Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Публична администрация Хармонизиране на косвените данъци ( ДДС; мита; акцизи) с изискванията на Европейския съюз


Дипломна работа, 93 стандартни страници, съдържа 1 таблица и бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОСВЕНОТО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.Особености на облагането с данък върху добавената стойност

2.Особености на облагането с акциз

3.Особености на водената от Европейския съюз митническа политика

ГЛАВА ВТОРА.

ОСОБЕНОСТИ НА КОСВЕНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

1.Характеристика на облагането с данък върху добавената стойност

2.Облагане с акциз

3.Облагане с мита

ГЛАВА ТРЕТА.

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОСВЕНОТО ОБЛАГАНЕ В КОНТЕКСТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СТРУКТУРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.Действително състояние на преобразуването на данъчната политика в областта на данъка върху добавената стойност и акцизите съобразно изискванията на Европейския съюз

2.Политика на Република България в процеса на присъединяване

на страната към Митническия съюз

3.Бъдещи данъчни реформи в областта на косвеното облагане

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗАВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ


УВОД

Стремежът за включване на страната ни в световното икономическо стопанство и адаптирането ни към пазарните условия наложи необходимостта от търсене на качествено нова по структура и организация система от данъци. Основна стъпка в тази насока е въвеждането и влизането в сила на нови данъчно – материални закони – Закон за облагане доходите на физическите лица; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за местните данъци и такси; Закон за акцизите; Закон за данък върху добавената стойност.

Отмяната на данъка върху оборота и въвеждането на данъка върху добавената стойност дава възможност за цялостно синхронизиране на облагането с данък върху добавената стойност с разпоредбите на Шестата директива на Европейската общност от май 1997 г., която хармонизира облагането с ДДС на територията на всички страни членки на Общността, намаляване на данъчната тежест в рамките на възможното при сегашните условия. През 1998 г. е обнародван в ДВ, бр. 153 новия вид на Закона за данък върху добавената стойност. Тук не само е намалена данъчната ставка, но чрез него се въвеждат и нови механизми за облагане и регистрация.

Нужно е да се отбележи, че присъединяването на България към структурите на Европейския съюз е предпоставка за осъвременяване на данъчното й законодателство.

Разработката си поставя за цел да анализира особеностите на косвеното облагане в Европейския съюз и на тази основа да очертае перспективите за усъвършенстването на данъчното облагане с косвени данъци у нас във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.

За да бъде изпълнена така формулираната цел в процеса на работа са решени следните задачи:

Ø Характеризиране на особеностите на облагането с косвени данъци в страните – членки на Европейския съюз;

Ø Анализ на техниката на данъчно облагане с косвени данъци в страната;

Ø Очертаване на бъдещите данъчни реформи в областта на косвеното облагане във връзка с присъединяването на страната към структурите на ЕС.


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОСВЕНОТО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Особености на облагането с данък върху добавената стойност

Като се придържа към приоритетите за свободното движение на стоки и изграждането на свободна търговска зона, първоначалните усилия на Европейската комисия са насочени към косвеното данъчно облагане и по специално към оборотния данък. Хармонизацията на данъка върху оборота получава специален приоритет поради незабавния ефект върху цените, прилагани от страните членки, и пречките за свободното движение на стоки, създадени като резултат от данъчните бариери.

Въвеждането на Първата и Втората директива от 11 април 1967 година за замяна на данъка върху оборота от данък върху добавената стойност улеснява прилагането на единни данъчни правила при преминаването на стоките и услугите през граница[1]. Като пренебрегнем някои недостатъци и липсата на хармонизация на данъчните ставки, общите структури, въведени от Първата и Втората директива, са достатъчни да посрещнат незабавните нужди на общия пазар.

По-нататъшната хармонизация се осъществява с решение на Европейския съвет от 21 април 1970 г. и се материализира в Шестата директива от 17 май 1977 г. Тя фактически замества Втората Директива и е базирана на механизма за трансграничната търговия със стоки, по-специално -освобождаване от данък при износа на експортиращата страна членка и данъчно облагане на вноса от внасящата страна[2]. Поради това, че услугите са нематериални и не се поддават на облагане на границите, Шестата директива въвежда правила, с които локализира услугите в страната доставчик на клиента или мястото на извършване в зависимост от категорията на услугата. Освобождаването от данък при трансграничните услуги се постигна чрез предоставяне на търговец от страна членка, който доставя услуга в друга страна, връщане на данъка натрупан върху разходната компонента на услугата.

Елиминирането на данъчните бариери прераства в приоритет едва след приемането на Бялата книга от 1985 г., която оформя стратегиите и мерките за постигане на общ пазар. Независимо че Европейската комисия предлага система, базирана на събиране на данъците в страната на произхода, Европейският съвет не е в състояние да постигне съгласие и приема преходни споразумения, като разрешава премахването на бариерите с налагане на данъка в страната на назначението. Според това преходно споразумение стоки, продадени от търговец в една страна членка на търговец в друга страна членка, продължават да се освобождават от данък в страната на доставчика, но вече не са обект на импортна такса в страната на потребителя. Обратното, потребителят трябва да отговаря за данък върху придобитото при възвръщането на ДДС в страната си. За продажбите на дребно на индивидуалните потребители преходните споразумения въвеждат данъчно облагане в страната на произход: индивидуален потребител от една страна членка, закупуващ стоки в друга страна членка, плаща данък в страната на покупката и може свободно да внесе стоките в страната си на постоянно пребиваване. Преходните правила взимат под внимание проблема, че разликите в прилаганите данъчни ставки могат да доведат до трансгранично транспортиране от индивиди, без право на приспадане. Специални споразумения, осигуряващи данъчно облагане в страната на потребление, се прилагат за няколко важни категории на търговията, по-специално трансгранични покупки от публичните власти, продажби по пощата на индивидуални купувачи, нови средства за транспорт и стоки, подлежащи на акцизно облагане. Правилата за трансграничните услуги при вътрешната система на страните членки, остават в голяма степен непроменени според преходните споразумения.

Много проблеми остават нерешени от Шестата Директива и следователно те са обект на други директиви и предложения[3]:

1. Осмата директива от 6 декември 1979 въвежда условия за възвръщане на данъка на търговци, реализирали ДДС в страна членка, в която те не са установени. Подобни условия са въведени за търговците извън ЕС с Тринадесетата директива от 17 ноември 1986.

2. Директива на Европейския съвет 83/183/ЕЕС въвежда освобождаване от ДДС, акцизи и други потребителски данъци при определени условия за постоянен внос на частно лице на лично имущество в случай на смяна на местожителството.

3. Директива на Европейския съвет 85/362/ЕЕС въвежда освобождаване от ДДС в случай на временен внос на стоки, различни от транспортни средства, палети и контейнери.

4. Осемнадесетата директива от 18 юли 1989 забранява голяма част от дискриминационните условия на Шестата директива, като по този начин хармонизира базата за оценка. В добавка Европейският съвет дефинира случаите на освобождаване от ДДС, приложими при крайния внос на определени стоки.

5. Регламент ЕЕС/288/92 въвежда силно административно взаимодействие при косвените данъци, като осигурява обща система за обмен на информация за транзакциите вътре в ЕС.

6. Директива на Европейския съвет 92/77/ЕЕС налага минимална стандартна ставка за период от четири години, който съвпада с първоначалния период на валидност на предходните споразумения. Тази ставка е продължена до 31 декември 1997 г. Страните членки могат все пак да прилагат до два пъти редуцираните ставки при минимум 5 процента от доставките на специфични категории стоки и услуги, изброени в Анекс на Директива 92/77. Нулевите ставки може да бъдат запазени през преходния период.

7. Седмата директива въвежда специални условия за стоките от втора ръка, произведенията на изкуството, антиките и колекционерските предмети, при които данък се начислява върху маржа на продавача вместо върху пълната пазарна цена.

8. Директива на Европейския съвет 95/07/ЕЕС въвежда опростени мерки за ДДС, но по-специално за определени верижни операции.

По-нататъшното изравняване на ставките и по-специално на структурата на ставките остава в рамките на пожеланията. Комисията приема детайлна работна програма за въвеждането на обща система на ДДС. Окончателното ДДС, известно като обща система, ще осигури еднакво третиране за националните и вътрешно-съюзните транзакции, като неизбежна последица на крайните цели, заложени с приемането на първата Директива за ДДС. Според Комисията хармонизацията е единственият начин да се гарантира, че ДДС ще има неутрален ефект върху условията на конкуренция, ще предотврати измами и загуби на данъчни приходи и ще доведе до опростяване на базите на данъчната система.

Системата, предложена от Комисията, включва пълен преглед на общата система на ДДС с големи последици за ЕС като цяло и за всяка страна членка поотделно. Това изисква страните членки да започнат законодателна хармонизация в сферата на косвеното данъчно облагане и по-специално в на ДДС. Комисията изготвя работна програма и график за прилагане на предложенията стъпка по стъпка, за да се осъществи прогрес в посока на обща система на ДДС за единен пазар


-------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сферата на косвеното облагане най-добрият подход за България ще бъде да следва тези елементи, които най-общо се прилагат и не предполагат незабавно участие в Общия пазар. По отношение на акцизите голяма част от разпоредбите на законодателството на ЕС предполагат пълноправно членство и поради това не могат да се приложат в този момент. Най-важният извод е, че системата на ЕС може да предостави ценни препоръки за българското законодателство и показва с какво България трябва да се съобразява в бъдеще.

Българският закон за ДДС до голяма степен отговаря на изискванията на ЕС. Множеството промени през последните години бяха извършени именно с цел хармонизиране на българската система за ДДС с тази на Съюза. Въпреки това продължават да съществуват различия, които в повечето случаи биха могли да се характеризират като бариери за развитието на системата за ДДС у нас, респективно за развитието на бизнеса като цяло.

Що се отнася до извършените у нас промени в данъчната политика във връзка с присъединяването на страната към структурите на европейския съюз, следва да се посочи, че в тази насока предстоят изменения, отнасящи се основно до облагането с данък върху добавената стойност и с акциз.

Забавянето на решаването на изложените проблеми в данъчната политика на България по отношение на косвеното облагане ще продължи натиска върху икономическите субекти, ще продължи да стимулира прилагането на нестандартни схеми за избягване заплащането на данъците или изобщо укриване на голям дял от дейността, а това ще води до все по-голяма загуба и на косвен данък.

Въвеждането на принципите на Правото на ЕС в българското законодателство в областта на данъците ще спомогне за създаването на конкурентна бизнес-среда, привличане на инвестиции, повишаване качеството и предлаганите на пазара стоки, ще се създадат условия за предотвратяване на данъчните измами, повишаване събираемостта на данъците и приходите в бюджета, така както и ще се създадат възможности за отделяне на повече средства за здравеопазване и образование.


ИЗПОЛЗАВАНА ЛИТЕРАТУРА

Литературни източници:

1) Адамов, В., Обща теория на данъка, С., 1991 г.

2) Колчев, Ал. И Ангелов, Пл., Косвени данъци и мита, изд. Пакс - 99, С., 2001 г.

3) Ненков, В. и др., Данъчна и финансова администрация, изд. АБАГАР, В. Търново, 2003 г.

4) Ненков, В., Аспекти на развитието на финансовата и данъчна администрация, академично изд. „Ценов”, Свищов, 1998 г.

5) Преговорна позиция по Глава 10 „Данъчна политика”, Междуправителствена конференция за присъединяването на Република България към Европейския съюз, С., 2003 г.

6) Радонов, Д., Актуални проблеми ДДС, ИК Нова звезда, С., 2002 г.

7) Славков, Б., Данъчна система и данъчен контрол в Република България, изд. „Тракия – М”, С., 2001 г.

8) Стоянов, П., Данъчно право, БАН, С., 2002 г.

9) Стоянов В., Основи на финансите т. І, изд. ГАЛИК, С., 1997 г.

10) Тананеев, Е., Финансово – данъчен контрол, Свищов, 1992 г.

11) Томов Й., Финансов и данъчен контрол, ИК Люрен, С., 1998 г.

12) сп. „Български счетоводител” – издания 2004 г.

Нормативни актове:

13) ЗАКОН за акцизите - Обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1994 г., в сила от 1.04.1994 г., ... посл. изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.

14) ЗАКОН за данък върху добавената стойност - Обн., ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., попр., бр. 1 от 5.01.1999 г., ... посл. изм. бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г.

15) ЗАКОН за митниците - Обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., ... посл. изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г.

16) ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите - Издаден от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.1999 г., в сила от 1.01.1999 г., ... посл. изм. и доп., бр. 8 от 21.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г.

17) ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - Издаден от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г., посл. изм. бр. 32 от 12.04.2005 г., в сила от 12.04.2005 г.

18) ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за митниците - Приет с ПМС № 270 от 10.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 149 и бр. 150 от 17.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., ... посл.изм. и доп., бр. 94 от 24.10.2003 г., в сила от 1.11.2003 г.

Интернет източници:

19) www.minfin.bg – официален сайт на Министерството на финансите

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 710 посетителя и 25 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.