Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Застрахователно дело Животозастраховане Видове Смесена застраховка живот


Реферат (малка дипломна работа), 22 стандартни страници, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

I. Животозастраховане

1. Понятие за застраховка живот.

2. Особености при сключване на договор за застраховка „Живот”.

3. Особени правила при определяне и плащане на застрахователните премии.

4. Застрахователна сума.

5. Отказ да се плати застрахователната сума.

6. Възможност за откупуване на застрахователната сума.

7. Форми на животозастраховането.

II. Видове застраховки „Живот”.

1.Застраховка „Живот” и рента

2.Женитбена и детска застраховка

3.Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд

4.Постоянна здравна застраховка

5.Застраховка "Злополука"

6.Допълнителна застраховка

III. Смесена застраховка.


I. Животозастраховане

1. Понятие. С договора за застраховка „живот” застрахователя се задължава да поеме застрахователна закрила на живота, здравето и телесната цялост на застрахования или трето лице срещу събития, свързани с увреждане на здравето или смърт, като при тяхното настъпване или при настъпването на определени в договора условия се задължава да запази уговорената застрахователна сума на застрахования, респ. неговите наследници или трето ползващо се лице.

Предмет на застраховане е само лично, неимуществено благо. С този договор не могат да се покриват вреди, причинени на материални ценности на застрахования. Затова договорът за застраховка „живот” не обезпечава закрила срещу рисковете по лечението и възстановяването на увреденото здраве.

Застрахователният риск по този вид застраховане може да бъде свързан само с живота, здравето и телесната цялост на застрахования или третото лице. Застрахователното събитие може да бъде смърт, заболяване, телесна повреда.

Застраховката „Живот” покрива следните основни рискове:

- доживяване (изтичане) срока на застраховката;

- трайна нетрудоспособност;

- смърт.

Характерно за застраховката „живот” е съчетаването на рискови със спестовни елементи. Рисковият елемент, който по начало присъства при всички видове застраховки, се изразява в обстоятелството, че с плащането на първата премия застрахователя се задължава да изплати уговорената застрахователна сума в пълен размер, ако настъпи смъртта на застрахования.

Спестовният елемент намира израз в редица правни положения- напр. правото да се откупи премийният резерв, правото да се получи обратно премийният резерв в случаите, когато отпада застрахователната защита. Договорителят или застрахованият има право:

а) да намали или увеличи размера на застрахователната сума;

б) да намали или увеличи срока на застраховката;

в) да замени застрахователната тарифа с друга.

2. Особености при сключване на договор за застраховка „Живот”. Спецификата на предмета на разглеждания вид застраховане се отразява върху съдържанието на договорното правоотношение. Тъй като елементите на договора зависят от възрастта и здравословното състояние на застрахования, за застрахователя е от първостепенна важност да получи информация за тях. Това е необходимо за да може да се прецени направената оферта. Затова при застраховането на живота е от изключително голямо значение задължението за съобщаване на данни от съществено значение за риска.

Застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно възрастта, пола и здравословното състояние на лицето, чийто живот, здраве или телесна цялост са предмет на застраховане.

С оглед изпълнението на това задължение сключващият договора попълва въпросник, изготвен предварително от застрахователя, и се задължава да съобщи всички обстоятелства, които биха повлияли решението на застрахователя да сключи договора или да го сключи при дадени условия. Поначало договорът се сключва с изключително здрави хора на определена възраст. Макар да не е нормативно установено, в повечето общи застрахователни условия се изисква лицето, чийто живот се застрахова, да не бъде по-младо от 16 год. и по-старо от 65 год. към момента на сключване на договора и да не е по-възрастно от 85 год. при изтичане на срока му.

Не се застраховат лица: с трайна нетрудоспособност; навършили 65 год.; ненавършили 14 год. и недееспособни лица за риска смърт.

Началото на застраховката е първо число на месеца в който е сключена застраховката.

Срокът на застраховката е периодът в цели години посочен в полицата или до смъртта на застрахования при пожизнените застраховки. Застраховката се сключва за срок, съобразен с възрастта на застрахования и условията на тарифата.

Застрахователят има задължението да подържа информация за всяка застраховка и да може да представи данни за състоянието на застраховката.

Договорните отношения между застрахованите лица и застрахователя се уреждат от настоящите Общи условия, закона за задълженията и договорите, ТЗ, условията на застраховките живот и условията на застрахователния договор.

Естествено, такава застраховка може да се сключи с не-напълно здраво лице. Необходимо е обаче то да заяви страданията, болестите си към момента на подписване на договора. Истината относно здравословното състояние не пречи на сключването на договора, но се отразява в неговите елементи: времетраене, размер на застрахователната премия, на застрахователната сума. Колкото по-сериозно и с неблагоприятна прогноза е страданието на застрахования, т.е. колкото рискът е по-голям, толкова времетраенето на застраховката е по-малко, а размерът на премията по- висок. Затова няма пречки договорът да се сключи с лица с трайни увреждания. Тогава е налице т.нар.”утежнен риск”. Върху него оказва въздействие не само застраховането но и възрастта, а в определени случаи и професията на застрахования.

В някои случаи на сключване на застраховки „живот” данните, отнасящи се до личната сфера на застрахования, могат да се доказват само с декларация на застрахования. В други случаи обаче застрахователят изисква лекарски преглед или други доказателства относно здравословното състояние. Степента на доказване на здравословното състояние при сключването на договора е обвързана с тарифите на застрахователя. Ако застрахователната сума надвишава определен размер, е необходимо договорът да се сключи след задължителен и обстоен преглед. На практика в застрахователните условия се предвижда, че ако застрахованият почине в кратък срок след сключване на договора, напр. две години, се извършва аутопсия и ако се установи, че смъртта се дължи на укрита болест, за която застрахованият съзнателно не е съобщил.

 

-------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

5. Застраховка "Злополука"

Злополуката е събитие, което произтича от:

- работа с машини; движение на транспортни средства; ползване на оръжия и инструменти; действие на електрическия ток; удар от мълния; механичен удар; взрив, срутване; злоумишлени действия на други лица; нападение от животни; ухапване от отровни насекоми и др.

и причинява телесни увреждания на застрахования, които се изразяват в нараняване, обгаряне, задушаване, директно измръзване на покривни повърхности с елиминация на тъкани, удавяне в следствие на което настъпват смърт или нетрудоспособност.

За злополука се признават и случаите на изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия и мускули, вследствие на внезапно напрягане на собствени сили.

Не се признават за злополука нещастните случаи в резултат на:

w Професионални заболявания;

w Общи заболявания (психични заболявания, кръвоизливи, парализи, атеросклероза, коремни и дискови хернии, и др. Изключение правят случаите на заболявания, които са пряко следствие от злополука.

w Слънчев и топлинен удар;

w Възпалителни състояния на органи и системи, причинени от ниски температури;

w Инжекции, операции, облъчвания, химиолечение и др. Изключение правят случаите на задължителна имунизация довели до нетрудоспособност или смърт, които се признават за злополука.

w Алкохолно въздействие довело до смърт/травматични увреждания;

w Въздействие на наркотични вещества и стимулатори довело до смърт или увреждания.

Такъв вид застраховка може да се сключи индивидуално или за група от лица на възраст между 14 и 70 години. Допълнително ограничени за сключване на застраховката са лицата с над 50% загуба на трудоспособност.

Покрити рисковете, вследствие злополука:

- смърт;

- трайна загуба на работоспособност;

- временна загуба на трудоспособност.

Допълнителни рискове:

- медицински разноски, вследствие злополука;

- разходи за репатриране след претърпяна злополука;

- временна нетрудоспособност от общо заболяване;

- дневни пари за болничен престой.

- разходи за издирване и спасяване.

Застрахователната сума се посочва в рамките на установените от застрахователя лимити.

Застрахователната премия се определя като % от застрахователната сума и зависи от избраната тарифа, срока, професията на застрахованият. При групова застраховка ”Злополука” на персонала, застрахователните премии могат да бъдат за сметка на служителите или за сметка на работодателя.

Обезщетенията се изплащат в случай на:

1. Смърт застрахователя изплаща цялата застрахователна сума на законните наследници и допълнително разпределената лихва, като се удържат неизплатените премии до края на текущата застрахователна година;

2. Трайна загуба на трудоспособност – процент от застрахователната сума, равен на процента на трудоспособност или рента, съгласно условията на съответната тарифа;

- над 30% до 50% включително- застрахователната премия се намалява наполовина, считано от следващия начален падеж;

- над 50% - договорителят изцяло се освобождава от по-нататъшно плащане на застрахователни премии, считано от следващия начален падеж;

3. Временна загуба на трудоспособност - застрахователя изплаща обезщетение в размер 3-10% от застрахователната сума при временна загуба на трудоспособност с продължителност над 10 дни.

Срокът на застраховката е 12 месеца. Когато застраховка „Живот” или „Злополука” е била сключена в полза на кредитор за обезпечение на задължение на физическо лице, то има право на иск срещу застрахователя и когато не е било страна по застрахователния договор и е платило задължението при настъпило застрахователно събитие. Това право има и всяко трето лице, което на законно основание е платило задължението.

5. Допълнителна застраховка

Сключва се едновременно или при вече сключен застрахователен договор по основна програма. Тя осигурява допълнителни застрахователни покрития, включващи което и да е или комбинация от:

- смърт вследствие на злополука;

- трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука;

- трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на заболяване;

- временна неработоспособност вследствие на злополука;

- временна неработоспособност вследствие на заболяване;

- невъзможност за упражняване на професия или занаят вследствие на телесно увреждане;

- хоспитализация;

- тежки заболявания;

- медицински разходи.

При повечето от застрахователните компании застрахованият може, срещу плащане на допълнителна премия, да избере някои или всички допълнителни покрития.

III. Смесена застраховка. Смесената застраховка „Живот” е най-популярния вид от застраховките, които предлагат животозастрахователните компании. Тя съчетава в едно защита, като осигурява обезщетение при настъпване на временна нетрудоспособност и спестовния елемент, чрез изплащане на застрахователната сума, плюс натрупаните през годините доходи от лихви и инвестиции, след изтичане на срока на полицата. С течение на времето рисковият елемент се увеличаване за сметка на спестовния. Същевременно с нея застрахованият осигурява финансова подкрепа на своите близки в случай, че в срока на застраховката с него се случи най-лошото. За смесеното застраховане е характерно поемането на отговорност за няколко риска или условия. При нея е налице безусловно плащането на застрахователната сума. В случай на смърт в течение на срока застраховката или ако лицето преживее този срок застрахователната сума се изплаща в първия случай на лицата, посочени в полицата или на законните наследници, а във втория - лично на него. Застраховката може да се сключи като индивидуална или колективна.


Използвана литература

1. -Драганов, Хр., доц. Й. Близнаков „Застраховане”, С., 2000г.

2. Нейков, М.,проф.Хр.Драганов „Имуществено и лично застраховане”,С., 2000г.

3. Драганов, Хр. и колектив, Икономика и организация на застраховането, Г.Бакалов, В., 1988

4. Застрахователно и презастрахователно право

5. Лекционен материал

6. Интернет сайтове:

www.insurance.bg

www.cio.bg

www.google.bg

www.zastrahovatel.com

www.investor.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 649 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.