Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
БанерРеферат (малка дипломна работа), 28 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, бележки под линия, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Въведение…………………………………………………………………………………2
2. Перспективи пред валутния борд в контекста на членството на България в ЕС……………………………………………………………………………………………5
2.1. Маастрихтските критерии……………………………………………………………6
2.2. Варианти относно перспективите пред валутния борд - да остане или не……..9
2.3. Проблеми, свързани с ЕСЦБ и ERM II......................................................................11
2.3.1. Проблеми, свързани с ЕСЦБ……………………………………………………....13
2.3.2. Проблеми, свързани с ERМ-II……………………………………………………..14
2.4. Варианти на промяна на Валутния режим..............................................................16
3. Как световната икономическа криза влияе върху българската икономика? Какво влияние оказва валутния борд върху българските финанси?........................17
3.1. Чуждестранни инвестиции, внос и износ, държавен дълг………………………17
3.2. Обезценяването на лева – един възможен „сценарий” за българската икономика?!...........................................................................................................................19
3.3. Валутните резерви и стабилността на борда………………………………………21
4. Плюсове и минуси от влизането в Еврозоната……………………………………...22
4.1. Плюсове…………………………………………………………………………………22
4.2. Минуси………………………………………………………………………………….25
5.Заключение..........................................................................................................................26

1.Въведение
Валутният борд в България е въведен през 1997 година от правителството на Обединените демократични сили, след тежката икономическа криза през 1996-1997. Проблемите в управлението на страната, възникнали поради стремежа на правителството на БСП едновременно да запази работните места (като не закрива губещи предприятия), да изплаща външния дълг и да контролира валутния курс, се задълбочават до степен на икономическа криза. Икономическата криза предизвиква политическа криза, масови протести в цялата страна, опожаряването на Народното събрание (10.01.1997 г.) и отказ на президента Желю Желев да връчи мандат за съставянето на ново правителство след оставката на Жан Виденов (декември 1996 г.) . Правителството е изправено пред перспективата от повторно (след мораториума при кабинета на БСП и Андрей Луканов през 1990) прекратяване на плащанията по външния дълг. Поради системната неспособност на българските правителства да управляват ефективно публичните финанси, Международният валутен фонд се съгласява да окаже помощ на правителството само при въвеждане на валутен борд.
След политическата криза в началото на 1997 и проведените избори, валутният борд е въведен на 1 юли 1997 със Закона за Българската народна банка, приет на 10 юни 1997. Функциите на валутен борд са поети от Управление „Емисионно“ на Българска народна банка. Законът фиксира обменния курс на българския лев на 1000 лева за 1 германска марка (след въвеждането на еврото през 1999 - 1955,83 лева за 1 евро) (след деноминацията на лева на 5 юли 1999 - 1.95583 лева за 1 евро).
Валутният борд е система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица. В най-честия случай това означава, че тя е напълно обезпечена с активи в съответната твърда валута. Златният стандарт е подобна система, при която стойността на паричната единица е фиксирана към дадено количество злато.
Валутният борд е институция, която има няколко основни характеристики:
•    валутният борд е задължен да купува и продава неограничено чужда валута (т.нар. резервна валута – долар или евро) срещу местна валута в брой или по банков път;
•    валутният борд поддържа валутен резерв, който покрива парите в обращение (т.нар. паричен агрегат М0);
•    валутният борд не отпуска кредити на правителството;
•    валутният борд не провежда монетарна политика – не извършва операции на открития пазар, не определя целеви лихвени проценти, не отпуска рефинансиране, не купува или продава валута по свое желание (валутният борд купува и продава валута само при поискване от граждани, фирми или банки);
•    валутният резерв се инвестира в нискорискови и ликвидни активи, деноминирани в резервната валута;
•    няма ограничения за външнотърговски и международни капиталови трансфери.
Задължението на валутния борд да обменя неограничено резервната валута срещу местна валута и обратно означава, че страната възприема монетарната политика на страната с резервната валута. Съответно лихвените проценти и инфлацията в страната с валутен борд следват и зависят от лихвите и инфлацията в резервната страна (САЩ - ако резервната валута е долар, Еврозоната, ако резервната валута е евро). По тази причина за резервна валута обикновено се избира стабилно международна валута.
Какви са резултатите след 1997 г.?
Разбира се, причината за значителното подобрение след 1997 г. не е само валутния борд, а и останалите реформи, които започнаха реално тогава. Те обхващат приватизация на държавни активи, либерализация на пазарите на стоки и услуги, дерегулация на някои отрасли, завършване на реституцията на земеделските земи и на градските имоти. Всичко това създаде една по-благоприятна среда за развитие и последиците за българските граждани бяха положителни.
Валутният борд намали значително валутният риск особено спрямо еврото, създаде условия за интеграция на българските пазари с тези на европейския съюз и насърчи външната търговия чрез намаляването на транзакционните разходи, което доведе до съществено нарастване на вноса и износа на България.
- Преди 1997 година българската валута губи всяка година средно по около 50% от стойността си спрямо стабилните международни валути, а в две от тези години обезценката достига 90%; след въвеждането на валутен борд тази обезценка спира, а курсът е стабилен.
- Преди въвеждането на валутен борд инфлацията е огромна, средно почти 200% годишно; след 1997 година инфлацията е средно около 7%
- Преди 1997 година инвестициите в икономиката постоянно спадат; след 1997 година постоянно растат
- Чужди инвестиции почти няма до 1997 година; след въвеждането на валутен борд те достигнат и надминават средните нива за Източна България
- Икономиката спада средно с около 5% годишно преди валутния борд; тя расте средно с около 5% годишно от 1997 насам като темпът се ускорява, макар и бавно
Ако сравним ситуацията преди и след 1997 година с други страни от региона, забелязваме, че преди въвеждането на Валутен борд България беше безспорно страната с най-лоши икономически показатели и монетарни показатели. След въвеждането на валутен борд, страната ни вече не е сред най-лошите примери в региона, нито по инфлация, нито по ръст на икономиката. С други думи, валутният борд има влияние за подобряване на показателите на страната, подобрението не се е случило автоматично като част от някаква обща регионална тенденция.

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 425 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.