Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство Място и роля на счетоводството в условията на пазарна икономика


Дипломна работа, 98 стандартни страници, съдържа бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

стр.

УВОД 2

ГЛАВА ПЪРВА. Пазарното стопанство като разновидност на

общественото производство 4

1.1. Същност и особености на пазарното стопанство 4

1.2. Управление на икономическите структури в условията

на пазарно стопанство 10

1.3. Място на счетоводството в управлението на икономическите

структури 30

ГЛАВА ВТОРА. Роля на счетоводството в управлението на

икономическите структури 39

2.1. Счетоводството като информационна система 39

2.2. Счетоводството като контролна система 58

2.3. Счетоводството като технология 63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 90

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 92


У В О Д

Развитието, обогатяването и определянето на мястото и ролята на счетоводството в условията на пазарна икономика обхващат относително дълъг период на натрупване на емпирични знания. Разделението на труда и бързото развитие на науката като висша форма на теоретичното отношение на човека към действителността водят до прерастване на тези емпирични знания в теоретични. Резултатът за счетоводната наука са по-дълбокото осмисляне, вникването в обективната реалност, теоретичното обобщаване и изясняването на предмета, метода и методологията ù. Обществената потребност от науката счетоводство и от практическото ù прилагане в ежедневното управление на икономическите процеси на ниво предприятие, най-вече чрез информационната ù функция, е признанието, че „счетоводството е солидна, научнообоснована система на икономическа информация, която има определено място в системата на стопанското управление; че то е неизбежна, обективно необходима, вътрешно иманентна черта на икономическата информационна система, важно средство за нейното реализиране“[1].

С усложняването на обществено-икономическите отношения и обективно наложилото се конкретизиране на бизнеса (задълбочаване на разделението на труда), с възникването на нови сфери на стопанска дейност, счетоводството като наука със свой теоретичен фундамент се превръща в конкретна теория и прагматична система за осъществяване на непосредствена практическа дейност. Възникването и развитието на науката “управление” увеличава необходимостта от интердисциплинарно изследване на стопанските процеси и явления, на конкретен вид бизнес, става осъзнат процес. Информацията започва да се оценява като един от основните компоненти, определящи ефективността в работата на икономическите агенти. Изваждането на информацията от контекста на нейното обективно съществуване като потенциално свойство на материята и възприемането ù като кибернетично понятие, като неизбежно средство и неотменим атрибут на управлението изобщо и в частност на предприятието, засилва ролята и значението на счетоводството в системата за управление. Съвременното развитие на счетоводството го определя като информационен процес с непрекъснат, цялостен и завършен характер, който е в основата на процеса на управление на предприятието. Създаването на ефективен и рационален организационно-управленски модел на счетоводството в предприятието е от изключително значение и е определящо за успешната реализация на поставените пред счетоводството задачи, а оттам и за постигане на целите на предприятието.

Обект на проучване в настоящата разработка е мястото и ролята на счетоводството в условията на пазарна икономика. Цел на изследването е изучаването на счетоводството като информационна система, като контролна система и като технология.

В първа глава на разработката се разглеждат теоретични въпроси за същността и особеностите на пазарното стопанство като разновидност на общественото производство. Вниманието се насочва към управлението на икономическите структури в условията на пазарното стопанство, както и мястото на счетоводството в управлението на тези структури.

Във втора глава се поставени въпросите за ролята на счетоводството в управлението на икономическите структури, като се поставя акцент върху информационната система на счетоводството и съвременните изисквания към счетоводната информация. В разработката са използвани постановките на действащите нормативни актове с последните им изменения до 30.07.2007 г.


ГЛАВА ПЪРВА

Пазарното стопанство като разновидност на общественото производство

1.1. Същност и особености на пазарното стопанство

В икономическата теория и в стопанската практика се разграничават няколко типа и форми на организация на общественото стопанство.

Натуралното стопанство се характеризира с икономически еднородни, самозадоволяващи се единици, т.е. отсъства размяната. Това стопанство е характерно за робовладелското и феодалното общество. При тях стоково-разменните отношения и връзки са спорадични или твърде ограничени.

Стоковата форма като господстваща обществена форма на организация на стопанството съществува при капитализма. Тя се характеризира с отделни, икономически обособени, производители, които са специализирани за производството на съответен продукт. И за да задоволят своите потребности, те трябва да разменят продуктите на своя труд, по силата на която размяна продуктите стават стоки на пазара. Следователно, причините за възникването и развитието на стоковото производство трябва да се търсят в частната собственост върху средствата за производство и общественото разделение на труда.

Планова или централно управлявана икономика (нарича се още командно-

административна). Организацията е изградена на различни йерархически нива. Стоково-разменните връзки и отношения са деформирани. Икономическите връзки между стопанските субекти се регулират вертикално. Централно се спускат задачи по стотици и повече икономически показатели. На тази организация са вътрешно присъщи губещи, нерентабилни предприятия, дотации, прикриване на резерви и други нарушения. Ръководителите на стопанските единици се назначават и зависят от по-висшестоящите представители на властта.

Най-общо пазарната икономика, за разлика от планово-регулираната икономика, се характеризира с хоризонтална взаимовръзка и взаимодействие между лица, фирми, организации. Към тази характеристика трябва да се прибавят следните определения на видни представители на икономическата наука, които разкриват още по-добре нейната същност. "Пазарната икономика е сложен механизъм на независеща от съзнанието координация на дейността на хората и бизнеса чрез ценовата система и пазар; "Икономическа система, в която решенията, разпределението и използването на ресурсите и продукцията се вземат на основата на цени, формирани от доброволни размени между производители и потребители, работници и производствени фактори" /П.Самуелсън/; - Пазарът е абстрактно понятие за обозначаване на силите, които генерират решенията на продавачите и купувачите; - Децентрализирана координация на обективно свързаните елементи и части на единния възпроизводствен процес, т.е. на пропорциите. Според Джон К. Гълбрайт трябва да се открие системата, която най-добре обединява пазарно ориентираното и социално ориентираното действие. От гледна точка на това в съвременния свят са класифицирани три основни модела на пазарно стопанство:

 

 

-------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитието на търговията и стоково-паричните отношения през вековете, налагат потребност от водене на сметките по търговски начин. Това изисква познаване същността на метода на двойното счетоводно записване. Пръв го описва през 1494 г. Лука Пачиоли, а неговият труд „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и съотношенията" е първата в света книга за счетоводството.

Днес ролята на счетоводството е не само да отчита, но и да информира. Да дава пълна, точна и навременна информация за финансовото състояние и резултатите от стопанската дейност на предприятието. Тази информация е основна база за вземане на правилни бизнес решения. Счетоводната информация се основава на формираната през годините българска и чуждестранна нормативна уредба - Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните и Международните счетоводни стандарти и др.

Счетоводството е система за количествено отразяване и качествено характеризиране на явленията, процесите и фактите в предприятието. То има различни форми на проявление – информационна система, система за анализ, контролна система, система за управление.

Организацията на счетоводството е подчинена на общата организация на дейността на предприятието. Добре организираната счетоводна система е предпоставка за ефективна организация на цялостната дейност и за ефективното и управление. Организацията на счетоводството е подчинена на изискванията на нормативните актове, на технологичната структура на предприятието, на икономическите условия. Всички тези фактори имат конкретни измерения и решаващо значение.

Съвременните условия и навлизането на компютърните техника и технология предизвикаха изменения в организацията на счетоводството, в неговите функции и структурата на счетоводния персонал. Постига се оптимизиране на времето за обработване на информацията, на разходите, свързани със счетоводната дейност, на организационната структура на счетоводството като цяло. Непрекъснато променящите се икономически условия поставят изисквания за задълбочени познания в областта на икономическата и счетоводната теория и практика, детайлно познаване на действащите нормативни актове, на които се подчинява счетоводната дейност.

Техническата работа по обработване на първичните счетоводни документи и получаването на обобщени финансово - икономически показатели се извършва автоматизирано и това налага счетоводния персонал да притежава компютърна грамотност. Тази технология на работа ускорява отчетния процес и подобрява качеството и ефективността на счетоводната информация.

Всички посочени дотук изисквания към създаваната организация на счетоводството са породени от непрекъснато повтарящи се икономически условия и имат за цел да предоставят на счетоводителите подход, възможности за решения и да ги подтикват към самостоятелно мислене и самостоятелно вземане на решения за възникващите в процеса на работа счетоводни въпроси и проблеми.

Счетоводната информация представлява голяма част от необходимата информация. Затова задача на счетоводството е свързана най-вече с осигуряването и анализирането на необходимата информация, като за целта то използва редица методи и способи доказали своите качества и ефективност в богатата история на счетоводството като практика и теория. В този аспект следва да се засили ролята на счетоводството при анализа на дейността на предприятията и упражняването на контрол и по-пълното обвързване между счетоводната теория и практика.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Аверкович, Е. Счетоводна политика на финансовите предприятия. Свищов, АИ “Ценов”, 2004.

2. Албум на първичните счетоводни документи. София, ФорКом, 2003.

3. Божков, В. , Л. Петров, Г. Илиев. Счетоводство. Свищов, 2004.

4. Генов, Г., Т. Тошев, Д. Спасов и др., Обща теория на счетоводството. Варна, ИК “Галактика”, 1991.

5. Гукасьян, Г. М., Экономическая теория: ключевые вопросы. Москва, ИНФРА, 1999.

6. Димитров, М. Управленски мотиви в счетоводството, Варна, 1988.

7. Дамянов, Д. и др. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство. Свищов, 2004.

8. Дурин, С. и Д. Желязков, Ив. Златков. Справочник по счетоводство. София, 2004.

9. Душанов Ив. Обща теория на счетоводството. София, 1998

10. Душанов, Ив. и М. Димитров. Курс по счетоводство на предприятието. Ромина, София, 2003.

11. Закон за електронния документ и електронния подпис, ДВ бр. 34/2001 г., посл. изм. и доп. бр. 38/2007 г.

12. Закон за малките и средни предприятия, ДВ бр. 84/1999 г., посл. изм. и доп. бр. 59/2006 г.

13. Закон за счетоводството, ДВ бр. 98/2001 г., посл. изм. и доп. бр. 57/2007 г.

14. Илиев, И. Корпоративно счетоводство. Свищов, АИ “Ценов”, 2006.

15. Милчев, Ц., Теория на пазарното стопанство. София, ТУ, 1996.

16. Миркович, К. Основи на моделирането на икономическите процеси. София, 1980.

17. Международни счетоводни стандарти. ФорКом, София, 2006.

18. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, ДВ бр. 30/2005 г.

19. Национално счетоводни стандарти. Национален сметкоплан за стопанската дейност. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. София, ФорКом, 2002.

20. Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2000.

21. Спасов, Д. и Ст. Обретенов. Счетоводна отчетност в системата на икономическата информация. Варна, 1974.

22. Спасов, Д., и др., Обща теория на счетоводната отчетност. Свищов, 1982.

23. Тотев, Т. и др. Обща теория на счетоводството. Варна, 1995.

24. Узунов, А., Обща теория на икономиката, част първа. София, Булвест, 2000.

25. В. “Делова седмица” 2001-2007 г.

26. Сп. “Български счетоводител” 2000-2007 г.

27. Сп. “Счетоводство плюс” 2002 – 2007 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 548 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.