Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Мениджмънт АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА ФУНКЦИОНИРАЩО В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО


Дипломна работа, 51 стандартни страници, съдържа схеми и таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод……….…….. 2

I.Теоретични основи на организационно-управленческата структура ……… 5

1.Понятиен апарат на организационно-управленческата структура – управление, система, организация,организационно-управленческа структура ….….. .. 5

2. Характеристики на организационно-управленческите структури ...17

3. Видове организационно-управленчески структури………………… 21

II. Анализ на организационно-управленческата структура на “Асансьорна техника” – АД …. 26

1.Предмет на дейност и правен статут на “Асансьорна техника”АД ..26

2.Организационно-управленческа структура на “Асансьорна

техника”АД –състояние, проблеми, насоки заусъвършенстване ….. 27

III.Переспективи за усъвършенстване на организационно- управленческата структура на “Асансьорна техника” на основата на световния опит ………… 40

1.Подход за подобряване качествата на трудовия жив. ………………… 42

2.План “Сканлън” ………… 44

2. Модерният тип организация ……… 45

3. Синтетичен подход ……… 47

Заключение ……. 51

Приложения:Щатно разписание на длъжноститев “Асансьорна техника” АД; Длъжностни характеристики ………. 54

Използвана литература…………………………….…………………………. 69


УВОД

Съвременните условия на динамични промени в стопанската среда и високата степен на неопределеност несъмнено се отразяват върху жизнеспособността на предприятията като основни структурни единици на националното стопанство. Оцеляването и просперитета на предприятията или фирмите в голяма степен зависи от управленските знания и умения на ръководствата им.

В тези условия особено значение има разрешаването на вътрешноорганизационните проблеми. Наличието на такива проблеми може да стане причина за провалянето на фирмата, дори ако тя има добри икономически показатели.

Вътрешната управленска структура освен носител на основни функции за просперитета на организацията, може и да затруднява ръководенето на предприятието.

Безспорна е значимостта на проблема за организираност и структурираност на всяка една система. Необходимостта от последните се заражда още в най-ранните стадии на човешки взаимоотношения. Най-очевидната потребност на всяка една организирана съвкупност е наличието на правила, които да уточняват как се свързват личностите една с друга. Успехът на всяка система зависи от това, как съзнателно е била структурирана и как се отнасят нейните елементи към изградената структура.

Както пред човешките организации в миналото, така и пред съвременния тип организация стоят едни и същи въпроси: Как ще бъде разпределена работата между хората в организационната структура?; Кой ще разпределя работата?; Кои от структурните елементи /хората/ ще доминират и кои ще имат подчинено положение?

Докато тези въпроси са едни и същи, техният отговор се променя в синхрон с технологиите, комуникациите и интелектуалното равнище на хората. Съвременният човек е в процес на непрекъснато търсене на все по-нови организационни модели за постигане на своите цели.

Целта на настоящата работа е анализ на организационно-управленческата структура на функциониращо в съвременните условия акционерно дружество. За постигането на тази цел наши основни задачи са проучването на българска и чуждестранна литература по проблемите на организационното управление, както и обобщаването на набрана информация от конкретни наблюдения върху дейността на анализираното предприятие.

Методиката използвана в работата се състои в конкретно наблюдение на производствения цикъл, преглед на част от фирмената документация и беседа с някои от работещите във фирмата. Наблюдаван е пътя от спускането до изпълняването на управленските решения, както и каналите на протичане на информация, формалните и неформални взаимовръзки в предприятието.

Основните литературни източници, конспектирани в дипломната работа са учебници по Маркетинг, Мениджмънт и Социология. Наложително беше използването на Търговския закон, който дава отговор на въпросите с правният статут и системата на управление в разглежданото Акционерно дружество. Събирането на информация от периодичният икономически печат ни позволи разглеждането на проблема в развитие.


Първа глава

Теоретични основи на организационно-управленческата структура

1. Понятиен апарат на организационно-управленческата структура – управление, система, организация, организационно-управленческа структура.

Практическото разглеждане на една организационно-управленска структура предполага добро познаване на свързаните с нея термини, като управление, система, организация, структура.

Поставената цел на настоящата дипломна работа не може да бъде постигната ако не се дефинира понятието “организационно-управленческа структура”, нейните основни характеристики и видовете структури.

Ключовото понятие тук е управление. Най-често за изясняването на същността на управлението се прилага кибернетичния подход. Създателят на кибернетиката Норбърд Винер определя нейната същност като наука за управление, т.е. наука за разкриване на връзките и отношенията в механизмите, организмите и обществото като цяло. Кибернетиката акцентира върху управлението като системообразуващ фактор. Това определение е твърде широко и показва, че могат да бъдат управлявани: както отделния механизъм, така и машината като цяло; както живия организъм, така и само негова съставна част /напр. физиологичното или психичното равнище на проява при човека/; както отделния човек, така и институцията или цеха, в който работи.

Изхождайки от ситемния подход, управлението е както социално ориентирана, така и психологически организирана дейност, чрез която системите се стремят да съхранят своята структура и заздравят вътрешните си връзки с оглед на своето усъвършенстване и целенасочено развитие.

Управлението е насочено и към материалния и към човешкия фактор. В този смисъл управлението на една стопанска организация се отнася както за персонала, така и за средствата за производство. Това предполага психологизъм в хода на управленческия процес. Когато управлението е спрямо хора, се говори за ръководство поради наличието на задачи и функции предимно с обучаващ и възпитателен характер. Когато се говори за управление с предметна насоченост, се има предвид наличието на цели и задачи, изпълнението на които е свързано не само с изпълнителския персонал, но и по отношение на средствата за производство.

В автоматизираното и механизирано производство все по-силно нараства значението на човешкият компонент в икономическата организация. Логично е и нарастването на ролята на управлението на човешкия фактор, като съставна част на общото управление на организацията. Поради това в литературата вече се правят опити за разграничаване на понятията “управление на персонала” и “управление на човешките ресурси”. Второто понятие е по-широко. То е ориентирано повече към интересите на хората и включва освен личния персонал и този в перспектива.

Процесът на управление е целенасочено въздействие върху състоянието на управляваните компоненти или елементи от системата. Процесът на управление в една реално действаща система може целенасочено да бъде променян чрез различни способи.

Едно съвременно разбиране за “управление” дава Концепцията за Японско управление.

Японското управление залага на съучастието, на включването на всички сътрудници в дейността за осъществяване на целите на организацията. Японските фирми внедряват различни управленски технологии, но във всички тях, чрез различни механизми, мероприятия и

подходи се стига до ефективно използване на творческия потенциал и взаимодействие между сътрудниците. Фирмата е една организационна среда с разкрепостена трудова и новаторска инициатива. Концепцията за “Японско управление” е новаторска инициатива. Концепцията за “Японско управление” е всъщност т.нар. позитивен подход. Препоръчва се присъствие на ръководителя на мястото, където се създава продукта на организацията. Така се създават по-добри условия за въвличане на сътрудниците и реална обратна връзка. Създават се и условия за ефективни комуникации по вертикала и хоризонтала на структурата. Самата система функционира по-добре и следователно, чисто икономическите показатели от дейността и се подобряват.

Понятието система има смисъла на множество от елементи, съдействуващи в определени отношения и непрекъснати взаимовръзки, като по този начин образуват една цялостност и структурно единство. Обектът на управление се определя като “управлявана система”, а управляващия орган – “управляваща система”. Личността също може да се разглежда като система сама за себе си смисъла на психика - изпълнителски органи.

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Организационно-управленческите структури са основна характеристика на всяка една организация. Те са един по-висш стадий на утвърденост на регламентираните и структурирани човешки взаимоотношения. Те са и реалната необходимост за ефективното и целесъобразно съществуване на организациите.

Пред всяка една съвременна фирма стои въпроса “Коя е най-подходящата организационна структура за изпълненото на задачите. Организациите съществуват предимно за да постигат целите си. За всяка организация съществува структура, отговаряща на целите й, технологиите и хората, работещи в нея. Наличието на организационни проблеми отразяват неподходяща структура. Конфликтността и недобрият организационен климат се коренят в неясната структурираност на елементите и неуточняване на конкретните права и задължения на отделните постове.

Съществен е въпроса доколко организацията задоволява потребностите на членовете си. Организациите и хората се нуждаят едни от други. Организациите имат нужда от идеите, енергията и таланта на членовете си, а хората – от материализиране на резултатите от своя труд. При наличието на добро съчетание индивид-организация печелят и двете страни.

Целта на настоящата работа беше анализиране на организационно-управленческата структура на съвременно българско предприятие. Проследявайки каналите на протичане на управленска информация и линиите на подчинение, стигнахме до изводи за вида на структурата. Прави впечатление нейната опростеност и централизираност. Структурата групира задълженията на персонала по определени видове работа. От гледна точка на вида производство и образователното равнище на заетите в дружеството работници, изложената структура, според нас е един добър вариант за разпределяне на права и отговорности.

Организацията трябва да бъде чувствителна към измененията на външната среда. Ето защо ръководството на “Асансьорна техника” трябва да предприеме някои стъпки към подобряване на организационно-управленческия климат, имайки в предвид съвременните подходи в управлението. От особена важност са не само поставените цели и задачи, но и съпричастността на персонала към целите на организацията. Трябва да се заложи и на едно по-засилено пазарно присъствие.

Съвременните подходи за усъвършенстване на организационно-управленческия климат залагат най-вече

върху развитието на индивидите. Това се налага поради факта, че в съзнателно организираните структури се изграждат отношения на основата на различни индивидуални качества – ценностна система, психика, емоционална нагласа.

Каквито и да са принципите на съвременните модели на управление, всички те изискват компетентност и много профилно обучение на сътрудниците. За персонала на организацията се говори не като за работници, а за сътрудници, т.е. залага се изключително на ангажираността, разбирането за принадлежност към организацията. Такива са принципите и на японското управление и в частност на процесния подход /реинженеринг/.

Българските фирми биха могли да използват световният опит в границите на възможното в нашата икономическа обстановка и в съответствие със своите потребности и възможности.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Търговски закон – обн.ДВ, бр.124 от 23.12.1997 г.

2. Генов Н., Лекционен курс по социология, ЮЗУ, Благоевград 1995г.

3. Голубарев Цв., Мениджмънт и управленчески функции във външноикономическите отношения, Тилия-ООД, София 1998 г.

4. Димитров, Георгиева, Маринова, Статистически и математически методи в стопанското управление, Наука и изкуство, София 1992 г.

5. Каракашева Л., Менчева Л., Маркова Б., Маркетинг, Призма, София, 1997 г.

6. Маринова, Попов, Велев, Гераскова, Приложна икономика, София, 1997 г.

7. Палешутски К., Мениджмънт, Форчън, Благоевград 1997 г.

8. Пачев Т., Колев Б., Икономическа социология, Стопанство, София, 1996 г.

9. Смит Х., Уейкли Дж., Психология на организационното поведение, Икономически университет, Варна, 1992 г.

10. Икономически живот, бр.21 1999 г.

11. Икономически живот, бр.22, 1999 г.

12. Капитал, бр.1, 1999 г.

13. Капитал, бр.10, 1999 г.

14. Управление на персонала, бр.9, Персонал, София,1998 г.

15. Управление на персонала, бр.10, Персонал, София,1998 г.

16. Управление на персонала, бр.4, Персонал, София, 1999 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2305 посетителя и 45 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.