Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие


Дипломна работа, 83 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание 2

Заявление 3

Увод 4

Търговия с оръжие-характеристика 6

Предпоставки за развитие Икономически предпоставки 8

Политико-икономически предпоставки 10

Оръжеен пазар 13

Интензификация на търговията с оръжие 14

Сътрудничество на основата на патенти и други 27

Икономическите отношения и търговията с оръжие 30

Особенности на развитието на търговията с оръжие 37

Структура на бизнеса 39

Развитие и тенденции в търговията с оръжие 46

Тенденции в производството на оръжие 49

Влияние на търговията с оръжие върху международните отношения 52

Конфликтите международните отношения и търговията с оръжие 58

Политика на държавите в износа на оръжие 64

Отражение на глобализацията върху търговията с оръжие 66

Правна уредба и контрол върху търговията с оръжие 69

Емпирично изследване 71

Заключение 73

Приложения 74

Библиография 82ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявявам, че дипломната работа не е представяна за защита пред други

държавни изпитни комисии и че е резултат на собствен труд.

Заявител:


УВОД

В международната търговия настъпиха редица изменения след края на “Студената война”. Появиха се редица нови държави след разпадането на СССР и Югославия. Тези изменения оказаха голямо влияние върху търговията в световен мащаб и в частност върху търговията с оръжие. Като наследници на един от най-големите производители и износители на оръжие в света, тези държави се включиха в международната търговия с оръжие, като нови износители. От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната търговия.

Обект на изследване в моята работа се явява международната търговия с оръжие. Пряко отражение върху, която дават посочените фактори.

Предмета на работата ми са тенденциите, които се наблюдават в развитието на търговията на оръжие . Трябва да се обърне внимание и на влиянието, което оказва търговията с оръжие върху производството на оръжие. След годините на “Студената война бяхме свидетели на намаление на търговията и производството в сектора на отбранителните продукти. Но видяхме на какво е способен световния тероризъм, визирайки атентатите на 11.09.2001, за това като следствие от това се забелязва увеличение на разходите за военни цели. Върху търговията с оръжие за напред голямо влияние ще оказва тероризма в световен мащаб. Този факт дава представа за ключовото място, което ще заема този отрасъл и през XXІ век.

Целта на изследването е определяне и прогнозиране на основните тенденции в търговията с оръжие. Конкретните задачи на работата са:

Анализ на теоретични и емпирични факти.

Извличане на съответните изводи от набраната информация.

Определяне на тренд на развитие на търговията с оръжие.

Оръжието е специфична стока, която служи за задоволяване на отбранителните потребности на отделните държави. За някои държави търговията с оръжие е основен канал за доставка на тази специфична стока от страните производителки. Главната особеност на оръжието и бойната техника, като стока се заключва в това, че тя не задоволява пряко човешки потребности.

Търговията с оръжие носи огромни печалби за фирмите производителки на оръжие и се явява мощно средство за влияние във външната политика. Също така оказва въздействие върху международната ситуация в редица региони по света. За много страни износът на оръжие се превърна в част от външната им политика.

Военните разходи в света през “Студената война” отбелязваха един траен темп на растеж, за да стигнат своя пик, около 1985 година с 1213,2 милиарда долара. След края на “Студената война” за кратко спаднаха до нива от 812,5 милиарда долара през 1997 година и 785,3 милиарда долара през 1998 година, но настоящата ситуация в света наложи да се увеличат разходите за военни цели, във връзка с вълната от тероризъм заляла света.

В условията на НТП постоянно се разработват и произвеждат нови образци оръжие с по-високи показатели,и по-висока цена. При сегашното равнище на производителните сили, само най-развитите държави могат да си позволят да произвеждат масово нова техника и да превъоръжават своите въоръжени сили в сравнително кратки срокове. НТП и използването на неговите достижения за военни цели водят до ежегодното морално и физическо на около 1/7 от всички видове конвенционално оръжие, което се отразява и върху търсенето на военна продукция. Средно на всеки 7-10 години конвенционалните оръжия се обновяват и модернизират, като обикновенно новото поколение е по-скъпо от предишното, което намира отражение в стойността на военната продукция.

Търговия с оръжие-характеристика

В миналото развитието на търговията с оръжие се е спомагало от оръжейната надпревара между страните от бившия социалистически лагер от една страна и страните членки на НАТО от друга.

Търговията с оръжие е една от най-одържавените сфери на икономиката. Големи оръжейни сделки се сключват на междудържавно равнище, за това са необходими съответното законодателство и международни спогодби за търговия с оръжие. Търговията с оръжие на междудържавно равнище се превърна в изключително важен елемент на международните отношения, и стана един от основните проблеми на световната политика. Тя се превърна в средство за натиск върху определени държави, упражняван от държавите производителки – САЩ, Русия и другите крупни износители на оръжие.

Важна икономическа предпоставка за развитие на търговията с оръжие се явява капиталът. Обществените капитали се насочват към онези отрасли на стопанството, където печалбата е най-голяма. Такъв отрасъл е военната промишленост, в която са съсредоточени огромни капитали, което довежда до нейното много по-ускорено развитие и тя започва да се нуждае от излаз на външния пазар. Вътрешния пазар и държавните военни поръчки се оказват недостатъчни за реализацията на продукцията. Нормата на печалба при оръжейната промишленост в сравнение с тази на гражданската промишленост е в пъти по-висока. Например печалбите при ракети, самолети, химическо, ядрено, бактериологично оръжие достигат до 50-60 на сто в добрите години, а средно в отрасъла нормата е около 12 на сто. Илюстрация на това е, че 1 kg обикновена промишлена продукция струва около 2-3 долара, а за сравнение 1kg военна продукция средно струва от 50-60 до 10000 долара за най-модерните образци самолети, ракети и прочие.

Форма на търговията със специална продукция е търговията с лицензи, патенти, техническа информация, съвместна военна научно-техническа дейност. Тези форми са определящи за мащабите и развитието на търговията с оръжие.

Средство и форма на търговията с оръжие е търговията с патенти и лицензи за производството на нови видове оръжия. Това доведе до по-специфични форми на търговията, а именно продажбата на техническа помощ, технически опит, инженерна помощ, обучение на кадри, извършване на монтаж, обслужване на сложни системи въоръжения, техническо ръководство на строителни работи и др., т.е. предаването на “ноу хау” и предоставянето на “инженерингови” услуги. Производството на патентована продукция е изключително сложно, а понякога и невъзможно без помощта на притежателя на патента и натрупването на определени знания и опит. Това е основната причина за изпреварващия ръст на международната търговия с лицензи пред търговията с патенти. Лицензионните съглашения предвиждат: предаването на фирмата лицензиант на най-разнообразна производствена документация, инструкции, технически и организационен опит, продажбата на машини и оборудване, специфично за даден вид оръжие, детайли, възли и части, контролиране на материалите, оборудването, технологията на производството с цел поддържане на качеството и стандарта на произвежданата продукция, оказване на техническа помощ в организацията на производствения процес, в управлението и предоставяне на финансова помощ.

Лицензионното и съвместно производство допринасят за стандартизиране на бойната техника, което стимулира унификацията, подобрява и поевтинява материалното осигуряване на въоръжените сили. Печалбите от продажбите на лицензи в известна част се използват за компенсиране на разходите за военни изследвания. Обикновено делът на печалбата, който получава купувачът на лиценза, е средно 1/3 от тази на лицензианта.

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можем да кажем, че са няколко факторите които ще влияят върху търговията с оръжие в световен мащаб.На първо място това ще е глобализацията на икономиката, ще расте окрупняването във всички области на икономиката не само във отбранителната икономика. Ще се увеличава делът на транснационалните компании, ще расте кооперирането между корпорациите. Оръжейната търговия ще се влияе от конфликтите и тероризма по света. Водещо място и през следващия век ще заемат пак Щатите във този сектор на икономиката. Европа ще се опитва да консолидира и окрупни своята отбранителна промишленост, с цел успешна конкуренция на американските стоки със военно и специално предназначение, и да си осигури относителна независимост от американската отбранителна промишленост. Вероятно руската оръжейна промишленост пак възвърне позагубените си позиции.

Много трудно, при подобна ситуация, държави като България ще се включат в бъдещия пазар на оръжие, като производители. Трябва да се вземат адекватни мерки за влизане то на български фирми във големите компании производителки на оръжие. В противен случай българската оръжейна промишленост е обречена на маргинализиране и постепенно отмиране, неприятна тенденция , но факт.

 

 

------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

БИБЛИОГРАФИЯ

1. “Търговията с оръжие - бизнес и политика”, Нансен Бехар, Илия Чалев, София, 1988 година

2. “Икономика на отбраната”, проф. д-р Тилчо Иванов, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1997 година

3. “Лично стрелково оръжие – правна уредба”, Момчил Давидов, Албатрос, София, 2000 година

4. сп.”Военен Журнал”, бр. 5, 2000 година

5. сп. “Български воин”,бр.1, 1998 година

6. в-к “Капитал”, 19-25 януари 2002 година

7. сп. “Мировая экономика и международные отношения”, 1999, №8, с.68-74

8. сп. “Мировая экономика и международные отношения”, 2000, №8, с.75-81

9. http://www.state.gov/www/global/arms/bureau_ac/wmeat98/wmeat98.html

10. http://www.state.gov/documents/organization/18726.pdf

11. http://www.state.gov/documents/organization/18737.pdf

12. http://www.state.gov/documents/organization/18738.pdf

13. http://www.state.gov/documents/organization/18739.pdf

14. http://www.state.gov/documents/organization/18740.pdf

15. http://www.state.gov/documents/organization/18741.pdf

16. http://www.state.gov/documents/organization/18742.pdf

17. http://www.state.gov/documents/organization/18743.pdf

18. http://www.state.gov/documents/organization/18744.pdf

19. http://www.state.gov/documents/organization/18724.pdf

20. http://www.state.gov/documents/organization/18725.pdf

21. http://www.state.gov/documents/organization/18723.pdf

22. http://www.state.gov/documents/organization/18745.pdf

23. SIPRI yearbook, SIPRI 2003, 2002 yearbook, проучвания на изследователи от SIPRI

24. website Lockheed Martin, Boeing , Raytheon , United technologies , BAE , General Electric ,

25. “Arms production, exports and decision-making in Central and Eastern Europe”, Bernardo Mariani and Chrissie Hirst, June 2002


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 990 посетителя и 90 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.