Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Публична администрация МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНОС НА СТОКИ


Дипломна работа, 63 стандартни страници, съдържа таблици, бележки под линия, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Обем – 64 стр.

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА.

МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

1.1. Същност на митническата политика

1.2. Класификация на митническите режими в България

1.3. Основни характеристики на митническите процедури

ГЛАВА ВТОРА.

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ И МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИ ВНОС НА СТОКИ

2.1. Митнически режими при внос

2.2. Митнически процедури при внос на стоки

ГЛАВА ТРЕТА.

МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ВНОС НА СТОКИ

3.1. Митнически контрол при внос на стоки

3.2. Процедури и контрол по вноса на метали в България

3.3. Предимства и недостатъци на практиките и процедурите при

вноса на благородни метали в България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ


УВОД

Успоредно с развитието на обществото се развива и търговията и пазарните отношения, в които международната търговия започва да заема все по-важно място. Разбира се, невъзможно е установяването на безконтролен обмен на стоки и услуги между държавите, тъй като това би довело до появата на кризи и срив в икономиката. Всичко това налага установяването на митнически надзор над всички стоки, транспортни средства, пътнически и пощенски пратки, които преминават през държавните граници.

Митническата политика е сред най-важните инструменти за икономическо развитие на всяка страна и това налага необходимостта от правилното й определяне и насочване. Във всяка една страна организацията и методологията на митническия контрол са създадени така, че да съответстват на провежданата от страната ни митническа политика. Тази митническа политика има за цел хармоничното развитие на икономиката и повишаване на националния доход.

В практиката на митническия контрол в България се прилагат различни митнически режими, които основно могат да се разглеждат като режими по внос и режими по износа. Тези два режима са от ключово значение за развитието на националната икономика и осигуряването на висок жизнен стандарт за обществото.

В настоящата дипломна работа ще бъде разгледан митническият режим при внос на стоки в България, чието правилно и оптимално регулиране е от изключително важно значение за цялостното икономическо състояние и развитие на страната.

Целта на настоящата дипломна работа е да анализира митническите процедури при внос на стоки в Р. България. За целите на разработката ще бъдат разгледани процедурите при внос на благородни метали в страната.

Така поставената цел изисква изпълнението на следните задачи:

1/ Определяне същността на митническата политика, митническите режими и процедури;

2/ Анализ на митническия контрол при внос на стоки в България

3/ Разглеждане на митническите процедури при внос на стоки и анализ на процедурите при внос на благородни метали на територията на Р. България.


ГЛАВА ПЪРВА

МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

1.1. Същност на митническата политика

Митническата политика се определя като много важен лост за икономическо развитие на всяка страна, което налага необходимостта тя правилно да се определя и насочва. Митническата политика има за цел установяване на контрол по движението на стоки през държавните граници.

Митническата политика по контрол на стоките включва различни по своя характер процедури. Тези процедури засягат както работата на митническите органи, така и задълженията и функциите на търговците. Процедурите, извършвани от митническите служители, по установяване на контрол на стоките, задължително се извършват в строго определен и установен ред и се изразяват в задължителни действия по документиране, установяване на проверки, обмитяване, оформяне на митническа документация, обезпечаване и събиране на митнически сборове.[1]

Характера на митническата политика се определя от всяка отделна държава. Той е в силна зависимост от степента на икономическо развитие на страните, различните им политически цели, различните им производствени и потребителски възможности. В този смисъл всяка държава изгражда своя митническа политика, която в най-голяма степен отговаря на нейните политически, икономически и социални интереси.

Чрез митническата политика държавата поема върху себе си функции на регулиране на международния обмен. Държавната митническа политика се изразява в установяване на насочена икономическа политика за осигуряване на икономическо развитие с оглед постигане на научно -технически, икономически и социален прогрес.

Трябва да се отбележи, че държавното регулиране на пазарната икономика се определя от необходимостта да се решават макроикономически и социални проблеми в интерес на нацията. Разрешавайки, забранявайки или ограничавайки вноса или износа на съответните стокови позиции, държавата фактически влияе върху интензивността на външноикономическите контакти. Аналогичен е резултатът, когато тя установява високи митнически ставки по вноса на стоки от чужбина, когато определя ниски равнища на митническото облагане, т.е. митническата политика на държавата е с определяща роля в общо икономическото развитие на страната.

Митническата политика установява т. нар. митнически режим, който може да се определи като съвкупност от вътрешни нормативни актове, митнически тарифи и международни договори. Митническият режим също се определя в зависимост от митническата политика, която дадена страна е решила да провежда.

Много е важно, в процеса на упражняване на съответния митнически режим, служителите на митническите служби да познават митническите нормативни актове и тарифи, както и мотивите за тяхното създаване, за да ги прилагат правилно, ефективно и с разбиране. Ето защо, от митническите служители се изискват солидни икономически и юридически познания, които в повечето страни се добиват чрез няколко годишно специално обучение.

Най-общо може да се каже, че митническата политика е съвкупността от действия, които държавата прилага, за регулиране на външнотърговската стратегия.

Съществуването на митническата политика напрактика е невъзможно без съществуването на основните й елементи:

· мита, данъци и такси;

· създадена организация за осъществяване на митническа политика;

· управление на митническата политика, което включва: планирането, анализа, отчетността и контрола.

Митата са основен митнически регулатор. Те са вид данък, с който се облагат стоките, обект на внос, а в някои случаи и на стоките, които са обект на износ. Митата притежават всички основни черти на данъка. Те са парично плащане на юридическите и физическите лица, които внасят или изнасят стоки. Това внасяне има задължителен и непротиворечив характер.[2]

Като вид косвен данък митата имат следните отличителни характеристики:

· митата се събират принудително и не зависят от волята и желанията на данъкоплатеца;

· митата се събират безвъзмездно, т.е. срещу плащането на митото не се получава никаква друга услуга;

· митото е предназначено за държавата и постъпва в държавния бюджет;

· събирането на митото се извършва от специални субекти, определени със закон и обособени в митническа декларация.

Важен елемент от определянето на митото е митническата граница, чието преминаване е условие за извършване на митнически контрол.

Митническата политика се намира под прякото влияние на фактори, които най-общо могат да се разделят на вътрешни и външни. Към външните фактори се отнасят подписаните от дадена страна споразумения за намаляване и премахване на митата с международни организации като СТО, МВФ, Митническия съюз на Европа и др., отношението на чуждестранните инвеститори и рейтингът на страната в международен план и т.н. Към вътрешните фактори, оказващи влияние могат да се отнесат явления като: намаляване обема на вноса, преструктуриране на стопанството, формиране на нова износна и вносна структура, промяна ставките на митата за отделните стоки и цели групи и др.

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците, с което се цели спазването и коригирането на митническата политика. В България например, конкретните цели на митническия контрол на настоящия етап са свързани с повишаване на събираемостта на митата вследствие на подобряване на организацията и условията на работа в митническата администрация. Трябва да се каже, че наличието на митническа политика е предпоставка за ефективен митнически контрол.



----------------------------------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата дипломна работа разглежда митническите процедури по вноса на стоки в България и конкретно, процедурите по вноса на благородни метали в страната. В резултат от напарения анализ могат да се направят следните изводи по поставените в разработката задачи:

Митническата политика е сред най-важните инструменти за осигуряване на добър стандарт на живот в една страна и за оптимизиране на икономиката в нея. Митническата политика се упражнява чрез прилагане на различни митнически режими и процедури, от чието правилно съчетаване и регулиране зависи цялостното икономическо състояние на страната.

Високата степен на ефективност при изпълнението на митническата политика при внос на стоки се постига чрез прилагането на различните митнически режими и процедури, които двустранно влияние, тъй като от една страна засягат дейността на митническите служители, а от друга, лицата, внасящи стоки на територията на страната.

Митническият контрол на вноса на стоки включва извършването на редица операции, което има за цел постигане на високи резултати при изпълнението на митническата политика на страната, съобразно нейните икономически интереси. Този контрол е сред основните икономически инструменти, което определя необходимостта от правилното му управление. Предстоящото присъединяване на България към структурите на ЕС е една от основните причини за приемането на изменения в законите, в т.ч. и процедурите по вноса на стоки, с което е постигнато значително усъвършенстване на процедурите в тази област.

Като стоки с голяма ценност, благородните метали при внос преминават през редица митнически процедури, с цел да се запази равновесието в националната икономика. В резултат от извършените промени в законовите разпоредби, днес вносът а благородни метали в страната се характеризира с висока степен на прецизност и контрол. Премахнати са множество недостатъци на закона, които позволяват злоупотреби в страната и нелегален внос на ценните метали.

Днес вече е практически невъзможно да се внесе на територията на България благороден метал без отбелязана на видно място маркировка за неговата стойност и без наличието на документи за произхода на този метал. Това от своя страна говори за доста значими постижения в осъществяването на контрола при стоките, влизащи в България.

Разбира се съществуват някои проблемни ситуации, както в изпълнението на контролните процедури, така и в законовите разпоредби, които на места са прекалено либерални, и това налага да се продължи процедурата по усъвършенстване системата за митнически контрол. Все пак не е възможно да се осъществява проверка на 100 % от преминаващата през митниците стока, но засилването на вниманието на митническите служители, изглаждането на законовите разпоредби и достигането на поне 5% проверяемост на стоките би повишило значително резултатите от дейността на българските митници.

В обобщение на всичко казано до момента може да се допълни, че в съществуващите към момента законови разпоредби за внос на стоки са въведени прозрачни процедури за митническото оформяне на стоките от одобрени получатели и изпращачи. Уточнени са процедурите в отправното митническо учреждение, чрез които отговорността за държавните вземания поема превозвачът и в получаващото митническо учреждение, с които титулярът на режима транзит се освобождава от отговорност.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Аврамов, Й., “Данъчен и митнически контрол”, Паралакс, С., 2001 г.

2. Величков, В., “Митническа теория, митническа граница”, Тракия-М, София, 2000 г.

3. Димов, О., “Митнически контрол”, Рацио-90, София, 1997 г.

4. Каракашева, Л., Външнотърговски операции, І и ІІ част., “Юрапел” С. 1992 г.

5. Младенова, П., “Митнически процес и контрол”, София, 1998

6. Пътев, Пл., Ангелов, А., „Мита и митническо облагане”, ЦДО, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 2002 г.

7. Томева, М., Технология на митническия контрол, Учебно пособие за дистанционно обучение, АИ „Д.А.Ценов”, Свищов, 2002 г.

8. ЗАКОН за митниците, Обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 89 от 3.08.1998 г.,, изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

9. Валутен закон, Обн., ДВ, бр. 83 от 21.09.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 60 от 4.07.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

10. Правилник за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г., бр. 4 от 2001 г.; доп., бр. 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2003 г.).

11. Наредба за граничните контролно-пропусквателни пунктове, обн. ДВ. Бр.54 от 31 май 2002 г., изм. ДВ. Бр.24 от 23 март 2004 г., изм. ДВ. Бр. 86 от 1 октомври 2004 г.

12. Наредба № 10 от 16 декември 2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон. (обн., ДВ., бр. 1 от януари 2004 г.)

13. http://www.eacademy.bg/pub_2004_kn3_03.asp

14. www.customs.bg






Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1494 посетителя и 45 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.