Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Планиране и прогнозиране БИЗНЕС ПЛАН НА ТФ – “РИЛА АРТ” EООД


Дипломна работа, 100 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа Теоретична част

I.Същност и значение на Бизнес плана…………………………. ………………4

II. Цели, обхват и съдържание на бизнес плана………………………….. ……9

1. Заглавна страница…………………………………………….. ………………12

2. Резюме…………………………………………………………… ……………13

3. Съдържание на бизнес плана………………………………….. ……………14

4. Описание на бизнеса………………………………………… …..…………14

5. Организация и управление на ТФ……………………… …….……………18

6. Анализ на маркетинговата среда………………………… …………………23

7. Маркетингов план……………………………………………… …….……28

А. Продукт………………………………………… …..………………………28

Б. Цена………………………………………………………………………. 29

B.Дистрибуция…………………………………… ….………………………30

Г. Комуникация……………………………………… ………………………30

8. План на продажбите……………………………………………… …..………31

9. Финансов план…………………………………………………… …………32

10.Икономическа обосновка на проекта за бизнес план…………….... …35

11.Финансово-икономическа оценка на бизнес плана…............… ………38

Глава втора Практическа част

Резюме………………………………………………………… …………………47

I. Описание на бизнеса…………………………………………….. ……………50

1. История на фирмата………………………………………… …..……………50

2. Бизнес идея………………………………………………… …………………52

3. Мисия и цели на фирмата………………………………… ….………………54

II.Организация и управление на ТФ "Рила Арт" ЕООД……… …..…………56

1. Правно-организационна форма на бизнеса………………… ………………56

2. Организационно - управленска структура………………… …..……………56

3.Персонал……………………………………………………… ………………57

III.Маркетингов анализ……………………………………… ….………………58

1.Анализ на пазара……………………………………… ……..………………58

2. Сегментиране на пазара и целеви пазар…………………….…………… 60

3. Анализ на конкуренцията……………………………… …..…………………61

4. SWOT анализ…………………………………………… ……………………65

IV.Маркетингов план…………………………………… …..…………………67

1.Продукт………………………………………………… ….…………………68

2. Цена…………………………………………………… …….…………………69

3. Дистрибуция………………………………………… ….……………………71

4. Комуникация ………………………………………… ………………………72

V.План за продажбите ………………………………… ……………………73

VI.Финансов план…………………………………………………… …..………74

VII.Икономическа обосновка на проекта за бизнес план………… ….………89

VIII.Финансово - икономическа оценка на бизнес плана……… …..…………90

IХ.Заключение………………………………………………… …….…………93

X. Приложения………………………………………………… …..……………94

Списък на използваните съкращения

Списък на използваната литература


I. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Инвестициите играят важна роля в икономиката на търговските фирми. Те са един от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на търговската дейност, за повишаване качеството на търговското обслужване, за снижаване на разходите, за повишаване производителността на труда на персонала, за повишаване конкурентоспособността на ТФ и укрепване позициите й на пазара. Затова е необходимо влагането на капитал - собствен или заемен, и то в такива направления, които са изгодни за стопанската дейност на ТФ и осигуряват възвръщаемост на инвестирания капитал по-висока от възвръщаемостта в други обекти със същата степен на риск. За обосновката на всяка инвестиция е необходимо разработването на бизнес план. Ето защо бизнес планирането се разглежда като цикличен процес, при който се дава конкретен и обоснован отговор на основните въпроси на търговската дейност: На кого?, Какво?, Колко? и Как? да продаваме. Оптималното планово решение на тези проблеми изисква целенасочени проучвания, събиране и анализ на информацията, разкриване на алтернативи и избор на най-добрата възможност. Или чрез бизнес планирането се очертава желаното бъдеще и се проектират пътищата и действията за неговото постигане.

Според правилата за кредитната дейност на банкера бизнес планът е средство, чрез което се представя идеята, основният документ за оценка на конкретния проект. Най-общо бизнес планът дава информация за инвеститора и размера на инвестицията, за необходимостта от привлечен капитал, за проектните финансови и икономически резултати, т.е. за всичко, с което може да се докаже успешната реализация на проекта.

Възниква въпросът "В кои случаи се прибягва до разработване на бизнес план?"

1) Бизнес план най-често се изготвя при кандидатстване за кредит пред банка. Търговската фирма често има потребност от заемен капитал и трябва да се докаже пред кредитиращата банка, че идеята за търговска дейност е икономически обоснована, разработена и доказана като ефективна и, че погасяването на евентуално отпуснатия кредит е обезпечено от очакваните приходи от продажби.

2) Бизнес план се разработва и при всеки от алтернативните източници на финансиране:

а) лизинг - въпреки, че търговското оборудване е по-малко капиталоемко в сравнение с производственото, търговската фирма често се нуждае от придобиването чрез лизинг (най-често финансов лизинг) на транспортни средства, компютри и т.н. за осъществяването на своята дейност.

б) увеличаване на собствения капитал на ТФ - когато ТФ има потребност от допълнителен капитал, управителният орган разработва бизнес план, с който да обоснове пред съдружниците, акционерите или едноличния собственик на капитала необходимостта от увеличение на собствения капитал на ТФ за реализирането на нов проект с висока възвръщаемост или стратегическа пазарна значимост.

3) Бизнес план се разработва и при всяка организационно- правна промяна в дейността на фирмата, като сливане, вливане, разделяне и т.н.

4) Бизнес план много често се разработва от мениджърския екип на търговската фирма, като икономическа обосновка на предлагана промяна в маркетинговата стратегия на фирмата.

5) Управителните органи на ТФ изготвят бизнес план при обосновката на концепцията си за бъдещото развитие на фирмата.

6) И не на последно място, бизнес план се разработва и при стартиране на търговската дейност от страна на ТФ или при започване на нов бизнес, нова за търговската фирма сфера на дейност - например фирма за търговия на дребно закупува хотел с цел диверсификация на дейността и застраховане срещу риска от влошаване конюнктурата на даден пазар.

При него е необходимо да се изясни и докаже всичко, което обуславя успешното му развитие - цели, ресурси, пазари, капитали, възвръщаемост.

 

--------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

IX. Заключение

С нарастване на доходите на населението все по - голяма част от хората ще могат да задоволят потребностите си, свързани с покупката на мебели. Ето защо ТФ"Рила Арт" ЕООД цели с усвояването на средствата от кредита да повиши качеството на търговското обслужване в магазина и да привлече нови клиенти, изграждайки си имидж на търговски обект предоставящ максимум ползи за потребителя на конкурентни цени. В резултат на извършеният финансово - икономически анализ на резултатите от търговската дейност на фирмата могат да се очертаят следните по - важни показатели, които "говорят" за икономическата привлекателност на бизнес проекта:

ПОКАЗАТЕЛИ

2009г.

2010г.

2011г.

1. Нетна печалба

36 496

58 720

100 299

2. Рентабилност на продажбите

17%

20,7%

25,25%

3. Производителност на труда

42 981

56 736

79 431

4. Нетна настояща стойност

92 704

5. Вътрешна норма на възвръщаемост

112%

В заключение може да се направи извода, че фирма „Рила Арт ще постигне поставените от нея цели и задачи, с помоща на добре разработена стратегия на работа и екип от добре подбрани професионалисти, които ще допринесат за благото на компанията. В своята дейност фирмата залага на доброто качество в комбинация с цени отговарящи на стандарта на по-голяма част от потенциялните клиенти, което и гарантира завоюването на по - голям дял на пазара за мебели в град Перник. Компанията раполага с екип от добре обучени продавач консултанти, които ще допринесат за привличането на повече клиенти с внимателно и любезно обслужване. Със закупуването на собствен транспортен автомобил компанията ще може да си позволи по - бързо и навременно обслужване на своите клиенти. Така може да се направи изводът, че осъществяването на проекта е икономически изгодно и кредитът следва да бъде отпуснат.

X. Приложения

Отчет за приходите и разходите за 2004г. ( в лв.)

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

А. Разходи за обич.дейност

А. Приходи от обич.дейност

I. Разходи по ик.елементи

I. Нетни приходи от продажби на:

1. Разходи за материали

96

- продукция

-

2. Разходи за външни услуги

10 460

- стоки

97 112

3. Разходи за амортизации

1288

- материали

-

4. Разходи за възнаграждения

5 490

- услуги

-

5. Разходи за осигуровки

2 097

- други

-

6. Други разходи(вкл.наеми)

4 104

Общо за група I:

97 112

Общо за група I:

23 534

II. Приходи от фин-я

-

II. Суми с корек.х-р

III. Финансов приходи

-

1. БС на прод.стоки

56 325

1. Приходи от лихви

-

2. Др. Суми с корект.х-р

-

2. Др. Приходи от фин.операции

-

Общо за група II:

56 325

Общо за група III:

-

III. Финансови разходи

Б. Общо приходи от дейността (I+II+ III)

97 112

1. Разходи за лихви

178

В. Загуба от обичайната дейност

-

2. Др.р-ди по фин.операции

43


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1063 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.