Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Финанси, Банки ЦЕНТРАЛНА БАНКА-ИСТОРИЯ,СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ


Дипломна работа, 98 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, диаграми, не е довършена, липсва литература
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Глава І.Произход и същност на банките.Видове

1.Произход и същност на банките

2.Дефиниране на понятието банка

3.Видове банки.

Глава ІІ.Възникване на централните банки.История, същност,роля и функции на БНБ.Независимост на ЦБ.

1.История на ЦБ-БНБ

2.БНБ –същност,роля,функции

2.1.Независимост на БНБ

2.2 Функции на централната банка

3. Монетарна политика

3.1 Динамика и структура на брутния международен валутен резерв

3.2Динамика и структура на финансовите задължения на управление „Емисионно”

3.3 Динамика на паричните агрегати

4.Структура и организационна политика на БНБ

5.Задължителни минимални резерви

6.Собствен капитал

7.Ликвидност и капиталова адекватност

Глава ІІІ

1.Динамика на парите в обръщение

2.Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обръщение

3.Неистински и преправени банкноти и разменни монети

4.Негодни банкноти и размени монети.

Глава ІV.Банков надзор.Контрол и санкционни правомощия на БНБ

1.Контролни правомощия

2.Санкционни правомощия

3.Вътрешно банков контрол

4.Банков контрол върху големите и вътрешните кредити

Глава V.БНБ в процеса на Европейска интреграция

1.Процедура и критерии за приемане на еврото

2.Роля на БНБ в процеса на Европейска интеграция

3.Пред присъединителни фази

4.Европейска система

Приложения

1.Брутни валутни резерви /активи управление”Емисионно”/

2.Чуждестранни активи и пасиви на парично-финансовите институции

3.Валутен пазар

4.Лихвени проценти на междубанковия паричен пазар

5.Индекс на междубанковия пазар.

6.Лихвена статистика ноември 2010г.

Използвана литература.


У В О Д

Създаването на банките се свързва с появата на стоково-паричните отношения.Парите възникват още през древността като следствие на развитието на икономическите отношения. Постепенно парите се превръщат във важна и незаменима част от обществения живот. Проблемите на парите и банките представляват една от най-важните и интересни области на икономическата наука. Причината в това е защото в ежедневието на хората непрекъснато се извършват банкови операции.

Парите и банковите операции,свързани с тях по много канали оказват влияние върху хората. Ежедневно средствата за масова информация информират за дейността на правителството и Централната банка.

През последните години гражданите на страните,чиито икономики са в преход от централизирано към пазарно стопанство,усетиха важността на паричното обръщение и банковите операции непосредствено върху личните си бюджети. Фалирането на немалък брой банки показа на данъкоплатците,че паричното обръщение има свои закони, за които трябва да се познават.

Целта на тази дипломна работа е да определи ролята на Централната банка;да се разберат причините, поради които участниците на финансовите пазари внимателно следят действията на Централната банка;кои са причините и послествията от въвеждането на Валутен борд.

Като нова организационна и управленска форма на паричната система в България се въвежда Валутния борд през 1997 год. След въвеждането му се налага проучване на функционалните характеристики на Валутния борд, неговите предимства и недостатъци, както и развитието на самата финансова и банкова система в неговите условия. Въвеждането на Валутен борд е дълбока институционална промяна в паричната система на България с преко занчимо въздействие върху банковото и финансово икономическо развитие на страната.

ГЛАВА І

ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА БАНКИТЕ. ВИДОВЕ

1. ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА БАНКИТЕ.

В наши дни могат да се намерят редица хипотези за възникаването на банките.За предшественици на банките се считали лихварите и сарафите. Особена черта на лихварите е че тяхната предмет на дейност е обяната на чужди монети срещу местни и даването на пари на заем. (При тези операции лихварите са оперирали със собствен капитал. Сарафите сложили началото на депозитните операции и въз основа на тях извършвали обменни и заемни кредитни операции, т.е те приемали за съхранение чужди пари.

През средните векове дейността на лихварите и сарафите бележи издигания и спадове. Лихварите довели до разорение не един или двама търговци и занаятчии,което оказало влияние върху отношенията на обществото към съсловието на лихварите.

Тласък към банкоподобните отношения дават италианските градове –Рим, Венеция, и Генуа през ХІ век. Там именно се създават първите банкови къщи като се инстуционализират обменните, кредитните и депозитните операции. Социалното и икономическото развитие на обществото през ХVІІ век води до създаване на банки и в други европейски градове,като Амстердам, Хамбург и Лондон. Именно през този период се поставят основите на съвременните банки. Заможните хора занимаващи се търговия и производство започват да заделят част от капитала си и да извършват с него обменни и заемни операции, т.е на мястото на лихварския и сарафския капитал идва заемния.

2.ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАНКА

В основата за произхода на поятието банка стои значението на „банка” като „маса. Същността е,че на „маси” са се усъществявали първите размени на монети и ценности. От своето създаване до днес банките непрекъснато са развивали своята дейност усъвършенствали извършените операции, а когато практиката и нуждите на клиентите изисквали са въвеждали и нови.Според Закона за банките чл. 1, ал. 1 банката се определя като акционерно дружество което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.

Известо е, че банките са институции, които оперират предимно със заемни средства, т.е с временно свободните парични средства в обществото, които превръщата в капитал и оперират с този капитал.

Заедно с това банките използват парите и свързаните с тях кредити и ливхи, за да извършат множестмво разнообразни операции като платежни, доверителни, инвестиционни и други.

Чрез тези операции банките имат възможност да въздействат върху целия стопански и обществен живот, което определя и важната им роля в националната икономика на всяка една страна.

Операциите които те извършват мобилизират свободни средства в националното стопанство и ги предоставя на тези, които се нуждаят от тези средства

В заключение може да се каже, че банките могат да бъдат определени като специфични предприятия, търгуващи с особен вид вид стока,извършвайки много и разнообразни операции, чрез които участват активно в управлението на целия обществен и стопански живот.

--------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

4.ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ

Европейската система на централните банки (European System of Central Banks) представлява система от централни банки,включваща Европейската централна банка и националните централни банки на всички страни от Европейския съюз. Европейската система на централните банки и Евросистемата ще съществуват паралелно, докато има страни-членки наЕС, които не са приели еврото. Тъй като не всички държави-членки на ЕС са приели еврото като парична единица, ЕСЦБ не може да изпълнява функциите на парични власти в еврозоната. По тази причина Евросистемата(която не включва националните централни банки на страните извън еврозоната) е отговорна за тези задачи, които по принцип би следвало да бъдат осъществявани от ЕСЦБ. В съответствие с Договора за съдаване на Европейската общност и Устава на Европейската система на централни банки и на Европейската централна банка, основната цел на Евросистемата е да поддържа ценовата стабилност(казано по друг начин - да контролира инфлацията). Без да се накърнява тази цел, ЕСЦБ поддържа основните икономически политики на Общността с цел да допринесе за постигането на неговите цели.

Основните задачи на Евросистемата са:1)да определя и прилага паричната политика за еврозоната;2)да осъществява валутни операции; 3)да държи и управлява официалните валутни резерви на страните от еврозоната;4)да съдейства за гладкото функциониране на платежните системи.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 638 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.