Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Борба с тероризма


Дипломна работа, 79 стандартни страници, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Основни понятия.......................................................................2

Увод............................................................................................4

Глава първа:

Характеристика на тероризма...........................................5

§ 1. Същност на тероризма.......................................................5

§ 2. Системни елементи на тероризма....................................6

§ 3. Причини за възникване на тероризма............................16

§ 4. Типология на тероризма..................................................17

§ 5. Наказателноправна характеристика на тероризма........21

Глава втора:

Специална тактика на борбата с тероризма.................23

§ 1. Тактически основи на тероризма....................................24

§ 2. Основи на борбата с тероризма.......................................45

§ 3. Органи за противодействие на тероризма......................49

§ 4. Мерки за противодействие на тероризма.......................56

§ 5. Антитерористични операции...........................................60

§ 6. Контратерористични операции.......................................65

Заключение.............................................................................71

Препоръки за противодействие на тероризма......................77

Основни понятия

1. Тероризъм- политически мотивирана криминална престъпност, в национални и международни условия, провеждана от организирани групи. Тероризмът засяга пряко или косвено не само конкретния обект на престъпния акт, но и неопределен брой обекти, които не са преки участници в конфликта.

2. Борба с тероризма- предприемане на антитерористични мерки за противодействие на тероризма.

3. Специална тактика- система от знания за характерните черти на високорисковите ситуации в дейността на законоприлагащите институции по защита на националната сигурност и обществения ред, за разработването и прилагането на принципи за избор на целесъобразни варианти за действие.

4. Национална сигурност- състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимост и суверенитет на страната.

5. Терористичен акт- конкретно насилствено действие, преследващо политически цели и реализирано от точно определен субект, обект, използвани средства, място и време.

6. Контратерористична операци- това е офанзивна операция, провеждана в отговор на възникнал терористичен инцидент или на вече осъществени терористични нападения. Тези операции се провеждат в по- сложни по своя характер условия: по- висока подготовка и готовност за оказване на въоръжена съпротива от страна на терористите; често наличие на заложници и отвлечени лица.

7. Антитерористична операция- тези операции имат дефанзивен, защитен, превантивен характер и са предназначени за ранно разкриване на подготовка за извършване на терористична атака и за готовност на всички институции и граждани за действие след терористичен акт.


Увод

Днес опазването на сигурността на хората е един от най- наболелите въпроси които стоят пред управляващите във всяка една страна. Сигурността е сложно и многоаспектно понятие. Трудността при неговото изясняване идва основно от множеството гледни точки, от които може да бъде разгледана тази категория. Едно от определенията за национална сигурност е, че това е състояние на отсъстваща, липсваща заплаха за обществената система или за нейните елементи. Частично това схващане е прието от Концепцията за национална сигурност на страната. Това е състояние на безметежно и спокойно съществуване, облекчаващо общественото развитие. Това разбиране за сигурността предполага благоприятни вътрешни и външни условия и не изисква особени усилия от обществото. Противно на тази ситуация, възникването на заплаха поставя под въпрос способността за спрвяне с нея. Държавите изграждат различни системи за сигурност, за да се противопоставят на тероризма. Това явление засяга живота на хората и ги кара да чувстват непрекъснат страх от това да не станат негови жертви. Тероризмът подкопава толерантността на нашите общества и представлява нарастваща стратегическа заплаха за всяка една страна. Терористичните движения стават все по-смели, по-силни и по- многобройни. Те са свързани с електронни мрежи и са готови да си послужат с неограничено насилие, за да причинят колосални човешки и материални щети.

Според различни автори причисляването на лица към терористична организация се дължи на бързо нарастване на населението, което води до изчерпване на жизнено важни природни ресурси- липса на храна и вода. И тук логично си задаваме въпроса глада и нищетата ли са основните мотиви за присъединяване към терористичните структури или има нещо по- силно, което обяснява участието на толкова много хора, които дават живота си в името на една страшна цел.

Според мен съществуват две основни причини за присъединяване към терористична групировка: първата е религиозна, или това е вярата, че каузата е божие дело, а терористите са само средство за неговото постигне; и втората причина са големите финансови възможности, с които разполага всяка терористична организация.

Изборът на темата за борбата с тероризма се основава на това, че този въпрос не престава да бъде актуален, защото е свързан с друг много значим проблем, а именно живота и здравето на хората. Терористичните атаки съпътстват ежедневието ни, прави ни уязвими като поражда във всеки един от нас чувство на безпомощност. Актуалността му е непрекъсната, породена е от постоянните атентати, носещи безброй жертви.

От своята поява тероризмът никога не е преставал да напомня за себе си. Твърде често в името на една кауза се жертват много хора, за да се покаже силата и смисъла на тази цел. Много често тези цели са политически, но характерно за тях е, че засягат живота и здравето на хиляди, за да докажат смисъла си. Интересът към тероризма нараства правопропорционално с пострадалите от извършените нападения. Непрекъснато се изготвят стратегии за борба с него, променя се законодателството в посока наказание за извършителите на престъпни деяния, но това не може да го премахне. Постоянните терористични атентати, многобройните жертви и щети, които причинява тероризма го прави най-страшното и зловещо явление, което може да съществува днес. Тероризмът е неоспорим факт и съществуват безброй доказателства за това. За съжаление тези доказателства са във вид на човешки и материални жертви. Въпросът е как му се противодейства и какви мерки се вземат, за да се ограничи неговото разпространение. Всяка една страна се стреми адекватно да се противопостави на това страшно явление, но непрекъснато се питаме мерките които се вземат достатъчни ли са? Истината е, че колкото и да се опитват държавните институции да противодействат на тероризма винаги са крачка след терористичните организации. За адекватното противопоставяне от страна на антитерористите са необходими огромни финансови и човешки ресурси, с които за разлика от терористите те не винаги разполагат.

Целта на дипломната разработка е да обясни същността на тероризма и да разкрие способите, средствата, и органите за борба с това явление.

Задачите на дипломната работа са: да поясни тероризма като форма на насилие и извършваните действия за борба с него; да опише причините за възникването на тероризма; да анализира типологията на тероризма; да опише видовете операции с които да му се противодейства.

След извършения анализ на същността и спецификата на тероризма, терористичните актове и тяхното въздействие, дипломната разработка прави изводи и дава препоръки за противодействие на тероризма от страна на правозащитните органи.

Източниците на информация, които използва дипломната разработка са по- известни публикации на автори в тази насока, както и законови и подзаконови нормативни актове, свързани с противодействието на тероризма.

 

----------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

От всичко казано до тук може да се направи извода, че защитата на живота и здравето на гражданите от терористични атаки е от изключително значение. Те се защитават чрез система за национална сигурност, която е необходимо постоянно да се изменя според обстоятелствата. Част от тази система са действията за борба с тероризма. Детайлното планиране на тези действия може да предпази гражданите от стремежа на терористични организации да установят своята власт - политическа, икономическа или духовна.

Анализа на същностните характеристики на тероризма води до заключението, че това явление е много добре организирано и за да му се противодейства е необходимо да се организират също толкова добре правозащитните организации. Те трябва да бъдат една крачка пред терористичните формирования, а не след тях, но се оказва, че това не е много лесно за изпълнение.

Тъй като тероризмът все повече придобива глобален характер, мерките за защита на гражданите трябва да включат превантивни и отговарящи удари срещу терористична инфраструктура, разположена далеч от мястото на провеждане на терористични атаки. Много често тук се използват контратерористичите рейдови операции, които проникват на територията, където действат терористичните организации, нанасят внезапни удари и бързо се оттеглят.

За да е ефективно противодействието на тероризма в световен мащаб трябва да се осъществява съгласувано от всички, което ще доведе до желания резултат. Законодателствата на всички страни трябва да се съгласуват, за да се провежда целенасочена и добре осмислена политика спрямо тероризма. В тази насока работи и международното сътрудничество което работи в няколко аспекта. По линия на ООН на всеки 5г. се провежда конгрес като идеята е да се съставят единни световни стандарти по отношение на сигурността. Решенията от този конгрес имат препоръчителен характер. На второ място е сътрудничеството по линия на Европейския съюз което се отнася до полицията и защита правата на човека. На следващо място може да се отбележи международно сътрудничеството в две направления- Балканския полуостров и Черноморската икономическа зона. Единствения начин за ефективно противодействие на тероризма е международното сътрудничество което не може да премахне терористичните атаки, но може да ги ограничи.

Изследвания проблем в дипломната разработка е от излючително значение, защото борбата с тероризма е непрекъсната и изисква много голям финансов ресурс. В нашата страна има изградени структури които работят в посока противодействие на тероризма. Това са или специализирани органи, или част от органите за вътрешна сигурност. Всеки един от тях е със специални правомощия и е част от правоохранителната ни система. За да действат ефективно тези органи за противодействие на тероризма трябва да работят в синхрон. От направените изводи могат да се дадат няколко препоръки за противодействие на тероризма. За да се противодейства на тероризма е необходимо да се обучат кадри които да водят ефективна борба с терористичните организации, като за целта е необходимо да се:

■ създаде единна система за борба с тероризма, която да обслужва всички правозащитни институции;

■ подновяват оръжията на правозащитните органи, отчитайки иновациите в тази насока. Антитерористите трябва да са ако не крачка пред терористите, то поне на тяхното ниво;

■ създаде система за обучение в училищата. Необходимо е да се обучат децата как да се справят с внезапно възникнал терористичен акт;

■ осъвършенства и промени законодателството по отношение на тероризма;

■ непрекъснато обучение и полагане на изпити от страна на служителите на силовите министерства. Те трябва да са отлично подготвени за да пртиводействат ефективно на терористичните организации;

■ ясно изразено международно сътрудничество, което да работи за предотвратяване на терористични атентати.

Като цяло може да се обобщи, че лошото управление- корупция, злоупотреба с власт, слаби институции и липса на отчетност разяждат държавите отвътре. Разпадането на държавността може да бъде свързано с очевидни заплахи като организирана престъпност и тероризъм. Като се обединят тези различни елементи- тероризъм, който се стреми към максимална проява на насилие, наличие на оръжие за масово унищожаване, организирана престъпност, отслабване на държавната система- всъщност би могло да се окаже, че сме изправени пред много сериозна заплаха. И тук веднага възниква въпросът способни ли сме да се справим с нея...?


Използвана литература:

1. Величков, И., Управление на системите за сигурност, ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2006г.;

2. Велков, С., Съвремения тероризъм и рисковете и заплахите за обектите на инфраструктурата, изд. „Сиела”, 2004г.;

3. Гиргинов, А., Наказателно право на Република България, изд. „Плеяда”, 2005г.;

4. Димитров, Н., Тероризмът: Война на свтовете, Български бизнес № 27-28, 2004г;

5. Дойков, Н., Самоубийствения тероризъм. Анализ и противодействие, Академия на МВР, 2007г.;

6. Досев, Н., Тероризъм и противодействие, изд. „Епископ Константин Преславски”, 2007г.;

7. Загоров, О., Тероризмът: Психология, идеология, геополитика, Военно издателство, 2007г.;

8. Иванов, Т., Мениджмънт на сигурността и отбраната, УНСС, 2008г.;

9. Йотов, Б., Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, изд. „Сиела”, 1995г.;

10. Йотов, Б., Наказателноправна характеристика на тероризма: Възниквзне, видове, наказателноправни състави, изд. „Сиела”, 2004г.;

11. Найденов, К., Тероризмът- новата световна заплаха, Военен журнал № 4, 2003г.;

12. Начев, Й., Разузнавателни служби и войната против тероризма, Военен журнал № 6, 2001г.;

13. Начев, Й., Тероризмът- фактори и тенденции, Военен журнал №5, 2002г.;

14. Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност, УНСС, 2007г.;

15. Райков, П., Исторически предпоставки на тероризма и антитероризма в България, Военен журнал № 6, 2003г.;

16. Стоянов, Г., Тероризъм: История и генезис, Военно издателство, 2003г.;

17. Станчев, И., Контратерористични рейдове, Военно издателство, 2007г.;

18. Станчев, И., Основи на операциите за освобождаване на заложници и отвлечени, Военен журнал № 3, 2005г.;

19. Трифонов, Т., Тероризмът: Теоретично изследване, Фонд. Национална и международна сигурност, 2003г.;

20. Хофман, Б., превод от англ. Николаев, Б., Тероризмът днес, изд. „Плеяда”, 1999г.;

21. Шалиан, Ж., История на тероризма от Античността до Ал Кайда, изд. Леге Артис, 2008г.;

22. Военна доктрина на Република България, приета с решение на Народното събрание на 8 април 1999г.;

23. Европейска конвенция за борба срещу тероризма рат. ДВ. Бр. 95∕ 2001г.;

24. Европейска стратегия за сигурност;

25. Закон за МВР- 10 януари 2010г.;

26. Международна конвенция за борба срещу финансирането на тероризма, приета от Генералната Асамблея на ООН на 17 декември 1990г.;

27. Международни правителствени спогодби между правителството на Република България и правителствата на други държави за борба срещу тероризма, незаконния трафик на наркотици, организираната престъпност и др.;

28. Наказателен кодекс на Република България- 10 април 2008г.;

29. Национален план за противодействие на тероризма;

30. Споразумения между МВР и сродни органи на други държави по противодействие на тероризма;


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2435 посетителя и 60 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.