Търсачка

Банер

Каталог Европейска интеграция ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – СТРУКТУРА И ПРИНЦИПИ


Малка дипломна работа 69 стандартни страници има литература липсва апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Първият етап по пътя към изграждането на единната европейска федерация е създаването и структурирането на Европейската Общност за въглища и стомана (ЕОВС) с Парижкия договор от 18 април 1951г. /договорът влиза в сила на 23 юли 1952г.; отменен през 2002/ Държави-членки по Договора са - държавите от т. нар. общност на Бенелюкс: Белгия, Холандия, Люксембург и Франция, Италия и Германия. Този договор има за цел повишаване на заетостта във въглодобива и производството на стомана, осигуряване на добра организация на Общия пазар с възможност за еднакъв достъп до него на всички производители, както и насърчаване на модернизацията и разширяването на производството и повишаване на качеството. В по-общ план целта й се свежда до това, да институционализира партньорство на различни западноевропиейски държави в определени стопански области и същевременно - в по-дългосрочен план – да подготви създаването на национални политически институции. Като последица на събитията от 1951г. през март 1957г. шестте от ЕОВС подписват в Рим договорите за учредяване на ЕИО и на ЕВРАТОМ. За разлика от договора за ЕОВС в случая вече не се поставят институционалните основи на интеграция само в един отделно взет сектор на икономиката, а се създават условия за широкообхватно хармонизиране в областта на различни политики. Двата договора влизат в сила на 1 януари 1958г. II/ Европейската Общност (ЕО) Европейската общност е създадена под името Европейска икономическа общност /ЕИО/ с Римския договор от 1957г. Първоначалните цели на ЕИО са били съсредоточени в създаване на Общ пазар и постепенно сближаване на стопанската и икономическа политика на държавите-членки /т.нар. “първи стълб”/. Под общ пазар се разбира установяване на еднакви условия за предлагане и придобиване на стоки и услуги във всички държави-членки, сближаване на производствените параметри, осигуряване на свободно движение на участниците в стопански оборот, създаване на еднакви условия на конкуренция и въвеждане на обща забрана за дискриминация. Като допълнителна цел се поставя изграждането на вътрешен пазар до 31 декември 1992г. (сега чл.7а ДЕО). Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което, съобразно разпоредбите на ДЕО е осигурено свободно движение на стоки, лица, услуги и капитали. След влизането в сила на договора от Маастрихт (ДЕС, в сила от 1 ноември 1993г.) тя съжителсташе с ЕС, който обхващаше външната политика и политиката на сигурност, от една страна (“втория стълб”) и дейностите в областта на правосъдието и вътрешните работи (“третия стълб”). Ако Европейската конституция влезе в сила “стълбовете” ще изчезнат, а Европейската общност и съдържанието й ще се влеят в “Европейския съюз”. III/ Европейска Общност за атомна енергия (СЕЕА или ЕВРАТОМ) Европейската Общност за атомна енергия (СЕЕА или ЕВРАТОМ) /основана с Римския договор от март 1957г./. В прерогативите на неговите специални цели влиза повишаването на жизнения стандарт, което изисква изграждането на мощна ядрена промишленост, като се изключат всички рискове за живота и здравето на заетите в нея лица. Следва да се установят подходящи контакти с трети държави и международни организации, за да се насърчи прогресът в мирното използване на атомната енергия. В заключение, както правилно отбелязва Ружа Иванова, можем да кажем, че: ”доколкото Европейският съюз е образувание, което включва в себе си трите юридически самостоятелни Общности с техните органи, не само Договорът за ЕС, но и договорите за трите отделни общности определят мястото и ролята на тези органи в единната институционна структура на Съюза.”3 Бъдещето – перспективи и договори на Европейската общност За да се постигне напредък в процеса на европейското обединение, през 1965г. се сключва Договор за сливане, по силата на който за трите Общности са били създадени общи органи (сливане на Върховни органи на ЕОВС и на Комисията на ЕИО и на ЕВРАТОМ в “Комисия”, както и сливане на Особения Съвет на ЕОВС и на Съвета на ЕИО и на ЕВРАТОМ в “Съвет”). В резултат на водените от 1972г. интензивни разговори, през 1974г., на Срещата на върха в Париж, правителствата на държавите-членки взимат решение да се срещат най-малко два пъти годишно извън институционалните рамки на Общностити, с цел да ускори политическата интеграция на Европейската Общност (ЕО). На тези срещи е дадено наименованието Европейски съвет, но той не бива да се смесва със Съвета на ЕО. Този Европейски съвет приема общи политически насоки за ЕО и за тяхното политическо сътрудничество; поставя нови акценти; очертава нови сфери за действие и изразява общата позиция по въпроси на външните отношения. Днес той е орган на Европейския съюз (ЕС). Влезлият в сила на 1 юли 1987г. Единен Европейски акт (ЕЕА) цели и постигането на конкретен напредък по пътя към създаването на ЕС. Сред поставените цели, наред с изграждането на вътрешния пазар до края на 1992г., се посочва и засилването на политическата роля на ЕО. Постигането им било улеснено от факта, че ЕЕА създава за първи път една правно обвързваща договорна основа за Европейско Политическо Сътрудничество (ЕПС). ЕПС, от своя страна, заедно с ЕО, представлява втория стълб на процеса на европейската интеграция, което означава, че поетапно набелязваните след края на 1969г. общи действия по въпросите на външната политика следва да се развият в една европейска външна политика. Връхна точка на търсенето от 1972г. политическо обединение на държавите на ЕО и на прогресивно развиващата се интеграция до настоящия момент представлява Договорът за ЕС (ДЕС) от Маастрихт /подписан 7 февруари 1992г./. По силата на този договор държавите-членки поемат за първи път правно задължение за създаване на ЕС. Неговата основа са трите съществуващи и занапред ЕО, допълнени с политиките и на други форми на сътрудничество. Органите на ЕО стават и органи на ЕС. Досегашните общи задачи Договорът обозначава като обща външна политика и политика на сигурност и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Наред с това възлага на ЕО минимална компетентност в областта на културата


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1763 посетителя и 57 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.