Търсачка

Банер

Каталог Европейска интеграция Българската съдебна система – част от европейската правна система


Малка дипломна работа 38 страници по-големи от стандартните има апарат липсва литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

По време на евроинтеграционния процес на България, за страната ни се утвърдиха няколко проблемнни области – Земеделие, Енергетика и Съдебна система. По всяка една от тях ЕС провеждаше строг мониторинг на извършените реформи. Съответно даваше своята оценка за постигнат или не напредадък, чрез препоръки или критики. Една от най-кртикуваните области е Съдебната система. Именно от реформите, които трябваше да бъдат извършени в тази сфера, до голяма степен зависеше членството на страната ни в ЕС. В глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи “от предприсъединителния договор на България към ЕС са отбелязани насоките за извършените и бъдещите промени в законодателството на страната ни. 1. Глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи” Глава №24 “Правосъдие и вътрешни работи” е отворена за преговори през юни 2001 и затворена през месец октомври 2003 г.Тя включва следните области: граничен контрол, нелегална миграция, убежище, полицейско и митническо сътрудничество, сътрудничество между полицията и съдебната система в областта на борбата с организираната престъпност, измамите, корупцията, наркотиците, прането на пари и тероризма, защита на данните и взаимно признаване на съдебни решения. От компетентност на Министерство на правосъдието са сътрудничество между полицията и съдебната система в областта на борбата с организираната престъпност, измамите, корупцията, прането на пари и тероризма, съдебна реформа, сътрудничество по наказателно-правни и гражданско-правни въпроси, взаимно признаване на съдебни решения. Българското законодателство в областта на превенцията и наказателното преследване на организираната престъпност, измамите, корупцията и прането на пари се включва в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства; Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за съдебната власт и др. Сътрудничество по наказателно-правни въпроси: Република България е страна по основните конвенции на Съвета на Европа в наказателната област, които са приети и за достижение на Европейския съюз: Европейската конвенция за екстрадиция /1957 г./ и нейните допълнителни протоколи /1975 г. и 1978 г./, Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси /1959 г./ и нейния допълнителен протокол /1978 г./, Конвенцията за трансфер на осъдени лица /1983 г./, Европейската конвенция за борба с тероризма /1977 г./, Европейска конвенция за обмен на правна информация /1968 г./ и нейния допълнителен протокол /1978 г./, Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъплението /1990 г./ Гражданската конвенция срещу корупция /1999 г./ и др. Сътрудничество по гражданско-правни въпроси: Сътрудничеството по гражданско-правни въпроси в Република България се регламентира от: Гражданско-процесуалния кодекс; Закона за задълженията и договорите; частите от законите и подзаконовите нормативни актове, в които се съдържат норми на международното частно право и процес. България се присъедини към някои от хагските конвенции в гражданско-правната област, както следва: Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела /1965 г./ Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела /1970 г./. Конвенция за международен достъп до правосъдие /1980 г./ Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /1961 г./, която ще влезе в сила за България на 28.02.2001 г. България се е присъединила и към някои конвенции на ООН, по които са страни и държавите на ЕС, регламентиращи международното сътрудничество в гражданско-правната област: Конвенцията за изпълнение на чуждестранни арбитражни решения /1958 г./ Конвенция за правата на детето /1989 г./ Виенска конвенция за правото на договорите /1969 г./ и др.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 427 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.