Грешка
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 74 стандартни страници, съдържа формули, таблици, снимки, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Увод

Всяко историческо време има своите съдбоносни проблеми. Днешните имат една особеност-глобални са и засягат пряко цялото човечество, цялата цивилизация. Екологичният проблем е реално следствие от взаимодействието между обществото и природата, той е израз на противоречивия характер на това взаимодействие, обект на научен анализ и изследване, индикатор на спешни практически решения, породени от неблагоприятната днес взаимозависимост между материалната производствена дейност на човека и неговата жизнена среда, между потребности и обективни възможности за тяхното задоволяване.

Научно-техническото развитие, което се характеризира с все по-динамични темпове, даде възможност в материалното производство да бъдат впрегнати всички компоненти на биосферата.

И ако изходим от политическите реалности, формирали се в следствие законите на обществено развитие, ще видим, че редица научно-технически постижения се превръщат бързо в оръжия за унищожение на живота, на природата, което означава на практика екологична катастрофа, необратимо нарушаване на екологическото равновесие в глобален мащаб, или с други думи-смърт за всичко живо на планетата.

Едни от най-актуалните екологични проблеми са: изтъняването на озоновия слой и парниковия ефект.

Повечето учени по света са съгласни с това, че климатът на земята се променя. Едни защитават тезата за глобалното затопляне. Други предричат настъпването на нов ледников период. Трети считат за спорни представените доказателства за промените в климата поради собствени съображения, било то политически, финансови или други. Но глобалното затопляне е факт. То е най-големия проблем на Земята.

Глобалният екологичен проблем е свързан с отделянето на определени газообразни вещества, които задържат слънчевата енергия в атмосферата на Земята. Без тях планетата би билa доста студено място за живеене или поне не би отговаряла като условия на нашите представи за живот. Най-важните от тези газове за естествения парников ефект се явяват водните пари. Тяхната концентрация в атмосферата почти не се променя и те не играят почти никаква роля в затоплянето, ето защо последното може да бъде определено и като следствие на парниковия ефект, предизвикан от дейността на човека. Към другите парникови газове се отнасят въглеродният диоксид, метана, оксидите на азота, които попадат в атмосферата чрез промишлената и селскостопанската дейност на човека, както и чрез изгарянето на горива. (въглища, нефт, бензин). Тяхната концентрация в атмосферата се увеличава: като пример - за два века концентрацията на въглероден диоксид се е увеличила с 30 %. Повечето учени са съгласни с теорията, че ръстът на концентрация на тези газове води до повишаването на температурите на Земята.

Доказателствата за глобалното затопляне са свързани със сериозните наблюдения върху промените на температурата започват в края на 19 век. Според данните от тези наблюдения за 20 в. средната световна температура се е увеличила с 0,6 градуса. За същия този период равнището на водата на планетата се е повишило с 10-20 см. Счита се, че причина за това е топенето на ледниците. По-голямата част от ледниците в регионите с умерен климат и по крайбрежието на Антрактическия полуостров се топят. Според изнесени от наблюденията данни в пролетните и есенните периоди ледът в Арктика за последното десетилетие се е изтънил с 40 %. Въпреки това тези тенденции не са еднакви навсякъде. В някои части на Антарктика, например, се наблюдава застудяване. Освен това се забелязват различни тенденции в изменението на температурата на повърхността и в най-ниския слой на атмосферата.[4]

Климатът на нашата планета се променя постоянно. В момента средната температура на Земята е приблизително 15 0С. Съгласно геоложки и други актуални данни, с които разполагат специалистите, в миналото средната земна температура би могла да бъде от 7 до 270С. Обединяващо за всички учени е опасението, че към естественото изменение на климата се добавя рязко затопляне вследствие на човешката дейност. Това по тяхно мнение оказва много силно негативно влияние върху стабилността на климата, от който до голяма степен зависи животът на Земята.

Обект, предмет, цел и задачи на дипломата работа

Обект на изследване в настоящата дипломна работа са фреоните, като опасни съединения, а предмет на изследването е проблемът с тяхната употреба, възможности за замяна и ликвидиране и екологичната ефективност на тези процеси.

Целта на дипломната работа е анализиране на влиянието на фреоните върху озоновия слой и въздействието им върху живите организми.

За изпълнението й следва да се решат следните задачи:

1) Да се установи влиянието на фреоните като опасни вещества върху озоновия слой.

2) Да се посочат основните последствия от употребата им в екологичен аспект.

3) Да се изследва нивото на употреба в нашата страна..

4) Да се изследват възможностите за замяна на фреоните с други вещества.


Глава първа: Литературно проучване

1.1. Фреоните като химични съединения .

Фреоните са особен клас органични съединения - халогеноалкани, флуаросъдържащи производни на наситени въглеводороди (метан и етан), исползвани като агенти в хладилни машини (климатици) Освен атомите на флуора, в молекулите на фреоните се съдържат обикновено атомите на хлор, по-рядко на бром. Известни са повече от 40 различни фреони, повечето от тях се произвеждат от промишлени предприятия.

1) Откриване

През 1928 година, американски химик на корпорацията

"Дженерал моторс" («General Motors Research») Томас Мидглей младши (Thomas Midgley, Jr. 1889-1944 гг.)успява да синтезира в своята лаборатория химично съединение, получило името "Фреон". След време "Химична Кинетична Компания" («Kinetic Chemical Company»), която се занимава с промишлено производство на нов газ - Фреон-12, въвежда обозначение на хладилен агент с буквата R (Refrigerant - охладител, хладилен агент). Това наименование получава широко разпространение и с времето пълно наименование на хладилните агенти се превръща в съставен вариант - търговска марка на производителя и общоприетото обозначение на. хладилните агенти .Например търговска марка GENETRON®AZ-20 съответства на хладилния агент R-410a, който състои от хладилните агенти R-32 (50%) и R-125 (50%). Съществува също търговска марка със същото име, както и химично съединение - FREON® (Фреон), правата на които държи американска компания «ДюПон» («DuPont»). Това съвпадение на имената, създава проблеми и спорове - може ли думата ФРЕОН да се използва при произволни хладагенти.

2) Класификация :

Най-широко са разпространени следващи съединения :

· Трихлорметан : (t кип 23,8°C) — Фреон R 11, Фреон-11, Хладон-11

· Дифтордихлорметан (tкип — 29,8°C) — Фреон R 12, Фреон-12, Хладон-12

· Трифторхлорметан (tкип — 81,5°C) — Фреон R 13, Фреон-13, Хладон-13

· Тетрафторметан (tкип — 128°C) — Фреон R 14, Фреон-14, Хладон-14

· Дифторхлорметан (tкип — 40,8°C) — Фреон R 22, Фреон-22, Хладон-22

· Хлорофторокарбонат (tкип — 51,4°C) — Фреон R410A, Фреон-R410A, Хладон-R410A

Химичните формули на фреоните са следните:

 • CFCl3- (Фреон 11);
 • CF2Cl2-(Фреон 12)-Масово използван в автомобилните климатици;
 • CHClF2- (Фреон 22)- Използван в домашните климатици;

В Таблица 1 Приложение 1 са посочени условните обозначения на различните фреони.

 

-------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С използването на фреони и последиците,които те оказват върху климата, разрушаването за озона следователно и повишаване на температурите се причиняват локалните въздушни замърсявания, които могат да доведат до усилване на проблеми с дишането и дихателни болести.Много инфекциозни болести се проявяват само в горещи области. Тенденцията към затопляне би дала възможност на насекомите и други носители да разширят техният обсег. Комарите и други насекоми ще се разпространят от единия до другия край на планетата. Понастоящем 45% от населението на света живее в климатични зони подходящи за разпространение на малария. Модели пресмятат, че през 2070 година тази цифра може да бъде 60%.

Въпреки че глобалното затопляне може да има количество от негативни ефекти върху здравето, горещите температури могат да намалят количеството на смъртните случаи от студено време.

Климатичните промени на Земята естествено и често пораждат климатични аномалии и бедствия. Промените във време и климат могат да доведат до:

 • Излизане от коритото на реки
 • Суши
 • Свличания
 • Бури и урагани
 • Торнада

Тъй като глобалната температура се повишава, благодарение на изполването на тези газове . Затова можем да очакваме, че количеството на влагата в атмосферата да се повиши, което се дължи на повишаване на изпарението на водата от повърхността на морето. Предрича се, че за всеки 1ºC повишаване в температурата, водната пара над океаните ще се повиши с 6-8%. Това ще доведе до повишаване на степента на валежите в някое части на света, причинявайки по-чести наводнения. В други части на света понижаването на валежите може да причини повече суши.

Съществува една сентенция :„Учените създадоха света и те ще го разрушат!”

Нека се замислим,че пребиваването ни на Земята е привилегия. Планетата ще съществува в един или друг вид и след глобалното затопляне или изстудяване. Човечеството е в състояние да предотврати този процес, макар и с цената на собствените си лишения.

Земята е нашия дом и трябва да я пазим, за да я съхраним в пълната и красота и за бъдещите поколения.


ЛИТЕРАТУРА

1. www.24chasa.bg – цитат на Константин Ранев – 15.05.2011г.

[2] www. aerofreshonline.com/aerosol-dispensers-india/aerosol-dispenser.html – 01.06.2011г.

[3]www.ace.mmu.ac.uk/Resources/Fact_Sheets/Key_Stage_3/Global_Warming/pdf/Global_Warming.pdf - 18.05.2011г.

[4] www. botevgrad.com/news/6311 – 13.05.2011г.

[5] www. demetraminceva.web.officelive.com/ozonovi.aspx – 07.05.2011г.

[6] www. en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere – 10.06.2011г.

[7] www. epa.gov/ozone/intpol -12.06.2011г.

[8] www.euinside.eu/bg/news - 13.06.2011г.

[9] www. guardian.co.uk – 17.06.2011г.

[10] www. heatme.info/klimatici_istoria.html – 20.06.2011г.

[11] www. hicomm.bg – 04.06.2011г.

[12]www. huffingtonpost.com - Конференцията на ООН за изменението на климата в Мексико,Марк Стивънсън – 30.03.2011г.

[13] www. kaminata.net/ozonoviya-sloy-t35324.html – 10.04.2011г.

[14] www. katatumbo.com/tag/catatumbo-lightning – 24.06.2011г.

[15] www. toplotehnika.net/page.php?n=70909&SiteID=693 – 15.06.2011г.

[16] www. unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php – 20.06.2011г.


Съдържание

Увод – замърсяване на атмосферата

Глава първа: Литературно проучване

1.1 Фреоните като химични съединения – откриване, класификация, свойства, употреба – защо са опасни?

1.2 Влияние и действие върху озоновия слой – една от хипотезите за изтъняването му.

1.3 Други вещества и хипотези за изтъняване на озоновия слой.

Изводи

Глава втора: Приложение на фреоните в нашата страна

2.1 Употреба в хладилната техника.

2.2 Употреба при отопление.

2.3 Употреба в козметични предприятия.

Изводи

Глава трета: Нормативна база

Мерки и мероприятия за намаляване количеството на употребяваните фреони

Изводи

Изводи и препоръки

Заключение

Приложения

Литература

Съдържание

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.