Търсачка

Банер

Каталог Информатика, ИТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ С ПОМОЩТА НА MS PROJECT ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕРНА ФИРМА


Дипломна работа, 55 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Съдържание:

Увод 4

1. Глава първа - Софтуерна фирма BST ООД 5

1.1. Концептуална перспектива 5

1.2. Цели на фирмата 8

1.3. Структура на фирмата 9

1.4. Начин на управление 14

2. Глава втора - Определяне на необходимите стъпки и ресурси за  създаване на софтуерната фирма BST ООД 17

2.1. Стъпки за създаването на фирмата 17

2.1.1. Регистрация на фирмата 17

2.1.2.Наемане на офис 22

2.1.3. Ремонтна дейност 23

2.1.4. Покупка на оборудване 23

2.1.5. Доставка и инсталиране на оборудването 25

2.1.6. Подбор на персонал 26

2.2. Ресурси 28

3. Глава трета - Планиране създаването на софтуерната фирма BST

ООД 32

3.1. Microsoft Office Project 32

3.2. Определяне на началната дата на проекта и работните дни 33

3.3. Въвеждане на задачите на проекта и организирането на фази 36

3.4. Задаване продължителност на задачите и свързване на задачите 39

3.5. Въвеждане и назначаване на ресурси 45

3.6. Примерни изгледи на проекта 50

Заключение 54

Източници 55

Увод

Разработването на проект е уникален процес, който се състои от съвкупност от координирани и контролирани задачи с начална и крайна дати, предприети за достигане на цел и съответстващ на конкретни изисквания, които включват ограничения по време, ресурси и финансови средства.

Microsoft Project е гъвкав приложен софтуер за създаване на графики, оценка на необходимите ресурси, анализ на зависимостите между задачите, както и проследяване на напредъка на проекта. Той може да се използва за графично представяне на графика на проекта, където може да се види списък със задачите и тяхната продължителност.

Целта на настоящата дипломна работа е разработване на проект за създаване на малка фирма BST ООД, занимаваща се със изработката на софтуер по поръчка като за целта ще използваме Microsoft Project.

За постигане на целта е необходимо да се решат следните:

1. Описание структурата и дейностите на фирмата

2. Същност и съдържание на управлението на проекти

3. Определяне на дейностите и необходимите ресурси за създаване на фирмата.

4. Запознаване с възможностите на MS Project.

5. Изчисляване на необходимите за проекта средства.

6. Определяне на етапите от изпълнението и връзките между тях както и разпределяне на ресурсите.

7. Заключение на проекта.

Освен вече определените основни задачи ще има и други (под задачи) свързани със спецификата на проекта с които ще се запознаем своевременно в отделните глави.

1. ГЛАВА ПЪРВА - СОФТУЕРНА ФИРМА BST ООД

1.1. Концептуална перспектива

Една от най-важните и трудни дейности при формирането на управленската политика на организацията е определянето на нейната визия и мисия. Тяхното определяне осигурява основата за формирането на управленска политика на организацията и показва, кое е главното в нейното бъдещо развитие. Всяка една предприемаческа идея, преди да облече формата на конкретна идея, трябва да бъде оценена в най-малките подробности. Основният инструмент предпазващ от гибел е Бизнес планът. Бизнес планът (или стратегически фирмен план или предварително проучване за осъществимост) е инструментът за представяне и планиране на фирмения проект, който предстои да се реализира. Всеки един бизнес план започва с писането на резюме на фирмата. Кратко за нея, за нейното създаване, възникване на бизнес идеята и т.н.

Следващият и първи важен раздел е т.н. фирмен профил. В него се помества информация за общата характеристика на фирмата – наименование, описание на дейностите и юридическа форма. Задължително е да поместим информация за месторазположението на фирмата, като наблегнем на иконом-географското разположение на населението, демографската структура и икономическото развитие. Малко по-глобални теми, отнасящи се до външната среда на фирмата. След като отбележим всичко е хубаво да споменем каква е правната форма на нашата фирма (ЕТ, ЕООД, ООД, СД, АД и т.н.).

Какво е мисия: мисията, това е основна цел на фирмата в дългосрочна перспектива, която се предефинира под въздействието на съществени промени във вътрешнофирмените условия и новопоявяващите се стратегически възможности и заплахи от външната среда.

Мисията играе важна роля и за изграждането на фирмената идентичност. От формулирането и реализацията на мисията непосредствено зависи начинът, по който клиентите, доставчиците, другите институции и организации възприемат и оценяват нейната дейност.

Мисията на фирма BST ООД е да събере на едно място екип от хора, идеи и технологии, за създаването на най-подходящото софтуерно решение за всеки клиент и да генерира непрекъснат поток от революционни идеи, чието реализиране води до създаването на високотехнологични продукти.

Стремежът й е да изгради и усъвършенства обслужването на фирмата – като се започне от доставката на самия продукт, премине се през самото инсталиране на продукта, обучение на персонала на дадената фирма за работа със системата, поддръжка и сервиз, последващо обновяване и т.н.

Една от мисиите на фирмата е генерирането на непрекъснат поток от революционни идеи, чието реализиране води до създаването на високотехнологични продукти. Всяка стъпка - от зараждане на концепцията и дизайна, до производството, инсталацията и техническата поддръжка, е подчинена на стремежа ни, продуктите на BST ООД да се превърнат в синоним за качество. Като цяло фирмите използват 2 ключови процеса, за да очертаят своето бъдеще – стратегическо планиране и маркетинговия процес.

§ стратегическото планиране е управленски процес, чиято цел е адаптирането на фирмата към изменящите се пазарни възможности. Разчита на разработката на ясна мисия, цели, задачи, стратегия на растежа, продуктов асортимент и др.

- мисията търси отговора на въпросите: С какво се занимаваме?, Кои са нашите клиенти?, Какво им даваме?, Каква ще бъде дейността ни?, Каква трябва да бъде?

- продуктово-пазарната стратегия: касае матрицата на Бостънската Консултантска Група, матрицата на Дженерал Илектрик – МакКинзи

§ маркетинговия процес е управленски процес на идентифициране, анализиране, избор и реализиране на маркетингови възможности, изпълнявайки мисията и целите на компанията. Изграден е от следните елементи:

§ идентифициране и анализиране на маркетингови възможности

§ определяне и сегментация на пазара

§ разработка на стратегия за маркетинг микс (маркетингов план)

§ изграждане на маркетингови управленски системи за планиране, контрол и информация

Фирмата, няма де e просто производител на софтуер, тя ще осигурява на клиентите си съдържание. BST ООД ще се стреми непрекъснато да помага на клиента да се ориентира в многообразието от съществуващи бизнес процеси, да създава по-лесни начини за скъсяване, актуализиране и ускоряване на растящите информационни потоци.

Визията е представата за това, каква трябва да бъде организацията. Тя е неспецифичен, ръководещ и мотивиращ ориентир за цялата организация и се определя от нейното ръководство.

При определянето на визията, ръководителите на организацията трябва да изяснят:

а) Как виждат бъдещето на организацията;

б) В каква насока трябва да се развива организацията;

в) Какво място ще заема организацията в дългосрочна перспектива.

Визията на BST ООД се изгражда около това да бъде партньор с клиентите си. За да посрещне високите очаквания на клиентите си, компанията ще оценява значимостта на човешкия фактор и ще инвестира в персонала. Във фирмата ще работят компетентни и високо квалифицирани професионалисти, които покриват целия спектър от фирмените дейности. Професионализмът, уважението към клиента, стремежа към непрекъснато разрастване на пазарния дял на фирмата и качеството на предлаганите услуги са ключът към постигане на доверие, коректност и почтеност в отношенията с клиентите.

Важен аспект за фирмата е консултантският екип от хора, с богат опит в дейността си, които могат, както да предложат най-ефективните решения, така и да ги реализират. Екипът би могъл да изслуша специалистите от дадена фирма поръчител и заедно да дефинират критичните точки на бизнеса на клиента, и да предложат съвременно решение.

----------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Професионалният софтуерен продукт с традиции в сферата, какъвто е MS Project, е стабилна основа за разработване и управление на проекти от всякакъв мащаб. Множеството изгледи, функции и инструменти събрани в него подкрепят мениджъра във всяка фаза на проектиране и изпълнение на дадена задача.

Планирането на целия процес с един универсален програмен продукт осигурява не само сигурното начертаване на пътя по който трябва да се движи проекта, но и надежден инструмент за управление по време на изпълнението. Възможността за вместване на неочаквани промени в общия план и преизчисляването на времето и ресурсите нужни на проекта е едно от най-важните преимущества на организирането на проекта със специализиран софтуер.

В настоящия проект проличават, малка, но основна част от инструментите които предлага MS Project и без които е практически невъзможно да се изготви дори и прост проект. С помощта на софтуера успяхме да изготвим детайлен план с включени ресурси и сложни връзки между задачите.

За да бъде налице една добра система за управление на проекти, каквато е MS Project, трябваше да бъдат спазени следните изисквания:

· Какви задачи трябва да бъдат изпълнени и в какъв ред, за да се постигне желаният резултат от проекта?

· В какъв период от време трябва да бъде изпълнена всяка една задача?

· Кой ще изпълни тези задачи?

· Колко ще струва това?

С помощта на Microsoft Project бе разработен проект за създаване на фирма „BST ООД” занимаваща се със разработването на софтуер, и неговата поддръжка.

Източници:

1. Управление на проекти с MS Project 2002, Стъпка по стъпка, Карл Чатфийлд, Т. Джонсън, Софтпрес, 2003

2. Владимирова, И. К. „Управление на човешки ресурси” 2006, София

3. Marmel, Elaine “Microsoft Project 2007 Bible”, Wiley Publishing, Inc.

4. Разработване и управление на проекти, Петър Стойков, Иван Иванов

5. http://www.pomagalo.com/

6. http://www.econ.bg/

7. http://www.microsoft.com/

8. http://bg.wikipedia.org/

9. http://www.kaldata.com/

10. http://www.investor.bg/

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 436 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.