Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Модерния европейски опит в организацията на дейноста по РЗКР в Германия и Англия


Реферат, 22 стандартни страници, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Разузнавателната защита на конституционния ред е необходима функция на всяка съвременна демократична държава.Тя е намерила и своето подходящо законодателно отражение. Разузнавателната защита на конституционния ред в днешните съвременни условия е дейност на държавата която е насочена срещу целенасоченото противоправно или против националните интереси скрито вмешателство от страна на чужди държави и международни престъпни политически или други организации във вътрешния живот на страната. Разузнавателната защита на конституционния ред се занимава с дейността на незаконни, политически или военизирани формирования, престъпни групи или отделни лица, които са си поставили за цел насилствено изменение на конституционния строи.Също така тя предотвратява терористични действия и други крайни екстремистки прояви, които застрашават нормалното функциониране на органите на държавната власт, общественото спокойствие, живота, здравето и имуществото на гражданите.Тя следи опитите за проникване на криминални структури в държавния апарат и тяхното срастване със законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Традиционните задачи поставени пред службите за сигурност на демократичните държави,изживяват своеобразна еволюция. На този въпрос специално се обръща внимание на конференцията на НАТО през 1996г. Според нея през седемдесетте години основна задача на службите за сигурност в западните държави е контра шпионажът. С течение на времето на преден план излиза друга задача а именно борбата с тероризма и саботажа. След края на студената война се налага гъвкава интерпретация на това което застрашава националната сигурност. Наред с традиционните заплахи на преден план излизат финансови престъпления,други сериозни престъпления на хора с достъп до ядрени и биологични оръжия или престъпления свързани с атаки срещу комуникациите и компютрите.

Еволюцията която търпят задачите, поставени пред службите за сигурност е израз на динамиката, с която се променя съдържанието на това,което се определя като национална сигурност. Според критиците националната сигурност е измислено понятие което се използва спекулативно за оправдание на съмнителни външно и вътрешно политически действия. Недопускането подобни обвинения да бъдат адресирани и към специалните служби за сигурност във връзка с промяната на приоритетите в тяхната дейност изисква ясно и точно формулиране на ролята в демократичната държава.

Избягването на всякакви съмнения че разузнавателната защита на конституционния ред обслужва съмнителни политически цели,изисква задачите и правомощията на службите за сигурност да бъдат ясно фиксирани в съответен закон. Законодателната уредба на устройството и дейността на специалните разузнавателни служби е необходимо условие за съответствие на тяхната работа с принципите на правовата държава и за изграждането на система за многостепенен обществен контрол. Именно съблюдаването на тези принципни положения отличава службите за сигурност в демократичните държави от аналогичните институции в тоталитарното общество.

Задачите поставени пред службите за сигурност отразяват същността на защитаваната обществена система. В демократичното общество съществуват редица ограничения, подобни на тези наложени от тоталитарните режими,които регулират обществения живот, определят границите на свободата на поведение и канализират обществените процеси. Разликата в смисъла на ограниченията е коренна. Системата за сигурност на демократично устроеното общество за разлика от тоталитарното общество се гради не върху елиминиране на непредвидимостта и непредсказуемостта чрез изключване на възможността за промени извън определените рамки,а върху изпреварващото отразяване на настъпващите промени. Демократичното общество по този начин премахва максимално препятствията пред обществения прогрес и постига своята устойчивост чрез изграждане на система за своевременно придобиване на информация за това което по необходимост предстои да стане. За целта се залага на разкриването и използването на своеобразен алгоритъм,на който са подчинени протичащите промени при наличието на точно определени фактори и условия настъпват точно определени последици.

Мястото на разузнавателната защита на националната сигурност, на демократичното общество се постулира от принципа на „Защитаващата се демокрация”, чието съдържание се излага в три пункта които са ценностна обвързаност,готовност за защита и превантивна защита на действието на конституцията. Ценностната обвързаност на демократичната държава се основава върху принципи, които имат особено значение, поради което е недопустимо да се спекулира по някакъв начин с тях. Готовността за защита на демократичната държава е призвана да опази тези ценности от всякакви атаки. Превантивната защита на действието на конституцията на демократичната държава си запазва правото да реагира не след като е накърнен някой основен конституционен принцип, а да предприема мерки още преди неговото нарушаване.Трите посочени признака са свързани във функционално единство. Нарушаването или пренебрегването на който и да е често от тях обезсмисля практическото приложение на принципа на защитаващата се демокрация. Превантивната защита често налага да се противодейства на действия,които или не са инкриминирани, или са на границата на нарушаването на закона. Тактиката на съвременната разузнавателно-подривна дейност и организираната престъпност максимално се приспособява към ограниченото действие на националните закони във времето по отношение на територията и субекта на деянието и се възползва от всяка непълнота или несъответствие в тях. Това обстоятелство налага в рамките на разузнавателната защита да се прилагат мерки за оперативно предотвратяване и пресичане на подобни действия чрез използването на специални средства и предприемане на мерки за дезинформиране, дезориентиране и дезорганизиране на противника. Прилагането на мерки за оперативно предотвратяване и пресичане както по своето съдържание, така и по форма е работа, която не съответства на изискванията, чието съблюдаване е неотменимо в дейността на всеки правозащитен орган. Ето защо е неправилно разузнавателните служби за сигурност да се разглеждат като елементи на правозащитната система. Тяхното структуриране като част от полицейския апарат или натоварването им с полицейски правомощия създава потенциална опасност от появата на тайна полиция. Законът е най-надеждното средство за разграничаване разузнавателната работа на службите за сигурност от дейността на полицията. На практика това означава законодателят да закрепи в правни норми дори на конституционно равнище, както е в Германия, положение, в съответствие с което службите за сигурност не могат да имат полицейски правомощия, а полицията разполага с ограничени правомощия по отношение на използването на специални разузнавателни средства, като полицейските действия, свързани с тяхното прилагане, са изцяло подотчетни и подконтролни на съдебната власт.

Възприемането на подобни принципи означава службата за сигурност да няма право на пряко вмешателство (задържане, разпит, обиск) спрямо наблюдаваните лица. В случай, че се придобият данни за извършени престъпления, то те във вид, изключващ разшифроване на източника, следва да бъдат предоставени на прокурора,като всяко по-нататъшно участие или намеса на специалната служба в разследването на престъплението следва да бъде изключвано. Полицията, която има за задача да изобличава всеки престъпник и да го предава в ръцете на правосъдието, е органът, властен да осъществява цялата гама от действия по събирането на сведения за неговата личност и престъпното му поведение,да го задържи, да извърши разпити и да използва при необходимост физическа принуда.

 

----------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Специалния отдел на полицията е формиран на базата на ирландското подразделение на Криминалното следствено управление Скотланд Ярд. До 1958г. отделът е изцяло подчинен на лондонската полиция и повечето от неговите служители са съсредоточени в английската столица. В последствие всички големи полицейски части също създават свой специални отдели които са общо 40. В публикуваните през 1948г. от министерството на вътрешните работи директиви, регламентиращи дейността на специалния отдел. Неговите функции се определят по следния начин а именно събиране на информация относно заплахите за обществения ред и подпомагане на МИ-5 в дейността срещу опити за шпионаж и саботаж или действия на лица или организации дирижирани от вътре или от вън които биха могли да се преценят като подривни за държавата.

Специалния отдел до 1992г. отговаря и за оценката за придобитата разузнавателна информация за ирландския републикански екстремизъм и тероризъм, след което тази задача се прехвърля на МИ-5. На Националната обединена част към Скотлант Ярд, в която влизат служители от столичната полиция и от провинциалните подразделения на Специалния отдел,за сметка на това се възлага да координира дейността, осъществявана по силата на закона за предотвратяване на терористични акции, функция, която до тогава изпълнява Службата за сигурност.

Службата за разузнаване МИ-6 е създадена през 1911г. като част от военното разузнаване със задачата да работи главно зад граница. През седемдесетте години обаче МИ-6 се ангажира с дейности в Северна Ирландия, с което се поставя началото на нейното активно участие в разузнавателната защита на вътрешната сигурност на Англия.

Съществуването на това ведомство никога не е било признавано официално до приемането на Закона за разузнавателните служби от 1994г.. Разузнавателната служба има широка мрежа от агентура и щатни служители в повечето държави където те са легендирани под най-различно прикритие, главно в посолствата.

Подслушването на телефонни разговори и негласната проверка на кореспонденцията за нуждите на вътрешното разузнаване се извършват чрез Следствения отдел на министерството на съобщенията и следствения отдел на британските телекомуникационни служби. Повечето от служителите в тези отдели са бивши полицай а техните публично обявени задължения са свързани с предотвратяване и разкриване в телеграфо-пощенските пунктове.

Съществуват данни, които показват, че по определени проблеми на вътрешната сигурност и при разработване на стратегията и тактиката на използването на технически разузнавателни средства в сложни ситуации, като миньорските стачки през 1984г.-1985г., в дейността по разузнавателна защита на вътрешната сигурност активно се включва и Правителственият комуникационен център който е най-голямата разузнавателна организация на Великобритания. Основната задача на центъра е съвместно с аналогични разузнавателни организации от САЩ (Агенция за национална сигурност), Канада, Австралия и Нова Зеландия да се осъществи глобален контрол върху международната съобщителна система, в това число като се прихванат чуждестранните дипломатически и разузнавателни комуникации.

Източници

1.П. Христов-Разузнавателна защита на конституционния

2. Закон за националната сигурност на САЩ от 1947г.

3 .Закон за Службата за сигурност на Англия от 1989г.

4. Закон за разузнавателните служби на Англия от 1994г.

5 .Закон за Федералната разузнавателна служба на Германия

6 .Закон за защита на Конституцията в Бавария

7.Secret Service (MI-5),London, Stationery Office,1998г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2448 посетителя и 55 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.