Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 86 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, формули, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод

1 Постановка на проблема:

1.1 Целта на изследването

1.2 Задачите на изследването:

1.3 Методи на изследване

2. Място и роля на CAF в процеса на тотално управление на качеството

2.1. Качество и тотално управление на качеството

2.2 Ролята на самооценката при управление на качеството на мениджмънта:

3.Модели за приложение на CAF в управлението на образователните институции

3.1 Примери за политики и процедури на прилагане на CAF в Европейските страни

3.2 Списъци за точкуване и оценка по CAF

3.3 Базисни критерии и показатели за прилагане на CAF в българските училища

3.4 Отношение на учителите към прилагане на CAF в техните училища и детски градини.

Приложение: /12 анкети/

Заключение

Увод

Осигуряването на качество и развитие в областта на образованието представлява ключов инструмент за подкрепа на прехода към общество, което се базира на ясни разбирания за своите възможности и приоритети. Осигуряването на качество на управлението на образованието създава доверие при обезпечаване на развитието ни в Европейския съюз, води до развитие на възможностите за търсене и създаване на партньорски връзки, мобилност на обучаващите се в страни, които признават нашето качество на образование за еквивалентно на тяхното, ефективна работа в единната европейска образователна мрежа.

Сътрудничеството между Европейските комисии, страните членки, социалните партньори и страните кандидати по осигуряването на качество на мениджмънта, комбинирано с изграждане на консенсус на страните членки доведе до разработването на Обща рамка за осигуряване на качеството, която се изписва съкратено CAF или понякога CQAF

Общата рамка за осигуряване на качеството CAF е създадена в периода 2000-2002 година и трансформирана за целите на публичните организации през 2005 – 2006 година. Само преди няколко месеца тя е преведена на български за използване в организациите с идеална цел от публичния сектор на България. Въпросът е дали тази рамка е адаптирана в някаква степен за целите на образователните институции в Европа и може ли да бъде използвана при усъвършенстване на качеството на училищния мениджмънт у нас


1. Постановка на проблема

Използването на CAF предлага на организацията ефикасна схема, с която да постави началото на процес на непрекъснато усъвършенстване.

CAF предоставя:

оценка на базата на свидетелства;

средство за постигане на последователност на насоката и консенсус по това какво трябва да се направи, за да се подобри дадена организация;

оценка спрямо набор от критерии, който е общоприет в Европа;

средство за измерване на напредъка във времето чрез периодични самооценки;

връзка между целите и подкрепящите стратегии и процеси;

средство за фокусиране на дейността по подобрение там, където тя е най-необходима;

възможности да се насърчават и обменят добри практики в различни области в рамките на дадена организация и с други организации;

· средство за изграждане на ентусиазъм сред служителите чрез приобщаването им към процеса на усъвършенстване;

· възможности да се установяват постигнатия напредък и отличните постижения;

· средство да се интегрират различни инициативи за качество в стандартния работен процес .

Системата съдържа статистическа информация, самооценка на административното обслужване в отделните институции, анализи на възможностите за въвеждането на подобрения и модернизации. В Системата за самооценка всички администрации в страната публикуват отчети и така МДААР / Министерство на държавната администрация и административната реформа/ получава актуална информация за текущото състояние на административното обслужване, за тенденциите на развитие, за силните и слабите страни в предоставянето на услуги. Анализът на резултатите помага на министерството да планира необходимите мерки и да решава конкретни проблеми Чрез системата всяка администрация се самооценява на базата на различни критерии и подкритерии, за всеки от които има шестстепенна скала за оценка. Всеки отговор е придружен също така и с обосновка и доказателства. Системата не изисква допълнителни инвестиции от страна на администрациите, но им служи като инструмент за дефиниране на силните и слабите страни и ги провокира за промени в посока повишаване качеството на обслужването. Системата предлага и механизъм за сравнителен анализ между различните администрации, както и възможност за насърчаване на добрите практики в административното обслужване .

Самооценката по модела на CAF дава възможност на организацията да научи повече за себе си. CAF е “лек” модел, който е особено подходящ, за да се получи първоначално впечатление за начина на работа на дадена организация. Всяка организация, която иска да постигне повече, обикновено се насочва към някои от по-детайлните модели (като например този на Европейската фондация по управление на качеството). CAF има предимството, че е съвместима с тези модели и следователно може да бъде първата стъпка за организация, която иска да постигне още по-големи успехи в управлението на качеството.

CAF е предназначена за всички части на обществения сектор и може да се прилага за обществени организации на национално, регионално, областно и общинско ниво. Може да се използва в широк спектър, напр. като част от системна програма за реформа или като насока на усилията за подобрение в организациите от публичния сектор. В някои случаи, особено при много големи организации, може да се направи и самооценка на част от организацията, напр. на избран сектор или структура. CAF е достъпна за всички и е безплатна. Организациите са свободни да използват модела, както намерят за уместно. /Common assessment framework (CAF)/ www.eipa.nl

В момента е възможно организациите от държавната администрация да запишат резултатите от тяхното самооценяване от CAF чрез уебсайта на Европейския институт по публична администрация (EIPA)– който дава възможност на организацията да попълни формауляра за оценка, след като е провела процедура по самооценяване. Постигнатите резултати остават анонимни, но организацията получава обратна връзка за оценките си спрямо средната оценка на други организации които са използвали CAF в същата държава или в същия сектор на дейност. Резултатите от самооценката стават част от европейската база данни на CAF, която съдържа информация относно организациите, които са използвали CAF, техния сектор на дейност, размерите на организацията по отношение на персонала и лица за контакт. Чрез предлагането на ключова информация базата данни може да помогне на организациите от обществения сектор да определят подходящи партньори, с които да се съпоставят.

1.1 Целта на изследването е да се проучи и анализира същността, специфичната роля и начина на прилагане на Европейската обща рамка за осигуряване на качество (CAF) за целите на управление на образователните институции у нас.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Общата концепция на Евромодела /CAF/ може да се представи така:

Постигане на отлични резултати чрез ангажиране на всички хора в организацията в дейностите и усъвършенстване на процесите. Разгръщането на модела осигурява необходимата рамка за оценяване и усъвършенстване.

Лидерството, политиката и стратегията, управлението на хората, партньорството и ресурсите са ключовите средства за постигане на желаните резултати. Що се отнася до резултатите, то тук желанието е да се удоволетворят потребностите и надхвърли очакванията на клиентите, служителите и обществото.Двете групи критерии, които предлага моделът CAF са взаимно обвързани чрез причинно-следствени връзки. Резултатите са следствие на средствата. Средствата, от своя страна, се подобряват и обновяват благодарение на обратната връзка, чрез процеса на учене и въвеждането на новости. Усъвършенстваните средства водят към подобряване на “резултатите”. Евромоделът признава всички подходи, които са насочени към постигане на устойчиво съвършенство във всички аспекти на организационната дейност.

В рамките на проведеното от нас анкетно проучване можем да кажем, че голяма част от по-горе изложеното в заключението е разбиране, в една или друга степен, и на учителския персонал от ОДЗ”Еделвайс”. Особено място , като изключително важен, при това проучване се отделя на въпроса за екипната работа . Той е изтъкнат като най-необходимия въпрос в провеждането на самооценка на учителския труд в 90% от анкетите. Това е така , защото все по-голямо потвърждение получава тезата - добре работещият екип може да покаже резултати много по-високи от потенциално възможните резултати на неговите членове поотделно. Обратната страна на това питане в анкетата, а именно като най-излишен въпрос, в над 50% се изтъква въпросът , свързан с влиянието на целите и дейностите на други органицации върху работата на учителя. Това, от една страна, е свързано със стремежа за независимост и ненамеса на странични фактори в учителския труд, а от друга наложеното статукво в последните години да се работи по определени програми в отделни детски заведения , което не изключва необходимостта от прилагане на иновативни проекти и гъвкавост в управлението и работата на учителя , нужни за по-добро адаптиране и по-голяма конкурентноспособност на учебното заведение .

С помоща на моделът CAF може да се направи сравнение между институциите,както в рамките на една страна, така и извън нея.Моделът може да съдейства за установяването на правилния баланс между процесите, организацията и нейната външна среда.


Използвани информационни източници

· Борисов,Б. ,Ц. Давидков .От управление на качеството към съвършенство на организацията (Европейски стратегии и практики).С.,2005

· Бюлетин за държавната администрация(Common assessment framework (CAF)-Обща рамка за оценка). Created by MagStudio 2004

· Вътрешна електронна страница на Европейската фондация за управление на качеството(www.efqm.org.).

· Давидков,Ц. Управление на качеството в Софийския университет “Св.Климент Охридски” (Концептуална рамка).С., 2006

· Обща рамка за оценка (CAF). Усъвършенстване дейността на организацията чрез самооценка CAF 2006.

(www.eipa.eu)

· Първи резултати от дейността по проект”ЛИРА”- личностно развитие на персонала (www.mgu.bg )

· Равенмарк,Л. Техническа работна група по качеството на професионалното образование и обучение(ПОО)

(Европейско ръководство по самооценяване на доставчици на ПОО)., 2003

· Фаршоу,К. Техническа работна група по качеството на ПОО.Европейски Референтен Модел за Качество на ПОО.(Работен доклад версия 6)., 2003


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.