Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Туризъм Условия за развитие на устойчиви видове туризъм в Община Провадия


Дипломна работа, 59 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, 1 карта, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод.................................................................................................................................... стр.2

I.Концепция за устойчив туризъм................................................................................... стр.4

1.Необходимостта от устойчиво развитие на туризма.................................................. стр.4

2.Същност на устойчивия туризъм..................................................................................стр.9

3.Планиране на устойчивия туризъм..............................................................................стр.15

II.Предпоставки за развитие на устойчив туризъм в община Провадия.....................стр.18

1.Природогеографски предпоставки..............................................................................стр.18

1.1.Географско положение и големина..........................................................................стр.18

1.2.Релеф............................................................................................................................стр.21

1.3.Климат.........................................................................................................................стр.21

1.4.Води.............................................................................................................................стр.21

1.5.Почви...........................................................................................................................стр.22

1.6.Растителност и животински свят..............................................................................стр.23

1.7.Сеизмичност...............................................................................................................стр.24

1.8.Полезни изкопаеми....................................................................................................стр.24

1.9.Състояние на околната среда....................................................................................стр.24

2.Стопански предпоставки..............................................................................................стр.27

2.1.Промишленост............................................................................................................стр.28

2.2.Селско стопанство......................................................................................................стр.30

2.3.Обслужваща сфера.....................................................................................................стр.32

3.Демографски потенциал...............................................................................................стр.36

3.1.Брой, гъстота, полово възрастова и етническа структура на населението...........стр.36

3.2.Трудов потенциал.......................................................................................................стр.39

4.Културно-историческо наследство..............................................................................стр.40

4.1.Архитектектурно – исторически и религиозни паметници....................................стр.40

4.2.Архитектурно – етнографски комплекси.................................................................стр.44

4.3.Музеи и галерии.........................................................................................................стр.44

III.Приоритетни видове туризъм за община Провадия................................................стр.45

1.Екологичен туризъм......................................................................................................стр.45

2.Балнеотуризъм...............................................................................................................стр.48

3 Културен туризъм..........................................................................................................стр.52

4.Селски туризъм..............................................................................................................стр54

IV.Заключение..................................................................................................................стр.57

V.Използвана литература................................................................................................стр.59

VI.Приложение.................................................................................................................стр.60


Увод

Туризмът е сред най-бурно развиващите се отрасли на икономиката ни в последните години. Със стабилизирането на политическа обстановка в региона и у нас конкретно и отварянето ни към Европа, се наблюдава непрекъснат растеж на туристическите пристигания. Прави впечатление обаче, неравномерното разпределение на инвестициите в туризма и концентрацията на туристи главно в ски и черноморски курорти.Развива се главно така наречения масов туризъм, с характерните за него сезонност и силна концентрация и претоварване на териториите.В съвсем скоро време това ще доведе до запълване капацитета на морските ни и ски курорти и ниски темпове на растеж. Това налага преосмисляне на политиката за развитие на туризма и предлагане на пазара на качествено различен продукт.Като база за едно такова развитие е необходимо туристопотокът да бъде пренасочен към райони с по-ниска натовареност и съответно по-малко засегнати от негативното влияние на туризма.Такива райони, които могат да бъдат по-равномерно натоварвани във времето, но задължително райони, способни да предложат конкурентноспособен продукт.Този процес на намаляване на концентрацията ще се отрази първо от съседните на най-натоварените райони, например от черноморското крайбрежие към вътрешността на страната.Затова и обект на нашата работа е именно такъв регион, който е в съседство със силно натоварения район на Варна, а именно община Провадия.

Целта която си бяхме поставили, когато започнахме работа бе да направим анализ на състоянието и проблемите на туризма в общината, като икономически подотрасъл.Оказа се обаче, че такава една работа би имала доста телеграфен вид, поради факта, че туризма по смисъла, с който го бяхме натоварили, тук просто не съществува. Едва преди година тук се заговорва за туризма, като за начин за постигане на икономическа изгода. А ресурси има много.Не случайно немският пътешественик Мартин Грюнвег казва: “Мисля, че на света няма по-чудно място от това”.С други думи, тук туризмът прави първите си крачки и тепърва ще се развива. От тук възниква и проблема за развитието, неговото планиране.Така целта на настоящата работа изкристализира до това, да се разкрие потенциалът за развитие на туризма в община Провадия, и по конкретно такъв туризъм при който да се избегнат или намалят до минимум вредните влияния върху природната и социална среда.Развитие което ще допринесе за икономически и социален просперитет, като съхрани за бъдещите поколения екологичното равновесие.Развитие известно като устойчиво.

За постигане на тази цел, трябваше да изпълним следните четири задачи:

- Да се запознаем със същността на устойчивото развитие на туризма и неговото планиране.

- Да анализираме предпоставките за развитие на туризма в община Провадия.

- Да се определим приоритетните видове туризъм в общината, развитието на които не би противоречало на концепцията за устойчивост.

- Да направим съответните изводи и препоръки.

За изпълнението на задачите, използвахме следните методи:

- Теренни проучвания.

- Обработка на статистически данни.

- Обработка на литературни източници..

- Картографски.

- Фотографски

I. Концепция за устойчив туризъм

1. Необходимостта от устойчивост в развитието на туризма.

Туризмът е временното придвижване на хората до назначения извън тяхното нормално местоживеене и месторабота,дейностите,които предприемат по време на престоя си в тях,както и съоръженията,създадени за посрещане на техните нужди по време на този престой.

Науката туризъм е наука за хората извън тяхната обичайна среда на пребиваване,за съоръженията, които посрещат техните изисквания на пътници и за влиянието, което те имат върху икономическото,физическото и социалното благосъстояние на своите домакини.Това включва мотивацията и опита на туристите, очакванията и приготовленията на живеещите в приемащите области, както и множеството агенции и институции,които играят свързваща роля между тях.

Туризмът не е лукс.Доскоро той беше достъпен за ограничен брой хора,които можеха да си позволят и времето, и средствата за пътуване.Увеличеното свободно време,по-високите доходи и силно улесненото придвижване позволиха на повече хора да участват в туризма.Подобренията в транспорта,разпространението на настанителната база и нарастването на пакетните пътувания,както и на други форми на относително евтини ваканционни пътувания,допълнително разшириха възможностите да се пътува за удоволствие.Днес повечето от хората в развитите страни,както и увеличаващ се брой в развиващите се,са туристи в дадено време от живота си.Туризмът като явление отдавна е престанал да бъде привилегия на определен избран елит и е заел своето място в стопанската,социалната,културната и обществено-политическа дейност на обществото,като се е превърнал в общоприета и общопризната,дори задължителна част от начина на живот и професионалната дейност на все по-голям брой хора по света

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

IV. Заключение

Безспорно туризмът е сред най-переспективните отрасли на стопанството ни.В последно време неговото развитие бележи големи темпове. Това развитие, обаче не бива да бъде изолирано от останалите сфериnaсоциално-икономическия живот. За тази цел то трябва да е основано на принципите за устойчивост.Тези принципи гласят че,”устойчиво е това развитие, което се сблъсква с нуждите на настоящето без да пренебрегва възможността бъдещите поколения да имат свои собствени нужди”.

За постигане на тази цел, туризмът унас, не бива да бъде концентриран в определени територии, а да се търси начин за разпределянето му равномерно върху всички подходящи райони, като по този начин се стимулира общото регионално развитие.

Един такъв регион е община Провадия – обект на нашата работа.Общината разполага с много добри условия за туризъм: благоприятно геостратегическо положение, богат биологичен свят, минерални извори, културно историческо наследство, даващи основи за развитие на устойчиви видове туризъм – екологичен, балнео, културен, селски.Главни задачи за решаване са подобряване на стопанските и демографски показатели, на общата и туристическата инфраструктура, насърчаване на предприемачеството.Налице е желание за развитие на туризма, но липсват квалифицирани кадри и мениджърско – маркетингов подход, при планирането и действията.При една последователна политика обаче, тези слабости биха могли да се преодолеят и при едно ефективно планиране и оперативен контрол, може да се превърне в реалност основната визия за развитие натуризма в община Провадия : Провадия – град и община-активен,предпочитан и атрактивен туристически регион.


V. Използвана литература

1.“Туризмът в ерата на качеството”, Манол Рибов 2003г

2.”Специализирани видове туризъм”,Йорданка Алексиева, 2003г

3.”Специализирани туристически продукти на България”, Колектив, Изд.Славена,Варна 2002г.

4.”Връзки с обществеността на културния туризъм” Соня Алексиева,2004г.

5.”Икономически, социални и природни влияния на туризма”, Мария Воденска 2001г.

6.”Териториално – устройствено планиране на отдиха и туризма”, Петко Еврев 1999г.

7.”Туристическо природоползване и екологичен туризъм”, Васил Жечев, 1999г.

8.”Културният туризъм”, Енчо Костов,2001г.

9.”Мониторинг на туристическото търсене”, Васил Маринов

10.”Природни рекреационни ресурси”, Николина Попова 1999г.

11.“Провадийци” Св.Аджемлерски Варна 2003г.

12.“Проваядия” Г.Стефанов София 1969г.

13.“Провадия “ А.Маргос София 1981г.

14.“Провадия днес” Варна 1995

15.Вестник “Провадийски глас” 2 (25 март 2005г,), 11 (7 Септември 1998г.)

16.”Евреите и юдаизмът – начало на човешката цивилизация преди 7000 г.” Н.Панайотов София 2002г.

17.Стратегия за развитие на туризма в община Провадия 2004-2005г.

18.План за регионално развитие на община Провадия 2002-2006г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1265 посетителя и 57 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.