Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Маркетинг Анализ и разработване на маркетинговата стратегия във фирма ЕТ „Сателит-ГТ-Георги Зарков”


Дипломна работа, 81 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, схеми, графични елементи, има литература, липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Увод

Маркетингът заема важно място в системата за управление на всяка фирма. Чрез него се постига съчетаване както на фирмените така и на обществените интереси в процеса на задоволяването на потребителското търсене на пазара. Основната цел на маркетинга, за решаване на проблема за оптималното задоволяване на потребностите на потребителите в условията на динамични и непредвидими процеси на потребителския пазар, може да се достигне само чрез успешното формулиране и реализиране на стратегическа маркетингова концепция, отчитаща всякакви фактори на въздействие върху дейността на фирмата.

По тази причина, за предмет на дипломната работа бе избран проблемът за анализ и разработване на маркетинговата стратегия във фирма ЕТ „Сателит-ГТ-Георги Зарков”.

Целта на дипломната работа е на основата на теоретически разработки и на практически опит в областта на маркетинга, да се анализират, от гледна точка на маркетингови позиции, основните сектори в дейността на фирмата и след установяване на приоритетите и недостатъците й да се очертае профила на една ефективна маркетингова стратегия, осигуряваща стабилни позиции в завоюваните вече сегменти. В тази насока са използвани съвременни методи и средства на стратегическото планиране и анализ, чрез които са изследвани тенденциите в развитието на дейността на фирмата и се разкриват шансовете за рентабилно използване на ресурсите.

Сложната икономическа обстановка в страната и напрежението на маркетинговия пазар са феномени, на чийто фон е направен многофакторен анализ и са представени изводи за шансовете и заплахите на фирмата в такава среда.


I. Теоретико-методологически аспекти на на маркетинговата стратегия

1. Същност на Маркетинговата стратегия

Под маркетингова стратегия се разбира процесът на анализ на възможностите на фирмата, избор на целите, разработване и формулиране на плановете, осъществяване на маркетинговите мероприятия и контрол при тяхната реализация.

Маркетинговата стратегия, като обект на внимание в тази глава, произтича от корпоративната стратегия и подпомага нейната реализация чрез съвкупност от специфични методи, дейности и инструменти, ориентирани към обслужване на целевите групи на организацията.

Разглеждайки стратегията като главното направление в дейността на организацията, ориентирана към постигането на целите й, може да се приложи следната формулировка за маркетинговата стратегия: “Маркетинговата стратегия изразява генералната линия на маркетингово поведение на организацията свързано с постигането на формулираните маркетингови цели”. По този начин маркетинговата стратегия се определя като производна на маркетинговите цели, които от своя страна могат да бъдат постигнати чрез избраната стратегия едва след разработването на маркетингови програми.

Така под стратегия на маркетинга се разбира дейността, извършвана като процес на:

· анализиране на възможностите на организацията;

· избор на целите;

· разработване на плановете и осъществяване на маркетингови мероприятия;

· контрол върху тяхната реализация.

По своята същност това са етапите на разработване на стратегията на маркетинга. В литературата по управление на маркетинга няма единство по въпроса, кой от етапите при разработването на стратегията на маркетинга трябва да бъде първи – дали анализът на маркетинговите възможности, или определянето на целите на организацията. По принцип тези етапи трябва да се разглеждат едновременно. Като трети вариант за начало на разработването на стратегията на маркетинга може да бъде оценката на ресурсите, с които разполага организацията. Набавянето на тази информация е необходимо условие, т.к. по своята същност стратегията представлява план за постигане на целите на организацията и трябва да отговаря на целите и възможностите на организацията, като отчита силните и слабите й страни от една страна, и съобразена с външните заплахи и възможности от друга. Следователно разглеждайки стратегията като начин на реализацията на полити­ката и целите в условията на конкуренция е необходимо всяка маркетингова стратегия да отчита следните елементи:

- влиянието на факторите от обкръжаващата среда;

- вътрешното състояние на организацията по отношение на силните и слабите й страни;

- собствените ресурси и ресурсите на конкуренцията (работната сила, финансовите средства, капацитетите, репутацията);

След като анализът е извършен и целите определени, се пристъпва към същинско разработване на стратегията на маркетинга. Със стратегията се търси отговор на редица въпроси, свързани със: как да се постигнат целите, как да се постигнат предимствата в конкурентната борба, как да се задържат позициите на пазара и др.

При формулирането на маркетинговата стратегия първо се определя основната (базова) стратегия, която играе ролята на най-общо ръководство за действие. След това се определят и стратегиите за елементите на маркетинговия микс, с помощта на които се изпълнява основната стратегия и се достигат целите. По този начин ясно се откроява зависимостта между маркетинговата цел за конкретен елемент на маркетинговия микс и съответстващата му стратегия.

Така функционалната маркетингова стратегия се състои в създаването и поддържането на най-подходящ за фирмата маркетингов микс т.е. тя осигурява най-добрия избор за успешното прилагане в комплекс на основните четири компонента – продукт, цена, пласмент и промоция.

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Развитието на икономиката все повече утвърждава и налага водещата роля на маркетинга в управлението на фирмите. В момента на пазара на потребителски стоки предлагането е по - голямо от търсенето, изискванията на потребителите растат непрекъснато, а лоялността им към отделните фирми намалява. Ето защо сега водеща фигура на пазара е потребителят, за спечелването на когото фирмата трябва да си изгради образ и стратегия, които да го отличават от конкурентите.

Маркетинговата стратегия се привежда в действие с набор от средства и методи - с т.нар. маркетинг микс, съчетаващ посочените вече традиционни инструменти на маркетинга.

Приложението на маркетинг микса в пазарната действителност предполага особено внимание към първият му елемент - продуктът.

Решенията относно управлението на продукта, търговската марка, опаковката и маркировката, са много важни и могат да бъдат решаващи за успеха на цялостната маркетингова стратегия на фирмата на ЕТ „Сателит-ГТ-Георги Зарков”.

За да предостави удовлетворяващ маркетинг микс, фирмата трябва да вземе под внимание и цената на продукта, най - малкото защото тя трябва да бъде приемлива за потребителите. Освен това ценовите решения могат да окажат многобройни влияния върху останалите елементи на микса.

Важно място в маркетинг микса заема и дистрибуционната политика на фирмата, от която зависи потребителят да се сдобие с продукта, който му е необходим в желаното от него време, място и размер.

Последният, но не и по важност елемент на маркетинг микса са комуникациите. Използването и подходящото съчетаване на дейностите по рекламата, връзките с обществеността, личните продажби и насърчаването на продажбите, води до утвърждаване на имиджа на фирмата и нейните продукти и създават система за комуникации на организацията с нейните клиенти, партньори, конкуренти и обществото като цяло.


Използвана литература

1. Георгиев П. – Съвременен маркетинг, Макрос 2001, 1998г.

2. Благоев В. – Маркетинг, София 1000, 1998г.

3. Узунова Ю., Сълова Н. – Маркетинг, Варна, 1998

4. Зафирова Ц. – Стратегическо управление, Варна, 2001

5. Христов С. – „Стратегически маркетинг”, София, Университетско издателство „Стопанство”, 2001г.

6. Неделчева В. - „Маркетинг”, София, Славянска култура и образование”, 2002.

7. Котлър Ф. - Основи на маркетинга, част I, 1993.

8. Георгиева Е. - Тонкова Е. „Маркетингови анализи”, Варна, „Наука и икономика”, 2008.

9. Кръстева Н., Петрова И. - „Стратегически маркетинг”, „Парадигма”, 2005.

10. Младенова Е. - „Стратегическо маркетингово планиране”, София, университетско издателство „Стопанство”, 1998.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 449 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.