Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Международни Отношения (МИО) ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ


Малка дипломна работа (реферат), 47 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, бележки под линия, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Темата има за цел да разгледа търговската политика на България, нейните основни цели и приоритети и програми за тяхното постигане. Разглежда се и ролята на външната търговия като реален фактор на макроикономическа стабилност и повишаване на доходите. Проследяват се етапите на развитие на търговията на България в миналото и се анализира динамиката на съвременото й развитие. По този начин се разкриват важни тенденции в развитието на страната и положението й сред останалите страни. В заключение са представени основните съвременни предизвикателства пред търговията на България.

Съдържание :

I.Икономика на България

1.)Обща характеристика

2.)Икономически данни от 2004 година

II. Външна търговия на България

1.)Кратка история на развитието на българската търговия

2.)Цели и приоритети на външнотърговската политика на България

3.)Контрол на вноса и износа

-Издавани и заверявани външнотърговски документи

сновни документи при вноса, износа и международния транспорт

-Импортна политика

III. Внос и износ на България до 2005г.

1.)Характеристика на външната търговия за 2004г

2.)Характеристика на външната търговия за 2005г

-Търговско салдо

-Динамика на износа през 2005г

-Динамика на вноса през 2005г

-Географска структура

-Валутна структура на износа и вноса

IV. Съвременни предизвикателства пред търговията на България


I. Икономика на България

1. Обща характеристика[1]

Икономиката на България бе концентрирана предимно върху селско-стопанския сектор в годините до края на Втората Световна Война. След това обаче, правителството национализира всички индустриални предприятия и ги подложи на 5-годишни икономически планове, при които се отдава изключителен приоритет на тежката индустрия. През 1990г. България преминава от социалистическа към пазарна икономика, с което се цели позитивна промяна на икономическато състояние. Това естествено не става веднага и затова управляващите насочват усилията си към провеждане на реформи и приватизация. През периода 1993-94г много държавни предприятия са приватизирани. Въпреки това реформите отново биват забавени от идването на власт на бившите комунисти. Тогава започва процес на икономически спад, водещ до кризата от края на 1996г. и началото на 1997г. При инфлация, достигнала до 311%, срив на валутния курс и масови фалити на банки, правителството е изправено пред обявяване на неплатежоспособност.

Новото правителство, дошло на власт през пролетта на 1997, въвежда пакет от икономически реформи, подкрепен от МВФ и Световната банка, включително въвеждане на валутен борд, и икономиката започва да се стабилизира. Правителството на Иван Костов предприема и мащабни структурни реформи, свързани с приватизацията на държавните активи в икономиката. Още през 1998 е реализиран икономически растеж от 3,5%, а до 1999 инфлацията е сведена до 6,2%. Валутният курс на лева е успешно фиксиран към германската марка, а след въвеждането му през 1999 - към еврото.

Въпреки смяната на правителството през 2001г., България продължава курса на пазарни реформи, започнат през 1997г. Като разултат от цялостните реформи през октомври месец 2002г. Европейската комосия обявава, че България вече е развила функционираща пазарна система. Настоящето правителство предприема мерки и за съживяване на местния стоков пазар и възобновяване на приватизационните процеси.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

IV. Съвременни предизвикателства пред търговията на България[1]

Предизвикателствата пред търговията на България на съвременния етап произтичат от редица обстоятелства свързани с прехода от камондно-административна към пазарна икономика, с промяна основно на макросредата, структурата на собственост и на управлението на икономическата дейност съобразно развитието на пазара и пазарните сили.

Едно от големите предизвикателства пред търговията на съвременния етап у нас е развитието на конкуренцията. Голямото увеличаване на фирмите с търговска дейност и на броя на търговските обекти през годините на преход, доведе до развитие на конкуренция между тях, която е полезна за обществото и съпътства свободната пазарна икономика. Но равнището на конкуренция у нас все още е ниско, макар че оказва натиск и се чувства от търговците. В бъдеще предизвикателствата пред търговията, свързани с конкуренцията, ще нарастват, защото ще се увеличават площите в търговията. А също и броят на заетите в търговията. По този показател България изостава значително от развитите европейски страни, което показва, че насищането с търговски обекти и търговски работници ще продължи, търговското обслужване на населението на тази основа ще се подобрява и конкуренцията ще се засилва. Това ще предизвика фалити на малките и средни фирми, но това е естествен процес, като например в САЩ от малките и средни фирми 70% фалират до 3 години след откриването им. Тяхното място се заема от други, но същевременно без 3-4 големи и мощни фирми или корпорации, никоя дейност не може да се развива стабилно и успешно. Малките фирми и обекти са много на брой, но имат малък оборот и около 80% от броя на фирмите реализират 20% от оборота на продажбите. Засилващата се конкуренция ще изисква по-добро конкурентно позициониране, по-добро управление на поемания риска и очакваната възвръщаемост.

Друго предизвикателство пред търговията на България е развитието на инвестиционния процес и привличането на чужди инвестиции. С тяхна помощ се цели преструктуриране на икономиката и най-вече индустрията и технологичното обновление. В структурата на БВП, процентът който отива за инвестиции спада и от 33% през 1989г. достига 8,4% през 1996г., но през останалите години варира между 11 и 20%. Това е в следствие на спад на потреблението, а от там и на БВП. Така не може да нарасне брутното капиталообразуване, от малкото производство следва да се осигури крайно ниско потребление, което макар и абсолютно да е много ниско, то относителният му дял се повишява до близо 90% от БВП. За да се повиши потреблението в абсолютни стойности, а в относителни да намалее в БВП, се налага достигане на значителен икономически растеж (над 7%), който също така д аувеличи и абсолютно и относително бруто капиталообразуването и то в основен капитал. В годините на преход и тежка икономическа криза много трудно се насочват средства в реални инвестиции. Отрасъл търговия заема през годините на преход около 7-8% до 17% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Чуждестранните реални инвестиции са малко-ежегодно смалки изключения са около и под 1 млн. щатски долара. От тях около 20 и до 30% са в отрасъл търговияи 400 до 60% са в преработващата промишленост. В последните години се наблюдава тенденция към оживление на инвестициите.

Либерализацията на вноса и износа съставлява не малко предизвикателство пред търговията на страната. Този процес води до разнообразяване на асортимента на предлаганите потребителски стоки на населението. Проблемът е отрицателното търговско салдопо търговския баланс. Необходимо е износът да надвишава вноса и да осигурява средства за връщане на външния дълг, който продължава да бъде висок, а има и вътрешен дълг. Страната ни взема все нови и нови кредите за изплащане лихвите по външния дълг, а основата му продължава да стои почти все около 10 млн. щатски долара. Търговията иска повече вносни стоки, а страната ни се нуждаее от повече износ.

На съвременния етап за търговията е от изключително значение развитието на финансовия и банков сектор. След въвеждането на валутен борд у нас финансовата ни система се стабилизира. Банковият сектор има висока капиталова адекватност и свръхликвидност, но до скоро пласира ресурси на българските спестители в чужбина, а не в българската икономика. Постепенно депозитите се увеличават, но основно са във валута. В същото време относително и съпоставимо спестяванията на населението са нищожни. Докато през 1990г са 52% от годишния разполагаем доход, то сега спадат до около 10%. Основна част от тях бяха погълнати от инфлацията и от раздадените и невърнати кредити. Търговията се нуждае от кредити за оборотни средства и банковата система. Предизвикателство е преди всичко осигуряване на дългосрочни инвестиционни кредити.

Първостепенно значение за търговията е развитието на заетостта, на доходите и на потреблението на населението, тъй като потреблението и инвестициите движат развитието. Потреблението на населението в годините на преход силно се снижи и падна под равнището на годините преди прехода. След въвеждането на валутен борд се бележи стабилизиране и известно подобрение, но остава почти за всички продукти под равнището от 1990г. За потреблението на населението ще се засили ролята на потребителските крадити и продажбите на кредит. Потреблението е ограничено поради нислите доходи на работещите, значителният дял на безработица и на пенсионери. Основен фактор за повишаване на доходите и на потреблението на населението е икономическия растеж. За тази цел е нужно нарасване на износа и осигуряване активно салдо между износа и вноса на стоки и услуги, по-бързо развитие на вътрешното потребление и нарасване на дела на натрупване, най-вече на капиталните вложения в основен капитал.

Като цяло е необходимо да се разработи национална стратегия за развитието на страната, която да спре деиндустриализацията, да се определят приоритетите в равитието на икономиката, да се осигурят нужните по-високи темпове на икономически растеж, чрез увеличаване на инвестициите в България, да се очертаят етапите, инвестиционните ресурси и държавното подпомагане и регулиране на бизнеса и резпределението за повишаване жизненото равнище на населението.

Източници

1. http://www.mapsofworld.com/country-profile/bulgaria1.html

2.http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

3. http://www.mi.government.bg/

4. http://www.pari.bg/cgi-pari/pari.news.cgi?WIN,2005,85,6,18-4

5. http://www.country-studies.com/bulgaria/foreign-trade.html

6. ‘Външнотърговска политика и сделки’,Илиев,И.,Атанасов,А., издателска къща СТЕНО Варана 2002,стр.7

7. http://www.mi.government.bg/eng/trade/multi/pdf/TPR_s121-2_TPRegime.pdf

8. http://bulgariantour.com/news/2004/08/blog-post_30.php

9. http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2004/number11/item7.htm

10. http://www.paragraf22.com/pravo/mrejim/INCOTRMS2000/DOKUMENTI/osnovni.htm

11.http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2004/2004_National_Trade_Estimate/2004_NTE_Report/asset_upload_file172_4739.pdf

12. http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2001/number17/item6.htm

13. http://www.bcci.bg/bulgarian/bulgarian_foreign_trade/2003/export2001_3.htm

14. http://www.bcci.bg/bulgarian/bulgarian_foreign_trade/2003/import2001_3.htm

15. http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vPages/S_FT_An/$File/Ftr_WEB.pdf

16. ‘Съвременни предизвикателства пред търговията’,Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, Университетско издателство ИУ-Варна,стр.31[1] ‘Съвременни предизвикателства пред търговията’,Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, Университетско издателство ИУ-Варна,стр.31


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2263 посетителя и 53 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.