Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Счетоводство Отчитане на лизинговите договори, по примера на ЕТ “Ник ЧД”, град Ямбол


Дипломна работа, 102 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, счетоводни записвания, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Лизингът е едно от най-интересните и важни открития във областта на икономиката. Той е индикатор за това доколко е развита финансовата система на дадена държава и на световното стопанство в неговата цялост. Появил се още в древността и до днес този финансов инструмент занимава широк кръг от професионалисти – юристи, икономисти, предприемачи.

Лизингът като сделка засяга много повече страни от очевидните – лизингодател и лизингополучател. На различни етапи в процеса се намесват банкови и застрахователни институции, пенсионни фондове, консултантски и счетоводни предприятия.

Неминуемо обект на внимание представлява и появата и развитието на този феномен и в нашата страна. България в момента предлага бизнес среда и законодателство, които далеч не са съвършени и търпят непрекъснати промени. Цел в разработката ще бъде да се изтъкнат добрите перспективи на лизинга у нас, да се подчертае предстоящия му дълъг и според нас успешен път на развитие.

Злободневността на лизинга като тема е предопределена от скорошните промени в нормативната база, касаещи тази финансова категория, и по-точно промените в ЗДДС и правилника за прилагането му, които ще бъдат обект на внимание по-нататък в изложението.

Задача в разработката ще бъде да се изясни как преди встъпването в лизингови сделки следва умело и правилно да се оценяват лизинговите проекти, понеже това може да спести финансовия ресурс на предприемача. Конкретно това ще се опитаме да постигнем чрез изследване на един от лизинговите договори в разглежданото предприятие, като целта е да се проследи доколко рационално е било взетото решение за конкретното финансиране. За обосноваване на тези моменти сме използвали стандартни методи като метода на сравнението, способа на абсолютните разлики, както и методите за капиталово бюджетиране - Нетна настояща стойност и Вътрешна норма на рентабилност /при вземане на решение за приемане или пренебрегване на определен лизингов проект в сравнение с други алтернативи/.

Друга конкретна задача е да се разгледа лизинга в международен аспект, като по този начин се прави сравнение между достигнатото развитие на тази категория в световен мащаб и ситуацията у нас.

Началото на разработката е насочено към изясняване на теоретичната част на проблема, застъпени са и правните аспекти и данъчната практика, свързани с него.


Глава първа

Икономическа и правна същност на лизинга

1.1 Същност на лизинга. Икономическо значение и видове

1.1.1 Понятие за лизинг. Историческо развитие на лизинга. Значение като финансова категория

Според изследователи наемните отношения като форма на стопанските такива са възникнали от преди 2-3000 години преди новата ера. Свидетелство за това са откритите край древния шумерски град Ур /днешен Ирак/ глинени плочки. От тях се черпят сведения, че в шумерското царство под аренда са отдавани земя, водни източници, едър рогат добитък и земеделски сечива.

Други древни цивилизации като египтянската, римската, гръцката са смятали арендата за достъпен начин за обръщение на оборудването, земята и домашните животни.

През 500 година преди новата ера се е появила първата частна банкова институция под името Марашу, която също се е занимавала с отдаването на активи под наем.[1]

От 370 г. пр. н.е. имаме сведения за лизинг на сребърни мини в древна Гърция, както и първите примери за наем на машини в производството – оборудване във фабрика за военни щитове в Пирея. Подобни факти са били налице и в Римската империя.

Древните финикиици, които са били известни търговци и моряци, са вземали кораби под наем, което като сделка приведено към днешни условия би съвпаднало с лизинга като такъв. Освен самите кораби са били сключвани договори и за отдаване на екипажи под наем. В съвременни условия това обезпечаване съответства на така наречения “мокър лизинг”.

Освен селскостопанска техника обект на аренда са били и военната техника и екипировка. Пример за това е 1066 г., през която Вилхелм Завоевател взел под аренда от нормандските корабовладелци кораби с цел да завоюва Британските острови.

По същото време във Венеция също са съществували лизингови сделки. Венецианците са отдавали на търговци много скъпи за времето си котви. След приключването на плаването те били връщани на корабовладелците, които отново ги отдавали под наем.


------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Проблемите, свързани с характеризирането и оценката на лизинговите проекти са доста обширни, но недостатъчно добре обяснени и регламентирани съответно в литературата и в нормативната база в нашата страна. Освен това последните промени в ЗДДС доведоха до временна суматоха и неясноти относно това как ще се процедира с договорите за финансов лизинг.

В настоящото изследване е направен опит да се представи икономическата същност на лизинга. Направено е и разграничение между основните видове лизинг, както и между категориите наем и лизинг.

Счетоводно са отразени записванията, характерни за по-популярните видове лизинг, като това е направено в контекста на конкретни примери. Фактите, разсъжденията и анализите в тези насоки дават възможност добре усмислената теория да се превърне в печеливша практика.

Считаме, че доколкото е възможно сме успели да изтъкнем основните неясноти относно актуалните промени в ЗДДС, засягащи лизинга, макар че е трудно да се дадат конкретни препоръки за тяхното преодоляване.

Опитали сме да покажем нагледно вариант за оценка на конкретен лизингов проект, т.е с други думи как да постъпим, ако имаме няколко алтернативи за финансиране на определен инвестиционен проект, една от които е лизингов договор. Според нас подобен анализ е трудоемка, но задължителна задача при условие, че по този начин е възможно да се спести финансов ресурс.

Счели сме за уместно да завършим разработката с финалната част от интервю, проведено с Х. Ебхарт, относно перспективите на лизинга у нас:

“Лизинговият пазар в България се развива все по-активно. Очакванията ми са в следващите две години реализираните обеми от лизингови сделки тук да се увеличат три пъти. Лизингът като форма на финансиране е абсолютната алтернатива на банковите кредити. Той е гъвкав, дава добра възможност на корпоративните клиенти за финансиране закупуването на оборудване, недвижими имоти за по-дълъг период от време.”

Хорст Ебхарт, управител на HVB Leasing, http://www.leasing.bg/-----------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Библиографска справка

1. БАН, Икономическа енциклопедия, С., 2005

2. Владимиров, И. Търговски закон. С., Ромина, 2006

3. Добрева, Д. Организация и отчитане на търговските сделки. Свищов, Ценов 2005

4. Йовчев И., “Финанси на предпприятието”, Варна, 2005

5. Маринова, Ралица Лизингът. С., Риа Интернейшанъл, 1997

6. Найденов, Б. Лизингът. Финансов и правен аспект. С., 1995г

7. Пиперкова, Л., Франчайзинг, Лизинг, Факторинг, С., 1995

8. Тодоров, Г., Бакалов, Н., Георгиев, В., Михайлова, З., Счетоводство на предприятието. Варна, Стено, 2004

9. НСС 17, С., Пакс елит, 2002

10. МСС 17, С., Форком, ПМС 21/ ДВ бр.13/2003

11. Сп. “Финанси и право”, ИК “Труд и право”, С., март 2002 г.

12. Сп. “Счетоводство +”, бр. 11/2005 г.

13. Сп. Български счетоводител, бр.12/2003 г.

14. Сп. Счетоводство ХХI, Декември 2005 г.

15. Сп. Български счетоводител, бр. 15/2004 г.

16. Сп. Български счетоводител, бр. 23/2004 г.

17. Сп. Български счетоводител, бр. 14/2004 г.

18. Сп. “Финанси и право”, ИК “Труд и право”, С., Юли/2000 г.

19. Сп. Български счетоводител, бр. 5/2005 г.

20. Сп. Български счетоводител, бр. 11/2003 г.

21. Панева, Л., “ДДС неясноти около финансовия лизинг”, Дневник.БГ http://www.dnevnik.bg/

22. Sd Select Ltd website (www.sdselectltd.com)

23. www.moitepari.bg


Съдържение

Увод...........................................................................................................2

Глава Първа

Икономическа и правна същност на лизинга..................................4

1.1 Същност на лизинга. Икономическо значение и видове................4

1.1.1 Понятие за лизинг. Историческо развитие на лизинга.

Значение като финансова категория....................................4

1.1.2 Видове лизинг.......................................................................10

1.2 Лизингът от юридическа гледна точка................................................24

1.2.1 Регламентиране на международния лизинг.......................24

1.2.2 Правни аспекти на лизинга като понятие...........................28

Глава Втора

Счетоводно отчитане и оценка на лизинговите проекти...............42

2.1 Счетоводно третиране на лизинга съгласно националните и международните счетоводни стандарти.

Проблеми, свързани с финансовия лизинг.................................................42

2.1.1. Отчитане на оперативният лизинг.........................................42

2.1.2 Същност и практически примери, свързани с финансовият лизинг..............................................................................................................50

2.1.3 Отчитане на обратния лизинг.................................................64

2.2 Проблеми при отчитането на данъка по ЗДДС при лизинговите сделки преди и след 1.01.2007 година.........................................................70

2.3 Оценка на лизинговите проекти............................................................80

Заключение..............................................................................................98

Приложение 1.............................................................................................100

Приложение 2.............................................................................................101

Приложение 3 ОПР на ЕТ “Ник-ЧД” за 2006 г

Библиографска справка..........................................................................103

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 609 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.