Търсачка

Банер

Каталог Психология Човешката склонност към агресия и насилие


Магистърска теза, 113 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, схеми, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД...................................................................стр. 4

Първа глава: Зараждане и възход на агресията .....стр. 5

1. Агресията предхожда Homo sapiens................................ стр. 5

1.1. Същност и особености на „ агресията” и „ агресивността” като поведение...стр.6

1.2. Подходи и модели на агресията...стр. 9

1.3. Теории за агресивността..........стр.11

1.3.1. Теория на З. Фройд ............стр.11

1.3.2. Теория на К. Лоренц ...........стр.12

1.3.3. Те­о­рии за външните подбуди .........стр.12

1.3.4. Концепция за трансформиране на възбудата............стр.13

1.3.5. Теорията за ресурсите .................................................стр.14

1.3.6. Теория на Р. Барон .....................................................стр.14

1.3.7. Социалната атрибуция.................................................стр.14

1.3.8. Теория на научаването.................................................стр.15

1.4. Видове агресия.................................................................стр.16

1.4.1. Агресията като поведение............................................стр.16

1.4.2. Агресия и намерение...................................................стр.17

1.4.3. Агресията като причиняване на вреда или нанасяне на обида....стр.18

1.4.4. Агресията като поведение, засягащо живите същества .........стр.20

1.4.5. Агресия имаме, когато жертвата на подобно поведение не желае това .......стр.20

1.4.6. Враждебна и инструментална агресия.......................стр.20

1.4.7. Други направления за описание на агресията...........стр.33

1.5. Контрол над агресивността..........стр.39

1.5.1. Чистият разум...........................стр.39

1.5.2. Наказанията.............................стр.40

1.5.3. На­каз­ва­не на аг­ре­сив­ни­те мо­де­ли..............................стр.10

1.5.4. Награждаване на алтернативни модели на поведение. .................стр.40

1.5.5. Развиване на емпатия към другите хора....................стр.40

2. Насилието като акт на агресията.................................стр.43

3. Различия между насилието и агресията........................стр.44

Втора глава: Експериментална постановка на проблема...................................................................стр. 47

1. Обект и предмет на изследването....................................стр. 47

2. Цел на изследването.........................................................стр. 47

3. Хипотеза на изследването................................................стр. 47

4. Задачи на изследването....................................................стр. 47

5. Методи на изследването...................................................стр. 48

6. Етапи и ход на изследването............................................стр. 52

7. Организация на изследването..........................................стр. 52

Трета глава: Анализ на получените резултати ...стр. 53

1. Анализ на резултатите от изследване агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 20 – 30 годишните мъже и жени.....................стр. 54

2. Анализ на резултатите от изследване агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 30 – 40 годишните мъже и жени.....................стр. 58

3. Анализ на резултатите от изследване агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 40 – 50 годишните мъже и жени.....................стр. 62

4. Анализ на резултатите от изследване агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 50 – 60 годишните мъже и жени.....................стр. 65

5. Резултатите от изследване на агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 20 – 30 годишните мъже и жени.................................стр. 69

6. Резултатите от изследване на агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 30 – 40 годишните мъже и жени.................................стр. 70

7. Резултатите от изследване на агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 40 – 50 годишните мъже и жени..................................стр. 72

8. Резултатите от изследване на агресивността от теста на Бъс - Дюрки при 50 – 60 годишните мъже и жени..................................стр. 73

9. Резултатите от изследване на агресивността от теста на Бъс - Дюрки при различните възрасти при мъжете...............................стр. 74

10. Резултатите от изследване на агресивността от теста на Бъс - Дюрки при различните възрасти при жените........................стр. 76

11. Анализ на резултатите получени от проведената

анкета.................................................................................................стр. 79

Заключение...............................................................................стр. 106

Използвана литература.....................................................стр.108

Приложение 1...........................................................................стр.109

Приложение 2...........................................................................стр.112

Приложение 3...........................................................................стр.113

УВОД

Живеем в най–агресивния свят от възникването на човечеството и сме свидетели на рафинирана, цинична и безскрупулна агресия, която по жестокост и изобретателност не се среща дори и в дивата природа. Когато човек мисли едва ли не само за физическото си оцеляване, когато болшинството от хората живеят на прага на бедността е много трудно да се спазват завещаните от предишни поколения морални ценности и норми. Нещо повече – в днешно време човечеството като че ли се връща много назад в своята ценностна система. Събуждаме се с новини за грубо насилие, престъпления и убийства, а през деня изпитваме на гърба си агресията на работното място, по пътищата и у дома. Свидетели сме на масова агресия сред децата и младежите, на безмилостни побоища и брутални изнасилвания. Когато се огледаме наоколо и видим свят, изпълнен с насилие и конфликти, ненавист и недоверие между хората, безсмислените кръвопролития и тероризъм, с основание започваме да се съмняваме в ролята на агресията за оцеляване.

Наблюдаваме тотален регрес по отношение на човешките взаимоотношения и в личностен и в цялостен социо - културен план.

Моделите на поведение все повече се променят в полза на насилието, целите оправдават използваните средства, цената на човешкия живот спада с такава скорост, с каквато се покачва цената на жадуваната цел. Агресията се поражда още в люлката, развива се в семейството, усъвършенства се в училище и на улицата и става неизменен спътник за цял живот. Решаваща е ролята на възпитанието в семейството и заразителния пример на училището и улицата, тъй като формираната в този кръг агресивна личност много рядко може да промени агресивното си поведение. Агресията и насилието имат разнообразни форми на проява в най – различни области на живота. Не е въжможно да се вникне в нейната същност, без да се разберат мотивите, които я предизвикват, и факторите, които могат да я провокират. Съвременната наука има значителен напредък в изясняването на физиологията и психологията на агресията, ролята на социалните и икономическите фактори, предизвикващи индивидуалната и груповата агресия, както и редица механизми, генерализиращи насилие в човешкото съзнание.

Във връзка с това предложената дипломна работа няма да впечатли читателя с оричинални примери за агресия и насилие, защото основната цел беше да се вникне в корените на агресията в човешкото съзнание и влиянието на обществената среда за разрастването й. Независимо от изчерпателната литература в тази област все още липсва яснота по отношение на различните механизми, обуславящи емоциите и агресивното поведение, и етапите на възрастовата ескалация на агресията.

Най–големите трудности в опитите да се ограничи агресията идва от факта, че тя се копира и разпространява много бързо, докато всички средства да бъде канализирана в приемливи граници са твърде скъпи, трудно приложими и е необходимо много време за благоприятен резултат.

По своята същност агресията е сложен психоемоционален процес с многостранни изяви, като физическите й форми най – силно впечатляват обществото. Редица други нейни измерения остават незабелязани, но всъщност нанасят огромни и масови вреди както на отделната личност, така и на цялото общество. Всеки човек с лекота открива чуждата агресия и се възприема като жертва, но много трудно осъзнава и още по–трудно признава собствените си агресивни прояви. Не трябва да се забравя, че агресията в определени, допустими, приемливи граници е двигател на прогреса и без нея светът нямаше да бъде такъв, какъвто е днес. Дори и в най – плахата и смирена личност се таят агресивни пориви, които мотивират творческите й амбиции. За съжаление все още няма ясна формулировка на приемливата агресия, а неимоверната мащабност на тази, която ни заобикаля, има парадоксален ефект, защото вместо да бъде двигател на прогреса е причина за морален упадък и разруха на обществото. Срещу агресията няма и не може да има ефикасна борба, защото борбата по своята същност е агресивен метод. Дълбокото проникване на насилието и агресията във всички сфери на живота у нас създава усещането за безпомощност поради липса на ефикасни и своевременни превантивни мерки. Остава единствено надеждата да положим максимални усилия да ограничим агресията в една приемлива форма на бъдещите поколения.

Първа глава: Зараждане и възход на агресията

1. Агресията предхожда Homo sapiens

Агресията има инстинктивна природа. Тя е вродено и неотменно качество на по – висшите живи същества, което гарантира борбата за съществуване и оцеляване. По – низшите биологични видове притежават обикновено някакъв защитен механизъм за съхранение ( черупки, мимикрия, възможност за бягство, укрития и др. ). Стоящите по – високо в биологичната скала организми вече притежават някакво оръжие за защита ( отрова, шипове, жило, електрически органи и др.), които се използват само в условията на застрашеност. Едва при гръбначните животни агресивното поведение е форма за извоюване на територия, партньор, плячка, храна.

Трудните природни условия са принуждавали първобитния човек да прибягва до агресия, за да оцелее. Още в тези далечни времена той се възползва от различни оръдия за агресия като камъни, тояги, огън, вода и др. И още в тези далечни времена агресивното поведение от инстинкт започва да се превръща при някои индивиди в грабителско и завоевателско. Оказва се по – лесно вместо да се ловува да се отнеме приготвената храна, съседът да бъде прогонен от домашното огнище, а често пъти да се отнеме и жена му. Затова още от тези примери дифиницията на агресията добива нови измерения, които, противоположно на усъвършенстването на човечеството и развитието на хуманизма, прогресират, за да достигнат до особено жестокитеи масови прояви на агресията в наши дни. Агресията добива изключително сложни форми, като нерядко се насочва пряко към собственото тяло, заразява цели социални прослойки и особено болезнено и пагубно е изявата й в политиката, държавата и междудържавните отношения. [ 26, Чавдаров, Д.,( 2008)]

1.1. Същност и особености на „ агресията” и „ агресивността” като поведение

Агресията е основно явление в живота на всяко живо същество. Тя е свързана с инстинкта за самосъхранение и помага на организма да използва заобикалящата среда за задоволяване на жизнените си нужди. Агресията и агресивността са от явленията, за които се дискутира по различни поводи и в различен смисъл. Една от причините за неопределените граници на явлението е тази, че в неговия житейски смисъл се влагат множество значения - като се започне от етническата вражда, физическото насилие по време на войни и се стигне до проявите на кариеризъм, обиди, подигравки, караници.

Агресията произхожда от латинската дума agressio, което означава нападам, пристъпвам и е един от механизмите на психологическа защита на индивида. Тя е социално обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с използването на сила с цел да се нанесат вреди на хора или повреди на предмети.

В ”Речник по психология” Л. Десев (1999) пише за агресивността, че означава „нападателност, социално обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с използването на сила с цел да се нанесат повреди на хора или предмети. В тесен смисъл на думата агресивността означава войнствен характер на човека; в по – широк смисъл - динамизма на човека, който се утвърждава, без да отбягва трудностите, борбата; още по-широко разбрана, агресивността характеризира основна диспозиция, благодарение, на която живото същество може да получи удовлетворяване на свои жизнени потребности, най-вече на тези от храна и секс. Агресивността е социално обусловена и мотивирана, макар понякога недостатъчно разумно контролирана”.

Агресията е съпътствала постоянно човешката “ цивилизация ”. От историята са известни множество факти на прояви на агресия спрямо невинни хора, агресивни прояви подбудени от етнически, политически, расови, роднински и религиозни мотиви. [ 5, Десев, Л. 1999 ]

Понятието “агресия” означава множество разнообразни действия, които нарушават физическата или психическата цялост на друг човек, нанасят му вреда, противоречат на интересите му или водят до унищожението му. Тази анти - социалност на явлението позволява да се отнасят към него в такъв широк спектър от прояви. Агресивното действие не е просто реакция на някаква ситуация, а има и конкретен мотивационен аспект, който разкрива подбудите за действията и евентуалните последствия. Всяко агресивно действие цели да причини вреда или болка.

 

 

---------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Агресията в нашето ежедневие, се е породила с течение на времето. Проблемите, несправедливостта и всички други негативни неща, които се случват на хората, ги подтикват към лоши деяния. Защото идеален свят няма, идеален живот също. И въпреки това не е предлог да се поражда омраза и ненавист между хората.

В настоящата разработка насочих вниманието си върху факторите, които влияят за агресивните прояви при хората. Влиянието на социалните фактори подпомагат агресивните прояви при хората във всичките им разновидности.

От така изложения материал в дипломната ми работа и от изследователските методи, които използвах, получените резултати показват:

• Процента на агресивност на жените е сравнително по-нисък в сравнение с този на мъжете;

• Тревожно е, това че с възрастта и при жените и при мъжете агресивността се увеличава.

Предметът на изследване на дипломната ми работа е много обширен и съвсем не претендира за изчерпателност на изследвания материал.

В хода на изследването се появиха сериозни въпроси за размисъл. Познаването на вътрешния свят на всяки отделен човек е много важно условие, когато се определят подходите за по нататъшна работа. Формирането на нагласа за въздържане от агресия и умения за самоконтрол и овладяване на собствените емоции е най-верният път към преодоляване на агресивното поведение, като начин на живот.

Понякога невъзможността да имаш по – добър живот те изпълва с ненавист и завист към този, които вече го има. Защото започваш да си задаваш въпроса – С какво той е по – добър от мен и защо и аз не мога да стана такъв? Всеки има правото да бъде този, който желае, но друг е въпроса дали ще може да го постигне и дали някой ще му помогне. Лесно е да живееш на гърба на някой друг, безгрижен си и си даваш свобода на всичко възможно, независим си. Но не всеки може да бъде като теб. Тогава какво остава за другите, които също са хора и имат право на избор, но не и възможност?

Именно заради това неравенство между хората, се образуват конфликти. Живяли сме в демокрацията всички имаме еднакви права и какво от това , ако не ги използваме пълноценно. Ами то няма как да стане, защото всеки е егоист, малко или много, и всеки в страданието си да има много се опитва да е над другия. Това желание за надмощие над слабия се е превърнало като в практикуваща съвсем редовна традиция. Вече сигурността е нарушена, няма как да излезеш дори и на разходка, без да ти мине през главата, че някой може да те нападне или по-лошото да те убие. Не можеш да оставиш колата си и за 5 минути отключена, защото докато се обърнеш, нея вече може да я няма. А когато загубиш телефона си или портфейла, не разчиташ на късмета си, че могат да ти ги върнат, по – добре си вземи нови.

И заради тези и още куп подобни работи, губиш доверие към хората. Когато този начин на живот се е превърнал в хроничен, спира да се обръща внимание, в какво се превръща света......... Никой не прави нищо по въпроса и то става ежедневие.

Всеки се е озлобил, не обръща внимание на хубавите неща, които са около него, търси постоянно материалната стойност в нещата.

И тази мрачна обстановка кара хората да се чувстват не сигурни в живота. Но кой е виновен нещата да стигнат до там?!? Хубаво е, когато човек се опитва да живее добре и особено когато този негов опит е със собствени усилия. Но е важно ние всички да не забравяме кои сме и че всеки от нас има право на този живот!

Известният психолог Пиер Дако вижда в агресията нещо съвсем естествено или, ако го цитираме "съществувам, значи съм агресивен". Психологът говори за " нереалната " агресивност, която е начин за себеутвърждаване, стремеж към изправяне пред трудностите, а не - към избягването им.

Уважението към личността на другия, зачитането на неговите

права и достойнства, е съществен показател за хуманизирането, а от там и за преодоляването на проявите на агресия между хората. Това се постига както чрез системно възпитание, така и чрез постоянното самовъзпитание на всеки човек, насочено към все по – високо издигане на равнището на неговата човечност и въздържане от участие в каквото и да било агресивно поведение. Необходима е по-голяма хуманност в отношенията между хората. Те трябва да бъдат приучвани да откриват естетическите неща в живота и да ги развиват като част от своето поведение. Хората имат нужда от това да им се покаже, че са обичани, независимо от допуснатите грешки. Те трябва да виждат, че ние се отнасяме с разбиране към проблемите им, че сме готови да им помогнем, тогава, когато се нуждаят от това. Дали хората, които са агресивни, ще продължат да бъдат такива или успешно ще заемат полагащото им се място в обществото?

Всичко това зависи единствено от нас.

Важно е да се разбере, че въпреки всичко животът продължава и всеки трябва да намери сили в себе си да продължи напред!

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреева, Л., – „ Социално познание и междуличностно взаимодействие”

2. Бардов, Ив., Психологически възгледи за личността, С., 2001

3. Гайдаров, К., Девиантното поведение на непълнолетните, С.,1998

4. Геновска, К. Лоренц и неговата теория, сп. Психология, кн.6 , 1989

5. Десев, Л., Речник по психология, С.,1999

6. Енциклопедия Психология, С, 1999

7. Зографова, Й., «Проблеми на агресивността у човека», София 1997

8. Иванов, Ст. ; Иванов, М. , Социална психология, Ш., 2006

9. Карагьозов, И., Психологическа диагностика на отклоненията в развитието и поведението на детето и юношата, Благоевград, 1999

10. Карагьозов, Ив., Психологическа диагностика на отклоненията в развитието и поведението на детето и юношата, Ш., 2005

11. Кирвил, Л., Списание Компас, 3бр. 1972

12. Левитов, Н., Психологическое состояние агресии, сп. Вопросы психологии, кн.6, 1972

13. Левкова, И., Психология на развитието, 2003

14. Милков, Л., Обща педагогика, С., 2004

15. Милкова, Р., Психология, с. 21

16. Петков, А. , Психология на личността, С., 1976

17. Петров, Г., Детската престъпност, В.Т., 1998

18. Попов, Хр., Посттравматичен стрес, 2003

19. Попов, Хр., Психология на човешката агресия, С., 2000

20. Попов,Хр. « Социалнопсихологически аспекти на човешката агресия" » София 1999

21. Попов, Хр., Човешка агресия, С., 1999

22. Речник по психология. С., 1989

23. Стаматов, Р., Детска психология, П., 2006

24. Стаматов, Р., Минчев, Б., Психология на човека, П., 2004

25. Темков, И., Попов, Х., Стрес и кризи на личността, С., 1987

26. Чавдаров, Д., Агредията, С., 2008


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1806 посетителя и 41 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.