Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Транспорт, Логистика УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИРМА „ОСМАР” ООД - ГР ШУМЕН


Дипломна работа, 93 стандартни страници, съдържа бележки под линия, таблици, графични елементи, схеми има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод ……………………………………………………………….............. 3 стр.

Първа глава. Логистиката във фирменото управление........................... 4 стр.

1. Исторически корени на логистиката…….............................................. 4 стр.

2.Същност на логистиката в стопанската област……….......................... 5 стр.

3. Характеристика на логистичните дейности…………........................ 10 стр.

3.1. Транспортиране ……………………………………...................... 11 стр.

3.2. Складиране и съхранение на продукта…………........................... 13 стр.

3.3. Защитна опаковка…………………………………......................... 13 стр.

3.4. Обработка на товарите…………………………….......................... 13 стр.

3.5. Поддържане и контрол на стоковите запаси……......................... 13 стр.

3.6. Обработка на поръчките………………………….......................... 14 стр.

3.7. Обслужване на клиентите…………………………........................ 14 стр.

3.8. Диагностика на пазара и прогнозиране на търто.......................... 14 стр.

3.9. Обработка на рекламации и поддържащо обслужване.................. 15 стр.

4. Логистична система…………………………………………................ 15 стр.

5. Логистична стратегия…………………………………………............ 18 стр.

6.Управление на логистичните дейности във

фирмата (традиционен и интегрален подход)…………........................ 23 стр.

7.Фактори, оказващи влияние върху бизнес

средата на фирмата………………...........................................…........... 29 стр.

Глава втора. Специфични особености на управлението на логистичните дейности във фирма"Осмар" ………………………………….... ……………………….. 34 стр.

1.Обща характеристика на фирмата………………………….…............. 34 стр.

2. Организационна структура на фирмата……………………............... 36 стр.

2.1. Технологичен…………………………………………….............. 36 стр.

2.2. Търговски отдел…………………………………………............. 37 стр.

2.3. Снабдяване и пласмент.........…………………………...........… 38 стр.

2.4. Финансово – счетоводен отдел…………………………............. 39 стр.

3. Цели на фирмата………………………………………………............ 40 стр.

3.1. Краткосрочни цели……………………………………................ 40 стр.

3.2. Дългосрочни цели…………………………………………........... 40 стр.

3.3. Стратегия на фирмата……………………………...................... 41 стр.

4. Ценова политика на фирмата…………………………………........... 42 стр.

5. Продуктов асортимент на фирмата……………………………......... 43 стр.

6. Кратък анализ на пазарната ситуация на вино у нас……….............. 44 стр.

7. Проблеми при осъществяване и управление на логистичните дейности

в снабдяването и производството на фирмата…………………....... 49 стр.

7.1. Осигуряване на основната суровина ………………….............. 49 стр.

7.2. Снабдяване с амбалаж………………………………….............. 51 стр.

7.3. Особености на производствения процес и на

осъществяваните в него логистичните дейности…………........ 54 стр.

7.4. Състояние на складовото стопанство……………....................... 59 стр.

8. Проблеми при осъществяване и управление на логистичните дейности

в областта на дистрибуцията………………………………………...... 59 стр.

9.Транспортиране на готовата продукция на фирмата………............... 60 стр.

Глава трета. Препоръки за усъвършенстване управлението

на логистичните дейности и процеси във фирма ”Осмар ООД” ............. 62 стр.

1.Концепцията за стойностната верига на М.Портър………................ 62стр.

2. Входяща логистика................................................................................... .64 стр.

2.1.Снабдяване със суровина за винопроизводство………….......... 64 стр.

2.2. Снабдяване с амбалаж……………………………………….... 66стр.

2.3. Подържането на запаси и контролът върху техните

наличности........................................................................................... 66 стр.

3.Операции………………………………………………………….............. .68 стр.

4.Изходяща логистика……………………………………………............ 68 стр.

5. Маркетинг и продажби.......................................................................... 74 стр.

5.1. Реклама………………………………………………………......... 74 стр.

5.2. Маркетингова и дистрибуционна политика……………............. 76 стр.

Заключение…………………………………………………………............ 77 стр.

Приложения…………………………………………………………............ 79 стр.

Списък на използваната литература………………...……………............. 91 стр.


УВОД

Темата на настоящата дипломна работа е “Управление на логистичните дейности във фирма “ОСМАР” ООД”. Разглежданата фирма се занимава с производство на вина и ракии. Фирмата е свързана с винопроизводството повече от 150 години. Сега тя е единствената изба, която произвежда “Осмарски пелин”.

Изборът на тази тема и нейната актуалност се предопределя от факта, че в съвременния етап на развитие на пазарната икономика, в условията на глобална икономическа криза, използването на механизмите на логистиката е абсолютно и задължително условие за успешното развитие на всяка една фирма, в т.ч. и бизнес формации от типа на разглежданата – малки семейни фирми, поставящи си амбициозни цели за развитие.

Целта на дипломната работа е на основата на анализа на управлението на логистичните дейности и процеси на фирма „Осмар” ООД, да се разкрият възможностите за неговото усъвършенстване, което се явява една от важните насоки за успешното развитие на фирмата в условията на икономическа криза и все по-засилваща се конкуренция.

За постигането на тази цел е необходимо да се изпълнят следните основни задачи:

● Да се характеризира логистиката като съвременно научно направление и инструмент на стопанската практика;

●Да се разкрият специфичните особености на логистичните дейности във фирмата и направи анализ на тяхното управление, в резултат на което да се представят съществуващите проблеми в тази област;

●Да се анализира вътрешната и външна среда на фирмата;

●Да се обосноват предложения за усъвършенстване на управлението на логистичните дейности и процеси във фирмата.

При изпълнението на поставените задачи ще се изпълват следните методи:

●Литературен, с анализ на литературните данни;

●Лично наблюдение в изследваната фирма;

●Проучване на документи и нормативни актове на фирмата.

ГЛАВА ПЪРВА

ЛОГИСТИКАТА ВЪВ ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Исторически корени на логистиката

Логистиката е наука за планирането, организацията, управлението, контрола и регулиране движението на материалните и информационни потоци в пространството и във времето от техния първичен източник до крайния потребител.

Логистиката, макар и да има дълбоки корени, е сравнително млада наука. Особено бурно развитие получава в годините на втората световна война, когато е била използвана за решение на стратегически задачи.

Логистиката като термин произлиза от гръцката дума “logistike”, което означава изкуството да се изчислява и разсъждава. Историята на възникването и развитието на практическата логистика е в далечното минало. Професорът от Хамбургския университет Г. Павелек отбелязва, че още в периода на Римската империя са съществували служители, които са били наричани “логисти” или “логистици” и са се занимавали с разпределението на хранителни продукти1. В първите хилядолетия на нашата ера във военния лексикон на редица страни със логистика са се обозначавали дейности по обезпечение на въоръжените сили с материални ресурси и контрол над съдържанието на техните запаси. Така във времето на византийския василевс Лъв 6 /865-912/ се смята, че задача на логистиката се явява въоръжението на армията, снабдяването и с военно имущество, своевременна и абсолютна грижа за нейните потребности и съответно подготовка на всеки етап на военния поход.2 /Съдейки по уроците на историята може би българският цар Симеон е приложил на практика по-добре наученото по военна логистика в Магнаурската школа!/

По мнението на редица западни учени, логистиката се превръща в наука благодарение на военното дело. За създател на първите научни трудове по военна логистика се възприема френският генерал от началото на XIX век Анри Жомини. В своя труд „Очерк за военното изкуство” той дава определение за логистиката като:”практическо изкуство за маневри на войската”. Така дефинира понятието „логистика” Ч. Бейкър през 1905 г. , а именно: “разделът от изкуството да се води война, отнасящ се до придвижването и снабдяването на армиите”. Логистиката започва активно да се употребява в периода на втората световна война преди всичко в материално - техническото снабдяване на армията на САЩ на европейската сцена на военните действия.1 Постепенно логистиката започва да се възприема като концепция за управление на материалните потоци, чието осъществяване изисква координиране и интегриране на усилията и възможностите на всички участници в този процес.


-----------------------------------------------------------------------Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изключително сложните проблеми на икономическото развитие, дългогодишният опит и утвърденият имидж на фирмата не са достатъчни условия за преодоляване на основните пречки, стоящи пред фирмите в областта на винопроизводството и спиртните напитки.

Най-тежкият проблем на българското винопроизводство е острият дефицит на грозде и разбира се намалялото потребление в резултат на глобалната икономическа криза.

Масовото нахлуване на непрофесионалисти по цялата верига на гроздопроизводството – производство и търговия на вино, представлява основна пречка в развитието на бранша като цяло. Разчита се на дефицита, нелоялната конкуренция на пазара на грозде и високата цена.

Съвременното високотехнологично оборудване при първичната преработка на гроздето в по-голяма част от винарските предприятия липсва или се обновява на парче, вследствие финансовите затруднения на собствениците им.

Затова стремежите към усъвършенстване производствения процес, и проявяване на лоялно отношение (в този смисъл провеждане на ефективна комуникационна политика), не само към клиентите, но и към доставчици и контрагенти е сигурен начин за постигане целите на фирмата като цяло.

“ОСМАР” ООД обръща специално внимание на качеството на създаваните от нея продукти, анализира обстойно пазарите като извършва необходимите за това проучвания и извежда съответните изводи за подобряване на процесите.

Логистиката като цяло разполага с богат инструментариум, елементите на който трябва да се подбират и адаптират за конкретната ситуация. Стратегията на фирмите в икономическа ситуация като днешната трябва да се отличава с изключителна гъвкавост.1 Освен това отделните звена на логистичния процес трябва да са добре координирани като едно цяло. Всеки елемент от логистичната система е най-важният и без него останалите трудно могат да бъдат ефективни. Именно затова изборът на подходящата стратегия за развитие е от особено значение, имащо глобално въздействие върху цялостната дейност не само на фирмата, но и на отрасъла също.

Днес фирма “ОСМАР” ООД успява да се задържи на пазара, реализирайки се в среда, характеризираща се с нараснала сложност на икономическата ситуация, бързо технологическо изменение и нови социални и политически напрежения. За да установи трайни позиции и да се адаптира към новите предизвикателства тя трябва да преосмисли и сериозно да ревизира своя логистичен мениджмънт.

---------------------------------------------------

Използвана литература

1. Тодоров, Филип , Дистрибуционна политика, Тракия _М, Сф., 1999г

2. Димитров, П.”Логистика в променящият се свят”, Том 1, БАЛ, С.,1996, с.9-24

3. Доц. д-р Македонска, д-р. И. Димитров, доц. д-р Н. Казаков, Основи на логистиката, Транслогистик, София, 2001г., стр. 55.

4. Каракашева,Л. Л. Менчева. Б.Маркова. Маркетинг.София, изд. Къща “Призма”2001г.

5. Корчак, Б. „Що е логистика?”, АЕБТРИ, С.,1993, с.17

6. Банчев, П., Маркетинг, АИ “Ценов”, Св., 2003, с 47

7. Митев, Н., М. Чиприянов. Маркетинг и логистика. Сщ, 2001г.

8. Филип Котлър, “Управление на маркетинга”, 1996 год.

9. А.А. Смехов. Введение в логистику. М.: Транспорт, 1993, с. 5

10. Гаторно, Дж.,”Основи на логистиката и дистрибуцията”, Делфин Прес, Бургас,1996, с.23

11. Аникин, Б. и колектив, „Логистика”, Инфра М, М.,1999, С.12

12. Подъемно-транспортная техника и оклады, 1989, № 1, с. 58.

13. Учебное пособие. В.Е. Ланкина. Таганрог, 2006.

14. Сергеев, В.И. Логистика в бизнесе. М, 2001г.

15. Stock, Y & Lambert, D., “Strategic Logistics Management”, IRWIN, Homewood, Ilinois, 1987, p.6

16. Guelza Carl.M, :Introduktion to Logistics Management , Prentice-Holl, New Yersey, 1986, p.4

17. 'The realities and challenges of European logistics into the 90s, Milan, 6th European Logistics Congress. November 1988, p. 12.

18. Чанкова,Л. Българските предприятия в условията на съвременната икономическа криза – проблеми и насоки за действие.”Икономиката и цоциалната политика на България в условията на съвременната глобална криза”, ГорексПрес,Сф,2010г.

19. Чанкова, Л. Логистика и конкурентоспособно развитие на фирмите.-В: Сп. Икономическа мисъл, №1, 2005 г.

20. http://vino.bgsite.info/

21. http://www.osmarpelin.com

22. http://www.bulgarianwines.org/Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 729 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.