Търсачка

Банер

Каталог Европейска интеграция ФОРМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС


Дипломна работа, 54 стандартни страници, има апарат, съдържа 1 таблица, 1 карта и бележки под линия
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

съдържание:

Увод 2

ГЛАВА ПЪРВА. Регионална политика на ЕС 6

1. Принципи и цели на регионалната политика на ЕС 7

2. Инструменти на регионална политика на ЕС 8

3. Цели, финансирани по структурните фондове 14

4. Основни принципи на действие на структурните
фондове 15

ГЛАВА втора. Регионалната политика на ЕС 16

1. Етапи на подготовка и представяне на проекти 16

2. Национална стратегия
за регионално развитие на България 18

3. Хронологичен бюлетин (декември 2007 – декември 2008) 20

ГЛАВА трета. Проекти на ЕС за Регионална политика 24

1. Програма „САПАРД” 27

2. Програма „ФАР” 34

3. Програма „ИСПА” 37

4. Програма „INTERREG 39

5. Проекти по шеста рамкова 41

Заключение 49

използвана литература 53


Увод

Регионалната политика на ЕС служи, за да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Тя се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи.

За да се оценят тези различия, трябва преди всичко да сравним равнищата на благосъстоятелност, генерирано от всяка страна, определено чрез нейния БВП. Например в Гърция, Португалия и Испания БВП на глава от населението е само 80 % от средното за ЕС. Люксембург обаче има БВП на човек от населението с 60 % по-висок от средния за ЕС. 10-те най-динамично развиващи се региона в ЕС имат БВП на човек от населението три пъти по висок от този на 10-те най-слабо развити региона.

С други думи, не всички европейци имат едни и същи предимства и шансове за успех, когато се сблъскват с предизвикателствата на глобализацията. Всичко зависи от това дали те живеят в проспериращ или по-беден регион, в динамична или в западаща област, в град или село, в периферията или в икономическото ядро на Общността.

Страните-членки прилагат европейска регионална политика финансирана чрез средствата на ЕС (Структурните Фондове и Фонд "Сближаване"), която отразява тази солидарност между гражданите на Общността. Структурните Фондове са механизма, посредством който финансовите ресурси са пренасочват към по-слабо развитите региони в страните-членки.

Ролята на ЕС обаче не се свежда само до финансовия принос. Чрез своята регионална политика ЕС налага своето виждане за развитието, планирано на местно ниво. Когато е необходимо, тя се намесва и допринася за развитието на вътрешния пазар, икономическия и валутен съюз.

Непосредствено след приемане на правилата за регионална подкрепа за периода 2000-2006 г., Европейската Комисия представи своите приоритети за новите стратегии в областта на икономическото и социално сближаване.

Предложенията, които страните-членки и съответните региони подготвят, се базират на тези насоки, което засилва значението както на националните приоритети, така и на тези, определени на база опита и практиката, чийто резултати са били с най-голямо въздействие в Съюза. Съвместното действие и насърчаването на европейския модел на регионално развитие не трябва да се разглежда като спънка за гражданите в Съюза, а по-скоро като възможност във все по-глобализиращия са свят.

Ръководният принцип на регионалната политика на ЕС към настоящия етап, е да продължи концентрацията върху подкрепата за регионите, които изостават в своето развитие, т.е. тези които имат най-големи проблеми от гледна точка на инфраструктура, създаване на икономическа активност и обучението. Прилагането на такава политика се опростява чрез намаляване на спектъра на мерките за подкрепа. Съществени промени са направи и в начина, по който се управляват фондовете на ЕС.

За страните-членки и регионите е от особено значение да разберат, че е в техен интерес да поемат бъдещето в собствените си ръце и да управляват сами средствата, предоставени от ЕС. Сега основната отговорност за управлението и контрола върху разходите e тяхна. Европейската Комисия се намесва само да проверява дали съществуват ефективни системи за финансов контрол.

Европейската регионална политика е обща за всички страни-членки и се базира на финансовата солидарност. Тя позволява трансфер на около 35 % от бюджета на ЕС (който основно се набира от най-богатите държави) към по - слабо развитите региони. Този подход подпомага не само страните-бенефициенти, но и страните, които са нетни донори, тъй като техните предприятия печелят от възможностите за големи инвестиции и от трансфера на икономическо и технологично ноу-хау, особено в регионите, където различните видове икономическа активност не са все още напълно изчерпани. Регионалната политика позволява на всички региони да спомогнат повишаването на конкурентноспособността на целия ЕС.

Европейската солидарност се изразява преди всичко чрез четирите Структурни Фонда. Във всички страни-членки те имат мултипликационен ефект върху икономическите и социални фактори, като по този начин стимулират развитието регионалната икономика.[1]

Четирите Структурни Фонда

Те не са единен финансов източник в бюджета на ЕС. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно:

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) финансира инфраструктура, инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми;

Европейският Социален Фонд (ЕСФ) насърчава връщането на безработните и необлагоделстваните групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на системи за набиране на работа.

Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) подпомага адаптирането и модернизирането на риболовната индустрия.

Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Ориентиране" (ЕФОГЗ) финансира главно мерки за развитие на селското стопанство и фермерите, основно в изоставащи райони. Секцията "Ориентиране" също подкрепя селските райони, но единствено в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Структурните Фондове не финансират отделни проекти, а многогодишни програми за регионално развитие, разработени съвместно от регионите, страните-членки и Европейската Комисия. За да повиши въздействието и се осигури постигане на възможно най-добрите резултати, 94 % от средствата по СФ се концентрират върху три цели, определени като приоритети:

Цел 1 (териториална)

Подпомагане на регионите, чието развитие изостава, напр. чрез изграждане на базова инфраструктура или чрез насърчаване на инвестициите в развитие на бизнеса. По тази цел са обхванати 50 региона в ЕС, или 22 % от населението на Съюза, като тук са съсредоточени 70 % наличните финансови средства.

Цел 2 (териториална)

Подпомагане на икономическата и социалната конверсия в индустриални, селски, градски или зависими от риболова области, които са изправени пред структурни трудности. 18 % населението на ЕС живеят в такива региони, като за тях са разпределени 11,5 % от общото финансиране.

Цел 3 (тематична)

Модернизиране на системите за обучение и насърчаване на заетостта. Мерките финансирани по Цел 3, покриват цялата територия на ЕС, с изключение на регионите по Цел 1, където мерките за обучение и заетост са включени в общите регионални програми. На Цел 3 се падат 12,3 % от общата финансовата подкрепа.

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повишаване на регионалната конкурентоспособност

Предложенията на страните-членки трябва да са насочени към разширяване дейността на фирмите, създаване на заетост и постигане на по-висока рентабилност с цел повишаване цялостната конкурентоспособност на региона. За тази цел е необходимо изграждането на сигурна, съвременна и бърза транспортна инфраструктура, предоставяща добри връзки както с други региони, така и между различните видове транспорт.

Производството зависи до голяма степен от наличието на енергия, но зависимостта от един енергиен източник ограничава гъвкавостта на фирмите. Страните – членки са заинтересовани от диверсифицирането на тези източници, което обуславя предприемането на действия за създаване на връзки между мрежите за реализация. Поощряват се и инвестиции във възобновяеми енергийни източници и ниско-ресурсопоглъщащи технологии.

Новите методи на комуникация, основани на Интернет, позволяват на периферни региони да привличат инвестиции и да развиват стопанската си дейност. В тези региони усилията трябва да се насочат към поощряване на фирмите за използване на методите на електронната търговия, гъвкавата заетост и обмена на информация. Обикновено, инвестиции в сферата на телекомуникациите се предприемат от телекомуникационни компании, но Фондовете на Общността предоставят подкрепа с цел предоставяне на универсални услуги, като по този начин осигуряват достъп до мрежата в региони, където пазарното търсене надхвърля предлагането.

От особено значение е модернизирането на производствените методи. Регионите и фирмите, функциониращи на тяхната територия, получават подкрепа за въвеждането на нови техники на производство, както и за разработване на иновационни стратегии. Публичните и частните организации трябва да работят съвместно за максимизиране на ефекта върху икономическото развитие чрез изследователска дейност. Регионите могат да подпомагат иновативното производство чрез обмяна на опит и технологии, както и чрез поощряване на продължителното професионално обучение.

Подкрепа се предоставя на фирми, които осигуряват по-нататъшно увеличение на капитала. Предоставяните услуги, финансирани главно с частен капитал, трябва да отговарят на специфичните потребности на фирмите, да позволяват висока специализация и да осигуряват търговски предимства на предприемачите. Перспективни сектори по отношение на регионалното развитие и създаването на заетост са туризмът, културата, околната среда и социалната сфера.

Природната среда повишава привлекателността на регионите, както и възможностите за регионално развитие. Ако регионът не разполага с атрактивни природни ресурси, това трябва да се компенсира с добре развита инфраструктура (напр. водоснабдяване). За постигането на устойчиво регионално развитие е необходимо да се предприемат действия, свързани с преработването на отпадъците, почистването на отпадни ями и др.

В зависимост от изходната ситуация в региона, Структурните фондове могат да допринесат по различни начини за регионалното развитие.

Съвместно финансиране (от държавата и Общността) може да бъде отпуснато на проект, който отговаря на изискванията на програмата, по която е подаден.

Разширяване и подобряване на заетостта

Създаването на заетост е приоритет на политиците както на национално ниво, така и на равнище ЕС. Стратегията на Общността за създаване на заетост е доказателство за готовността на Общността като цяло за предприемане на активни мерки, насочени към решаването на този проблем.

За преодоляване на безработицата е необходимо да се предприемат действия, свързани с развитието на човешките ресурси. Необходимо е вземането на мерки за предпазване на хората, които са изправени пред риск от отдалечаване от пазара на труда.

За да се осигури равнопоставеност на пазара на труда, трябва да се осигури подкрепа за жените в професионалното им развитие, да се премахнат пречките за наемането им на управленски постове и да се осигури полагащото им се присъствие в определени сектори на икономиката. Освен проблемите, свързани с половата дискриминация, трябва да се вземат мерки за преодоляване на дискриминационните процеси, засягащи хора с различна етническа и религиозна принадлежност и др.

Образованието и обучението запазват водещата си роля като средства, осигуряващи достъп до пазара на труда. В този смисъл от основно значение е подобряването на образователната система и разширяването на обхвата на обученията, осигуряващи нови възможности за образование през целия живот.

Балансирано развитие на градски и селски региони и области, зависими от риболова

Помощта, предоставяна за хармонизиране на развитието на различните региони, трябва да води до подобряване на баланса между тях. В същото време трябва да се вземат предвид спецификите на всеки регион.

Ролята на градовете в процеса на регионално развитие трябва да се повиши с цел повишаване на заетостта. Балансът в развитието на градските региони изисква икономическото възстановяване на изоставащите региони и подпомагане на социалната интеграция на групите в неравностойно положение. Жизненият стандарт и качеството на здравеопазването могат да бъдат подобрени чрез развитието на евтини транспортни системи, чрез използване на възобновяеми енергийни ресурси, както и чрез рационализирано използване на традиционните енергийни ресурси. Ефективното и ясно градско управление допринася за подобряването на стандарта на живот в градовете.

Много селски региони се характеризират с ниска гъстота на населението, с липса на основна инфраструктура и ограничени възможности за заетост. Тези проблеми произтичат от западането на земеделието. Земеделието допринася за запазването на природата и за генерирането на редица суровини. За развитието на селските региони и необходимо да се създадат условия за модернизиране на производството и за прилагане на нови маркетинг методи, както и за създаване на висококачествен продукт. От голямо значение за конкурентоспособността на селските региони са и възможностите за създаване на заетост, които решават проблема, свързан с преселването на местното население извън границите на региона. Обикновено селските региони се свързват с наличието на богати природни ресурси и здравословна среда, което е предпоставка за развитието на туризма.

използвана литература

1. „И-Финанси”; Секция ЕС; „Същност и роля на Регионалната политика на ЕС”

2. Официален уеб-сайт на e-finance-bg, http://www.e-finance-bg.net/efinance_about.html

3. Структурни фондове на ЕС според Министерството на финансите; Дирекция „Управление на средствата от ЕС

4. Източник – БНБ; „Международни финансови институции”

5. Колм МакКлемънтс – Програма за съветници по структурните фондове на ЕС; Глава седма. Промени в структурните фондове и подготовката на България за периода 2007 – 2013г.;, февруари 2005 г.; стр. 77

6. Национална стратегия за регионално развитие на република България до 2015 година; стр. 2 – 4.

7. Новини от официалния уеб-сайт на „Структурни фондове на ЕС”; Секция „Регионална политика” http://www.eufunds.bg/?cat=219

8. Доклад на Министерството на земеделието и храните; Програма „Сапард”

9. Страница на Програма Фар в официалната страница на ЕС (сървър Европа); http://europa.eu.int/comm/enlargement/Pas/Phare/index.htm

10. Официален уеб-сайт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Секция: Програма „ИСПА”

11 „Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC; ”Обща информация за Проект „INTERREG

12. Агенция за консултантски и бизнес услуги и фирмена сигурност[1] „И-Финанси”; Секция ЕС; „Същност и роля на Регионалната политика на ЕС”


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 424 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.