Търсачка

Банер

Каталог Политология, Политика Конфликти и власт


Малка дипломна работа 29 страници по-големи от стандартните има литература
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Политическите конфликти преплитат в себе си всички обществени интереси, било то духовни, социални или др. По тази причина те протичат в крайно остри форми и са така всеобхватни, винаги са идеологически мотивирани и институционално организирани. Имат предимно открит характер, т.в. публичността при тях е задължителна. Базират се на принципа Господство- Подчинение. Доминираща тук е вертикалната държавна власт и стремежа е всяка от силите да се домогне до властта, а властта дава достъп до ресурс. В определени периоди по-големият брой на партиите може да има дестабилизиращ ефект върху управлението и дори да предизвика политическа криза. Същевременно появата на партии почти винаги е резултат от нововъзникнали конфликти в обществото и от развитието на вътрешнополитическата и международната ситуация. В този смисъл те отразяват необходимостта от промени и са носители на идеи, чрез които да бъдат осъществени. 1. Конфликти- същност Конфликтите са неизбежна част от живота ни. Те могат да бъдат свързани с различията в разбиране на правата, задълженията, отговорностите, обещанията, вземането на решения, целите, които всеки си поставя, с определяне приемливостта на поведенията. Конфликтите засягат дълбоко нашето самореализиране и отношенията с другите. Те имат определена динамика: - възникване на конфликтна ситуация; - открито конфликтно взаимодействие – участниците в конфликта започват да се ангажират с нараняващи и ощетяващи поведения; - разгръщане на конфликта - участниците заявяват своите позиции открито и открито представят своите претенции и изисквания; - затихване на конфликта - участниците са разрешили противоречията, които са били причина за конфликта. Конфликтът е ситуация на антагонистични (противоположни) отношения между хората, които възникват и се развиват вследствие на непримирими техни позиции. Характерно за него е, че е много динамичен и че понякога една малка искра е в състояние да възпламени отношенията. Той е понятие, с което маркираме разликата в интересите, възприета като такава от поне една от страните, в сферата на социалното взаимодействие и имаща като резултат ситуация, където аспирациите на различните страни не могат да бъдат реализирани в еднаква степен. Възниква тогава, когато две или повече страни са убедени в това, че целите на тяхната дейност са несъвместими. Много често конфликтът се разглежда и приема като нежелателно явление, тъй като той се свързва с агресията, заплахата, спора, враждебността. Конфликтите се класифицират на базата на: формата на проявление на конфликта в определена област на обществена дейност, причините за конфликта, състава на страните - участнички в конфликта, мащаба и продължителността на конфликта, разрешаване на конфликта. Груповите конфликти предтсавляват противоборство, в което поне една от страните е малка социална група. 1.1. Вътрешногрупов конфликт възниква, когато в групата започне борба за лидерство, тъй като социалната група не може да функционира без наличието на лидер – било то формален или неформален. Друга съществена причина за възникването на вътрешногрупов конфликт е произтичащото в самата нея неизбежно структурно изменение. Всяка група, независимо от големината и сферата си на дейност, се харакатеризира със своя специфична социално-психологическа структура. Тази вътрешногрупова стуктура е подложена на непрестанни опити за нейната промяна, тъй като едни нейни членове заемат висши и престижни постове, докато други нейни членове заемат изпълнителски и по-малко престижни места. Тук именно се откроява специфичният сблъсък на интереси. Причина за възникването на вътрешногрупов конфликт е сблъсъкът между формалната и неформалната система на отношения, които съществуват в групата, и най-вече в разминаването между различните цели и интереси. 1.2. Междугрупов конфликт може да възникне, както между формални, така и между неформални групи. Основните причини за възникване на междугруповия конфликт могат да бъдат сведени до две основни групи от фактори –


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1444 посетителя и 58 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.