Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАСПОРТНО-ВИЗОВ КОНТРОЛ НА АЕРОГАРА ВАРНА


Дипломна работа, 65 стандартни страници, има литература, но липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Обособяването на ГКПП - Аерогара Варна и утвърждаването му като пропускателен пункт, работещ по европейски стандарти, произтича от Концепцията за развитие на Национална служба "Гранична полиция". Пунктът формира първите впечатления на чужденците за България и обединява в себе си общите проблеми на едно чартърно международно летище, изразени в пиковите трафици.

Пиковите трафици на пункта са най - характерно изразени през месеците юни, юли и август, а в седмичен план дните понеделник, четвъртък и неделя. През най - активната част на туристическия сезон "Лято 2004" -юни, юли и август, са обработени около 66 % от преминалите през пункта пътници. Това води до екстремално натоварване на личния състав, и необходимост от подсилване на пункта с личен състав от почиващите смени.

Основен фактор, влияещ на пиковия трафик в условията на инфраструктурата на Летище Варна, е увеличения процент на кацащи и излитащи, чужди авиокомпании. Това води до паралелно натовар-ване на терминалите на "вход" и "изход" и концентрация на полети в кратък период от време, включително и за Тел Авив, класифицирани от ГД "ГВА" като рискови (закоито ще стане дума по-долу). В пиковите дни на ГКПП -Аерогара Варна се обработват от 12 000 до 14 000 хиляди пътници на денонощие.

Натовареността на пункта е в пряка зависимост от чартърните програми на туристическите и авиационни оператори. Това налага качествен анализ на получаваната предварителна информация и точна преценка, както и разпределени на личния състав по смени, за да се осигури нормалното функциониране на Летище Варна. Сезонната натовареност на ГКПП -Аерогара Варна налага гъвкава организация на работното време и моделирането на "летни" и "зимни" дежурни смени и графици за дежурства.

Постоянно увеличаващият се брой пътници и полети, въпреки отчетеното временно намаляване след 11.09.2001 г., (за Аерогара Варна пътниците преминали през нея за 2004 г. са близо 1 350 000, което е 13% увеличение спрямо 2003 г.), настъпилите промени в световен мащаб, усъвършенстването на техниката, поставят сериозни изисквания пред хората, призвани да се грижат за постигане на сигурност в гражданското въздухоплаване.

Тук е мястото да направя важното уточнение, че информа-цията, свързана с конкретната организация за осъществяване на паспортно-визовия контрол и охранителната защита на Аерогара Варна, плановете за действие в нормални и кризисни ситуации, броя и вида на служителите, които отговарят за сигурността му, не е предмет на обсъждане с външни лица. Това е служебна информация до която не се дава свободен достъп и това е напълно разбираемо. Аерогара Варна обслужва не само вътрешни, но и международни полети и грижата за сигурността на пътници, служители, граждани стои на първо място.

ГЛАВА ПЪРВА

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Организацията на дейността по осъществяване на граничен контрол и непосредствено свързаната с него проверка за сигурност на пътници преминаващи линията на Държавната граница, контрола върху преминаването на стоки и товари е регламентирана в редица законови и подзаконови нормативни актове, и международни дого-вори, по които Република България е страна.

· Конституция на Република България

· Наказателен кодекс, ДВ бр.26 от 1968 г., последно изменен и допълнен бр. 92 от 27.09.2002 г.

· Наказателно-процесуален кодекс,

· Закон за Българските документи за самоличност Обн., ДВ, бр. 93/ 11.08.1998 г.с посл.изм. и доп.

· Закон за Министерството на вътрешните работи Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г, последно изменен и допълнен бр. 15 от 24.02.2004

· Закон за чужденците в Република България Обн., ДВ, бр.153 от 23-12-1998 . с посл.изм. и доп.

· Закон за гражданското въздухоплаване Обн., ДВ, бр.94 от 1.12.1972 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34,111 от 2001 г.

· Закон за контрол на взривните вещества,огнестрелни оръжия и боеприпаси Обн.ДВ.бр133/1998 г. с посл.изм. и доп.

· Закон за Българското гражданство Обн., ДВ, бр. 136 от 18.11.1998 г с посл.изм. и доп.

· Закон за убежището и бежанците Обн.ДВ.бр.54/2002 г.

· Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи Обн.ДВ.бр.113/1998г. с посл.изм. и доп.

· Правилник за прилагане на Закона на Чужденците в Репуб-лика България обн.ДВ.бр.113/1998 г. с посл.изм. и доп.

· Правилник за издаване на българските документи за самоличност обн.ДВ.БПЗЗ/1999 г. с посл.изм. и доп.

· Правилник за прилагане на Закона за взривните веще-ства,огнестрелни оръжия и боеприпаси Обн.ДВ.бр.78/1999г. с посл. изм. и доп.

· Наредба за Условията и реда за издаване на визи от дипло-матическите и консулски представителства на Република България

· ПМС № 104 от 20-05-2002 г. за приемане на Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове. Обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002

· Инструкция 1-191/28-10-2004 г. за граничния паспортно - визов контрол на граничните контролно - пропускателни пунктове;

· Инструкция 1-139/16-06-2003 г. за организацията на дейността на Национална служба "Гранична полиция" за охрана на държавната граница на Република България и контрол по спазването на граничния режим

· Инструкция 1-187/1998 на Министъра на вътрешните работи за работа с автоматизираната информационна система /АИС” “Грани-чен контрол”

· Инструкция №05/24.07.2002 за дейността на МВР при кризисни ситуации, издадена от министъра на вътрешните работи

· Заповед №1667/20.08.2003г. на Директор на НСГП за отчет, контрол и употреба на печати за ГПВК

· Указания №412/11.01.2005 г. на Директор НСГП за начин на пропускане на дипломати и превозни средства с дипломатически номера

· Заповед РД-08-178/08.04.2004 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за определяне на граничната зона международните летища

Нормативните актове, регламентиращи сигурността на граж-данското въздухоплаване в Република България са:

- Закон за гражданското въздухоплаване, Обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34,111 от 2001 г.

- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. Обн., ДВ, бр.16 от 18.02.2003 г.

- Наредба № 17 за Постигане на сигурност в гражданското въздухоплаване, Обн., ДВ бр.111 от 1999 г.;

- Наредба № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, Обн., ДВ бр.25 от 1999 г.

- Инструкция 1-16 / 06.03.2001 г. за първоначалните неотложни действия на служители от МВР при злонамерено анонимно телефонно обаждане за поставено самоделно взривно устройство.

- Концепция за националната сигурност на Република Бълга-рия, приета с Решение на 38-то НС от 16-04-1998 г., обн., ДВ, бр.46 от 22-04-1998 г.

- Заповед 1-227 / 21.12.2004 г. на Министъра на вътрешните работи и Министъра на транспорта и съобщенията за организиране на единна пропускателна система на гражданските летища за обществено ползване и за постигане сигурността на гражданското въздухоплаване

- Наребда № 1-11/2005 г. за охраната на морския участък от Държавната граница на РБългария

- Наредба №1-13/2005 г. за охраната на речния участък от Държавната граница и вътрешните водни пътица на Р.България.

 

------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

3АКЛЮЧЕНИЕ

Геостратегическото положение на Република България в Европа и на Балканите, благоприятства незаконната миграция, трафи-кът на хора, трансграничната престъпност, контрабандата на нарко-тици и оръжие. Това изисква освен необходимостта от близко взаимодействие с държавите от ЕС и черноморския регион, но и съвременни форми за охрана на ДГ, оптимална осигуреност на граж-данското въздухоплаване и ефективно противодействие на организи-раната престъпност.

Събитията от 11.09.2001 г. в Съединените щати също наложиха изискването за повишаване сигурността на летищата и въздухоплавателните средства и разработване на системи, предназна-чени да откриват елементи на самоделни взривни устройства и такива, които трябва да следят за пропускателния режим на летищата.

На някои летища в Европа и Съединените щати са инсталирани биометрични системи за разпознаване на лица, които сканират снимките на влизащите от титулната страница на задгра-ничните им документи за пътуване и ги сравняват с данните от база данни на обявени международни престъпници и терористи.

В Съединените щати се прилагат системи със специализиран софтуер за преценяване на риск. Те пресяват информацията за това как и къде е закупен билета, какъв е маршрута за пътуване и други подобни, с цел да се открият потенциални терористи. На летището 1РК, Ню Йорк, САЩ, мощна система за рентгенови снимки има способността да открива и сигнализира за пластмасови пистолети и хладни оръжия - нещо, което обикновен рентгенов апарат би пропуснал.

Предложенията на фирмите, разработващи системи за сигурност варират от камери, които позволяват на пилотите да имат пряко наблюдение на салоните за пътници до приспособления, които са в състояние да откриват и най-малките следи от експлозивни материали или барут. Това ще фокусира вниманието на властите към всеки знак за потенциални терористични намерения. Бъдещето е на техниката.

В настоящата дипломна работа е разгледана организацията и осъществяването на паспортно-визов контрол на Аерогара - Варна. Засегната е и темата за осигуряване сигурността на обект от граж-данско, национално и международно значение за страната ни, какъвто е летищен комплекс Варна.

Задачите, които съм си поставил, са:

* изясняване същността на дейностите по организация и осъществяване на паспортно-визовия контрол у нас;

* определяне субектите, осигуряващи паспортно-визовия контрол в частност на Аерогара Варна, техните приоритети, действия и взаимовръзка;

* представил съм видовете зони за сигурност и достъп;

* основно внимание е отделено и контрола на лицата и вещите, качване на борда на въздухоплавателните средства; техни-ческото оборудване, което помага на служителите; компетентността на персонала; финансовото осигуряване на сигурността;

* един от основните аспекти на дейностите по организация и осъществяване на паспортно-визовия контрол е постигането на абсолютна координация на ответните действия;

За разработването на дипломната работа ценна информация получих от нормативната база, определяща както стандартите, усло-вията и общите изисквания към данните, които се обявяват за летищата, така и условията и реда за постигане на сигурността в граж-данското въздухоплаване на Р.България. Помогнаха ми и колеги от ГКПП Аерогара Варна, и научния ми ръководител, за което им благодаря.


ЛИТЕРАТУРА

1. Недялкова, А., З.Бауман, Д.Филипов, Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм, ИК Албатрос, 2005

2. Христов, П., Разузнавателна защита на конституционния ред, Изд. ВСУ “Черноризец Храбър”, 2003

3. Закон за Българските документи за самоличност Обн., ДВ, бр. 93/ 11.08.1998 г.с посл.изм. и доп.

4. Закон за Българското гражданство Обн., ДВ, бр. 136 от 18.11.1998 г с посл.изм. и доп.

5. Закон за гражданското въздухоплаване Обн., ДВ, бр.94 от 1.12.1972 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34,111 от 2001 г.

6. Закон за гражданското въздухоплаване, Обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34,111 от 2001 г.

7. Закон за контрол на взривните вещества,огнестрелни оръжия и боеприпаси Обн.ДВ.бр133/1998 г. с посл.изм. и доп.

8. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. Обн., ДВ, бр.16 от 18.02.2003 г.

9. Закон за Министерството на вътрешните работи Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г, последно изменен и допълнен бр. 15 от 24.02.2004

10. Закон за убежището и бежанците Обн.ДВ.бр.54/2002 г.

11. Закон за чужденците в Република България Обн., ДВ, бр.153 от 23-12-1998 . с посл.изм. и доп.

12. Заповед 1-227 / 21.12.2004 г. на Министъра на вътрешните работи и Министъра на транспорта и съобщенията за организиране на единна пропускателна система на гражданските летища за обществено ползване и за постигане сигурността на гражданското въздухоплаване

13. Заповед №1667/20.08.2003г. на Директор на НСГП за отчет, контрол и употреба на печати за ГПВК

14. Заповед РД-08-178/08.04.2004 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за определяне на граничната зона международните летища

15. Инструкция 1-139/16-06-2003 г. за организацията на дейността на Национална служба "Гранична полиция" за охрана на държавната граница на Република България и контрол по спазването на граничния режим

16. Инструкция 1-16 / 06.03.2001 г. за първоначалните неотложни действия на служители от МВР при злонамерено анонимно телефонно обаждане за поставено самоделно взривно устройство.

17. Инструкция 1-187/1998 на Министъра на вътрешните работи за работа с автоматизираната информационна система /АИС” “Грани-чен контрол”

18. Инструкция 1-191/28-10-2004 г. за граничния паспортно - визов контрол на граничните контролно - пропускателни пунктове;

19. Инструкция №05/24.07.2002 за дейността на МВР при кризисни ситуации, издадена от министъра на вътрешните работи

20. Конституция на Република България

21. Концепция за националната сигурност на Република Бълга-рия, приета с Решение на 38-то НС от 16-04-1998 г., обн., ДВ, бр.46 от 22-04-1998 г.

22. Наказателен кодекс, ДВ бр.26 от 1968 г., последно изменен и допълнен бр. 92 от 27.09.2002 г.

23. Наказателно-процесуален кодекс,

24. Наребда № 1-11/2005 г. за охраната на морския участък от Държавната граница на РБългария

25. Наредба № 17 за Постигане на сигурност в гражданското въздухоплаване, Обн., ДВ бр.111 от 1999 г.;

26. Наредба № 18 от 4 март 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, Обн., ДВ бр.25 от 1999 г.

27. Наредба №1-13/2005 г. за охраната на речния участък от Държавната граница и вътрешните водни пътица на РБългария.

28. Наредба за Условията и реда за издаване на визи от дипло-матическите и консулски представителства на Република България

29. ПМС № 104 от 20-05-2002 г. за приемане на Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове. Обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002

30. Правилник за издаване на българските документи за самоличност обн.ДВ.БПЗЗ/1999 г. с посл.изм. и доп.

31. Правилник за прилагане на Закона за взривните веще-ства,огнестрелни оръжия и боеприпаси Обн.ДВ.бр.78/1999г. с посл. изм. и доп.

32. Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи Обн.ДВ.бр.113/1998г. с посл.изм. и доп.

33. Правилник за прилагане на Закона на Чужденците в Република България обн.ДВ.бр.113/1998 г. с посл.изм. и доп.

34. Указания № 412/11.01.2005 г. на Директор НСГП за начин на пропускане на дипломати и превозни средства с дипломатически номера

35. информация от Аерогара Варна


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 4817 посетителя и 68 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.