Търсачка

Банер

Каталог Информатика, ИТ Аспекти на специфичността на информацията в Интернет


Дипломна работа, 75 стандартни страници, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод стр. 1

Глава I. Информационно общество и

глобалната мрежа Интернет стр. 3

 1. Характеристика на информационното общество стр. 3
 2. Информационни и комуникационни технологии стр. 9
 3. Характеристика на глобалната мрежа Интернет стр. 10

Глава II. Съобщенията и инфо услуги в Интернет стр. 14

1. Електронна поща (e-mail) стр. 14

2. Пощенски списъци (mailing lists) стр. 17

3. Новинарски групи (Newsgroup) стр. 18

4. Предаване на данни (Telnet) стр. 20

5. Обмен на файлове (FTP – File Transfer Protocol) стр. 21

6. Световна паяжина (Web) стр. 22

7. Разговори в диалогов режим (IRC) стр. 27

8. Конференции стр. 30

Глава III. Информационни възможности на мрежата стр. 31

1. Класификация на информационните ресурси стр. 32

 1. Методи за търсене стр. 35
 2. Научните публикации в Интернет стр. 40

Предимствата на Интернет стр. 40

Недостатъците на Интернет стр. 41

 1. Авторските права в Интернет стр. 46
 2. Цитиране на електронни публикации стр. 49

Глава IV. Електронна сигурност на информацията стр. 54

 1. Аспекти на сигурността стр. 56
 2. Рискови области стр. 58

2.1. Интранет защита стр. 59

2.2. Отдалечен достъп стр. 59

2.3. Частни виртуални мрежи стр. 60

 1. Кодиращи техники стр. 62
 2. Цифровият подпис стр. 70
 3. Цифров сертификат стр. 72

Заключение стр. 73

Ползвана литература стр. 75


Увод

Човечеството през своето историческо развитие преминава последователно през аграрно и индустриално общество. При тия общества човек е използвал трите основни ресурса - капитал, земя и работна сила, при производството на материални блага. Ограничеността на ресурсите е довела до преосмисляне на човешката дейност - появила се е необходимост от ресурс, който не се амортизира, може да се произвежда и не е ограничен. Така възниква нов, четвърти икономически ресурс - информацията. С този нов ресурс човешкото общество навлиза в "третата" вълна от своето развитие - информационното общество. Преходът към информационно общество е преход от материалното производство към сферата на услугите. Една от най-ярко изразените парадигми на концепцията за “информационно общество” е Световната Мрежа – Интернет.

Световната Мрежа е описвана от различни гледни точки - от икономическа, политологична, социологична, футурологична и др., което показва нейната многоаспектност и интердисциплинарност.

Развитието на Интернет отразява тенденцията към глобализъм и нов световен ред, в който светът ще стане едно глобално село, като се премахнат националните граници и се навлезе в различни културни, езикови и етнически области. Бъдещото развитие на Интернет предполага не само въвеждане и използване на компютърна техника, а и предаване на информация, знание и опит.

На тази основа, въпросът за възможностите на Интернет като комуникационна система и в частност като среда за осъществяване на съобщения придобива особена значимост и актуалност.

Целта на настоящата дипломна работа е да представи и анализира в детайли основни аспекти в развитието на Интернет технологиите: създаване на качествено нова среда за осъществяване на съобщения и предоставяне на информационни услуги. Съобразно така формулираната цел, задачите в настоящата разработка са структурирани в четири основни направления:

Първо: изследват се особеностите на информационното общество, като се акцентира върху влиянието му при осъществяването на съобщения във всички области на човешката дейност. Разглеждат се видовете информационни системи, проследява се създаването и развитието на Интернет.

Второ: разглежда се глобалната мрежа Интернет и значението на някои нейни услуги за изграждане на системи за обмен на информация и осъществяване на съобщения. Основно внимание се обръща на електронната поща, пощенските списъци, новинарските групи, световната паяжина (Web), разговори в диалогов режим, провеждането на конференции и предаването на данни.

Трето: анализ на текущото състояние и дефиниране на приоритетите за бъдещо развитие на мрежата като източник на специализирана информация. Специално внимание се обръща на класификацията на информационните ресурси, методите за търсене на информация, научните публикации и авторските права в Интернет, правилата за цитиране на електронни публикации.

Четвърто: представяне на основните проблеми на електронна сигурност на информация при осъществяване на съобщенията по Интернет – разглеждат се различните аспекти на сигурността, дефинират се рисковите области и технологиите за Интранет защита и кодиращите техники.

I. Информационно общество и глобалната мрежа Интернет

1. Характеристика на информационното общество

В съвременното общество голямо значение придобива управлението и използването на информацията. На нея се гледа като на важен ресурс, който оказва решаващо влияние върху темповете на развитие на научно-техническия прогрес. Повишеното внимание към информационния ресурс се обяснява и с това, че той е от изключително значение и се отразява върху конкурентните способности на наумкоемните отрасли. Разглеждайки информацията в глобален аспект, за нея се говори като за национален информационен ресурс. Предвижда се в бъдеще тя да бъде най-значимия ресурс, а средствата за нейната обработка да определят равнището на развитие на дадена държава.

Имайки предвид важността на информацията някои учени говорят за информационна революция, която се извършва в съвременния свят. Тази революция те сравняват с трета вълна на промяната на човечеството.[1] Чрез нея се заражда една нова цивилизация. Всяка вълна на промяната има своя специфична структура, своя логика на движение и своя скорост на историческа промяна. Докато първата вълна - аграрната цивилизация, за да изиграе своята роля в историята, се нуждае от хиляди години, втората вълна - индустриалната цивилизация, изчерпва своята сила само за няколко века, то третата вълна ще премине за няколко десетилетия. За да се характеризира информационната революция се използват понятия като Информационен век, Електронна ера, Супериндустриално общество и др. Още през 80-те години големият мислител А. Тофлър прогнозира, че отраслите на икономиката, произвеждащи средства за обработка на информацията, се развиват много по-бързо, отколкото традиционните до сега отрасли. "Четири групи от свързани промишлени отрасли са се устремили днес към крупен растеж и вероятно ще станат гръбнакът на промишлеността в бъдеще. Те ще донесат със себе си основни промени в икономическата власт и в социалния и политическия строй. Електрониката и компютърната промишленост ясно формират една такава взаимносвързана група

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Въз основа направеният анализ в рамките на горното изложение се налагат няколко основни извода:

Първо: Изграждането на информационни и телекомуникационни системи, обезпечаващи надеждността и интензивността на съобщенията обхваща много проблеми, представляващи интерес за широк кръг от специалисти. Особено актуални са проблемите за използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Те са техническа основа на информационното общество. За да се осъществи преходът към това общество е необходимо компютъризиране на всички сфери на човешката дейност. Нужно е използване на последните достижения на глобалната мрежа Интернет, както и на Интранет и Екстранет.

Второ: днес, когато Интернет стана един от основните източници на информация, търсенето из Мрежата приема все по-голяма практическа ценност. Но с бързото увеличаване на обема на достъпната информация се усложнява и процедурата по търсенето. Търсенето на каквото и да е по Мрежата не е бърз и лесен процес, но това не е причина да се отказваме от изследване на морето от информация. Важното е да не се забравя какво точно се търси и да не се отклоняваме от желаната тема, криввайки по изникнали интересни и съблазнителни "странични пътечки".

Трето: безспорно Интернет, като комуникационна среда се нарежда сред най-големите придобивки на човечеството днес. Много от бизнес потребителите съумяха да се възползват от Мрежата, подобриха своята ефективност, и съответно увеличиха печалбата си. От друга страна, не трябва да се пропуска факта, че редица фирми реализират значителни загуби от неадекватни инвестиции в интернет-приложения. Може да се каже, че Интернет е едновременно възможност и опасност за фирмите. Решението как те трябва да се подготвят за "нахлуващата вълна" на Интернет зависи от ръководството им.

Използването на информационни и комуникационни технологии във всички икономически и социални дейности е важна характеристика на информационното общество. За прехода към това общество е необходима национална, общодостъпна информационна и комуникационна структура.


Ползвана литература:

& Десембър, Дж. и Н. Рендъл. Интернет - поглед отвътре., част първа, 2001 г.

& Гер Рубен. Авторство на Интернете. Cited 1999-02-27;

& Тофлър, А. Третата вълна. С., "Пейо К. Яворов", 1991 г.,

& Bhatia, D., Beyond the One-to-One Future, www.targetonline.com, 2001;

& Hatch, D., One-to-One Marketing and the “Shot Heard ‘Round the World”, Target Marketing, 2001, vol. 24;

& International Standard ISO 690-2. Information and documentation - Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereof. . Cited 1999-02-26;

& Keck Andrew, Morningside College, 1997, . Cited 1999-01-17;

& Ranald Coase. The Firm, the Market, and the Law (University of Chicago Press, 1988);

& Torrence, C., Shaping the Future of Relationship Marketing, Harvard Business School Press, 1999;

& Walker J. MLA-Style Citations of Electronic Sources [monograph online]. 1995, . Cited 1999-02-20;

& Walker Janice R., Todd Taylor. The Columbia Guide to Online Style (Columbia UP, 1998). , Last modified 1998-09-01. Cited 1999-02-25.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1031 посетителя и 54 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.