Грешка
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 43 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, схеми, формули, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

СТР.

УВОД..............................................................................................................................3

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПОНЯТИЕТО ТЕСТ......................................4

ГЛАВА 2

ТИПОЛОГИЯ НА ТЕСТОВИТЕ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАИКА СПОРЕД ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.........................................................................................................21

ГЛАВА 3

ОБЗОР НА СОФТУЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА СИСТЕМА „ТЕСТ”.........................................................33

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................47


УВОД

В началото на 21 век, българското училише е поставено пред нови изисквания .То трябва да подготвя хора, които трябва да намерят реализация в Европейския съюз. Затова като основни приоритети се явяват чуждоезиковото обучение и информационните технологии(ИТ). В действие влиза изработената стратегия за приложение на информационните и комуникационни технологии(ИКТ) в средното училище. В изпълнение на задачите поставени в тази стратегия започна изучаването на ИТ в 5-7 клас на СОУ. Тенденциите са обучението по ИТ в най-скоро време да продължава през целия курс на обучение 1-12 клас. Един от основните елементи на обучението е контрола и оценката на знанията на учениците. С рещения на МОН в българското училище масово започва да се прилага тестовото изпитване. То е удобно, когато трябва да се проверяват знанията на големи групи ученици, през кратки интервали от време. Вече се поставя въпроса генерирането на тестовете и проверката им да става автоматизирано с помощта на компютър.

Настоящата дипломна работа е посветена на тестовете в обучението и създаването на софтуер за автоматизиране на работата с тестове. Тя се състои от 4 глави. Първа част е посветена на теоретичните основи на понятието тест. Във втора глава се разглежда типологията на тестовите въпроси и задачи. В трета глава е направен обзор на софтуерните технологии, използвани при разработката на програмната система „Тест” за автоматизиране на работата с тестове. Четвърта глава е посветена на софтуерната част на системата. Показан е пример за работа на системата с учебно съдържание по ИТ за 5 клас.


ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПОНЯТИЕТО ТЕСТ

В методическата литература в продължение на много време се води дискусия по въпроса: "Що е тест?".

Предложени са различни трактовки на общото понятие. Те по същество приписват на термина "тест" различни смислови значения. Затова е погрешно да се говори за правилността или неправилността на една или друга трактовка на понятието тест. Може само да се говори за целесъобразността или нецелесъобразността (педагогическата) на една или друга трактовка на това понятие.

В литературните източници са описани различни схващания на понятието тест, на които ще се спрем в следващия параграф.

1. Различни трактовки на понятието тест

Думата test” може да се преведе на български като “изпитание, изпитване или изпробване, проба, проверка”. В някои специализирани издания в областта на психологията, тестът се определя, като “процедура, използвана за измерване на някакъв фактор или оценка на някаква способности”.

Накратко - ТЕСТЪТ Е ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА.

Класификация на тестовете.

Тестовете се класифицират по различни показатели и характеристики, по-основните от които са /Фиг. 1/.

 

 

Фиг.1

В зависимост от сферите на приложение, тестовете се подразделят в следните основни групи:

· дидактически

· психологически

· диагностични и др.

2. Дидактически тестове

Дидактическият тест е инструмент за измерване на резултатите от учебната дейност върху определено учебно съдържание, което се усвоява в условията на организирания учебен процес. Той служи за обективна проверка и оценка на знанията и се реализира в рамките на конкретен организиран учебен процес. Дидактическата тестология се включва в общия контекст на информационната обезпеченост на учебния процес и може да се разглежда като своеобразно приложение и развитие на технологията за получаване на обратна информация за учителя относно следните основни аспекти:

· получаване на индивидуални сведения за нивото на знания според учебните цели, фиксирани в учебната програма;

· получаване на представа относно общото ниво на знания в различните паралелки от съответния клас на училището;

· получаване на представа за общото ниво на знанията на регионално и национално ниво;

· определяне на пропуски и силни места в действащата програма за обучение в съответните клас от общообразователното училище.

Определение на вътрешната структура на дидактическия тест.

Проверката и оценката на знанията с помощта на дидактически тестове е информационен процес. Днес той се подпомага от развитието и приложението на информационните технологии. Всеки дидактически тест се състои от организирана последователност от въпроси и задачи, чрез които се проверява равнището и степента на изпълнение на изискванията на учебната програма по отношение на знанията и уменията на учениците. В зависимост от целите на теста, характера и вида на използваните тестови задачи техният брой може да варира в широки граници - от 5,10 до 50,100 и повече. Независимо от съдържанието и типологията на въпросите и задачите в дидактическия тест, всички те имат еднаква вътрешна структура.

В най-общ случай, всеки въпрос в един тест се изгражда от комбинацията на следните три компонента:

· Уводна част. Тя съдържа сведения предназначени за тестваните лица, основата за формулировката на същинския въпрос. Тук се включват необходимите изходни сведения, пояснения, насоки и указания за решаването на задачата.

· Формулировка на проблема на базата на предходната информация, конкретна задача, изискване, което трябва да бъде изпълнено от тестваните лица. Начините за поставяне на въпроса могат да бъдат най-различни.

· Отговор, в зависимост от типа на тестовата задача се изисква самостоятелно намиране на търсения резултат или подбор сред предложени алтернативи.

Видове дидактически тестове.

· За измерване на знанията и уменията на учениците в резултат от училищното обучение се разглеждат два основни вида тестове - стандартизирани и нестандартизирани:

· Стандартизирани тестoве. Те имат за цел да сравнят индивидуалните и групови резултати от обучението на междуучилищно ниво. Сравнението се извършва на базата на специално създадена за целта оценъчна скала (критерии).

· Нестандартизирани или неформални тестове. Те обикновено се създават от учители за непосредствено използване в рамките на едно училище.

· Диагностични тестове. Те представляват един по-висок етап в развитието на дидактическата тестология. Наред с диагностиката на постиженията, тези тестове дават възможност да се установят както грешките, които допускат учениците, така и възможните причини

.

· Предварителни тестове. Такива тестове се провеждат преди началото на обучението или в началото на нова образователена степен. С тях се установява входното ниво на учениците.

· Заключителни тестове. Те се провеждат в края на учебния срок или на учебната година, а също така и при завършване на определена образователна степен. Основните проблеми при тези тестове са определяне на общото ниво на по учебния предмет за един цял клас, училище и т. н. т. е. каква е ефективността на обучението.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

1. Средства за разработване на WEB приложения

1.1. WEB или World Wide Web.

WWW е най-популярната услуга по Интернет мрежата. Разпределената информационна система дава достъп до документи по целия свят. Хипервръзки в тези документи дават достъп до други документи, свързани с първичния. Те от своя страна могат да сочат към други документи, намиращи се в други сървъри по мрежата без да имат директна връзка помежду си.

WWW се използва за търсене на ресурси в мрежата. Всяка информационна единица се представя с указател, който показва нейното разположение в мрежата. Клиентът може да извлече от различни източници интересуващите го теми без да има нужда от локализирането им в явен вид.

WEB се сработва съгласно с определените стандартни протоколи и интерфейси:

URL (Uniform Resource Locators) идентифицира конкретна WEB страница и на всяка WEB страница е зададено уникално име, което я идентифицира. При въвеждане на URL се извиква WEB браузъра, за да осъществи достъп до съсрвъра, от който се получава желаната WEB страница. URL се състои от две основни части, които се разделят със знака “ : ”. Първата част съдържа протокола, който се използва за достъп до документа, а втората – името на сайта (hostname), номера на порта, името на документа.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) е основният протокол за разпределяне на информацията в WEB. Той осъществява комуникация между браузъра на съответната работна станция и WEB съсрвъра. WWW използва протокола HTTP за достъп до хипермедийни документи, намиращи се в различни сайтове. НТРР осигурява двупосочен сигурява комуникационна връзка и препращане на съобщения.

CGI (Common Getaway Interface) е стандарт за писане на програми, които позволяват да се работи интерактивно с WEB – сървърите. Той е разработен за интегриране на отделни (локални) програми написани за една среда и архитектура на компютър с другите WEB – компютри в мрежата. При използване на CGI – стандартът е възможно да се вземе програма, писана за един компютър и да се изпълни успешно на друг, а след това резултатите да се върнат на първия. Чрез него се реализират интерактивни възможности като предаване на обратна информация до WEB – сайта, достъп до стандартни бази от данни и др.

1.2. Хипертекст.

Използването на хипертекст осигурява възможност да се установят множество връзки както вътре в самите документи, така и между различни документи. Хипертекст е система за писане и предаване на текст, която дава възможност текста да се свързва по много начини, достъпни за няколко детайлни нива. Хипертекст-документите могат да съдържат връзки към различни документи или част от тях, намиращи се на една или различни машини.

Хипертекстовите връзки в WEB – документите позволяват на потребителите бързо да намират нужната им информация, разпределена в мрежата, било то локална или глобална, под формата на текст, графика, видео или аудио формат.

1.3. WEB – браузъри.

В основата на WWW лежи архитектурата клиент/сървър. WEB – браузърът приема запитване от потребителя (във вид на URL), след което изпраща документ към съответния WEB – сървър, където той се обработва и изпраща обратно към браузъра. След получаване на документа браузъра интерпретира неговото съдържание и го предоставя на крайния потребител в удобен за него вид.

Протоколът, по който си комуникират WEB – браузърите и WEB – сървърите е HTTP. Информацията интерпретирана от браузъра и предназначена за крайния потребител се представя във форматиран вид с помощта на езика за описание на хипертекст HTML.

Някои от основните възможности и предимства на Microsoft Internet Explorer са :

- поддръжка на повече от един екземпляр на WEB Browser – възможно е едновременното отваряне на няколко Microsoft Internet Explorer прозореца с активиране на самостоятелни връзки;

едновременно отваряне на множество WEB – страници;

поддръжка на многопотребителски функции;

поддръжка на Mail – клиент за четене и изпращане на електронна поща;

- поддръжка на множество връзки – заявките за страници се нареждат на опашка и се извършва зареждане във фонов режим, докато потребителят чете информация от екрана;

поддръжка на списък от препратки (Bookmarks);

библиотека с Plug-Ins – допълнителни средства за разчитане и възпроизвеждане на звук, анимация и видео.

След активиране на WWW – клиента, се зарежда документът зареден в менюто за настройките. При липса на Интернет връзка се извежда съобщение за грешка. Зареждането на нов документ става като се запише неговия URL адрес в полето за адреса. Най-бързо се извлича текстовата част, а скоростта на изобразяване на графични елементи зависи от пропускателната способност на мрежата.

1.4. WEB – сървъри.

Другата част на системата клиент/сървър се явява WEB – сървърът. В WWW – сървърът съхранява документите и по заявка на клиента ги прави достъпни за него. WEB – сървърите не само представят в отговор на заявките на браузърите текстови и мултимедийни документи, но и осигуряват възможността за изпълнението на специални програми, в резултат на които WEB – сървърите се превръщат в своеобразни шлюзове до други приложения и информационни ресурси.

Обикновено WEB – сървърът е свързан към Интернет, което позволява WEB – страниците да са достъпни в World Wide Web.

2. Технологии и средства за разработване на дипломния проект

* Софтуерни средства

Под софтуерни средства се имат предвид както тези за изграждането на графичния интерфейс, така и редакторите и програмните среди за изпълнение на функционалността на системата на ниво програмен код. В тази група попадат следните по-често използвани и популярни продукти:

 • Macromedia Dreamweaver – HTML/CSS редактор за сглобяване на структурата и общия графичен интерфейс
 • phpMyAdmin – среда за дизайн и манипулация на MySQL бази от данни

* Хардуерни средства

В разработката на проекта съм използвала следната компютърна конфигурация:

2.1. Конфигурация на системата за техническо изпълнение:

ü Дънна платка:

ü Процесор:

ü Памет:

ü Видео-карта:

ü Диското устройство:

ü Матрица

ü DVD-RW/CD-RW:

ü Printer


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев М., Дидактика, София, Народна Просвета, 1981г.

2. Бижков Г., Теория и методология на дидактическите тестове, София, Просвета, 1996г.

3. Люк Уелинг и Лаура Томсън PHP and MySQL ,СофтПрес, 2004г.

4. Стоянов Ф., Тестология за учители, Атика, 1999г.

5. Тим Конвърс и Джойс Парк, PHP4 БИБЛИЯ”

6. Apache Web Server Manual - http://httpd.apache.org/docs-project/

7. MySQL Documentation - http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html

8. The World Wide Web Consortium - http://www.w3.org

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.