някои детайли и възли и с промкомбината „Руен" -гр.Кюстендил, впоследствие цех от него преминава към завода. През 1972 вече са произведени 340 бр. трансформатори с обща мощност 39 MVA. Разработването и внедряването на изделия и технологии, обучението на работници и специалисти става в тясна връзка и сътрудничество със ЗСТ - гр.София. За кратко време са усвоени трансформатори ТМ 160 kVA и ТМ 250 kVA за нуждите на страната и за вграждане в комплектни трансформаторни постове за износ, реализиран е директен износ за Гърция - 313 бр. трансформатори.

Към завода през 1976 г. са присъединени ТПК „Кюстендилска комуна" и завод „Стоян Лудев". Доставена е линия за напречно разкрояване на електротехническа стомана, внедрена е нова технология за редене на магнитопроводи.

През 1980 г. завода произвежда вече 6200 бр. трансформатора при средна мощност 212 kVA, изпълнена е крупна поръчка от 4000 бр. трансформатори за Иран.

Заедно с ръста на производство се реализира и сериозна реконструкция и модернизация. Изградени са нови производствени халета, пуснати са в експлоатация постепенно машини със съвременни технологии - за производство на вълнисти казани, за надлъжно разкрояване на електротехническа стомана, за напречно разкрояване, конвейери за монтаж на активната част на трансформаторите, пълна коса снадка на магнитопровод и лаборатория за изпитване на материали и изпитателна станция с възможности за провеждане на всички изпитвания - контролни и типови.

До края на 1987 г. завода усвои трансформатори с мощности 630,1000 и 1600 kVA, с което включи в производствената си номенклатура цялата гама на трансформатори по БДС 5034-74.

1987 г. е година през която е постигната проектната мощност на завода, произведени са 8313 бр. трансформатори с обща мощност 2532 kVA при средна мощност 304,6 kVA.

Научното обслужване на завода до 1985 г. се осъществява основно от Института по електроенергийна техника гр.София. През същата година е създаден филиал на института в завода. През 1991 г. филиала преминава към завода и се преобразува в отдели конструктивен и технологичен, с което е затворен целият цикъл на продукцията - от проектиране до изпитване.

Числеността на персонала в завода достига 520.

От 1989 г. заедно с общата стагнация в икономиката намалява обема на продукцията. Намалява значително делът и за страната, отпада приблизително 1/2 от проектната мощност предназначена за износ след вграждане в КТП. Основното количество трансформатори са за износ - за Гърция, Алжир, Нигерия, Йордания, Судан, Ливан.

Намален е и персонала - 240 работници и служители през 1994 г. 270 през 1997 г.

От 1994 г. завода по реда на търговския закон е ООД, а от 1996 г. - АД с държавна собственост. Управлява се в момента от 3 членен съвет на директорите.

В настоящият момент номенклатурата на завода включва:

- трансформатори по БДС 5034-74. Трансформатори трифазни двунамотъчни маслени от 25 до 1600 kVA, с напрежение до 20 кVA, електрически параметри, главни монтажни размери и обща маса и изисквания по БДС 3067-90. Трансформатори с общо предназначение.

- трансформатори за напрежения и мощности различни от БДС, използвани в страни от Близкия Изток и Африка/ЗЗkV, 151kV, и 111kV/ и за две напрежения на страна високо напрежение.

Продукцията на завода се реализира на вътрешния и външен пазар. Износ завода е реализирал за Иран, бившия СССР и негови републики, Бангладеж, Куба, Алжир, Нигерия, Сирия, Судан, Ливан, Албания. Гърция и др.

Основни стандарти, по които се провежда продукцията, в това число и по международни стандарти:

- БДС 5034-74

- БДС 3067-90

-ІЕС 76

Структура и квалификация на персонала.

Към 31.07.1997 г. числеността на персонала в завода е 269 в т.ч.:

- ръководни служители - 20

- специалисти - 35 в т.ч.: -17 аналитични и 18 приложни

- помощен персонал - 28

- работници 186 в т.ч.: - 4 услуги и охрана, 90 квалифицирани работници,74 оператори, 18 нискоквалифицирани.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РПГ

Ръководителя на пожарогасенето е длъжен:

1. Да разузнае и правилно да оцени обстановката на пожара.

2. Да определи главното направление на разпространение на пожара, необходимите сили и средства и начините за правилното му изгасяване.

3. Да определи посоката на разпространяване на токсичните продукти.

4. Да организира щаб в зависимост от обстановката като определи мястото му и назначи длъжностни лица.

5. Да разпредели силите и средствата при организиране на бойни участъци, да постави задачи на началниците на бойни участъци и да организира взаимодействието между тях.

6. Да следи за изменение в обстановката и да вземе съответните решения.

7. Да осигури мястото на пожара резерв от сили и средства.

8. Да организира подмяна на личния състав при сложна обстановка.

9. Да вземе мерки за спазване от бойците на техниката за безопасност.

10. Да изучи причините за възникване на пожара.

11. Да определи количеството и състава на групите за разузнаване, да назначи командири и им постави задачи.

12. Да установи начините и реда за получаване на сведения от разузнаването.

13. Да ръководи лично разузнаването в най-трудните участъци.

14. Да организира бързото спасяване и евакуиране на хората и имуществото, локализирането и гасенето на пожара със силите и средствата на дежурните бойни смени.

15. Да разпредели силите и средствата на дежурната смяна за оказване на помощ на застрашените хора.

16. При нужда да потърси съдействието и помощ от ГЗ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЧАЛНИК ТИЛ

1. Да провери състоянието на водоизточниците и да осигури нужната вода за пожарогасене.

2. Да изясни необходимостта и наличността на гасителните средства и да осигури доставката на резерв до мястото на пожара.

3. Да организира посрещането и разтоварването на пристигащите противопожарни автомобили и помощ на водоизточниците.

4. Да осигури своевременното снабдяване на противо-пожарната техника с гориво-смазочни материали и гасителни средства.

5. Да организира прехраната и подмяната на личния състав при продължително пожарогасене.

6. Да осигури резервно облекло, медицинска помощ и др.

7. Да заменя повредената противопожарна техника с резервна и да организира отстраняването на възникналите повреди.

8. Да осигури пълното натоварване на противопожарните автомобили.

9. Да организира автотракторната техника необходима за евакуация на застрашените машини, оборудване и имущество.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЧАЛНИК ЩАБА

1. Началник щаба е подчинен на РПГ и е негов заместник.

2. Да осигурява изпълнението на заповедите на РПГ.

3. Да организира свръзаката и разузнаването на пожара.

4. Да събира, обобщава и анализира резултатите от разузнаването относно хода на пожарогасенето.

5. Да организира евакуацията на имуществото и неговата охрана.

6. Да подава сведения за пожара в диспечерския пункт.

7. Да събира сведения и доказателства относно причините за възникването, разпространението на пожара и действията на подразделенията за гасене.

8. Да води оперативната документация на щаба, да изготвя схема на разстановка на техниката, магистралните и работните шлангови линии.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЧАЛНИК ТЕХНИКА НА БЕЗОПСАТНОСТ

1. Да изясни какви опасности могат да възникнат по времето на пожарогасенето за личния състав.

2. Да определи вида на защитата и личния състав и я осигури.

3. Да организира контролно-пропускателен пункт и да води отчетността на хората действуващи в зоната на пожара.

4. Да провери състоянието на изолиращите противогази и при необходимост да организира доставянето на резервни бутилки с кислород или въздух за подмяна.

5. Да осигури медицинска помощ на мястото на пожара.

6. Да не допуска незащитени бойци и други лица в зоната на пожара.

7. Да осигури взаимодействието с органите на полицията за регулиране на движението на транспортните средства в района на пожара.

8. Да предупреждава състава при възникване на опасност от срутване, загазяване, експлозия и др.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЧАЛНИКА НА БОЕН УЧАСТЪК

Началника на боен участък е подчинен на РПГ и началника на щаба и носи отговорност за изпълнение на поставените задачи, за безопасността на личния състав и за опазване на противопожарните уреди и съоръжения в поверения му участък.

Той е длъжен да провежда непрекъснато разузнаване и да докладва на РПГ или началника на щаба за обстановката в бойния участък.

Да осигури най-пълно и правилно използуване на силите и средствата.

Да организира взаимодействието между подчинените му подразделения и съседни бойни участъци.

Да докладва на ръководителя на пожарогасенето или началник щаба за изпълнението на поставените му заповеди и за работата на подразделенията в поверения му участък.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Наредба № 2 /ПСТН/, БСК.София, 1994 г.

2. Наредба № 3, За пожарната безопасност на обектите в експлоатация. НСПАБ – МВР. София, 1997 г.

3. Наредба № I-63, За сертификация на обектите …., МВР. София, 1999 г./ДВ бр. 33/99 г./

4. Грушевский Б.М. и колектив, Пожарная профилактика в строительстве. ВИППТШ, М.1985 г.

5. Указания за разработване на оперативни планове за гасене на пожари. МВР.София, 1984 г.

6. Димитров С.Д., Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради. РИО-МВР. София, 93 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 711 посетителя и 5 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.