Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Международни Отношения (МИО) Международна трудова миграция


Реферат, 20 страници по-големи от стандартните, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание:

1. Увод

2. Дефиниция и обща характеристика на понятието миграция. Видове

3. Миграционни потоци и моментно състояние на миграцията в света

4. Етапи на международната трудова миграция

5. Регулация на международната миграция на работна сила

6. Ефекти на международната миграция

7. Заключение.


1. Увод

Последните педесет години се характеризират с ускорена глобализация на икономическия, политическия и социалния живот. Глобализацията предполага интензивно развитие на цялата система на съвременните международни икономически отношения. На тази основа последователно се повишава икономическата цялостност и взаимозависимост на съвременния свят.

Международната трудова миграция сравнително рядко е обект на специални научни изследвания. В по-голяма степен тя привлича вниманието на статистици и демографи и в по-малка степен на икономисти. Това едва ли е оправдано, ако се вземе под внимание нарастващото икономическо значение на международната трудова миграция.

В тази курсова работа ще разгледаме особеностите на международната миграция, в частност международната трудова миграция, която е един от каналите за осъществяване на съвременните глобализационни процеси, икономическите й аспекти и ефектите от нея, както за страните изпращащи така и за страните приемащи.

2. Дефиниция за миграция

Понятието “мирация” има латински корен и произход; произнася се като „migration”. Геодемографската същност на миграцията се дефинира като сложен демографски, географски и социално-икономически процес, тясно свързан с естественото движение на населението и неговото териториално разпределение и преразпределение в резултат от предвижване и пресичане на граница с цел смяна на местоживеенето или местоработата.

Изследванията на миграционните процеси започват значително по-късно от появата на самите миграции, чиито корени са още от древността. Те започват реално с изследването на Равенщайн през 19 век, в което се разкриват някои от законите на миграцията:

Ø по-голямата част от мигрантите мигрират на къси растояния;

Ø преди заселването на мигрантите в големите градове съществува период на адаптация в техните покрайнини или това е известен като абсорбационен процес. Наред с този процес протича и обратния процес – процес на дисперсиране, като всеки миграционен поток предизвиква компенсационен (обратен) поток;

Ø Мигрантите от по-далечни растояния обикновено се заселват в по-големи индустриални или търговски центрове, които за тях са по-привлекателни;

Ø По-голяма част от гражданите са мигранти от земеделски райони. Преобладаващата част от мигрантите са жени, като икономическите фактори са водещи за мотивиране на мигрантите;

Със задълбочаване на изследванията по миграцията се появяват редица концепции, определящи по-нататъшните насоки на изследванията. Такива иследвания са концепцията за „маргиналната личност” на Парк и концепцията за ролята на миграциите за РР (на Айзерд). Вижданията на учените, занимаващи се с проблемите на миграцията, са, че изследванията на тези процеси би трябвало да се концентрират върху връзката между миграциите и растоянията, както и върху отражението на нарастващата информираност на хората и тяхното поведение и отражението им върху миграционната подвижност.

Миграциите могат да бъдат класифицирани по различни признаци. Те са разнообразни в зависимост от времетраенето, направлението, генезиса (подбудите), формите на изява и начина на участие:

Ø Според времето на престой в новото място на живеене различаваме трайни (безвъзвратни) и временните (възвратни). Трайните миграции са свързани с окончателна промяна в местоживеенето и местоработата. Най-често този признак е характерен за лицата, мигрирали по икономически и политически причини. Част от миграциите по икономически причини се предшестват от временните, които прерастват в постоянни. Безвъзвратен миграционен характер получават бежанските изселвания на населението, предизвикани от промени в държавните граници, войни и др. Безвъзвратните миграции имат масов характер, протичат епизодично (вълнообразно) и са предимно от семеен тип. Другия вид според това деление са временните (възвратни). Според времето на престоя те биват ежедневни, седмични, сезонни, асезонни, за няколко години и т.н.;

Ø Според вида на пресичаната граница миграциите биват междуселищни, междудържавни, регионални, междуконтинентални и др. Най-общо те могат да се поделят на две групи - външни (междудържавни, регионални, междуконтнентални) и вътрешни. Характерно за тези миграции е, че се пресича държавна граница. Специалистите от ООН предлагат за емигранти да се считат лицата, които напускат държавата, в която живеят постоянно за повече от 1 година или изрично декларират, че емигрират. При определени обективни и субективни причини тази миграция може да придобие възвратен характер. Този процес се нарича реемиграция. Обемът на външната миграция зависи от политиката, интересите и възможностите на отделните държави. Вътрешните миграции се осъществяват в границите на държавата между нейните административни единици и населени места. Вътрешната миграция се характеризира с показателите заселвания, изселвания и механичен прираст. Вътрешните миграции се мотивират главно от икономически причини и задоволяване на образователни нужди;

Ø Според причините. Причините, които могат да породят миграции в различен мащаб са много и е трудно да бъдат разграничени и посочени точно, защото са до голяма степен обвързани. По-важни измежду тях са: политически, икономически, религиозни, рекреационно-туристически, промяна на природните условия. Според генезиса най-общо те се поделят на две групи - трудови и нетрудови. Те биват както външни и вътрешни, така и постоянни и временни. При трудови миграции е характерно, че се постъпва на работа в други населени места или държави с цел получаване на доходи за препитание и осигуряване на постоянна заетост. Към нетрудовите се отнасят миграциите, свързани с учебния процес, квалификацията на работната сила, оказване на безвъзмездна трудова помощ (отглеждане на деца или възрастни лица), придружаващите мигрантите нетрудоспособни лица и неработещи членове на семействата им, търсене на места с по-добри социални осигуровки и др. Разновидност на тези миграции представляват изселванията по политически, етнически и религиозни причини;

Ø Според формата на организация най-общо миграциите се класифицират на организирани (регулирани) и неорганизирани (стихийни). В чист вид те рядко се срещат. Организираните (регулирани) миграции се осъществяват с помощта на държавата, големи компании, частни фирми и отделни лица. Тези миграции са много ефективни, защото чрез тях се разрешават редица социално-икономически проблеми на територията, в която мигрантите се заселват. В международен план привличането на високообразовани и квалифицирани кадри се нарича “изтичане на мозъци”. Неорганизирани (стихийни) миграции по същество имат хаотичен характер. При тях липсва или е твърде кратък стадия на мотивацията за мигриране. Тези миграции се подчиняват на социално-икономически закономерности;

Ø Според начина на участие миграцията бива индивидуална и групова (частен случай е семейната). Индивидуалните миграции осъществяват желанията на индивидите за смяна на местоживеенето, местоработата или мястото за обучение, както и на начина на живот. Част от тези миграции имат временен (възвратен) характер. Груповита миграция е сравнително по-често срещана разновидност на миграцията, тъй като мотивацията се формира в някаква общност от хора;

· Международна трудова миграция (МТМ)

Непосредствената причина за международната трудова миграция е повишаването на доходите, както на номиналната така и на реалната работна заплата. Това означава, че се изнася и внася труд като производствен фактор. Получава се едно интернационализиране на труда, което е следствие на факта, че всеки индивид е собственик на своя труд и на тази осново той може сам да реши къде да живее. МТМ се различава от националната трудова миграция. МТМ няма масов характер, няма единна организационо – управленска структура, не участва цялото активно население на света. МТМ се обуславя от определени условия.

Основа на МТМ е различието в равнището на реалната работна заплата между страната на емиграция и страната на имиграция, което от своя страна води до различие в степента на развитие и оттам на жизнения стандарт. Поради това световната икономика е сферата, в която съществуват алтернативни възможности за по – висока възвращаемост на труда в сравнение с националната. Това има за резултат нарастване на доходите и богатството в света като цяло.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

  1. Заключение

В изложената от нас теория, подкрепена с примери, разкриваме същността на миграционния процес на работна сила в света. Постигнати са поставените цели за разясняване на причините и последствията от миграцията. Вниквайки в същността на процеса, обяснихме възникналата ситуация в съвременния свят.

В началото изяснихме понятието миграция и нейната същност. В продължението на темата разкрихме потоци, причини, етапи, ефекти, начини за регулиране и политики за международната трудова миграция.

С представянето на центровете за миграция и потоците, илюстрирахме глобалното движение на работна сила. Различните политики, разкриват действията на страните в света за миграционните процеси в минало и настояще. Изяснявайки ефектите от миграцията запознаваме аудиторията не само с положителните последствия от миграцията на работна сила в силно развитите страни, а и обясняваме кой са отрицателните за страните донори на мигранти.

Имайки предвид задълбочаването на световната икономическа криза, нашето виждане е, че международната трудова миграция ще се задълбочава по посока на по-слабо развитите и развиващите се страни към икономически по-силно развитите страни в света.

Източници

Þ Вътрешна и външна миграция на населението – списание “Икономическа мисъл”

Þ „Международна икономика” - Ив.Илиев 2001г.

Þ „Глобализация, бедност, миграция” - Ив.Илиев 2008г.

Þ Примери за ефекти от миграцията - http://www.vi-books.com/lib/d_s/1.6.htm

Þ Регулиране на миграцията - „Международна икономи” - Ив.Илиев

Þ „Migration and the Global Recession” - A Report Commissioned by the BBC World Service http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_09_09_migration.pdf

Þ Потоци http://europenews.dk/files/Report_on_Immigration.png


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2606 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.