Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция ПРИДОБИВАНЕ НА СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ В КОНТРАЗУЗНАВАНЕТО


Дипломна работа, 82 стандартни страници, има апарат, с червените букви са забележките на научния ръководител
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

1. Актуалност на изследването...................................................

2. Цел и задачи..............................................................................

3.Обект, предмет и методи на изследването..............................

ГЛАВА ПЪРВА

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1.1. Понятие за национална сигурност........................................

1.2. Служби за сигурност в Република България.......................

1.3. Държавна агенция „Национална сигурност” – ДАНС........

ГЛАВА ВТОРА

ВЕРБОВКА НА СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ В КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО

2.1. Обща характеристика на секретните сътрудници в контраразузнаването .................................

2.2. Основни характеристики на вербовъчния процес .................

2.3. Подбор и изучаване на подходящо за вербовка лице..................................................

2.4. Осъществяване и затвърждаване на вербовката .............

2.5. Документално оформяне на вербовката..............................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................

ЛИТЕРАТУРА ..........................................................................................

УВОД

1. Актуалност на изследването

Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите, чиито пътища и средства за подобряване и усъвършенстване опират преди всичко до субекта на дейност.

Несъмнените успехи на контраразузнаването в досегашната му работа не премахват необходимостта от задълбочен и разностранен анализ както на личността на оперативния работник /ОР/ агентурист, така и на дейността му в различните направления по придобиване на нови секретни сътрудници. В съвременните геополитически и военнополитически изисквания този анализ има съществено значение за постигане на по-висока ефективност на труда.

От друга страна, оптимизирането на дейността предполага решаването на редица проблеми, сред които с особена острота се откроява този по придобиване на секретни сътрудници след създаване на Държавната агенция „Национална сигурност” /ДАНС/ към Министерски съвет и отваряне на досиетата на бившите сътрудници на Държавана сигурност.

От практиката е известно, че понякога придобиването на секретни сътрудници е сложен и продължителен процес, който не винаги завършва с положителен резултат за контраразузнавателната служба. Ето защо от начина на подбора, изучаване и подхождане към подходящо лице за секретен сътрудник е от значение за неговото привличане за доброволно сътрудничество.

От теорията е известно, че необходимостта от секретни сътрудници се обославя от факта, във всяко направление, линия или обект осигуряван в контраразузнавателно отношение трябва да бъдат подбрани най-подходящите хора, които ще са от полза за решаване на задачи за защита на националната сигурност. Тази констатация също навежда на мисълта, че изучаването на човешкия фактор може да предостави нови възможности за оптимизирането на сътрудническия апарат.

В случая обаче осъзнатата потребност от обвързване на теорията и практиката в дейността на контраразузнаването се сблъсква от една страна с обединяването на разнородни служби за сигурност от МВР, МО и МФ в една обща структура, а от друга – с крайно неблагоприятната оперативна обстановка в страната след разразилите се скандали в ръководствата на службите за сигурност и обществен ред през втората половина на м. март тази година.

2. Цел и задачи

Целта на изследването е въз основа на анализ на необходимостта от секретни сътрудници в контраразузнаването за решаване на въпроси касаещи защитата на националната сигурност както в мирно така и положение на война, което е посочено в закон за ДАНС. Главните компоненти при определяне необходимостта от секретни сътрудници се определя от множество фактори – членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО, моментното състояние на страните от Балканския полуостров и обявена еднострано независимост на Косово и подкрепата на Русия за Сърбия спрямо Косовоската независимост.

За нейното реализиране са поставени следните основни задачи:

1. след проучване на съществуващата явна литература да се изяснят някои основни проблеми от съдържателния анализ на понятията „национална сигурност”, “служба за сигурност”, „оперативен работник” и „секретен сътрудник”;

2. въз основа на анализ на основните елементи в структурата на агентурно-оперативната дейност да се разкрият специфичните трудности, които тя поставя пред „оперативния работник – агентурист” от контраразузнаването;

3. да се разкрият и систематизират основните фактори, влияещи върху контакта на контраразузнавача агентурист и лицето определено за изучаване за секретен сътрудник, както й да се обоснове влиянието на някои от тях при осъществяване на цялостния процес по формиране на взаимодействието между тях.

3. Обект, предмет и методи на изследването

Обект на дипломната работа е теоретичния контекст на проблема за придобиване на секретни сътрудници в контраразузнаването.

Предмет на настоящия ни изследователски интерес са основните форми и методи за вербовка на секретни сътрудници в контраразузнаването.

Теоретичният анализ на проблема за придобиване на секретни сътрудници в контраразузнавателните служби позволява да бъде формулирана общата работна хипотеза за детерминиране на вербовъчния процес от фактори на средата и индивидуалните особености на контраразузнавача – агентурист, които в явната литература не са разработени съвсем прецизно.

Като основен метод за разкриване на основните аспекти на изучавания проблем е използван анализа на явни литературни източници за дейността на контраразузнаването у нас.

За проверка коректността на направените обобщени изводи е използвано и нестандартизирано интервю с бивши и настоящи служители от контраразузнаването.

 

-------------------------------------------------------------------

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

България отдавна върви по пътя на демокрацията, интегрира се в Европа и при новото развитие на света, потребностите от специализирани служби нараства. Дейността им се развива все повече. Контраразузнавателната дейност излиза все по-открито извън рамките на отделна страна. Тя вече е насочена не само към защита на националната сигурност, но обръща и голямо внимание на проблеми касаещи сигурността на райони, континенти и света. Проблемите на международния тероризъм, наркотрафика, ядреното оръжие стават вече проблем не само на една отделна контразузнавателна служба, а на сътрудничеството помежду си с подобни служби по света.

Настоящата дипломна работа представлява опит за сравнително изчерпателно теоретично изследване, отговарящо на най-новата нормативна база регламентираща дейността на контраразузнаването у нас.

В него се потвърди формулираната в увода обща работна хипотеза за това, че факторите на средата и индивидуалните особености на контраразузнавача агентурист оказващи в най-голяма степен влияние на вербовъчния процес, по същество не са добре изследвани в специализираната явна литература по разглеждания проблем.

Подхода към тях не е съвсем коректен от гледна точка на съвременните постижения на социалната психология. Част от обяснителните модели са дори на ниво приложна психология, което дори за нуждите на конкретна дейност като агентурно-оперативната в контраразузнаването не е напълно приемливо.

Анализът на достъпната специализирана литература по проблема за вербовъчната дейност в контраразузнаването позволява да се направят следните по-важни обобщени изводи:

- различните публикации по проблема не блестят с особена творческа оригиналност, а следват приблизително един и същ модел най-вероятно взаимстван в средата на миналия век от тогавашни коалиционни партньори;

- нещо повече - по същество въпросния модел е на ниво “края на ХIХ, началото на ХХ век” съответстващо на първата управленска революция където човекът най-общо се разглежда като средство за постигане на работните цели. Понастоящем, когато в научните среди се приема, че ползваме постиженията на третата управленска революция, да се говори и пише, че “агента е средство за решаване на контраразузнавателни задачи” е недопустимо;

- не съвсем коректно е също да се посочва като основна бариера във вербовъчната дейност неблагоприятната оперативна обстановка в страната. Допустимо е липсата на политическа воля у управляващите да подпомогнат и стабилизират службите за сигурност и обществен ред, създалите се в последните години обществени нагласи и други “външни” фактори да създават известни затруднения в агентурно-оперативната им дейност, но никъде в релевантната литература не се упоменава за “вътрешни” причини пораждащи затруднения;

- анализът на организацията на агентурно-оперативната дейност в контраразузнаването позволява да се направи и извода, че не всичко в нея е съвсем наред. Мудност, тромавост, бюрократизъм, предпоставки за изтичане на класифицирана информация и други нежелателни съпътстващи явления формират облика на вербовъчния процес. Най-вероятната причина за това според нас е, че ключова дума в управлението му е “контрол”, а не “мотивация”;

- неприемливо според нас е и обстоятелството вербовъчния процес да се разглежда единствено през призмата на контраразузнавача агентурист, а не и през тази на личността, която би следвало да приеме предлаганата му вербовка.

Насоки за възможна промяна:

1. на теоретично ниво:

- да се прецизират редица понятия от контраразузнавателната теория като “оперативна обстановка”, “агент” и други, които не са в унисон с голяма част от тезите в съвременния мениджмънт;

- макар системно-структурния подход да не е изчерпал напълно своите познавателни възможности в контраразузнавателната теория, да се потърсят възможности за използване на други научни парадигми;

2. на приложно ниво:

- теоретичните разработки на научни работници и дипломанти от всички университети, в които се изучават проблемите на националната сигурност, да станат предмет на дискусия в новосъздадената ДАНС и на тази основа да се внесат корекции в организацията на нейната агентурно-оперативна дейност.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция на Република България /Държавен вестник бр.2/16.4.1991/.

2. Концепция за национална сигурност на Република България /ДВ бр.23/31.10.2002/.

3. Закон за защита на класифицираната информация/ ДВ......./.

4. Закон Държавна агенция „Национална сигурност” /ДВ......... 2007/.

7. Асенов, Б., П. Кипров /2005/ Контраразузнаването. С., “Труд”, с. 25-55.

8. Начев, Й. /2005/ Вербовка и агентура. С., 2005, “Труд”, с. 21-30.

9. Иванов, Х. /2007/ Контрол над специализираните служби за сигурност. С., ВИ., с .58-88.

10. .............../2007/ ...............................В: Военен журнал. С., ВИ., бр.1, с. 12-24.

11. ................/2007/ .................................В: Военен журнал С., ВИ., бр.2 с. 15-22.

12.Милина, В. /2005/ Политически аспекти на сигурността. С., “..........”, с. 71.

13.Мичев, С. /2004/ Духовни аспекти на сигурността. С., “.........”, с. 22-24.

14. Рачев, В. и др. /2005/ Национална и международна сигурност. С., “............”, с. .

15. Слатински, Н. /2000/ Измерения на сигурността. С., “.............” с. 64-68.

16. Слатински, Н. /1996/ Национална сигурност: аспекти, анализи, алтернативи. С., “............”, с. 52-60.

17. Слатински, Н. /1996/ Сигурност чрез партньорство и интеграция. С., “.............”, с. 33-46.

18. Милушев М. /1995/ .........................В: Сборник от материали по актуални проблеми на националната сигурност. С., ВА „Г.С. Раковски”, с. .

19.Стоянов, Г. /2000/ Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на РБ. С., “................”, с. 17.

5. Ангелов, П. /1997/ Опит за оценка на националната сигурност. С., В: Военен журнал бр. 6, с. .

21................/1999/ ...................В: Въоръжените сили в демократичното общество /Юбилеен сборник/. С., ВИ, с. 234-249.

22. Илиев, В. /2002/ Психология на разговора. Плевен, “Леге артис”, с. 5-60.

23. Гиргинов, Г. /1986/ Диалогът – философско – политически анализ. С., “............”, с. 24-44.

8. Гечева, Т. /1999/ Психология на човешкото пространство. С., “...............”, с. 20-27.

6. Андреева, Л. /1999/ Социално познание и междуличностно взаимодействие. С., “...............................”, с. 50-53.

26. Adams, H. /2004/ .......

27. Bell, M. /2001/ .........

28. www. agentura.ru/23.03.2008.

Авторите по азбучен ред.

Кате, напъни се още малко и мисля, че всичко ще стане почти перфектно.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2367 посетителя и 61 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.