Търсачка

Банер

Каталог Отбрана, Полиция Снабдяване с материални средства клас II – бронетанково и автомобилно имущество на формированията от Българската армия при участието им в операции извън територията на страната


Дипломна работа, 87 стандартни страници, съдържа схеми, формули, диаграми, таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.. 8

ГЛАВА ПЪРВА.. 6

1. Същност, съдържание, видове операции за поддържане на мира, условия за тяхното провеждане. Възможни варианти на снабдяване с материални средства клас ІІ-БТАИ, спрямо различните видове операции зад граница. 6

2. Анализ на влиянието на операциите върху снабдяването с материални средства. 14

Анализ на опита по снабдяването с материални средства клас ІІ-БТАИ на формирования от Сухопътни войски, участвали в операции извън територията на страната. 22

ИЗВОДИ: 29

ГЛАВА ВТОРА.. 30

УВОД

Настъпилите в края на XX и началото на XXI век промени оказват съществено влияние върху всички области на обществено-политическия живот и поставят нови, малко познати задачи пред Българската армия.

Новите реалности наложиха изменение в част от задачите, структурата и организацията на БА като цяло, и в частност на контингентите, изпълняващи миротворчески задачи при участие и провеждане на операции, различни от война, което води до промени и в логистичното им осигуряване. Подготовката и провеждането на операции с българско участие в многонационални сили, изисква използването на единни оперативни и специализирани процедури за бойно и логистично осигуряване на войските.

БА, в съответствие с приетия и актуализиран план за организационно изграждане и развитие на Въоръжените сили до 2015 година изпълнява множество задачи за реализиране на следните мисии:

1. Отбрана на териториалната цялост на страната и защита на границите на Република България;

2. Принос към международния мир и сигурност в света;

3. Защита на населението от бедствия, крупни промишлени аварии и катастрофи.

Въоръжените сили на Република България притежават значителен опит в изпълнение на втората мисия „Принос към международния мир и сигурност в света”. Тя се проявява под формата на операции по поддържане на мира /ОПМ/. Организацията и провеждането на ОПМ е непосредствена отговорност на структурите, от които участват формированията. За поддържане на необходимият потенциал е необходимо всестранно и целенасочено логистично осигуряване и в частност непрекъснато снабдяване с материални средства клас II-БТАИ.

Като важен компонент на класната система снабдяването с материални средства клас II-БТАИ са изключително важни за изпълнението на мисията и допринасят за поддържането в изправност и техническа боеспособност на техниката.

Актуалността на разглеждания проблем в дипломната работа се определя от значимостта на логистичното осигуряване на контингенти от БА, участващи в ОПМ и високите изисквания към подсистемата на снабдяването с материални средства клас II-БТАИ.

Проблемите, свързани с логистичното осигуряване като цяло в операциите са едни и същи. Снабдяването с материални средства клас II-АБТИ е част от тях и включва:

· Неопределени количества материални средства за всяка отделна мисия;

· Липса на методика за определяне и ешалониране на различните видове номенклатури;

· Няма свобода за закупуване на резервни части от страната домакин или близки места;

· Проблеми по съхранението и охраната на материалните средства клас II-БТАИ в района на мисията;

· Проблеми по отчетността, движението и бракуването на място на материалните средства клас II-БТАИ.

Целта на дипломната работа е да се направи анализ на елементите, които участват в процеса, функциите и връзките между тях, както и анализ на процеса на снабдяване от гледна точка на поддържането на определени количества запаси с материални средства клас II-БТАИ на формированията от БА в операции по поддържане на мира и се предложат насоки за усъвършенстване на тези процеси.

За постигането на целта се определят за решаване следните основни задачи:

· На основата на краткия анализ на ОПМ се разкриват основните фактори, влияещи върху снабдяването с материални средства клас II-БТАИ при подготовката и в хода на мироопазващи операции;

· Разкриване организацията на снабдяването с материални средства клас II-БТАИ на формированията от БА при участие в ОПМ.

· Определяне насоките за оптимизирането на процеса на снабдяване с материални средства клас II-БТАИ в мироопазващи операции.

При решаването на тези задачи, като основни подходи и научни методи на изследване се използват: системният подход, сравнителният анализ, обобщението, класификацията, математическото моделиране и SWAT – анализът.

Изследваните въпроси, свързани със снабдяването с материални средства клас II-БТАИ, имат както теоретично, така и определено практико – приложно значение.

Дипломната работа в анализите и изследванията си е ограничена в рамките на формирования от Сухопътни войски и снабдяването с материални средства клас II-БТАИ се свежда до батальон, участващ в операции по поддържане на мира /ОПМ/ извън територията на страната.


ГЛАВА ПЪРВА

Анализ на особеностите в снабдителният процес на контингент от БА, участващ в различни операции

1. Същност, съдържание, видове операции за поддържане на мира, условия за тяхното провеждане. Възможни варианти на снабдяване с материални средства клас ІІ-БТАИ, спрямо различните видове операции зад граница.

 

През последното десетилетие на миналия век Българската армия се изправи пред редица сериозни предизвикателства. Защитата на националния суверенитет е основна задача на армията, но в новите реалности се налага и изпълнението на задачи, свързани с поети международни ангажименти извън територията на страната. Едновременно с подготовката за гарантирането на националната сигурност, пред армията възникнаха задачи, налагащи реформиране на структурата на войските и тяхната подготовка за участие в колективната евроатлантическа система за сигурност. Този преходен период се характеризира и с нарастването на реалния принос на страната и армията към международния мир и сигурност. Това намери израз на участието на формирования от Българската армия в операции по опазване на мира в различни горещи точки по света. С течение на времето това участие се разширяваше, като в посока на броя и местоположението на мисиите извън страната, така и с броя и мащаба на формированията, които изпълняваха задачи по мироопазването. Участието в тези мисии спомогна за натрупването на ценен опит от командирите, щабовете и формированията, които пряко или косвено участваха в процеса на подготовка, осигуряването с материални средства и изпращане на български контингенти на мисии извън страната. Характерно за тези операции е, че те се развиват в динамична среда, която се формира, от една страна от съвременните рискове и предизвикателства пред сигурността и от друга те са резултат на глобални и регионални процеси и тенденции, които рефлектират в нестабилност. В зависимост от мащаба и размаха на силите, пораждащи нестабилност, съответно и интензивността на операцията може да варира в широки граници: от такава по превенция на конфликт до мироналагане.

Военният фактор продължава да бъде важен елемент за успеха на съвременните операции, което налага непрекъснатото му усъвършенстване и подобряване.

Според приетата през април 1999 г. Стратегическа концепция на НАТО, на съюза се възлага не само отбраната на страните членки, но също така и защитата на мира и стабилността в различни региони.

Тя определя два типа военни операции на НАТО:

1. Операции по Член 5 – Колективна отбрана;

2. Операции не по Член 5 – Операции в отговор на кризи.

На проведената в Прага през Ноември 2002 г. среща на най-високо равнище, бяха формулирани операциите в отговор на кризи, като:

· Операции по поддържане на мира;

· Хуманитарни операции;

· Операции за прилагане на санкции и ембаргов режим.

Тези операции решават въпроси и от колективната отбрана и са в поддръжка на други международни организации – ООН, ОССЕ и др.

В мирно време при кризи от невоенен характер основна форма за използване на Сухопътни войски са операциите по поддържане на мира. Участието на Сухопътни войски в такива операции извън територията на страната се осъществяват с участието на определени формирования в състава на многонационални сили.

Терминът „операции за поддържане на мира” включва широка гама дейности, при които военните действия от национален или международен мащаб се използват за постигане на цели, различни от широко мащабните бойни операции. В ситуации, при които агресия или потенциален конфликт заплашват мира, Въоръжените сили могат да възстановят мира и да стабилизират обстановката без да включват в арсенала си от действия – бойни операции. Това са такива операции, които подчиняват военните действия на политическите средства и се извършват за да се предотврати конфликт, да се възстанови мира чрез решаване и приключване на конфликта преди да е ескалирал до война, или подпомагат следвоенното възстановяване. Съдържанието на тази нова категория „операции за поддържане на мира” се фокусира в организиране и провеждане на операции за възпиране на войната и установяване на мир извън територията на страната, а така също и оказване на помощ на местното население.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ОБЩИ ИЗВОДИ

1. Снабдяването с материални средства клас ІІ-БТАИ на контингентите от БА при участието им в мисии, извън територията на страната е сложен и динамичен процес, изискващ планиране и координация на всички командни нива.

2. За успешното участие в операциите определящо влияние имат три фактора – наличието на подходяща организационна структура, въоръжение, техника и екипировка и необходимата подготовка на подразделенията.

3. Успехът в съвременните операции все повече се свързва с качествени, а не с количествени характеристики на Въоръжените сили, едновременно с това съвременните операции повишиха изключително много изискванията за автономност и маневреност на снабдителните формирования.

4. Резултатите от направения анализ на снабдителния процес показват, че той заема значително място в общата система на логистичното осигуряване на войсковите формирования и играе важна роля за тяхната боеспособност.

5. Придобитите интермодални транспортни способности осигуряват висока мобилност на съвременните снабдителни формирования, надеждно съхранение на материалните средства клас ІІ-БТАИ, така също и позволяват използване на граждански транспортни средства от всички видове транспорт.

6. Контейнерната транспортно-манипулационна система дава възможност за формиране на товари и транспортни единици със строго определени и постоянни форма и размери, намалява разходите за манипулиране и опаковане на товарите, многократно намалява престоя на транспортните средства, създава условия за механизация и автоматизация на почти всички операции с товарите.

7. Чрез контейнерната транспортно-манипулационна система се повишава мобилността, автономността, ефективността и надеждността на снабдяването на формирования от Сухопътни войски, участващи в операции, извън територията на страната.

8. Баркодовото маркиране на товарите и използването на информационна система за отчитане на същите улеснява работата на личния състав от снабдителните органи, като позволява бързо и точно определяне местоположението на материалните средства и тяхното налично количество.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегашната обстановка в света и тенденциите за нейното развитие ни дават основание да предположим, че ролята на ООН и НАТО за трайно решаване на конфликти застрашаващи международния мир, сигурността и други проблеми от хуманитарно естество ще се увеличават. Това ще се осъществява чрез провеждане на мироопазващи операции, в които българското участие продължава да нараства.

Провежданата реформа в Българската армия води до дълбоки изменения на досегашната система за осигуряване на войските и налага промяна на задачите, структурите, организацията, нормативната база, обучението и непосредствената поддръжка на войските в мирно време, при криза и война.

Оценката на съвременните рискове и заплахи както за целта така и за нашата страна показва, че в бъдещите формирования от БА ще се използват както в бойни операции, така и в операции, различни от война, включващи миротворчески и хуманитарни операции, а така също и при разрешаване на възникнали кризи от невоенен характер.

Развитието на стратегическата среда и повишените изисквания към БА налага да се създадат добре обучени и екипирани формирования за логистично осигуряване, способни да действат в нетрадиционна, сложна и труднопрогнозируема обстановка, по осигуряването на войските. В тази връзка направените изводи и предложения за усъвършенстване на снабдяването с материални средства са напълно приложими и за действия на територията на страната.

Съвременните операции все повече налагат необходимостта от повишаване ефективността на логистичните органи чрез подобряване на качествените, а не на количествените им характеристики.

Настоящата разработка обобщава някои от основните постановки, свързани с анализиране на мироопазващи операции, като основно внимание е отделено на снабдяването с материални средства клас ІІ-АБТИ.

Дипломната работа в анализите и изследванията си е ограничена в рамките на формирования от Сухопътни войски, участващи в операции извън територията на страната. Тъй като разликата в снабдяването на останалите видове въоръжени сили е във вида на материалните средства, смятам, че направените изводи и предложения се отнасят и могат да се прилагат за снабдяване с материални средства и на формирования от останалите видове въоръжени сили, участващи в операции извън територията на страната.

Политическата воля на управляващите у нас през последните години с членството на Република България в стуктурите на ЕС и НАТО, предявява и задължителните изисквания в доктринално и техническо отношение за съвместимост на логистичните ни структури с тези на страните членки на ЕС и НАТО.

Пътят за намаляване и ограничаване на проблемните въпроси, свързани с логистичната поддръжка на контингентите от Българската армия е следният:

· Въвеждане на модулна организационно-щатна структура на снабдителните формирования в Българската армия;

· Внедряване на контейнерната транспортно-манипулационна система за транспортиране на материални средства и за битово осигуряване на личния състав;

· Използване баркодово маркиране на материалните средства, съчетано с електронен обмен на данните.

Дипломната разработка обхваща част от въпросите, свързани със снабдителния процес, така, че проблематиката по темата остава отворена за нови изследвания, идеи и разработки. Изследователските процеси по нея могат и е целесъобразно да продължат.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахчеванов Г., М. Манев, Р. Русева, Операции в отговор на кризи, София, 2005 г.

2. Подготовка и участие на контингенти от Сухопътни войски за участие в мисии зад граница., Гл.Щ. на СВ ., София, 2005 г.

3. Сергиев Е.Г., Бирданов Г.И., „Транспортно осигуряване на отделният пехотен батальон в Камбоджа”. Сборник доклади – ВВТУ „Тодор Каблешков”, София, 1994 г.

4. Участие на БА в многонационални операции по поддържане на мира – уроци и предизвикателства., ВИ 2005 г .

5. Доктрина за логистиката на Българската армия., София, 2001 г.

6. доц. д-р Вера Ковачева, Л. Василева, С. Терзиева, Т. Нецова, А. Манолова, Дистрибуционна политика част 1 и 2, „Тракия – М”, София, 2002 г.

7. МС 55/4 „Политика на НАТО за логистична готовност и продължителна поддръжка” 2003 г.

8. „Методика за планиране и създаване на войскови запаси от материални ресурси за декларираните наземни формирования от Българската армия, за участие в пълния спектър от операции на НАТО”, 2006 г.

9. Инструкция № И-8/29.08.2003г.

10. „Оперативна логистична директива за NRF

11. „Албум на първичните счетоводни документи и счетоводен документооборот в БА”, обявен с Министерска заповед № ОХ-655/25.10.2006 г.

12. Димитров Б., Научно управление на запасите, „Наука и изкуство” София., 1984 г.

13. Ковачева, В., Управление на физическата дистрибуция, ИК „Алма Матер Интернационал”, София., 2000 г.

14. Blanchard, B. S. and Fabricky W.J., Systems Engineering and Analysis, 3rd ed., 1998 г.

15. STANAG 2034

16. STANAG 2129

17. Указания № 9/ 03.05.2003 г. на Заместник началника на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите

18. Указания № 27/12.12.2003 г. на Заместник началника на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите

19. „Методика за извършване на инвентаризация на МС в БА”

20. Указания на командващия Съвместното оперативно командване № 3-524/13.02.2007 г.

21. „Закон за отбраната и Въоръжените сили” – 2009 г.

22. Стойков З., Подготовка и участие на контингенти от Сухопътни войски в мисии зад граница

23. Стратегия за развитие на националната транспортна система на Република България до 2015 г.

24. Доктрина за материално техническо осигуряване на Българската армия, С., 2000 г.

25. Доктрина за операции, различни от война. С., ВИ, 2000 г.

26. Конституция на Република България, С., 1991 г.

27. Концепция за единно материално – техническо осигуряване на БА, С., 2000 г.

28. Концепция на НАТО за ОПМ, С., 1997 г.

29. Наставление за действията на пехотния батальон в операция на ООН за поддържане на мира, С., 1994г.

30. Основна оперативна инструкция за операциите на ООН по поддържане на мира, ВИ, С., 1994 г.

31. Устав на ООН

32. Мильов, Й., Военнотехнически аспекти на оперативната съвместимост в процеса на присъединяване на България към НАТО, ВА, 2001 г.

33. Мильов, Й., Влияние на операциите различни от война върху логистичното осигуряване на формированията от БА, ВА, 2008 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1304 посетителя и 49 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.