Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Методически проблеми при разработване психологически профил на неизвестен извършител


Дипломна работа, 68 страници по-големи от стандартните, съдържа таблиц
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Серийно престъпление 1-22

1. Исторически преглед

2. Общо понятие

3. Типологии

II. Методът профилиране 22 - 50

1. Веществени доказателства

2. Проблемът

3. Профилирането

4. Фантазиите

5. Контрол

6.Деасоциация

7. Възстановяване

8. Играта

9. Анализ на поведенческите фактори 10.Поведенчески анализ 11.Емпатия

12.Интимност

13.Парафилиите

14.Стресорът

15.Жертвата

16.Linkage blindness

17.Modus operandi и личен почерк

III. Сериен сексуален убиец 50 - 58

1. Характеристика на престъплението

2. Характеристика на серийния сексуален престъпник

IV. Заключение 58 – 62


"...Аз убих не с цел, след като се сдобия с пари и с власт,да стана благодетел на човечеството. Глупости! Аз просто убих; за себе си убих, само за себе си...Аз исках друго да разбера, друго ме тласкаше: тогава исках да разбера, и то час по-скоро, въшка ли съм и аз като всички останали, или човек".

Из " Престъпление и наказание" Ф.М.Достоевски

Власт. Доминиране. Контрол

Експлозивна комбинация удовлетворяваща висшата социална потребност - себеутвърждаване; най-важна цел за серийните престъпници. Това разбулва дълбоката тайна на тези, които остават неизвестни за следователя и чиито престъпления са преследващите съзнанието му кошмари. Запленени от собствения си мироглед, мотивът на престъпника остава скрит за тях. Това е коренът на причината за погрешния подход на разследване.

Убиецът е човек и нищо човешко не му е чуждо - и той "не може да спре в желанието си за притежание", както постулира Кант. Щом вярваме,че е различен, и ние се превръщаме в негови жертви -манипулирани и подвластни на неговата цел "изключение съм, изключителен, убих и съм покрит с кръв" - Мишел Зевако.

Съвестта? - грешен подход, защото тя не ще осуети престъплението. "Тя само пречи да му се радва на спокойствие" -Теодор Драйзер. Писъците на жертвата притъпяват болката му; актът на убиване събужда у него живот; а после чувства не вина, разочарование; не е било така прекрасно, както се е надявал; оже би следващия път... - това са мислите и бляновете на химеричния му свят - в тях трябва да влезе този, който се е заел с трудната задача да го разобличи - profiler.

Не може някой да твърди,че разбира или харесва Пикасо, ако не е виждал картините му. Успешните серийни убийци режисират своята работа, както художникът замисля своето платно; ако искате да разберете художника - вгледайте се в картините му; ако искате да разберете убиеца - вгледайте се в сцената на престъплението му. Така изготвящият профила отговаря на трудния въпрос: кой е могъл да извърши това престъпление?

В тази дипломна работа ще изложа изходните важни точки за разгадаване поведението и мотива на неизвестен престъпник - базата за изготвяне на профили. За целта първо определям понятието "серийно престъпление" с придружаващите го исторически данни и типологии. Представям и обща характеристика на серийния сексуален убиец и престъплението. Спирам се на него, защото тези престъпления най-добре илюстрират поведенчески улики, необходими за анализ и изготвяне на профил.

Трябва да поясня, че цялата информация (с малки изключения) съм събрала и обработила от американски източници по темата, защото не ми бе оказано никакво съдействие от съответната служба в България; още повече, че достъпна литература по проблема няма.

Прилагам речник на словосъчетанията, без аналог в българския език и формуляр на Националния Център за Анализи на Тежки Престъпления, който и в момента се използва в практиката. Изложените статистически данни и споменатия формуляр са валидни за САЩ.

Методиката за изготвяне на профил е необходима и има резон прилагането й в родната криминология и криминалистика.

Изследването на престъпленията е от значителен обществен, политически и психологически интерес.Това е предмет на значителни противоречия, както и на съществена научна дейност. Ранните подходи към престъплението включват само понятието за личното отмъщение или възмездието: справедливостта е била просто въпрос на индивидуален или семеен интерес. След появата на организираните общества, личната отплата отстъпва място на колективните и формализирани реакции под формата на групи за вземане на решения или лидери.

Допреди последните два или три века кодифицирането на криминалното поведение и подходящото наказание са предмет на църковното право. Това състояние води до ранните реформаторски движения. През XVIII век философи като Волтер и Русо поставят под съмнение доминирането на църковната йерархия в светските дейности. Вследствие се появява концептуализацията на поведението като резултат от рационален избор, а не от някаква свръхестествена сила. С идеята за индивидуалната свободна воля и избора като неин крайъгълен камък се ражда класическият подход към престъплението. Той подпомага гледни точки, които преобладават и днес.

Широко разпространената употреба на лишаването от свобода с вариращи по продължителност присъди произтича от класическото становище за наказанието, което съответства на престъплението.

Към края на XIX век класическите допускания за свободната воля са оспорени от по-позитивистката традиция, според която престъпниците не са напълно отговорни за своите действия.Появява се гледна точка, която подчертава индивидуалните причини за човешкото поведение, както и тези от околната среда.Ако престъпните действия са детерминирани поне частично от фактори отвъд контрола на самите хора, тогава неблагоприятната среда, моделите на възпитание и характерологичните модели са еднакво отговорни за престъплението. С по-голяма или по-малка степен на софистикация тези две школи на мисълта управляват съвременното познание за проблема "престъпление".

Най-разпространеното определение на престъплението, извлечено от официалните документи, го разглежда като поведение, което нарушава наказателния кодекс и официално се докладва на органите за налагане на закона. Тази дефиниция е основата на официалните статистики за процента на престъпленията. Според българския НК "престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо" -чл.9 (1).

Друго определение на престъплението е извлечено от докладите на жертвите. В периодични проучвания гражданите се изследват по отношение на престъпленията, на които са били жертви. Обикновено тези данни разкриват значително по-висок процент на престъпления от колкото представения в официално публикуваните статистики. Освен това съществуват и диспропорции в докладването на престъпленията по тип престъпление: много по-вероятно е да се съобщи за убийство от колкото за дребна кражба.

От наказателноправна гледна точка престъплението е обществено явление, обусловено от обективните закономерности на обществото, то е отрицателна проява, за борба с която всяка държавна и правна система, изхождайки от своите социални цели, поставя в действие наказателната принуда. Принципно, няма деяния, които да са "престъпления въобще" за всички системи и всички епохи. По Закона на Хамураби например ослепяването на роба се третира не като престъпление срещу последния, а като повреда, за която се дължи обезщетение на собственика. Едновременно с това, такива посегателства срещу личността като убийството се приемат като престъпни във всички познати обществено-икономически формации. Престъпленията против живота са най-тежките посегателства срещу личността, защото човешкият живот е най-ценното благо, което тя притежава. Не по-малко застрашаващи са и тези против половата неприкосновеност и половия морал.

В недалечното минало голяма част от престъпленията, особено тези против личността, са се извършвали между хора, които са се познавали. Извършителите лесно са били залавяни от правоохранителните органи, тъй като мотивите за посегателствата са били резултат от критично преувеличени прояви на чувства, които всички изпитваме ревност, желание за печалба, отмъщение и други. Днес, независимо от впечатляващия прогрес на науката и технологиите, въпреки настъпва нето на компютърната ера, ръстът на престъпленията се увеличава, а процентът на тяхното разкриване намалява. Все повече престъпления се извършват от и срещу непознати и в повечето случаи следствието не разполага с мотив, от който да започне разследването, или поне няма очевиден или логичен такъв. Друг проблем е променящата се природа на самите престъпници - появяват се все повече такива, които не спират преди да бъдат заловени, убити или да се самоубият; които се учат от собствения си опит и стават все по-добри - усъвършенстват своя сценарий след всяко едно престъпление. Това е типът, който смущава всички нас от Джак Изкормвача насам - СЕРИЙНИЯ ПРЕСТЪПНИК.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всеки акт на серийния престъпник може да бъде обяснен на две фундаментални степени. Първата е чрез предисторията му— биологична предразположеност;социална обстановка; социо-културни фактори. Втората са непосредственият / непосредствените спусъци, даващи повод такъв индивид да извърши престъпление. Асоциацията, която прави' с престъплението, е облекчение и/или сексуално удовлетворение. Единствено залавяне в този момент, на първо престъпление, или липса на такава асоциация - характерно за масовия убиец - може да предотврати последващите. Дори и слаба асоциация води до подсилване на фантазията; а тя - до ново убийство...и се завива спиралата - докато не бъде накаран да спре или до смъртта му.

Методът за психологическо профилиране, базиран на принципа на Локард и тези на психология на поведението, заедно с етологичните модели на психиатри, социолози, биолози и най-вече с техниките на криминалисти и криминолози, успешно разгадава мислите и "влиза в мозъка" на неизвестния извършител.

Само когато местопрестъплението е щателно изследвано и правилно са документирани уликите - както веществени така и поведенчески - тогава може да бъде изготвен обективен профил. Възстановката на престъплението е отправна точка за profiler-а. По нея и по другите набавени материали той заключава за поведението на престъпника и жертвата. Всеки елемент от профила трябва да бъде обоснован, индуктивно-дедуктивно заключен, чрез наличните документи - това е критерият за обективност. За това към всеки случай изготвящият профили подхожда индивидуално, това му осигурява правилно определяне типа поведение на нападателя, а от там - мотива и, вероятно, следващата жертва. Това е метода на профилиране на неизвестен извършител - най-добрия известен за сега. Трябва да отбележа, че той не помага в единични случаи, защото те са твърде чести, а поведението - твърде безлично и поради това - броят на евентуалните заподозрени - огромен.

Много са въпросите, не получили все още отговор. Например: Защо другите деца се справят със стреса по-добре? <


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1264 посетителя и 50 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.