Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Агробизнес Проблеми на управление и развитие на земеделска фирма „Фарин” ООД


Дипломна работа, 64 стандартни страници, съдържа таблици, липсва апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Глобализацията ни тласка към взаимодействие и взаимно проникване между културите. В условията на трансформиране и адаптиране на традиционните културни практики е добре да се преориентираме и да преосмислим собствения си културен модел, превърнал се в недействено общество, и съзнателно да усвоим ценностите на европейската култура.

В условията на непрекъснато променяща се социално-политическа и икономическа обстановка, българският пазар се оказва в нова ситуация, повлияна от мултиплицирращите се колебания на европейския пазар. Световната икономическа криза оказва влияние върху свръхвисоката чувствителност на българските фирми. В така създалата се обстановка място своето място в реалиите на икономическата действителност могат да намерят само силните фирми, с утвърдени имена и практика в световния пазар и създадени вътрешноорганизационни условия за управление на проекти. Те трябва да имат стройна и ясна перспектива за действие, провеждана чрез гъвкава политика.

Обект на изследване на настоящата разработка е финансовото състояние на „Фарин” ООД.

Целта на настоящата разработка е да се изследва финансовото състояние на „Фарин” ООД и възможността на фирмата да реагира в динамично променящи се финансово-икономически условия. Чрез запознаване с дейността на фирмата и дъщерните ú дружества се прави опит за очертаване на тенденциите в развитието, организацията и управлението на агрофирмата в условията на икономическа криза.

Задачите, които произтичат от така поставената цел, са следните:

1. Анализ на теоретичните постановки относно функциониране на агрофирмите в условията на ЕС.

2. Анализ и оценка на финансовото състояние на „Фарин” ООД.

3. Формиране на препоръки за финансовата стабилност на агрофирмата.

4. Формиране на заключителни изводи от направеното проучване по темата.

Основни източници на информация по темата са научни публикации, както и конкретни данни от „Фарин” ООД.


ГЛАВА ПЪРВА

Функционирането на агрофирмите в условията на членство на Европейския съюз

1. Финансовият анализ като отражение на функционирането на фирмата

Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимо­стта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ. Приоритетно положение в тази област придобива анализът на финансовото състояние на фирмата. Той се поставя на първо място, защото неговите резултати отразяват в най-голяма степен ефективността от изпол­з­ването на наличните ресурси и постигнатите при това финансови резултати. Чрез характеристика на финансовото състояние се придобива представа за възможностите на фирмата да осъществява даден тип стопанска дейност. То изразява и качеството на връзките на фирмата с останалите стопански субекти.

Анализът заема изключително важно място при формулирането и обосноваването на целите и задачите за по-нататъшното развитие, разпределение и непълното използване на ресурсите, с безстопанствеността и разточи­телството за възможно най-пълно оползотворяване на ресурсите и резервите, за нарастване на крайните производствени, финансово-икономически и социални резултати, за повишаване на ефективността на стопанската организация.

Финансовият анализ е важен за разкриване на миналото развитие на фирмата и за определяне на нейното функциониране.

Финансовото състояние на фирмата не може да се определи еднозначно, само с помощта на една икономическа величина. Ето защо след изясняване на неговата същност е необходимо да се дефинира определена система от икономически показатели. Тя трябва да дава възможност за задоволяване информационните нужди на редица вътрешни и външни потребители с данни за финансовото състояние на фирмата. Като основни направления при практическото провеждане на анализа могат да се посочат: анализ на структурата на капитала; анализ на платежоспособността и ликвидацията; анализ на ма­са­та на паричния поток и анализ на рентабилността.

Легитимирането на дадена фирма пред останалите участници в стопанския живот и пред обществото се осъществява както посредством предмета на своята дейност, така и чрез репутацията, която си е създала. В тази насока като един от най-важните критерии за оценка репутацията на стопанския субект се явява финансовото му състояние, което до голяма степен определя качество­то на връзките и взаимоотношенията с различни видове контрагенти.

За да функционира успешно предприятието, системно трябва да се анализира финансовото му състояние. Периодичните оценки дават възможност да се определят проблемните области, преди да са излезли из под контрол, да се oтделят печелившите от непечелившите изделия; да се определят областите от дейността на фирмата, които увеличават разходите и където има възможност те да се намалят. Финансовите показатели са не само елемент на общият диагностичен анализ, но и основа за прогнозиране на бъдещето.

Доброто финансово състояние е предпоставка за постигане на относителна финансова независимост на фирмата. Възможността му да поддържа оптимална парична маса до голяма степен го освобождава от въздействие на конюн­к­турата на кредитния пазар и да осъществява своята дейност, преди всичко по пътя на само финансирането. Финансовото състояние не може да се отъждестви единствено с платежоспособността на фирмата. То се характеризира и с ликвидността на материалновеществения състав на капитала, със степен­та на дебиторската и кредиторската задълженост, с равнището на рентабилност, и липсата на печалбата и редица други икономически резултати.

Анализът в най-общ смисъл означава разбор, изследване чрез разлагане на изучаваните обекти. Чрез него се дава количествена и качествена характеристика и оценка на включените в изследването обекти с оглед вземане на ръко­водни управленски решения за нейното функциониране.

Основни функции на анализа на финансовото състояние (АФС) са:

- познавателна и оценъчна;

- насочваща и организираща;

- координираща и регулираща.

АФС трябва да отговаря на следните основ­ни изисквания:

- пълнота и обхватност;

- целенасоченост;

- единност и системност;

- съгласуваност и съпоставимост.

АФС като съществен инструмент на финансовия мениджмънт, дава възможност да бъде направена оценка на:

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В момента ние сме на гребена на финансовата криза, която тепърва ще прераства в икономическа. Всички фирми, заложили на позициониране в по-широк европейски пазар ще бъдат засегнати. Всяка страна започва да защитава своето национално производство. Потреблението на българския пазар отбелязва спад. Нивото на потребление във високия сегмент - скъпите и луксозни стоки ще пострада вероятно най-малко. Богатите няма да бъдат засегнати толкова силно. Ниският сегмент, при който цената е определяща, ще привлече повече потребители. Най-силно засегнат ще се окаже средният сегмент, при който предстои силен отлив на потребители към ниския сегмент. Фирмите, които са заложили на повече посоки в развитието си, имат по-голям шанс да се задържат на пазара. Те ще изберат онази писта, която предполага осигуреност на ресурси за сериозна промяна при новите условия и съответно е най-адекватна към прекрояващия се пазар.

Бизнесът търси оптимизация в много посоки - и в оценка на ресурса, и в промяна на маркетинговата си стратегия, и в промяна на подхода на управление, и в повишаване на ефективността. Предизвикателството пред малкия и средния бизнес у нас с изостряне на икономическата ситуация е да се направи рязък завой в управлението и да се прекъсне поетата инерция.

Гъвкавостта е ключ към пазарно оцеляване в условията на криза. Тя е от ключово значение за адаптиране към новите реалности в българската действителност в условията на проявяващата се вече и у нас световна икономическа криза. Отчитането на фактите и динамиката на пазара придобиват все по-голямо значение за оцеляване и приспособяване на бизнеса към новите условия.

В условията на финансова и икономическа криза поддържането и запазването на корпоративната идентичност на компанията и съхраняването на водещите ценности са подложени на изпитание. Организационната или фирмената култура е уникална за всяка организация и отразява нейните ценности, визия, мисия, стандарти на поведение, отношение към клиентите, стил на управление и традиции. Съществува реална опасност фирмите да пренебрегнат декларираните си ценности. Но това се отнася само за компании, които нямат утвърдена организационна култура, зад която стоят истински ценности. Според мен фирмите, които имат изградена марка, изградено име, ще се постараят на всяка цена да го запазят. В противен случай, ще загубят името и стойността си, която са градили с години.

Кризата ще провокира промяна и в ценностната система на хората. В една такава ситуация те ще започнат да приемат работата си по малко по-различен начин. Ще ги направи по-отговорни и в този смисъл по-успешни в професионален план.


БИБЛИОГРАФИЯ

Адамов, В. 1998: Финанси на фирмата. В. Търново: „Абагар”.

Адамов, В., Дж. Холст, А. Захариев 2002: Финансов анализ. В. Търново: „Абагар”.

Александров, Ст., Ст. Дурин, Б. Славков 2000: Финансово управление на фирмата. София.

Башева, Сн., Ем. Миланова, Б. Йонкова, Д. Петрова, Р. Пожаревска 2007: Основи на счетоводството. София: Университетско издателство „Стопанство”.

Бакърджиева, М. 2005: Бизнес стратегии. Свищов: “Ценов”.

Данаилов, Д. 1995: “Бизнес анализи на фирмата”. София.

Данаилов, Д. 1996: Финансов мениджмънт в бизнеса. София.

Дончев, Д., Мл. Велев, Ив. Илиев 2007: Икономика на фирмата. София: „Мартилен”.

Каменов, Д. 2002: Бизнес планиране. София.

Мирчев, М., Н. Миронова, К. Радев 2007: Организационно поведение. София: „Авангард прима”.

Ненов, Т. 2003: Планиране и анализ на стопанската дейност на индустриалното предприятие. Варна.

Ненов, Т. 1996: Фирмена диагностика и управление на риска. Варна.

Николов, Б. 2009: Управление на предприятието. София: „БРЕИТТС”.

Паунов, М. 2000. Стратегии на бизнеса. София.

Стати, Ст., В. Пиримова, Ст. Ралева, П. Илиев 2007: Икономика и публичен сектор. София: Университетско издателство „Стопанство”.

Тимчев, М. 1999: Финансово-стопански анализ. София.

Трифонов, Т. 2001: Финансов анализ на фирмата. София.

Харизанова, М., М. Мирчев, Н. Миронова 2006: Мениджмънт. София.

Чуков, Кр. 2003: Финансово-стопански анализ на предприятието. „Тракия М”.

http://albena.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1330 посетителя и 59 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.