Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа по мениджмънт в образованието, 68 стандартни страници, съдържа таблици и диаграми и приложения, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

1. Теоретични основи на общуването в училището………………………………5
1.1. Общуването като човешки феномен………………………………..………10
1.2. Директорът на училището като агент на организационно общуване….…23
2. Директорът и персонала………………………………………………………...35
2.1. Методология на изследването………..……………………………………..3
5
2.2. Резултати от изследването……..……………………………………………3
8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ


УВОД

Учебното заведение е място, където ученици, учители, управляващи, управлявани прекарват една не малка част от живота си. Създаването на организирана среда от страна на педагогическия персонал и най-вече от директора е много важно условие, с което се допринася за ефективността и способността на общуване, за съвкупността от връзки и отношения, в които влизат участниците в него по между си и в хода на изпълняваните от тях специфични дейности.

Изследвайки проблемите в училищата от гледна точка на това как да се създадат безопасни условия, правила на поведение, вниманието ми се насочи към един важен елемент в образователната система - взаимоотношения между ръководните органи (директора) и педагогическия персонал. Защото с развитието и усъвършенстването на дейността на образованието в съвременния свят става все по очевидно, че постигането на оптимални резултати в процеса на работа в училищната организация са възможни само при наличие на хуманни взаимоотношения между членовете на организацията. И за това счетох за необходима да ви запозная вас читателите с някой по важни страни на общуването между директора и педагогическия персонал, които се явяват и неизменна част от живота в училищната организация.

От написаното по долу ще разберете, че общуването между директора и педагогическия персонал е не просто някакво си формално, и незначимо взаимодействие отнасящо се само до задоволяване на човешката потребност…, на което трябва да обърнем гръб. Общуването между директора и педагогическия персонал е един от най важните елементи в образователно-възпитателния процес.

С тези кратки бележки искам да предложа на читателя една тема, която не винаги е присъствала в нашето педагогическо и психологическо пространство. В темата ще се запознаете с думи и изрази, същности и реалности които ще ви се сторят познати и непознати, с които човек се сблъсква ежедневно в своя живот.


1. Теоретични основи на общуването в училището

Общуването има особено важна роля при някои специфични професии, между, които е и педагогическата. При нея общуването и взаимодействието между членовете на педагогическата колегия са основни движещи механизми на труд. Образователно–възпитателния процес е немислим без общуването между административното ръководство и педагогическия персонал, изпълнението на държавните образователни изисквания и законовите и под законовите нормативни уредби. В съвременната образователна системата основна част от ежедневната работа на училищния колектив е общуването на всички нива – общуване между учителите, възпитателите, педагогическия съветник, директора и помощник директорите. ”Дискусията съдейства за активизиране мисленето на членовете на екипа, за изграждане и отстраняване на собствена гледна точка по проблема, за формиране на умения да се доказват, да се защитават определени позиции.”(15.,с.13) За успеха или провала на организацията ключова роля има формално(регламентирано) общуване, представляващо общуване на директора с педагогическия персонал, то се състои в “обмен на учебно-възпитателна информация, педагогическо взаимодействие, взаимовлияние и взаимно възприемане и разбиране.”(9., с.23) Успешното педагогическо общуване между директора и педагогическия персонал, води до подобряване на координацията, чрез ръководене на кадрите, опростяване дейността на организацията и “хармонизира програмите и действията”(8,с.298), осигурява ефективен учебен процес, който гарантира високи резултати постигнати от учениците.

То се обуславя от планирането на учебно–възпитателната работа, определяне на стратегиите, визията, мисията, контролната дейност на директора, работата на педагогическия съвет, изграждането на комисии, работа с не правителствени организации и пр.Формалното общуване се основава на редица закони, например Кодекса на труда чрез него се уреждат трудовите правоотношения, тристранното сътрудничество, колективния трудов договор, работно време и почивки, трудови възнаграждения и обезщетения, отпуски, безопасни и здравословни условия на труд и др.; Закона за народната просвета с него се уреждат държавните образователни изисквания, видовете учебни организации, управление ресурсно осигуряване, административно наказателни разпоредби; Правилника за прилагане на закона за народната просвета; наредби; инструкции и други.

Доброто общуване в училище се осъществява и чрез обновена и сравнително модернизирана материално – техническа база. Тя подтиква учителите да използват иновации в своята работа, да променят подходите си към учениците,

От значение е културата на педагогическото общуване, която от своя страна зависи от културата на организацията на училището. Правилно организираното формално и неформално взаимодействие и сътрудничество се основава на толерантност, доверие, контрол, хуманност, отговорност, принципност, законосъобразност, коректност, и пр. Те са необходимо условие за неговото оптимално реализиране и постигане на ефективен учебно-възпитателен процес. Интересът към въпроса за общуването е нарастващ, защото той се отнася за един голям период от време за подрастващото поколение.

“…Педагогическото общуване е вид социално общуване. Следователно то притежава всички основни характеристики на феномена общуване. Същевременно се отличава с някои специфични особености …. При определяне на същността на категорията педагогическо общуване се базираме преди всичко на общото определение на категорията общуване поради обстоятелството, че педагогическото общуване е вид социално общуване, което по своя характер е професионално”(10., с.69). Според Б. Ф. Ломов общуването има три вида функции: информационно – комуникативна, която се изразява в предаване и приемане на информация в разнообразни и богати форми и варианти; регулативно -комуникативна; афективно- комуникативна;

Според С. Иванов Общуването е твърде многообразно и се реализира чрез много разновидности. Последните се обуславят от много фактори най-важни, от които са преди всичко индивидуалните особености на учителите и представите им за собствените роли в учебно-възпитателен процес. В зависимост от статуса на общуване по хоризонтала то бива равноправно “учители-учители”, по вертикала то бива съподчинено т.е. “педагогически персонал-административен ръководител”.

Конфликти

В отношенията между колектива съществуват и конфликтите. При обмяната на информация и създаването на взаимоотношения възникват противоречия от личностен и служебен характер. Конфликтите могат да нанесат вреда както на самата личност, така и на персонала: парализиране на активността, инициативата и творчеството, особено ако е по- мащабна се стига до намаляване на ефективността на работа и спадане на конкурентно способността на организацията. За да се постигне основната цел за ефективен учебно-възпитателен процес при възникване на конфликти в общуването между директора и педагогическия персонал трябва да се открият причините и използват стратегии за отстраняването им. Тук “ролята н ръководителя има първостепенно значение, особено в кризисни ситуации”.(1.,с.195) В статията на С. Цветанска “ Комуникативни техники за решаване на конфликти” в сп. Педагогика (24.,с.33) авторката анализира причините за възникване на конфликтите.

- личностови и поведенчески особености - нетактичност, прояви на грубост и неуважение, неискреност, лицемерие; несъвместимост между принципи, убеждения, ценности.

- оценяване на знанията и постиженията - прояви на субективизъм, и от страна на учителя, несправидливи оценки в процеса на обучението или субективното преживяване на оценката като незаслужена, от страна на ученика.

- неефективни педагогически подходи - неяснота и непоследователност на педагогическите изисквания; налагане на двойствени стандарти в общуването – разрешеното за едни е забранено за други; неоснователно толериране на определени ученици спрямо други.

“Процесът на разрешаване на конфликти е комуникационен процес и изисква използването на ефективни комуникационни техники”(19.,с.36) за тяхното изясняване и отстраняване. А отстраняването и решаването на конфликта е важно условие за успешната работа и комуникация в процеса на работа, тъй като не решаването на един конфликт води до множество разнопосочни последици – понижена работоспособност, тревожност, страх, агресивност, бягства от час, загуба на доверието, психосоматични разстройства, раздразнение, тревожност, разочарование, което става причина за описването му като силно натоварващо, негативно явление.

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Училището обучава деца от различни етноси, има учители на различна възраст, мъже и жени, вярващи в различни религии. Разнообразието, което има в училище още от самото му създаване ни е научило да бъдем преди всичко толерантни, да се доверяваме един на друг, да се спираме на по-опитните и по-можещите колеги, при трудни ситуации взаимно да си помагаме.

В него от особено важно значение е общуването, което допринася за издигне на авторитета на училището във външната среда и основните потребители на услугите, предлагани от училищната организация.

Може да се каже,че твърде много и усложнени стават изискванията към стила на директора свързани с общуването. И за това счетох за необходимо да разгледам поведението на директора, което трябва да се основава на висока управленска и професионална-педагогическа компетентност, да има непрекъснато развитие на комуникативните способности, да се стреми да осъществява близост с колектива, който ръководи. Директорът трябва да изразява в определена степен и мениджърски възможности, да търси нови форми на ръководно-контролна дейност, да изразява определена демократизация на управлението чрез повишаване на управленската култура и подготовка както на учителите така и на учениците, участието им в управлението и свързаната с това отговорност.

В зависимост от резултатите и от наблюденията основния извод, който мога да отбележа е, че директорите в не достатъчна степен осъществяват социално-психическите си функции в управлението на колектива, съществена причина за което е недостатъчната им подготовка по проблемите на социалната психология.

Данните от изследването ни насочват и към един друг много важен елемент на ръководната дейност в училището – демократизацията на стила на директора.

От резултатите и анализите на анкетите се вижда, че демократичното управление в определена степен го има, но все пак трябва де се наблегне и на този елемент. Тъй като той отразява двете тясно свързани сфери на ръководната дейност: взаимоотношенията в колектива и организацията на дейността на училището. Като се основаваме на тази постановка, могат да се набележат някой по-конкретни изисквания и препоръки относно оптимизацията на стила на директора, респективно на социално-психологичния климат в учителския колектив.

Водеща трябва да бъде съдържателната страна на дейността на директора – неговото умение и способност да определя правилно целта, да разкрива актуалните и значими проблеми на училището, да ги асоциира трайно с мотивизацията на учителите. Във връзка с това той трябва да създаде благоприятни условия за работа отнасящи се до – документи, материално-технически и финансови насочени към модернизиране на учебната сграда, стимулиране на труда.

В организационен аспект да се допуска и реализация на творческа свобода. Към творчеството могат да се отнесат изискванията свързани с снижаване на регламентираността на училищния живот до необходимите граници, откриване на възможности пред учителя за по-свободно опериране с учебното съдържание, респективно с учебната документация с цел тяхното оптимизиране и непрекъснато актуализиране, създаване на условия за работа с изявяващи се в училището или в някоя специална област деца и др. Това от своя страна поставя редица проблеми, свързани с моралната и професионалната отговорност на учителя, с неговата грижа за повишаване на квалификацията за приноса на всеки учител и т.н.

Стремежът към реформиране на образователната система изисква по- голяма екипност в работата на различните нива- екипи от учители дадено научно направление, екип от всички учители в училището, съгласуваност и синхрон в работата на учителите, помощник директорите, педагогическия съветник, ресурсния учител, логопеда и директора.Всяко училище има свой облик. Той се проявява най- добре в условията на конкретност

В условията на пазарна икономика и свободата на избор на училище от родителя за своето дете се установява къде се провежда ефективен учебно възпитателен процес и къде общуването е ефективно. Едно училище набира ученици не само защото е с модерно оборудване , а и защото педагогическото общуване е на добро ниво. Това означава , че децата ще се чувствата удобно и комфортно и са попаднали в подходящата среда за осъществяване на техните желания и придобиване на качествени знания.


ЛИТЕРАТУРА

1. Армстронг, М. Преуспяващият мениджър. - Бургас, 1993.

2. Александрова, М. Управление-теория и практика.

3. Аврамов, В. Лидерство и мениджмънт. - С., 2003.

4. Боев, Б. Стил и програма на директора на училището. - Пловдив, 1996.

5. Балкански, П. Училищен мениджмънт. // Теория - С., 2001.

6. Балкански, П. Училищен мениджмънт. // Практика - С., 2001.

7. Березняк Е.С., Руководство современной школьй. // М.

Просвещение, 1983.

8. Гоцевски, Т. Образователен мениджмънт. - С., 2004.

9. Герчева, Г. Идентификация и обратна връзка в общуването. //

Отговорно образование, 1992.

10. Димитрова, Г. Педагогическо общуване при възпитателния процес. - С., 1992.

11. Иванов, С. Основи на професионално-педагогическото общуване.

12. Иванов, С. Професионално педагогическо общуване. – Ш., 2004.

13. Кан-Калик, В.А., Учитель в педагогическом общении. // М.

Просвещение, 1987.

14. Левтерова, Д. Психологически и педагогически аспекти на

общуването. - Пловдив, 2002.

15. Маджарова, К.,Мирчева, В., Ташева, С. Директорът на училището и работата му в екип. - С., 2002.

16. Мирчева, В., Ненов, Н. Добрият директор утопия или реалност. - С., 1994.

17. Маджарова, К. Нови стратегии в педагогическия контрол. - С., 1992.

18. Найденов, А. Основи на управлението. - Ш., 2003.

19. Проблеми на социалната педагогика. // Педагогика, 2005, №11

20. Паунов, М. Организационно поведение. - С., 1998.

21. Платонов, К. О видях словесного общения. // В. Знак и общения, 1974.

22. Рибов, М. Квантология на стоките и услугите. - С., 1996.

23. Списание Педагогика. 1996, №1,

24. Цветанска, С. Комуникативни техники за решаване на

конфликти. // Педагогика , 2005, №11

25. Цветанска, С. Предизвикателства в педагогическото общуване. - С.,

2006.

 Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.