Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Маркетинг Проблеми на стратегическото планиране на „Булгартабак холдинг” АД


Дипломна работа, 103 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, бележки под линия, има апарат, нуждае се от форматиране
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Въведение

4

Глава I

Методология на стратегическото управление и стратегическото планиране

7

1. Стратегиечско управление.

7

1.1. Стратегическа ориентация на фирмата

7

1.1.1. Дефиниране на мисията и определяне на фирмените цели.

10

1.1.2. Стратегически анализ и избор на стратегии

11

2. Стратегиечско планиране

16

2.1. Бизнес планиране

16

2.2. Процес на стратегическо бизнес планиране

18

2.3. Стратегически план на фирмата

22

3. Организация на стратегическото планиране в големите стопански формации

30

Глава II

Изследване на възможностите за стратегическо развитие

и управление на "Булгартабак холдинг АД и

стратегиечските бизнес единици на холдинга 31

1. Основни характеристики на дружеството

1.1. Представяне на дружеството

1.2. Актуално състояние и предмет на дейност

1.3. Продукти, търговски марки и пазарни структури.

1.4. Доставчици, клиенти и конкуренти.

1.5. Финансово състояние.

2. Проблеми на развитието на "БТХ" АД.

2.1. Място и роля на дружеството на българския пазар.

2.2. Проблеми на тютюнопроизводството

2.3. Проблеми на реализацията на български тютюни

3. Представяне и основна характеристика на СБЕ – АД в „Булгартабак холдинг” АД

3.1. „Благоевград БТ” АД

3.2. „София БТ” АД

3.3. „Слънце Ст. Загора БТ” АД

3.4. „Пловдив БТ” АД

3.5. „Пловдив Ю. Гагарин БТ” АД

4. Стратегически (ситуационен) анализ на околната среда на "Булгартабак холдинг” АД

4.1. Анализ на влиянието на външните фактори и оценка на външната макросреда

4.2. Анализ и оценка на отрасловата мезооколна среда.

4.3. Изследване на външната микросреда.

4.4. Анализ на пазарната и конкурентна структура на "БТХ” АД

4.4.1. Анализ и оценка на тютюневия пазар в страната в

зависимост от вида на конкурентната борба.

4.4.2. Изследавне на вътрешноконкурентната борба.

4.4.3. Изследване конкурентната позиция на дружествата в

"БТХ" АД по стратегически групи.

5. Вътрешен диагностичен анализ.

Глава III

Стратегическо планиране на СБЕ в "Булгартабак холдинг" АД

1. Основни изводи за състоянието и развитието на "БТХ" АД.

1.1. Хронология на развитие на стратегирането холдинга.

1.2. Изводи за състоянието и проблемите на корпоративната стратегия

2. Стратегическа част на плановете за развитие на СБЕ

в "БТХ" АД. Стратегическа ориентация на СБЕ.

2.1. Разработка на алтернативи за стратегиечски избор в СБЕ.

2.2. Определяне на мисията и целите на СБЕ.

2.3. Стратегически избор.

3. Прогнози за стратегическо развитие на СБЕ в БТХ АД.

4. Авторово становище и препоръки.

Заключение

Списък на използваната литература

Въведение

Необходимо условие и мотив за избор на разработваната от мен дипломна работа е наличието на проблемна ситуация в "Булгартабак холдинг" АД - снижаване темповете на развитие на бранша (Булгартабак холдинг). Значимостта на тема се състои в опита да се намери оптимален вариант за решаване на създадения проблем, при обстойно анализиране на обусловилите го причини. Внимателно е потърсена възможността за разработване и внедряване на резултатите при конкретните условия на въпросното дружество.

Целта на тази разработка е да се надникне в една съвсем конкретна ситуация в акционерното дружество, за да се отрази комплексността на всички причини, породили разглеждания проблем. Това прави извършеното изследване практически значимо.

По-конкретно настоящата разработка има за цел да бъде извършено изследване проблемите на стратегическото планиране на Булгартабак холдинг АД , като:

- се идентифицират тенденциите в развитието на външните фактори, вътрешнофирмените преимущества и слабости, и оценени силните и слабите страни на дружеството, на базата на извършвани анализ на външната среда, вътрешнофирмен анализ и проучване на пазара и конкурентите;

- бъдат ситематизирани проблемите на производството и реализацията на българските тютюни;

- се предложи концептуален модел на стратегически бизнес план на СБЕ в изследваното дружество.

При разработването на дипломната работа съм ползвала и прилагала познанията си от редица взаимнопроникващи се дисциплини от цялостния курс на обучение в университета. Ръководила съм се и от указанията на научния ми ръководител Проф. д-р ик.н. Ст.Тонкова.

Обект на наблюдение в дипломната работа е „Булгартабак холдинг” АД и неговите дъщерни АД. Спряла съм се именно на това дружество, тъй като към настоящият момент то е един от най-ярките представители на корпоративния бизнес в страната. Информационна база, използвана при разработката на настоящата тема са публикуваните в печата консолидиран отчет за полугодието на 2004 г., статистическа информация във в. “Кеш” и “Пари”, инетрент-страницата на дружеството.

В глава първа от темата са представени теоретико-методологичните аспекти на изследвания въпрос на базата на посочената в края справка на използваните източници. Приела съм за необходимо в тази част, като въведение към разглеждане на конкретния проблем, да отделя място на въпросите, свързани с обосновка на същността на изследваните понятия и процеси: стратегическо управление и стратегически анализ в микроикономически аспект, стратегическо бизнес планиране.

Съдържанието на втора и трета глава има практически характер.

Втора глава е посветена на общата характеристика на дейността, проблемите на корпоративната стратегия, еволюцията при концепциите в системата за стратегическо управление на «Булгартабак холдинг» АД. Извършен е ситуационен анализ на силните и слаби страни на дружеството, представени са опасностите и възможностите пред изследваното дружество. Документалното оформление на набраната информация приема табличен и аналитичен вид на стойностните показатели.

Анализирането на така представената в глава втора информация, разкриването на основните тенденции и закономерности по изследвания проблем, формулирането на резултатите и основните изводи от анализа, въз основа на които са установени етапите и елементите на стратегическата ориентация на холдинга, както и възможностите за стратегическо планиране и прогнозиране на СБЕ в «Булгартабак холдинг» АД , представляват основно съдържанието на трета глава.

Отделила съм място и на свое лично отношение към изложената материя във връзка с особеностите на ситуацията в разглежданото АД.

Заключението съдържа основните изводи от разработването на дипломната работа, оценка на резултатите от гледна точка на целите на изследването, очаквани (прогнозни) изменения в бъдещото развитие на дъщерните дружества и препоръки.

 

 

------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Анализът на външната среда на корпорацията, извършен в настоящата разработка показва съдържащите се в тази среда заплахи и възможности. На изхода на стратегическия анализ на пазарната и конкурентна структура на изследваното АД е получена представата за вътрешнокорпоративните преимущества и слабости. Идентифицираните потенциални силни и слаби страни, като резултат от вътрешнодиагностичния анализ на „БТХ” АД представя и възможностите за разработка на алтернативи и стратегически избор на същото.

От тази гледна точка могат да бъдат изведени следните няколко най-съществени и стратегически значими задачи, необходими за решаване на корпоративно равнище:

1. Предефиниране на корпоративната мисия – преструктуриране на холдинга чрез приватизация на дружествата.

2. Предефиниране на корпоративните цели – изкупуването и индустриалната преработка на тютюн, както и производството и търговията на цигари да се осъществяват от самостоятелно действащи СБЕ без държавно регулиране.

3. Сегментация на бизнеса – определяйки бизнесграниците на бъдещите СБЕ извън рамките на корпорацията, в същност се взема решение в кои области и сфери ще функционира в бъдеще цигарения и тютюневия бизнес в страната.

4. Формулиране на хоризонтална стратегия – определяйки приватизационните пакети за продажба на цигарени фабрики по двойки се извършва осигуряване на синергичен ефект за същите.

Списък на използваната литература

1. Нейкова, Р., „Бизнеспланиране и прогнозиране”, УИ „В.Априлов” - Габрово, 1999, с. 5 и следв.

2. Каменов, Д., „Бизнес планиране”, ИИОМ „ОКОМ”, С., 2002, с. 56

3. Бодурова, П., „Стратегиите в управлението на фирмите”, Ромина, С., 1999, с.114

4. Славова, И., „Планиране и прогнозиране”, НБУ-ЦДО, С., 2002

5. Панайотов, Д., „Стратегическо планиране”, АИ „Ценов”-Свищов, 2000

6. Янков, Н., „Стратегиране и бизнесстратегии”, АИ Ценов, Свищов, 1994, с. 23

7. Андреева, М., “Стратегически мениджмънт”, „Компас”, В., 2001

8. Хетън, А., „Планирането в маркетинга”, ИК Инфодар, С., 2001

9. Прайд, У.и Феръл, О.,„Концепции и стратегии”,Фарком, С., 1994

10. Грибачев, Д., “Икономикс за бизнесмена”, част трета, С., 1992

11. Ненов, Т., и др., „Икономика, организация и управление на стопанската единица”, КФ „Оптима”, В., 1993

12. Янков, Н., „Стратегиране и бизнесстратегии”, АИ „Ценов”, Свищов, 1994

13. Димитров, Д., „Стратегическо управление на фирмата”, УИ „Стопанство”, С., 1993

14. Сабате, Ф., и други, “Стратегическо управление”, първо изд., С. 1999, УИ “Стопанстово”

15. Паунов, М., „Стратегии на бизнеса”, УИ „Стопанство”, С., 1997

16. Бодурова, П., „Стратегическо управление на фирмата”, В., 1993

17. Парашкевова, Л., „Маркетинг”, В., 2003

18. Джарова, Ю., „Промяната – стратегия на българската фирма”, С., Диограф, 1991

19. Сотирова, Е., “Микроикономика”, С., 1998

20. Бекеманс, Л., “Основни характеристики на пазарната икономика”, В., 199

21. Шумпетер, И., „Теория экономического развития”, М. Прогресс, 1982

22. Ансофф, И., „Стратегическое управление”, Москва, „Экономика”, 1989

23. Уткин, Э. А., „Анти-кризисное управление”, Москва, ЭКМОС, 1997

24. Балабанов, И. Т., „Риск-менеджмент”, Москва, „ФинансьI и статистика», 1996

25. Мескон, М., и др. „ОсновьI менеджмента”, Москва „Дело”, 1993

26. Pearce II, J.A., R.B. Robinson – Strategic Management – III – rd edition, IRWIN, 1988

27. Бекеманс, Л., “Основни характеристики на пазарната икономика”, В., 1993

28. Коев, В., „Печалбата на „Булгартабак холдинг” се увеличи с 11,1%”,в. „Пари”, 03.09.2004 г., стр. 22

29. Тодоров, К., „Балонът Булгартабак”, в. “Кеш”, бр. 27/09.07.2004 г.

30. „Слънце Стара Загора БТ” АД, в. “Кеш”, бр. 34/27.08.2004 г.

31. „Пловдив БТ” АД, в. “Кеш”, бр. 36/10.09.2004 г.

32. „Благоевград БТ” АД, в. “Кеш”, бр. 39/01.10.2004 г.

33. „София БТ” АД, в. “Кеш”, бр. 40/08.10.2004 г.

34. Петрова, Т., „Най-доброто от „Булгартабак холдинг” ще се продава на два пакета”, В. „Икономически живот”, бр. 27/07.07.2004 г., стр. 3

35. Бурлакова, Т., „Надпреварата за „Булгартабак” започна”, в. „Икономически живот”, бр. 33/18.08.2004 г., стр. 10

36. http://www.bulgartabac.bg

37. www.sofiabt.com

38. www.slancebt.domino.bg

39. www.plovdivbt.com


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 545 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.