Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Реклама и PR Черен PR и мястото му в съвременните масови комуникации


Материал за дипломна работа, 82 стандартни страници, съдържа бележки под линия, липсва съдържание, има литература
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Увод

Ролята на съвременния PR се свързва с психологическото познание за ефективно медиавъздействие, стереотипите на убеждаващата комуникация и ред други проблеми. Явлението или феномена PR има за цел промяна на отношението, мисленето и мнението на широк диапазон от аудиторията. PR-ът използва също така и изключително широки средства и похвати, като непрекъснато търси нови техники, съобразно променящото се общество, култура и дух.

Рекламата донякъде, а PR- комуникациите по принцип- са диалог, който говори винаги с вътрешно разбираем, раздвижен, обвързан с аргументи и апели език - при това синкретичен и сведен до знаковостта на изобразяване и текст. Един тип езикова култура, съдръжаща всички техники на информационното пресъздаване. Това е вид своеобразно съчленяване или синкретизъм с ефекта на психологическа игра между въображаемото и желаното. Реформите обаче в рекламния класицизъм, обикновено изграждан на принципа "наподобяване", както и реформите в PR-комуникациите с множеството определения за тях, допринесоха твърде много за естетическо раздвояване и приспособяване към модела на нисшите страсти. В този смисъл, може да се счита че това постави и началото на т.нар. черен PR.

Идеята за насочена масова комуникация от типа черен PR е своего рода философия на убеждаващия прагматизъм. Тя е и онтология на понятието "масово изкуство" за непринуденото /подпраговото/ въздействие. Въздействие, неотразяващо се като пример за една или друга илюзия, анонсиране или предизвикване на доверителност към елементарния свят на политиците, институциите, стоките и услугите. Целта на настоящата разработка е да разгледа мястото на т. нар. черен PR в съвременните медии у нас- как и докъде се разпростира неговото въздействие, върху какви техники се спира и може ли да бъде счита за нов култ?

Силата на рекламното изкуство се свежда до създаването на митове. Силата на PR - дейностите до управление на общественото самосъзнание. Митологичният характер на убеждаващата комуникация е отражение на пазарната риторика: или съпреживяването между стоковия фетишизъм и социалната парадигма на оцеляващия разум. Рекламният мит действа опосредстващо на разума и непосредствено на чувствата. По този начин той постига комуникативна хармония между действителността на предлаганото и потребностите на битието. Изкуство за управление на общественото самосъзнание по метода на PR - комуникациите е както власт, модерация, един вид "Свръх-Аз" съзнание от логиката на човешкия живот, предопределена от необходимостта за социален ред: метаезика за ориентация в структурите на културния детерминизъм. Култът към рекламата е белегова особеност на романтичното начало в човека, свикнал да бъде организиран в полето на усвояваните от него потребности и ценности. Чрез рекламата, той - човекът демонстрира един вид естетическа доверителност към стратегията за управление на масовото съзнание, и тази стратегия е видима от идеалистичното отношение към медийната политика: Стратегията на информационния пазар благодарение на рекламното присъствие в неговите структури.
Преломът в изкуството да се прави убеждаваща комуникация по метода "Връзки с обществеността", започва с опита на индустриалното общество, драматично натоварено с прокламацията за печалба и нови технологии на живот. Във времето на преломите, PR-дейностите преживяват ренесанс и влизат в историята като кумир, като идол и гаранция за бъдещето на управляващия масовото съзнание фетиш - включително и политическата реклама - която купува образи за да ги продаде ефективно под формата на единствени ценности за обществото.

------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Методът "PUBLIC RELATION" не е просто метод, а система от методи - тоест качеството на тези методи, които удволетворяват една или друга ценностна система на обществото и междуобществените връзки. Той не е и изкуство, защото е преходен и ако има някакви елементи на изкуство в него, те са синкретични, масово оценявани и неелитарни каквато е например религията.

Управлението на общественото съзнание на различни йерархически нива, е изкуство в по-голяма степен, отколкото политика. Политиката и привържениците на политическия дискурс са чиновнически или революционни тактики за манипулиране на бъдещи или привлечени вече към каузата маси - тоест масовото самосъзнание. Методологията "Връзки с обществеността" е език със специфичните нему тайнства на психоестетската проповед.

Като обобщение може да се навлезе в обобщеното определение на понятието черни "връзки с обществеността" и да го наречем метафизика на психотехниките за естетическа манипулация. От тези техники ще вземем за пример психологическите особености при работа с пресата във висок тираж не защото другите комуникативни подходи са по маловажни, а защото пресата е най-древната, най-проблемната и най-самоуверената в борбата за власт над информационния пазар и неговата аудитория.

Първият постулат на "PR" - методологията е подхода към читателя като носител на мнение, като обект на целенасочено информационно въздействие и като среда за създаване на лобно пространство, което да поддържа провежданата стратегия. Затова при избор на тактика спрямо дадена аудитория, "PR" - методологията се интересува от сегментацията на съществуващите консонантни когнитивни и консистентни когнитивни мнения. Очакванията и личностната обвързаност на аудиторията с источника на информация са основните променливи величини за всяка "PR" - методология на подход. Комуникативната стратегия по този метод има своята специфична публика или "лобито", което потенциално трябва да нараства по посока на комуникативните намерения.
От гледна точка на това съществуващо лоби сред определен кръг читатели на определени медиа, действат механизмите на селективното комуникативно държание и те се проявяват различно в предкомуникативната и следкомуникативната фаза на процеса. Селективният подбор е насочен към съдържанието на информацията, към медиума и ситуацията на възприемане. Ето защо при анализа на аудиторията с цел подбор на подходящи техники за овладяване на вниманието / формиране на манипулативния метод/, следва да се имат предвид следните факти:

- Предварителните възгледи и установките /преднагласите/ определят грубите критерии за селекция на предаваната информация;

- Колкото по-голям дисонанс предизвиква един информационен подход, толкова е по-консистентна селективната бариера, която "PR" - методологията трябва да преодолява в своя полза

- Рецептивната активност по отношение на настройката към информационните съдържания, источника на информация и медиума зависи от типа култура, от вътрешнокултурните етностни и религиозни формирования и от отношението към властите.

Може да се каже, че черният PR има най -засилено присъствие в медийте, като обаче е доста спорен въпросът в кой точно ракурс се изявява най – много – маркетингът, политиката, друго? Това, което може да се заяви, че се наблюдава ограничение на неговите прояви, включително и на законодателно, както и на морално естество, което естествено не елиминира проявата му. И ако при политическите процеси, черният PR се изявява най - много при предизборните кампании, то при продажбите е най- характерна проявата му при директната и индиректната реклама на стоки, услуги и продукция.

Тенденциите му, в съвременното плуралистично и демократично общество трябва да са насочени до проява на търпимост и толерантност към опонента или конкурента.


Източници

1. Блек, С., “Въведение в пъблик рилейшънс”, С., 1997

2. Виларов, Б. Имиджът е сърцевина на политическия маркетинг. // Медиа свят, 2001, № 6, с. 2-3.

3. Джефкинс, Фр., “Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс”, Вн., 1997

4. Деянов П., дис. труд: "Култура и рекламна действителност. / Комуникативност и психология на въздействието/"; НИС, архив

5. Доганов, Д., Палфи, Ф. “Рекламата, каквато е”. С., 1999.

6. Йорданова, Л., Манипулативни стратегии, езиков избор `96. // Социолингвистика, 1999, № 4, с. 260-364

7. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием, М., 2001.Yandex.ru.

8. Кафтанджиев Хр. Езикът на рекламата - графика и текст. С.,1992

9. Kътлиб, Ск., и др. “Ефективен пъблик рилейшънс”, С., 1999

10. Маджарова, Й. Аспекти на политическата комуникация в период на политическа криза в Чехия и България. // Комуникация в кризисни ситуации. Ред. Т. Петев, М. Златева. София: ФЖМК, 2002, с. 72-79.

11. Маринов, Р., “Бял, черен и реверсивен PR”, ИК "Ваньо Недков", 2003

12. Маринов, Р., “Комуникационни стратегии”, С., 2004

13. Маринов, Р., “Пъблик рилейшънс – технология и практика”, С., 1995

14. Митев, П.-Е. Лозунги и пропагандни фрази. // Избори `94. Идеологически, социално-психологически и социолингвистични аспекти. Ред. Петър-Емил Митев. София, 1999, с. 87-117.

15. Николов Е., "Философия на комуникацията", С., 1989 стр. 82; 104-108; 121- 137

16. Оксли, Х., “Принципи на пъблик рилейшънс”, Делфин прес, Б.,1993

17. Ольшанский, Д. Политический PR. Санкт Петербург: ПИТЕР, 2003.

18. Пакард, Д. "Психоанализ в рекламе", Москва, 1976

19. Пенкова, В., Предизборните послания заляха ефира, В-к Кеш, 2005/ бр 22

20. Райков, Здр,. “PR - Технология на успеха”, С., 2003

21. Розенталь Д.Э, Кохтев Н.Н.. Язык рекламных текстов. М.,1981.

22. Тофлър, А., Новата цивилизация, С., 1995

23. Умберто, Е., "Трактат по обща семиотика"; С., 1993

24. Delwiche, A. Why Think About Propaganda? // Propaganda, 29.09.2002. <http://www.propagandacritic.com/articles/intro.why.html> (17.05.2005).

25. "Mass Media Research an introduction". third edition by Roger D.Wimmer and Joseph R. Dominick.; Wadsworth Publishing Company Belmond, California / 1983

26. Thayer, F. Inevitability and Effectiveness of Managing Public Attitudes. // New Mexico State University: Journalism 484, 2001. <http://www.nmsu.edu/~jrnalism/classes/j484/Propaganda%20tactics.htm> (21.05.2005).


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 677 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.