Търсачка

Банер

Каталог Европейска интеграция ДЕЙНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Малка дипломна работа, 30 стандартни страници, съдържа графики, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

СЪЩНОСТ 4

1. Единнен вътрешен пазар 4

2. Икономически и валутен съюз 4

3. Обща политика в областта на селското стопанство 7

4. Риболов 10

5. Промишлена политика 12

6. Научни изследвания и технологично развитие 12

7. Транспорт и трансевропеийски мрежи 15

8. Енергетика 18

9. Граждански права и социално измерение 21

10. Околна среда, потребителска и образователна политика 25

ИЗВОД 26

ЛИТЕРАТУРА 27


УВОД

Европейският съюз се създава, чрез няколко юридически договора като първоначално се изграждат трите икономически общности:

- 1952г –Европейската общност за въглища и стомана;

- 1958г. – Римските договори за Европейската икономическа общност

и за Европейската общност за атомна енергия.

След поредица от реформи в 1992г. се подписва Маастрихтски договор, с който обединението от икономическо преминава и в политическо.

Новото политическо обединение довежда до смяна на името – Европейската общност става Европейски Съюз.

След SEA и Договора от Маастрихт, третото съществено преразглеждане на европейските договори става с Договора от Амстердам, подписан октомври 1997год. и влязъл в сила ноември 1999год. Той разширява процедурата за вземане на съвместни решения, въвежда нови правила в социалната политика и включва в Договора на ЕО вече постигнатото с Шенгенското споразумение в областта на “постепенната отмяна на контрола по общите граници”.

ЕС става притегателен център и извор на вдъхновение и за страните от бившия СИВ, официално закрит през 1991год., както и военния му вариант Варшавският договор. Между ЕС и 12 страни от Централна и Източна Европа се водят преговори за присъединяване, като Турция също се смята за страна – кандидат.

Постепенно задачите и структурите на ЗЕС, често се описват като европейската колона на НАТО, са прехвърляни към ЕС, а всички остатъчни функции са прекратени към средата на 2001 год.

СЪЩОСТ

1. Единен вътрешен пазар

Европейският съюз се отличава от останалите международни организации по своя модел на интеграция, който подхвърля традиционното международно сътрудничество. В рамките на ЕС държавите-членки прехвърлят част от своите компетенции на институциите на съюза.

По такъв начин едновременно с националните и местните власти съществува и европейска власт. Тази власт се осъществява от независими и демократични институции, които са получили мандат да вземат решение в онези области, в които е преценено, че общите действия са по-ефикасни от действията на държавите поотделно. Това са: общ пазар, свободно движение на хора, стоки, услуги, капитали, селско стопанство, обща валута, икономическа и социална интеграция, защита на околната среда, изследователска дейност.

През юли 1968 год. между шестте първоначални страни членки е постигнат пълен митнически съюз, които обхваща обмена на стоки премахване на митата, таксите и количествените ограничения на вноса и износа между тях, също така приема общи външни тарифи в отношенията с трети страни. Тарифите са променяни няколко пъти .

С присъединяване в годините на нови страни-членки към общността са приемани специални преходни периоди. Движението на стоки между страните-членки остава ограничено от редица национални нетарифни ограничения, като здравни разпоредби, правила за безопасност и технически стандарти. По силата на Единния Европейски акт всички оставащи препятствия пред свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е трябвало да отпаднат до декември 1992 год. Но все още остават национални данъчни препятствия, но постепенно ще отпаднат и ДДС ще се събира в страната, откъдето произхождат стоките.

През юли 1968 год. влиза в сила свободното движение на работници между страните-членки , с изключение на заетите с обществените услуги.

2. Икономически и валутен съюз

Европейският съюз играе важна роля в много области от ежедневието на европееца - от здравеопазване и икономическа политика до отбрана и външна политика. Една много значителна част от тях обаче произтичат от правомощията на Европейската икономическа общност (ЕИО), която Договора за Европейски съюз преименува в Европейска Общност (ЕО).

Цели на икономическата политика на ЕС са: стабилност и хармоничен растеж, повишаване на стандарта на живота, стимулиране на процесите на конвергенция и взаимообвързаност, високо ниво на заетостта, стабилни цени, здрави обществени финанси и монетарни рамкови условия, трайно финансиране разплащателна равносметка.

Икономическия и валутен съюз (ИВС) в рамките на влезлия на 1.11.1993 г. в сила Договор от Маастрихт оказа голямо влияние върху икономическата политика в рамките на Общността, тъй като съдържа в себе си значителни ограничения върху суверенитета на държавите членки.

Като задачи в разпоредбите на Договора за ЕИО от 1957г. се посочват постоянното и хармонично разширяване на икономиката, по-голяма стабилност, ускорено повишаване на стандарта на живот и подпомагане изграждането на по-тесни връзки между държавите членки.

Правителствата са задължени да координират икономическата и валутната си политика.

Поставянето на ново начало към по-тясно сътрудничество в областта на икономическата и валутната политика бе възможно едва тогава, когато концепциите за стабилна икономическа политика се доближиха и по-силно бе застъпено схващането, че само политика, насочена към стабилност на цените, може да доведе до решаване на проблема с безработицата.

Немската марка пое функцията на водеща валута, следователно тя се превърна в стабилизационната котва в системата.

В ЕВС възникна тенденция към икономическа конвергенция, която оказваше влияние извън оста Берлин- Франкфурт-Париж и върху другите участващи страни в ЕВС.

Решенията от Маастрихт за образуване на ИВС са от огромно значение за икономическата и валутната политика. В тристепенен процес, чиято първа фаза започна на 1.7.1990 г. и след приключване на влезлия в сила на 1.1.1994 г. втори етап, най-късно до 1.1.1999 г. трябва да бъде създаден ИВС.

Държавите членки трябва да водят икономическата си политика като "политика от взаимен интерес" и да я координират в Съвета на Европейския съюз според един разширен списък от принципи и цели (чл. 99 от ДЕО). Като указващи посоката принципи за икономическа и валутна политика в ДЕО се посочват стабилни цени, здрави обществени финанси и монетарни рамкови условия, както и устойчиви платежни баланси чл. 4, ал. 3 от ДЕО). Съветът разработва "основни насоки" за икономическата политика на държавите членки и Общността, които след обсъждане в Европейския съвет се приемат от него като препоръки и са адресирани до държавите членки.

Координационната и контролната дейност като отправна точка е насочена към бюджетната политика на държавите членки.За разлика от паричната политика тя не се прилага на ниво общност. Бюджетната политика на държавите членки се подлага обаче на един поетапно по-строг процес на уеднаквяване.

За гарантиране на насочена към стабилност икономическа и валутна политика през третата фаза на Амстердамската среща на върха на ЕС през юни 1997 г. бе приет Пактът за стабилност и икономически растеж. В основни линии, той има за цел да конкретизира залегналите в ДЕО разпоредби за координиране и контрол над икономическата и финансова политика и да затегне протичането на процедурите.

Договорните разпоредби в областта на валутната политика предвиждат на крайния етап изграждането на Европейска система на централните банки (ЕСЦБ) и фиксирането на обменните курсове с оглед на въвеждането на единна валутна единица в Общността (евро) най-късно до 1990 г. ЕСЦБ състояща се от Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки е компетентна по определянето и провеждането на паричната политика на държавите членки на ИВС.

Пътят на по нататъшната необратима европейска интеграция беше предначертана през Декември 1991г. в холанския град Маастрихт. Тук членовете на ЕО решиха да създадат Европейски съюз, основаващ се на Европейските общности и дипълнен от нови форми на сътрудничество. В резултат на това договорът, с който се създаде ЕИО беше заменен на 1 Януари 1993г. от Договор на Европейския съюз. С него се създава Съюзно гражданство, Икономически и валутен съюз, Политически съюз.

1. Съюзно гражданство: всички граждани на страните-членки са и съюзни членове- всеки съюзен член има право; - да се придвижва и да пребивава свободно в границите на територията на страните-членки: - да гладува и да издига кандидатурата си на общински и европейски избори в страната-членка, в която пребивава; -да ползва защитата на дипломатическите или консулски власти на която и да е страна-членка; - да връчва петиции на Парламента и да търси посредничество на омбудсман (парламентарен пълномощник по администрацията)

2. Икономически и валутен съюз. *Икономически съюз – Общите насоки на икономическата политика на страните-членки ще се възприемат от Съвета на министрите, който освен това ще направлява икономическото развитие във всяка страна-членка на съюза. *Валутен съюз – Има единна валута – ЕКЮ и нова институция – Европейска централна банка, която заедно с централните банки на страните-членки ще формира Европейска система на централните банки (ЕСЗБ)

Приходът на ЕС се формира от: данъка от добавена стойност, набиран в страните от съюза; митата, с които се облагат внесените в ЕС стоки от други страни; различните видове тарифи от вноса на селско стопански продукти; квотите, внасяни от отделните страни-членки пропорционално на обема на националния им обществен продукт и т.н. Отношенията на отделните страни-членки на ЕС към единната валута (ЕКЮ, а по-късно ЕВРО) не е еднозначно. Ползата от единни пари е безспорна. Тя елиминира разходите около сегашното прехвърляне от една валута в друга. Същевременно трябва да са на лице приблизително еднаква инфлация в отделните страни-членки, защото по-висока инфлация в една от тях би довела до загуба на конкурентноспособност и свързаното с това намаляване на броя на работните места. А това естествено е свързано в перспектива с една друга търсена цел – изравняване на жизнения стандарт в страните на ЕС.

На 29.10.1993г. са утвърдени местата, откъдето се дирижира Европейския съюз: Брюксел: главен център (заради географското местоположение, заради създадения през 1948г. митнически съюз Бенилюкс); Комисията на Европа: Съветът на министрите.

Люксенбург: европейския съд: Сметната палата: Европейската банка за инвестиции.

Страсбург – европейския парламент.

Хага; Европол: Европейския валутен съюз.

-----------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ИЗВОД

Обединението на Европа в културна, икономическата и политическата

област се изразява в постепенното изработване на подходящите и институции, които да изразяват волята на единна Европа. Процесът на създаване на тези нови правни норми и институции е уникален за историята на Човечеството.

В съответствие с Европейската стратегия за сигурността ЕС си задава списък от приоритетни задачи, срока за изпълнение, на които е 2010 година. Освен създаването на бойните групи се включват създаване на Европейска агенция по отбраната до 2005г, обща координационна система по стратегическото транспортиране, напълно развита командна структура на Европейското въздушно транспортиране до 2010г., подобряване на всички нива на провеждането на операция под ръководството на ЕС чрез подходяща съвместимост и мрежови връзки на цялото комуникативно оборудване и на наземните и космически базираните средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. www.econ.bg - Анализ на Българската стопанска камара на тема: "Българският електроенергиен пазар: състояние и перспективи"

2. www.evroportal.bg

3. www.europe.bg

4. Джузепе, Международни организации - Справочник


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1440 посетителя и 73 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.